Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaGospodarkaŚwiat i Polska przed nowymi wyzwaniamiJuliusz Kotyński
Szukaj:   
 

 
Gospodarka świata i Polski - szanse i zagrożenia
Bezkosztowe możliwości zwiększenia wpływów z podatków
Handel wewnętrzny w Polsce 2011-2016
Dylematy zrównoważonego rozwoju
Świat i Polska przed nowymi wyzwaniami
Juliusz Kotyński
Krzysztof Marczewski
Jan Przystupa
Janusz Chojna
Łukasz Ambroziak
Zmiany w sferze handlu w Polsce w latach 2010-2015
Szanse i zagrożenia wzrostu. Prognozy na przyszłość.
Polska gospodarka przed wielką zmianą?

 

Juliusz Kotyński

prof. dr hab. Juliusz Kotyński - Zakład Koniunktury Światowej

Koniunktura i handel światowy

Rok 2015 był rokiem najsłabszego rozwoju światowej gospodarki od 2009 r.; anemiczny  chwiejny wzrost utrzymywał się od 2012 r. Stopa wzrostu światowego produktu brutto towarów i usług obniżyła się z 3,4% w 2014 r. do 3,1% w 2015 r. Było to głównie skutkiem spadku dynamiki krajów rozwijających się, z 4,6% do 4,0% i ledwo odczuwalnego przyśpieszenia w krajach rozwiniętych - z 1,8% do 1,9%. Kraje UE osiągnęły w 2015 r. dwuprocentowy wzrost PKB. Wśród krajów rozwiniętych silną i stabilną dynamiką w latach 2014-2015 wyróżniała się gospodarka USA (2,4%). Do spowolnienia wzrostu krajów rozwijających się przyczyniło się, szczególnie obniżenie wzrostu PKB Chin (do 6,9%) oraz wejście w recesję części krajów BRICS: Brazylii (-3,8%), Rosji (-3,7%) i Afryki Płd. Stopa wzrostu Indii wzrosła natomiast do 7,3%.
W latach 2013-2015 nastąpiło też wyhamowanie wzrostu wolumenu obrotów handlu światowego towarami i usługami, sukcesywnie do 3,4%, 3,5% i 2,8%. Niespodziewanie silny spadek cen ropy naftowej i energii w drugiej połowie 2014 r. pogłębił się w roku 2015, co wywarło znaczny, acz zróżnicowany wpływ na tempo wzrostu gospodarczego, spadek inflacji, zmiany wolumenu, cen i terms of trade w handlu światowym oraz sytuację w handlu zagranicznym, stan finansów publicznych i zewnętrznej pozycji finansowej poszczególnych krajów.


W 2015 r. 57,6% światowego produktu zostało wytworzone w krajach rozwijających się  o gospodarkach wschodzących, a 42,4% w krajach rozwiniętych gospodarczo.

 

Udziały 10 państw w światowej produkcji, eksporcie i liczbie ludności w 2015 r. (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie szacunków MFW.

Wg prognoz MFW z kwietnia br. na lata 2016-2017 prognozowane było ożywienie wzrostu PKB w gospodarce światowej (do 3,2% i 3,5%), na skutek oczekiwanego przyśpieszenia wzrostu krajów rozwijających się. Spodziewane też było zwiększenie dynamiki handlu światowego (do 3,1% i 3,8%, w latach 2016 i 2017). Czerwcowe prognozy produkcji i handlu światowego OECD (2016) i Banku Światowego (2016) były jednak bardziej pesymistyczne, m.in. w związku z utrzymującym się spowolnieniem wzrostu produkcji i importu krajów o gospodarkach wschodzących i pogarszającym się od 2014 r. klimatem biznesowym w gospodarce krajów rozwiniętych.


Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi raportami: „Inwestycje zagraniczne w Polsce 2014-2015" (2016, ISSN: 1231-1103) oraz „Koniunktura gospodarcza świata i Polski 2014-2017" (2016, ISSN: 1426-790X)

Zamawianie ekspertyz i opracowań celowych wykonywanych przez Instytut na zlecenie (kontakt)