Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznySpis treści numerów wg rocznikówSpis treści numerów z 2015 r.
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Spis treści numerów z 2016 r.
Spis treści numerów z 2015 r.
Spis treści numerów z 2014 r.
Spis treści numerów z 2013 r.
Spis treści numerów z 2012 r.
Spis treści numerów z 2011 r.
Spis treści numerów z 2010 r.
Spis treści numerów z 2009 r.
Spis treści numerów z 2008 r.
Abstrakty
Numery archiwalne
Kontakt

 

Spis treści numerów z 2015 r.

NR 1/2015

 • Wybrane aspekty zachowań młodych konsumentów w nowych realiach rynkowych - Grażyna Adamczyk
 • Granice rynku „starszych konsumentów" w Europie ‒ wiek chronologiczny a wiek kognitywny nabywców - Marcin Awdziej
 • Wielowymiarowość roli rynkowej współczesnego nabywcy w kontekście relacji z oferentami - Agnieszka Izabela Baruk
 • Sygnały cenowe i iluzja pieniądza - aktualne i nadchodzące wyzwania dla polskich konsumentów - Ilona Bondos
 • Style podejmowania decyzji zakupowych przez młodych konsumentów w Polsce w świetle badań własnych - Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka
 • Integracja źródeł wiedzy w analizie decyzyjnej (Synteza autorskiego systemu informatycznego DSS) - Ryszard Budziński, Jarosław Becker
 • Przemiany w sferze pracy i ich wpływ na budżet czasu konsumentów - Augustyna Burlita
 • Ocena atrakcyjności rynkowej wariantów nowego produktu z zastosowaniem analizy wielokryterialnej (na przykładzie nawozu fosforowego) - Iwona Escher, Justyna Łapińska
 • Personalizacja, rekomendacja, prosumpcja - trzy wymiary dialogu organizacji i konsumenta - Krzysztof Flis
 • Homogenizacja i heterogenizacja zachowań konsumenckich w społeczeństwie globalnym - Anna Goliszek
 • Lojalność eurokonsumentów pokolenia Y - Edyta Gołąb-Andrzejak
 • Wpływ reklamy na postawy konsumentów jako element budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa - Ewa Jaska
 • Zachowania konsumentów względem kraju pochodzenia - produkty chińskie oczami Polaków - Sabina Kauf, Agnieszka Tłuczak
 • Ekologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich - Luiza Mańkowska-Wróbel
 • Programy lojalnościowe jako narzędzie marketingowego oddziaływania na klientów - Renata Matysik-Pejas, Monika Szafrańska, Janusz Żmija
 • Uwarunkowania lojalnych klientów przedsiębiorstw turystycznych - Izabela Michalska-Dudek
 • Prosumpcja racjonalizatorska użytkowników tzw. nowych mediów w kontekście ogólnoeuropejskiego kryzysu gospodarczego - Maciej Mitręga
 • Konsument muzułmański w wielokulturowej Europie - Lidia Nowakowska
 • Zachowania konsumpcyjne deklarowane przez studentów WNE Politechniki Koszalińskiej a style życia - Alina Oczachowska
 • Kształtowanie zachowań konsumenckich poprzez zrównoważoną komunikację marketingową - Arnold Pabian
 • Ocena znajomości regionalnej kuchni kociewskiej przez wybraną grupę kobiet - Anna Platta, Waldemar Żyngiel
 • Konsument na jednolitym rynku europejskim - dekada doświadczeń - Edyta Rudawska
 • Wizerunek kobiety w reklamie internetowej w zależności od płci adresatów przekazu - Adam Rudzewicz, Mariola Grzybowska-Brzezińska, Aleksandra Wojtkowska
 • Satysfakcja i lojalność klientów jako determinanta zachowań konsumentów na rynku telefonii mobilnej - Ewa Sadowska
 • Znaczenie ceny jako punktu odniesienia w kształtowaniu preferencji nabywczych - Arkadiusz Stajszczak
 • Gamifikacja jako nowe narzędzie marketingu relacji - próba klasyfikacji odbiorców komunikatu - Jadwiga Stobiecka, Paweł Stobiecki
 • Oddziaływanie na zachowania nabywców poprzez program lojalnościowy w zintegrowanej przestrzeni europejskiej - Beata Tarczydło
 • Zachowania konsumentów na rynku produktów ekologicznych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej - Lucyna Witek
 • Wyjazdy turystyczne Polaków za granicę jako jeden z przejawów globalizacji społecznej - Katarzyna Włodarczyk
 • Odpowiedzialny konsument jako aktywny interesariusz przedsiębiorstwa - Magdalena Wróbel
 • Nowoczesne instrumenty promocyjne w procesie decyzyjnym młodego konsumenta - Joanna Wyrwisz
 • Oczekiwania konsumentów wobec preparatów kosmetycznych pochodzenia naturalnego wykorzystywanych w zabiegach SPA & Wellness - Waldemar Żyngiel, Anna Platta

NR 2/2015

 • Wpływ czynników środowiskowych na wybór i spożycie żywności - Ewa Babicz-Zielińska, Marzena Jeżewska-Zychowicz
 • Zachowania konsumentów w zakresie składania reklamacji - Urszula Balon
 • Komunikacja marketingowa z młodymi konsumentami na rynku żywności - Anetta Barska
 • Wybrane zachowania konsumentów na rynku kawy naturalnej - Joanna Bartkowicz
 • Znaczenie Internetu w kształtowaniu relacji hotelu z klientami na przykładzie hoteli województwa pomorskiego - Katarzyna Biełuszko
 • Konsumencka ocena innowacyjnych opakowań kosmetycznych - Agnieszka Cholewa-Wójcik
 • Postawy polskich konsumentów - od konsumpcjonizmu do zrównoważonej konsumpcji - Anna Dąbrowska
 • Konsumencka ocena jakości sensorycznej herbaty czarnej dostępnej na trójmiejskim rynku - Przemysław Dmowski, Sylwia Sieńkowska
 • Wpływ płci i wieku na preferencje konsumentów usług gastronomicznych - Joanna Dziadkowiec
 • Proekologiczne zachowania młodych polskich konsumentów - Iwona Escher, Joanna Petrykowska
 • Satysfakcja zawodowa a poziom wykonania pracy - implikacje dla postrzegania jakości usług przez konsumentów. Przypadek hoteli Trójmiasta - Aleksandra Grobelna
 • Lojalność studenta względem uczelni - specyfika, korzyści, metodyka badań - Hanna Hall
 • Postawy i zachowania dzieci w wieku szkolnym względem żywności i żywienia - wyniki badań jakościowych - Dominika Jakubowska, Monika Radzymińska, Katarzyna Staniewska
 • Zachowania konsumenckie na rynku pieczywa i ich wybrane uwarunkowania - Marzena Jeżewska-Zychowicz, Maria Królak
 • Wirtualna przestrzeń Internetu miejscem zakupów dóbr FMCG - Katarzyna Kolasińska-Morawska
 • Zachowania nabywcze w zakresie żywności klientów sieci Biedronka i postrzeganie jej placówek sprzedaży - Barbara Kowrygo, Krystyna Rejman, Anna Drozdowska
 • Postawy i zachowania konsumentów wobec herbat i herbatek - Witold Kozirok, Magdalena Sitkiewicz
 • Zachowania konsumentów na rynku produktów zbożowych pełnoziarnistych i ich uwarunkowania na przykładzie makaronu i herbatników - Maria Królak, Marzena Jeżewska-Zychowicz
 • Wyniki finansowe spółek giełdowych na rynku usług turystyczno-wypoczynkowych oraz hotelowych w poszczególnych segmentach działalności - Agnieszka Maciąg
 • Zachowania konsumentów na rynku e-commerce - wybrane zagadnienia - Justyna Majchrzak-Lepczyk
 • Ekonomiczne uwarunkowania poziomu spożycia artykułów żywnościowych w aspekcie regionalnym - Anna Murawska, Krystyna Gutkowska
 • Produkt tradycyjny i regionalny ‒ luksus od święta czy na co dzień? - Joanna Newerli-Guz, Agnieszka Rybowska
 • Poziom ochrony konsumentów na rynku żywności w Polsce w opinii wybranej grupy młodych konsumentów - Irena Ozimek, Julita Szlachciuk
 • Zmiany w preferencjach konsumentów na rynku lodów - Agnieszka Palka
 • Prognozowanie liczby powiadomień alarmowych systemu RASFF na podstawie danych empirycznych dotyczących metali ciężkich - Marcin Pigłowski
 • Etnocentryczne postawy konsumentów w obliczu globalizacji konsumpcji - Aleksandra Radziszewska
 • Postawy i zachowania proekologiczne względem zagadnień środowiskowych - Monika Radzymińska, Dominika Jakubowska, Wacław Mozolewski
 • Zachowania konsumentów 60+ na trójmiejskim rynku luksusowych produktów spożywczych - Agnieszka Rybowska, Joanna Newerli-Guz
 • Wpływ wybranych determinant na zachowania młodych konsumentów w latach 2004-2013 (wyniki badań własnych) - Izabela Sowa
 • Analiza zachowań konsumentów sushi na rynku warszawskim - Agata Szczebyło, Ewa Halicka
 • Akceptacja i wybór produktów spożywczych o smaku miętowym. Badania wstępne - Maria Śmiechowska
 • Idea Fair Trade - sprawiedliwe zachowania konsumpcyjne, jako forma pomocy rozwojowej dla krajów globalnego Południa - Katarzyna Wasilik
 • Znajomość żywności gwarantowanej jakości i jej oznakowania wśród młodych konsumentów - Aleksandra Wilczyńska
 • Poradnictwo żywieniowe jako innowacyjny komponent pakietu usługowego gabinetów kosmetycznych - Romuald Zabrocki

NR 3/2015

 • Oczekiwania klientów wobec e-learningu na rynku europejskim - Piotr Blicharz, Anna Jędruszak
 • Efekt kraju pochodzenia w postrzeganiu usług edukacji wyższej krajów UE. Badania pilotażowe - Monika Boguszewicz-Kreft, Jacek Jaworski, Ewa Magier-Łakomy
 • Dehumanizacja usług medycznych oraz przywracanie symetryczności relacji w kontaktach profesjonalista - pacjent - Monika Dobska
 • Ocena zapotrzebowania na ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk katastroficznych w świetle badań konsumentów w województwie śląskim - Beata Dubiel
 • Specyfika zachowań młodzieży akademickiej na rynku usług turystycznych (na podstawie wyników badań własnych) - Sebastian Dudziak, Urszula Kęprowska
 • Specyfika konsumenta produktu edukacyjnego Miejsca Pamięci Auschwitz - Radosław Folga
 • Cele i wybrane preferencje konsumenckie związane z zakupami w centrach handlowych - Marcin Gąsior
 • Percepcja atrybutów produktu żywności tradycyjnej - Mariola Grzybowska-Brzezińska, Joanna Klepacka
 • Czynniki determinujące gotowość konsumentów do nabywania żywności prozdrowotnej - Marzena Jeżewska-Zychowicz
 • Zaufanie konsumentów do banków detalicznych oraz jego determinanty w dobie kryzysu w zintegrowanej przestrzeni europejskiej - Małgorzata Kieżel
 • Realizacja polityki rozwoju wspierającej wzrost gospodarczy i zatrudnienie z uwzględnieniem wydatków w ramach poszczególnych kategorii earmarkingu - Bernadeta Królak
 • Wpływ Unii Europejskiej na rozwój polskich przedsiębiorstw - Wojciech Leoński
 • Czynniki warunkujące wykorzystanie kanałów sprzedaży usług finansowych w świetle teorii selekcji mediów - Marcin Lipowski
 • Wpływ działań promocyjnych na zachowania nabywców samochodów - Jacek Michalak, Paweł Merło
 • Przestrzenne zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku usług zdrowotnych na przykładzie lecznictwa uzdrowiskowego - Jolanta Mirek
 • Dotacje unijne jako uwarunkowanie rozwoju samozatrudnienia kobiet w Polsce - Sandra Misiak
 • Turystyka zakupowa - istota i uwarunkowania jej rozwoju - Agata Niemczyk
 • Innowacyjność opolskich przedsiębiorstw a realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego - Dorota Potwora, Witold Potwora
 • Postawy młodych konsumentów wobec wolontariatu i wspierania organizacji non-profit - Ewa Prymon-Ryś
 • „I Con - Ja konsument", czyli era nowego, inteligentnego, wielokanałowego konsumenta w handlu detalicznym - Beata Reformat
 • Wybory konsumentów na rynku ryb, owoców morza i ich przetworów wobec sytuacji w branży rybnej - Krystyna Rejman, Barbara Kowrygo, Małgorzata Janowska
 • Zainteresowanie żywnością lokalną wśród polskich konsumentów na tle polityki rolnej Unii Europejskiej - Anna Rogala
 • Zachowania konsumentów a budowanie relacji na rynku edukacji wyższej - Grażyna Rosa, Kamila Peszko, Urszula Chrąchol
 • Pomiar motywacji pracowników oraz satysfakcji klientów. Badania empiryczne na przykładzie lubelskiego sektora centrów handlowych - Łukasz Skowron
 • Zmiany w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych w zintegrowanej przestrzeni europejskiej - Sławomir Smyczek
 • Uwarunkowania lojalności, retencji i churnu klientów na przykładzie branży telekomunikacyjnej - Piotr Sulikowski, Tomasz Zdziebko
 • Reklama leków OTC jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej i jej wpływ na zachowania konsumentów na rynku ochrony zdrowia - Magdalena Syrkiewicz-Świtała, Tomasz Holecki, Marta Mazur
 • Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu nowej perspektywy finansowej 2014-2020 - Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek
 • Akceptowalność automatycznego rozpoznawania twarzy nabywców w handlu detalicznym - Tomasz Wanat
 • Wpływ działań merchandisingowych na zachowania nabywcze konsumentów - Agnieszka Werenowska

NR 4/2015

I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKU ZJEDNOCZONEJ EUROPY

 • Wielopłaszczyznowa współpraca jako szansa rozwoju małych i średnich firm rodzinnych - Elwira Dębska
 • Koncepcja Open Innovation jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa - Roman Tylżanowski
 • Regionalne zróżnicowanie potencjału rozwojowego klastrów żywnościowych w Polsce - Szczepan Figiel, Justyna Kufel, Dominika Kuberska

II. SAMORZĄDY I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE JAKO BENEFICJENCI PROCESU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

 • Konkurencyjność jednostek samorządu terytorialnego. Wybrane problemy - Jacek Żbikowski
 • Organizacje non-profit jako beneficjenci procesu integracji europejskiej na przykładzie działalności „Fundacji Jagniątków" - Lucyna Wojcieska
 • Pilotażowe wdrożenie modelu instytucji i standardów usługi interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnością jako przykład zasad marketingowego działania w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej - Monika Kowalska
 • Polskie organizacje pozarządowe jako beneficjenci funduszy europejskich - Mirosława Janoś-Kresło
 • Rola mieszkańców w komunikacji marketingowej jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Tarnowo Podgórne - Artur Gnat
 • Muzea jako produkt turystyczny. Implikacje wynikające z integracji Polski z Unią Europejską - Ewa Kasperska

III. GOSPODARSTWO DOMOWE, KONSUMPCJA I JAKOŚĆ ŻYCIA A PROCES INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

 • Dystanse cywilizacyjne w konsumpcji Polaków i ich uwarunkowania w kontekście trendów występujących w Unii Europejskiej - Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska
 • Struktura konsumpcji i jakość życia wielodzietnych gospodarstw domowych - Dawid Szostek
 • Dochód i konsumpcja gospodarstw domowych w Polsce i Unii Europejskiej w latach 2004 i 2012 - Urszula Grzega
 • Orientacja prokonsumpcyjna versus orientacja ograniczania konsumpcji we współczesnym społeczeństwie - Felicjan Bylok
 • System wartości jako czynnik wpływu kulturowego krajów europejskich i alokacji zasobów gospodarstw domowych - Adam Sagan, Emilia Smolak-Lozano
 • Niedobory konsumpcji w gospodarstwach domowych w ujęciu regionalnym w Polsce - Agnieszka Kozera, Romana Głowicka-Wołoszyn, Joanna Stanisławska
 • Wykorzystanie technologii informatycznych w polskich gospodarstwach domowych - Małgorzata Grzywińska-Rąpca
 • Zróżnicowanie wydatków na towary i usługi konsumpcyjne między grupami społeczno-ekonomicznymi w Polsce - Patrycja Zwiech
 • Konsumpcja, oszczędzanie i inwestowanie na poziomie indywidualnym - ujęcie regionalne - Jadwiga Stobiecka
 • Kierunki zmian preferencji konsumentów w odniesieniu do produktów i detalistów - Sławomir Dybka

IV. ZACHOWANIA KONSUMENTÓW W KSZTAŁTOWANIU STRATEGII ORGANIZACJI

 • Wyzwania organizacyjne dla funkcji marketingowej i sprzedaży w przedsiębiorstwach międzynarodowych - Dariusz Sobotkiewicz
 • Formy i zakres badania opinii studentów w systemie zarządzania szkołą wyższą ‒ w stronę relacji klient - instytucja - Jan W. Wiktor
 • Płeć psychologiczna konsumentów a preferowane metody komunikacji rynkowej - Robert Kozielski
 • Repozycjonowanie jako strategiczna reakcja przedsiębiorstwa na zmiany zachowań nabywców w zintegrowanej przestrzeni europejskiej - Krzysztof Andruszkiewicz
 • Zarządzanie systemem CSR w przedsiębiorstwie branży mięsnej reakcją na nowe trendy w zachowaniach konsumentów - Maria Grzybek, Wiesław Szopiński
 • Greenwashing in Companies Activity ‒ Causes of Use and Efficacy - Joanna Hernik
 • Płeć, gender i marketing a zachowania konsumentów w ujęciu kulturowym - Agata Małysa-Kaleta
 • Obszary Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu. Uwarunkowania zachowań polskich konsumentów - Zofia Zgoda
 • Wpływ konsumentów na rozwój społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw - Ewa Mazur-Wierzbicka
 • Konsument w dobie mediów społecznościowych - wyzwania i ograniczenia dla organizacji - Anna Łaszkiewicz
 • Postawy pokolenia Y wobec działań reklamowych przedsiębiorstw - Paweł de Pourbaix
 • Gry miejskie oparte na lokalizacji jako sposób promocji miasta - Bartosz Mazurkiewicz
 • Strategie działania przedsiębiorstw na rynku produktów luksusowych. Wybrane aspekty - Aleksandra Grzesiuk


NR 5/2015

 • Przekształcenia w sektorze handlu detalicznego i strategiach przedsiębiorstw na rynkach towarów konsumpcyjnych w Polsce - Mieczysław Adamowicz
 • Rola polskich placówek ekonomiczno-dyplomatycznych w działalności eksportowej polskich przedsiębiorstw - perspektywa placówek i przedsiębiorstw - Oskar Augustynowicz, Małgorzata Bartosik-Purgat
 • Marketing and non-marketing determinants of the image of a food product - Agnieszka Izabela Baruk
 • The Role of Knowledge Diffusion in Innovations in Retail Chains - Katarzyna Bilińska-Reformat, Barbara Kucharska
 • Rola oraz zadania marketingu w procesie świadczenia usług w szpitalach publicznych - Benedykt Bober, Justyna Majchrzak-Lepczyk
 • Tanio, taniej, za darmo - strategia niskich cen a cena zerowa - Ilona Bondos
 • Ewolucja przepisów dotyczących lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w wybranych krajach Europy Zachodniej - Dorota Celińska-Janowicz
 • Analiza strategiczna i kształtowanie strategii przedsiębiorstwa jednoproduktowego na przykładzie Warszawskich Zakładów Mechanicznych „PZL-WZM" w Warszawie SA - Jacek Chwałek
 • BIZ spółek notowanych na GPW w Warszawie - motywy realizacji i bariery rozwoju - Dorota Ciesielska
 • Marketing - między koncentracją na kliencie a orientacją na interesariuszy - Tomasz J. Dąbrowski
 • Оценка эффективности логистического управления международной торговлей в Украине - Andrii Gukaliuk
 • Zjawisko koncentracji i delokalizacji w branży motoryzacyjnej - Katarzyna Hys
 • Innovativeness of Service Sector Enterprises - Innovation Objectives and Types - Urszula Kłosiewicz-Górecka
 • Smartphones and Mobile Applications as Shopping Tools - Attitudes of Young Retail Consumers in Croatia - Blaženka Knežević, Mia Delić, Nikola Knego
 • Usługi biznesowe w podnoszeniu zdolności do konkurowania korzystających z nich przedsiębiorstw (wyniki badania) - Lidia Kuczewska
 • Determinanty zakupu marek własnych sieci handlowych przez polskich konsumentów - Przemysław Łukasik, Bruno Schivinski
 • Aktywność marketingowa polskich regionów w serwisach społecznościowych - Iryna Manczak
 • Chiński konsument wobec luksusowych towarów i usług w perspektywie kulturowej - Maciej Meyer
 • Źródła informacji marketingowej wykorzystywane przez przedsiębiorstwa handlowe - wyniki badania - Marek Rawski
 • Freeganizm - trend czy styl życia? - Anna Rostek, Tomasz Zalega
 • Local Taxation Effectiveness in Ukraine: Assessment and Prospects after Implementation of the Latest Reforms - Iryna Shkura
 • Organisational entrepreneurship, management philosophy of local company in Japan - Marcin W. Staniewski, Kiyokazu Nakatomi
 • Sustainable Development in the Retail Sector - a Local Perspective - Magdalena Stefańska, Barbara Borusiak
 • Użyteczność serwisu społecznościowego Facebook dla detalistów internetowych w Polsce - Bartłomiej Stopczyński
 • Inter-Sectoral and Sub-Sectoral IT Business Ecosystem vs. Systemic Relationships Profile in the Selected Cases - Izabela Sztangret
 • Innovations in the Retail Sector and Their Influence on the Market - Grażyna Śmigielska, Karolina Orzeł
 • Konsumpcja żywności w Polsce w minionej dekadzie. Uwarunkowania i tendencje - Krystyna Świetlik
 • Specyfika i poziom innowacyjności przedsiębiorstw usługowych w Polsce - Sławomir Tajer
 • Porównanie rynku nieruchomości miasta Wrocławia oraz Monachium na tle wybranych miast europejskich w kontekście sytuacji społeczno-gospodarczej Polski oraz Niemiec - Artur Tomeczek
 • Kredyty i depozyty bankowe gospodarstw domowych w Polsce na tle Unii Europejskiej - Monika Utzig
 • Ocena jakości życia osób starszych w Polsce na podstawie European Quality of Life Surveys - Jolanta Witek, Krzysztof Błoński
 • Etnocentryzm konsumencki wśród nabywców owoców i warzyw w Zakopanem - Wioletta Wróblewska, Katarzyna Kwiatkowska
 • Bariery innowacyjności przedsiębiorstw w świetle założeń i realizacji wybranych priorytetów PO IG - Katarzyna Bachnik
  Diagnoza poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce na podstawie oceny ich menadżerów - Robert Nowacki

PRZEGLĄD WYDAWNICTW I RECENZJE

 • Barbara Bojewska (red.), Innowacyjność organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015 - Robert Nowacki


NR 6/2015

 • Menadżerska perspektywa reklamacji konsumenckich na rynku usług ubezpieczeniowych w dobie regulacji Unii Europejskiej - Malwina Berger, Maciej Mitręga
 • Wybrane aspekty zachowań internautów oraz rozwój komunikacji marketingowej w Internecie - Polska na tle innych krajów europejskich - Magdalena Brzozowska-Woś
 • Ochrona konsumenta w Polsce na tle polityki konsumenckiej Unii Europejskiej realizowanej w latach 2004-2014 - Anna Dąbrowska
 • Postawa klientów indywidualnych wobec stron internetowych operatorów logistycznych - Joanna Dyczkowska
 • Postawy konsumenckie wobec promocji on-line - Krystyna Iwińska-Knop, E. Jadwiga Biesaga-Słomczewska
 • Wpływ ekologizacji konsumpcji na zmiany w zarządzaniu organizacjami - Dariusz Kiełczewski
 • Wpływ wirtualizacji zachowań konsumenckich na rozwój domocentryzmu - Magdalena Kowalska
 • Problem koncentracji mediów a prawo Unii Europejskiej - potrzeba nowych rozwiązań - Jan Kreft
 • Technologie mobilne a zachowania konsumentów - Alicja Krzepicka
 • Wirtualizacja procesu zakupowego konsumentów niepełnosprawnych ruchowo - wymóg czy wybór? - Magdalena Maciaszczyk
 • Ochrona konkurencji i konsumentów w sektorze usług wodociągowo-kanalizacyjnych - Luiza Mańkowska-Wróbel
 • Reklama piwa w świetle wybranych regulacji prawnych i opinii konsumentów - Irena Ozimek, Emilia Górniaszek
 • Wpływ mediów społecznościowych na zachowania konsumentów - Anna J. Parzonko
  Wyznaczniki lojalności klientów serwisów e-commerce w kontekście zróżnicowania kulturowego rynku europejskiego - Aleksandra Radziszewska
 • Planowane postarzanie produktów - analiza zjawiska w kontekście prawodawstwa europejskiego - Adam Ryś
 • Zmiana w podejściu do konsumenta w marketingu 3.0 - Magdalena Rzemieniak
 • Media społecznościowe jako narzędzie komunikacji firmy z klientem - Stanisław Skowron, Radosław Skrzetuski
 • Młody konsument w wirtualnej przestrzeni - Izabela Sowa
 • Przemiany zachowań konsumentów w kontekście rozwoju technologii komunikacyjno-informacyjnych - Jolanta Tarapata
 • Efektywność e-handlu dla europejskiego konsumenta w wirtualnej przestrzeni - Julia Wojciechowska-Solis
 • Zachowania konsumentów z Francji, Polski, Rumunii i Słowacji na rynku e-usług - Robert Wolny