Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaGospodarkaŚwiat i Polska przed nowymi wyzwaniami
Szukaj:   
 

 
Innowacje społeczne
Gospodarka świata i Polski - szanse i zagrożenia
Bezkosztowe możliwości zwiększenia wpływów z podatków
Handel wewnętrzny w Polsce 2011-2016
Dylematy zrównoważonego rozwoju
Świat i Polska przed nowymi wyzwaniami
Juliusz Kotyński
Krzysztof Marczewski
Jan Przystupa
Janusz Chojna
Łukasz Ambroziak
Zmiany w sferze handlu w Polsce w latach 2010-2015
Szanse i zagrożenia wzrostu. Prognozy na przyszłość.
Polska gospodarka przed wielką zmianą?

 

Świat i Polska przed nowymi wyzwaniami

prof. dr hab. Juliusz Kotyński - Zakład Koniunktury Światowej

Koniunktura i handel światowy

Rok 2015 był rokiem najsłabszego rozwoju światowej gospodarki od 2009 r.; anemiczny  chwiejny wzrost utrzymywał się od 2012 r. Stopa wzrostu światowego produktu brutto towarów i usług obniżyła się z 3,4% w 2014 r. do 3,1% w 2015 r. Było to głównie skutkiem spadku dynamiki krajów rozwijających się, z 4,6% do 4,0% i ledwo odczuwalnego przyśpieszenia w krajach rozwiniętych - z 1,8% do 1,9%. Kraje UE osiągnęły w 2015 r. dwuprocentowy wzrost PKB. Wśród krajów rozwiniętych silną i stabilną dynamiką w latach 2014-2015 wyróżniała się gospodarka USA (2,4%). Do spowolnienia wzrostu krajów rozwijających się przyczyniło się, szczególnie obniżenie wzrostu PKB Chin (do 6,9%) oraz wejście w recesję części krajów BRICS: Brazylii (-3,8%), Rosji (-3,7%) i Afryki Płd. Stopa wzrostu Indii wzrosła natomiast do 7,3%. (Dalej)


dr hab. Krzysztof Marczewski, prof. IBRKK - kierownik Zakładu Koniunktury Krajowej i Eksportowej

Poprawa sytuacji w strefie euro

Tempo wzrostu gospodarczego w strefie euro w 2015 roku wyraźnie przyspieszyło i było wyższe niż przewidywały to wiosną zeszłego roku główne instytucje międzynarodowe. W kolejnych kwartałach wzrosty PKB wyniosły: 0,5%, 0,4%, 0,3% i 0,4%. W całym ubiegłym roku PKB zwiększył się o 1,7%, najszybciej po 2010 roku. Według wstępnych danych, opublikowanych w połowie maja przez Eurostat, w I kwartale br. PKB zwiększył się o 0,6% w stosunku do poprzedniego kwartału i o 1,7% w stosunku do analogicznego kwartału 2015 roku. (Dalej)


dr Jan Przystupa, prof. IBRKK - Zakład Koniunktury Krajowej i Eksportowej

Prognoza rozwoju polskiej gospodarki w latach 2016-2017

W 2015 r. realny PKB Polski powiększył się o 3,6%. Przyrost PKB był, od strony statystyki rachunków narodowych, determinowany przez spożycie gospodarstw domowych (50% przyrostu) oraz w mniejszym stopniu przez spożycie publiczne (16,7%) i inwestycje (30,6%). Handel zagraniczny dodawał do przyrostu PKB 0,3 pkt. proc., tj. 8,3%. (Dalej)


mgr Janusz Chojna - kierownik Zakładu Koniunktury Światowej

Pozycja firm z kapitałem zagranicznym w gospodarce Polski

W 2014 r. nastąpiło zahamowanie spadkowej tendencji udziału firm z kapitałem zagranicznym w gospodarce Polski, notowanej od 2010 r. Syntetyczny wskaźnik udziału, konstruowany na podstawie dziewięciu wskaźników cząstkowych (liczba podmiotów, liczba pracujących, przychody z całokształtu działalności, sprzedaż eksportowa, inwestycje na nowe środki trwałe, aktywa trwałe i obrotowe, kapitał własny, zobowiązania) ustabilizował się na osiągniętym w 2013 r. poziomie 37,9%, o 2,1 p.p. niższym w stosunku do szczytowego z lat 2008-2009. (Dalej)


dr Łukasz Ambroziak - Zakład Integracji Europejskiej

Pojazdy elektryczne - dynamicznie rozwijający się segment rynku motoryzacyjnego

Globalny kryzys finansowo-gospodarczy lat 2008/2009 bez wątpienia zapoczątkował nową erę w rozwoju światowej branży motoryzacyjnej - erę pojazdów o niskiej emisji spalin. Grupa ta obejmowała zarówno niskoemisyjne samochody z silnikiem spalinowym, jak i samochody zasilane alternatywnymi źródłami energii (samochody hybrydowe i elektryczne). Ostatnia z wymienionych grup stała się przedmiotem szczególnego zainteresowania producentów, konsumentów, jak i administracji rządowej wielu państw. (Dalej)