Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznySpis treści numerów wg rocznikówSpis treści numerów z 2016 r.
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Spis treści numerów z 2016 r.
Spis treści numerów z 2015 r.
Spis treści numerów z 2014 r.
Spis treści numerów z 2013 r.
Spis treści numerów z 2012 r.
Spis treści numerów z 2011 r.
Spis treści numerów z 2010 r.
Spis treści numerów z 2009 r.
Spis treści numerów z 2008 r.
Abstrakty
Numery archiwalne
Kontakt

 

Spis treści numerów z 2016 r.

NR 1/2016

Evaluating Sustainable Value of the Packaging Sector Using SEVM (The Sustainable Enterprise Value Map) Tool - Agnieszka Cholewa-Wójcik, Tomasz Hermaniuk
Strategie komunikacji marketingowej w dobie globalizacji i ery cyfrowej - Jacek Dziwulski
Postawy konsumentów województwa świętokrzyskiego wobec ekologicznych metod produkcji mięsa - Krystyna Gutkowska, Agnieszka Batóg
Rola ekotargów w promocji zrównoważonej konsumpcji - Ewa Koreleska
Ocena preferencji konsumentów związanych z wyborem dziczyzny - Katarzyna Kwiecińska, Małgorzata Kosicka-Gębska, Jerzy Gębski
Zrównoważona konsumpcja w Finlandii - Joanna Ligenzowska
Determinanty wyborów konsumenta niepełnosprawnego w kontekście promowania zrównoważonej konsumpcji - Magdalena Maciaszczyk
Rola blogerów w kreowaniu produktów i usług wspierających zrównoważoną konsumpcję - Bartosz Mazurkiewicz
Spożycie podstawowych produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w Polsce w latach 2000-2012 - Arkadiusz Piwowar
Odpowiedzialna konsumpcja jako podstawa Model of Sustainable Marketing (modelu harmonijnego marketingu) - Marek Seretny
Slow Food w gastronomii w kontekście zrównoważonego rozwoju - Dagmara Stangierska
Strategia zrównoważonego rozwoju w hotelarstwie na przykładzie grupy Accor - Ewa Świstak, Monika Świątkowska, Dagmara Stangierska
Badanie wpływu profilu sensorycznego na akceptację barwy wybranych produktów zbożowych wśród mieszkańców Poznania - Krystyna Szymandera-Buszka, Anna Jędrusek-Golińska, Katarzyna Waszkowiak, Marek Goliński
Marnotrawstwo żywności a zrównoważona konsumpcja w gospodarstwach domowych. Próba oszacowania marnotrawstwa pieczywa - Maria Śmiechowska
Struktura wydatków konsumpcyjnych ludności wiejskiej i miejskiej w Polsce - Monika Utzig
Rynek usług TSL w Polsce w latach 2004-2013. Wybrane aspekty ekonomiczne - Artur Bartosik, Agnieszka Piotrowska-Piątek, Marta Pomietlorz-Loska
Strategiczny wymiar prosumpcji w klastrach wiedzy - Bogusław Bembenek
Tworzenie kultury organizacyjnej zorientowanej na klienta - Agnieszka Bojanowska
Zmienność i transmisja cen w łańcuchu marketingowym mleka w Polsce - Piotr Bórawski
Mężczyźni i kobiety na zakupach. Dyskursywne różnice czy realne podziały? - Michał Cebula
Źródła informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów - Dariusz Dąbrowski
Wartości życiowe młodych Polaków aktywnych zawodowo o stabilnej sytuacji finansowej - Krystyna Gutkowska, Paweł Kwieciński
Wywiad biznesowy jako narzędzie pozyskiwania informacji - Urszula Kłosiewicz-Górecka, Joanna Czapska
Wartości w usługach informatycznych - metody i kryteria oceny - Paweł Leszczyński
Postawy Polaków wobec nieetycznych działań reklamowych w świetle funkcjonowania Kodeksu Etyki Reklamy - Robert Nowacki
The hope for economic success among the youth - Marcin Staniewski, Katarzyna Awruk
Typology of Logistics Service Providers According to the Level of Innovativeness - Marcin Świtała
Kim jest uczestnik bojkotu produktu? Znaczenie cech demograficznych konsumentów - Grzegorz Zasuwa
Kształtowanie się strategii finansowania w wybranych przedsiębiorstwach mięsnych w Polsce w latach 2007-2013 - Anna Zielińska-Chmielewska, Sławomir Kalinowski

PRZEGLĄD WYDAWNICTW I RECENZJE

Pavol Konštiak (red.), Merchandising Management in the Context of Active Sale and Sustainable Development (Merchandising maloobchodnej jednotky v kontexte aktívneho predaja a udržateľného rozvoja), Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2016 - Jan. W. Wiktor


NR 2/2016

Handel internetowy - implikacje dla logistyki - Mirosław Antonowicz
Nabywanie i użytkowanie produktów technologicznych przez konsumentów 50+ na przykładzie telefonów komórkowych - wyniki badań w Polsce - Sylwia Badowska, Anna Rogala
Kierunki i uwarunkowania zmian w zakresie stosowania marek należących do pośredników handlowych - Radosław Baran
Postrzeganie kosztów w kanałach dystrybucji usług - Marcin Lipowski, Ilona Bondos
Skłonność polskich konsumentów do angażowania się w konsumowanie bez posiadania (non-ownership consumption) - próba oceny - Aleksandra Burgiel
Alternatywne formy konsumpcji wobec konsumpcjonizmu - Felicjan Bylok
Rozwój organizacji pozarządowych jako czynnik ryzyka reputacyjnego - Tomasz J. Dąbrowski
Społeczność marki jako przykład innowacji marketingowych - Tomasz Dryl
Stosunek młodych polskich konsumentów do produktów luksusowych - Wioleta Dryl, Luciana de Araujo Gil
Postrzeganie designu w opinii pokolenia Y uczelni ekonomicznych - Anna Dziadkiewicz
Marketingowa analiza komunikacyjnych walorów sloganów reklamowych miast - Ewa Glińska
Konsumenci pokolenia Y - nowe wyzwanie dla komunikacji marketingowej - Edyta Gołąb-Andrzejak
Wykorzystanie marketingu internetowego na rynku materiałów budowlanych - analiza stanu obecnego i perspektywy - Bogdan Gregor, Beata Gotwald-Feja
Ocena marek produktów spożywczych wykorzystujących styl retro przez młodych konsumentów z Polski i Francji - wyniki badań porównawczych - Magdalena Grębosz
Eksperymenty naturalne w przestrzeni on-line na przykładzie platformy Allegro - Aleksandra Grzesiuk
Pokolenie Y na zakupach - wyzwania dla współczesnego marketingu - Magdalena Jaciow
Rodziny opiekujące się dziećmi z niepełnosprawnością na rynku usług - Mirosława Janoś-Kresło, Teresa Słaby
Promocja marki w mediach społecznościowych - Ewa Jaska, Agnieszka Werenowska
Transformacja w polskim handlu detalicznym - identyfikacja i analiza faz transformacji - Grzegorz Karasiewicz, Mariusz Trojanowski
Analiza czasu wolnego w budżecie czasu Polaków - Beata Kolny
Preferencje konsumentów w zakresie promocji sprzedaży na rynku żywności - Iwona Kowalczuk
Marketing doświadczeń w instytucjach teatralnych na przykładzie Teatru Lalek Arlekin w Łodzi - Wioletta Krawiec, Kamila Szymańska
Postawy studentów wobec partycypacyjnego modelu kształtowania ceny „płać, ile chcesz" - Magdalena Krzyżanowska, Jolanta Tkaczyk
Działania marketingowe ukierunkowane na absolwentów uczelni wyższych w Polsce - diagnoza głównych problemów - Katarzyna Łazorko
Wyzwania stojące przed producentami luksusowej odzieży w dobie globalnego rynku i rewolucji informacyjnej - Marcin Łukaszewicz
Tożsamość i wizerunek wymiaru sprawiedliwości - perspektywa komunikacyjna - Katarzyna Majchrzak, Tomasz J. Dąbrowski
Deklarowane czynniki wyboru produktu i sklepu internetowego w symulowanym teście rynkowym a satysfakcja z wyboru - Radosław Mącik
Efekty reklamy telewizyjnej a skutki konsumpcji - Michał Makowski
Narzędzia marketingu rekomendacji w ujęciu teoretycznym i praktycznym - Anna Niedzielska
Geolokalizacja jako nowe wyzwanie dla podmiotów handlu detalicznego w Polsce - Beata Reformat
Determinanty rozwoju patologicznych zachowań konsumentów na rynkach finansowych - Sławomir Smyczek
Zakupy w sklepach sieci detalicznych mieszkańców dużych miast w Polsce - Bogdan Sojkin
Procesy konsumpcji - nowe tendencje i formy - Aniela Styś, Stanisław Styś
Badania sondażowe opinii w procesie identyfikowania pracoholizmu w organizacji - Dawid Szostek
Zachowania konsumenckie osób starszych w Polsce - Tomasz Zalega


NR 3/2016

Działania komunikacyjne marek luksusowych w mediach społecznościowych a zachowania konsumentów - Magdalena Ankiel, Magdalena Stachowiak
Przegląd koncepcji współtworzenia wartości - Marcin Awdziej, Magdalena Krzyżanowska, Jolanta Tkaczyk
Automatyzacja komunikacji marketingowej w Internecie - Andrzej Bajdak
Aktywność prosumpcyjna polskich nabywców na rynku dóbr konsumpcyjnych - Agnieszka Izabela Baruk, Anna Iwanicka
The Role of Outdoor Markets in the Food Supply Chain of Regional Food in Poland - Agnieszka Borowska
Motywy poszukiwania informacji rynkowych przez młodych konsumentów (w wieku 16-25 lat) w nieformalnych źródłach w Internecie - Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka
Zachowania seniorów z Polski Północnej na rynku usług finansowych w świetle wyników badań - Bogumił Czerwiński
Marketing w firmach usługowych (wybrane zagadnienia) - Anna Dąbrowska
Analiza źródeł informacji o produktach w segmencie polskich seniorów na podstawie wyników badań - Magdalena Dołhasz
Ewolucja form handlu detalicznego na początku XXI wieku - Marek Drzazga
Doświadczenia relacyjne w szkolnictwie wyższym i ich wpływ na wizerunek uczelni oraz lojalność studentów - Katarzyna Dziewanowska
Uwarunkowania decyzji cenowych przedsiębiorstw działających na polskim rynku - Piotr Hadrian
Wpływ wysokości darowizny i stopnia dopasowania sprawy na intencje zakupowe w cause-related marketing - Wojciech Kozłowski
Wdrażanie uniwersalnego modelu zarządzania wartością dla klienta w wybranych instytucjach kulturalnych (na przykładzie teatrów i kin studyjnych) - Wioletta Krawiec, Kamila Szymańska
The System of Feed-in Tariffs in Ukraine: the Experience and Current Situation - Taras Krychkovskyi
Wpływ mobilnych technologii informacyjnych na procesy zakupu - Alicja Krzepicka
Sklepy dyskontowe w strukturze handlu detalicznego w Polsce. Perspektywa klienta - Barbara Kucharska
Postawy konsumentów wobec zakupów on-line - próba typologii - Michał Kucia
Rola mediów społecznościowych w komunikacji pokolenia Y - Sylwia Kuczamer-Kłopotowska
The Strategy of Entry of Franchise Networks from the EU into the Ukraine's Market - Solomiya Ohinok
Media społecznościowe w komunikacji marketingowej organizacji non profit - Mirosław Pacut
Konsumpcja dóbr i usług transportowych w różnych typach polskich gospodarstw domowych - Marlena Piekut
Komunikacja marketingowa w procesie umiędzynarodowienia uczelni - Mirosława Pluta-Olearnik
Ocena zasobu informacji marketingowych będących w posiadaniu małych przedsiębiorstw w przekroju rodzaju działalności - wyniki badania - Marek Rawski
Sposoby działania i czynniki sukcesu rynkowego aptek internetowych - Magdalena Soboń
Czynniki sprzyjające postawom prosumenckim młodych konsumentów - Izabela Sowa
Wykorzystanie storytelling w kreowaniu wizerunku marki w social media - Kinga Stopczyńska
Czynniki rozwoju rynków elektronicznych B2B - Dariusz Strzębicki
Czynniki determinujące postawy konsumentów wobec marki - Teresa Taranko
Wybrane innowacyjne narzędzia marketingu w handlu detalicznym żywnością - Agnieszka Tul-Krzyszczuk, Maria Jeznach, Agnieszka Bobola, Agata Przybyła
Częstotliwość przeprowadzania zmian cen w przedsiębiorstwach i ich konsekwencje marketingowe - Paweł Waniowski
Bariery integracji marketingowej i rachunkowej funkcji w przedsiębiorstwie w obszarze innowacji - Urszula Widelska, Anna Dyhdalewicz
Dekonsumpcja jako przejaw odpowiedzialnej postawy i styl życia konsumenta w świetle analizy jakościowej - Agnieszka Wilczak
Niekonwencjonalne wykorzystanie gier jako innowacyjne narzędzie komunikacji z klientami - Mariusz Woźniakowski
Serwis YouTube w komunikacji marketingowej organizacji - korzyści i ograniczenia - Joanna Wyrwisz, Bartosz Żydek


NR 4/2016

Zmiany w obszarze strategii marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - Katarzyna Bachnik
The Role of Dynamic Marketing Capabilities in Creation of Competitive Advantage of Commercial Chains - Katarzyna Bilińska-Reformat
W poszukiwaniu paradygmatu marketingu analitycznego - Grażyna Golik-Górecka
The Role of Mobile Apps in Contemporary Marketing in Poland - Leszek Gracz
Możliwości rozwoju rynku usług dla rdzennej ludności wiejskiej w wieku 60 plus - Krystyna Gutkowska, Teresa Słaby
Formy działalności prosumpcyjnej wybranych grup nabywców finalnych - Anna Iwanicka
The Influence of Foreign Direct Investment on International Technology Transfer - Maryana Kohut
Public Relations and Relationship Marketing of Higher Education Facilities in the Time of New Media - Małgorzata Koszembar-Wiklik
Wiedzochłonność obszarów wiejskich w warunkach zrównoważonego rozwoju - Magdalena Kozera-Kowalska, Sławomir Kalinowski
Przyszłość marketingu - wymiar koncepcyjny, organizacyjny i implementacyjny - Robert Kozielski
Budowanie satysfakcji pacjenta na podstawie zaufania - studium empiryczne rynku usług medycznych - Katarzyna Krot, Iga Rudawska
Lokowanie marek w wydawnictwach drukowanych - Olena Kulykovets, Hanna Górska-Warsewicz
The Role of Residents in Increasing the Attractiveness of a Territorial Mega-product - Wiesława Kuźniar
Misja konsumenta we współczesnym świecie - Agata Małysa-Kaleta
Metodyczne aspekty pomiaru deklaratywnych i utajonych postaw - Beata Marciniak
Poland's Impact on the Development of Ukraine's Western Region under the Ukraine-EU Association Agreement - Romana Mikhel
Usługi reklamowe w procesie kształtowania pozycji rynkowej przedsiębiorstw - skala i perspektywy wykorzystania - Robert Nowacki
The Diversity of Behaviour by Young People in the Process of Purchasing Insurance Services - Beata Nowotarska-Romaniak
The Young Consumer in the Ukrainian e-Commerce Market - Yuriy Pachkovskyy, Anna Maksymenko
Analiza komercjalizacji wyników badań naukowych, wsparcia przedsiębiorczości akademickiej oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez szkoły wyższe w Polsce - wybrane aspekty - Agnieszka Piotrowska-Piątek
Zachowania konsumentów a nowoczesny marketing na rynku usług transportowych - Grażyna Rosa
Zachowania finansowe gospodarstw rolnych - Roma Ryś-Jurek
Conversion of Customer Experience and Its Impact on Brand Community - the Thermomix Analytical Model - Monika Skorek
Wzrost sprzedaży płyt gramofonowych w II dekadzie XXI wieku - charakterystyka zjawiska sprzecznego z trendami światowego rynku fonograficznego - Tomasz Smoleń
Market Information System in Enterprise Marketing Management - Genowefa Sobczyk
Komunikacja rynkowa w przedsiębiorstwach gastronomicznych jako element tożsamości tych przedsiębiorstw - wyniki badań - Dagmara Stangierska, Karol Krajewski
Conceptual and Methodical Aspects of Realisation the Export-Oriented Strategy of Economic Growth - Oleksandra Struk
Tworzenie i zawłaszczanie wartości na rynku B2B - Justyna Światowiec-Szczepańska
The Internet of Things - Digital Revolution in Offline Market. Opportunity or Threat? - Anna Tarabasz
Marketing Innovations and Modernisation of Value for Customer in the Market of High Technology Products - Joanna Wiechoczek
Downshifting - koncepcja nowego stylu życia w małym mieście - Ewa Zadęcka
Challenges of Sustainable Consumption: Voluntary Simplicity as a Social Movement - Jolanta Zrałek
Wykorzystanie public relations w działaniach wiejskich jednostek terytorialnych - Janusz Zrobek
Czynniki różnicujące skłonność do zaakceptowania nowych produktów żywnościowych - Sylwia Żakowska-Biemans
Marketingowe public relations a media społecznościowe - szanse i zagrożenia - Agnieszka Żbikowska


NR 5/2016

Diversification of Polish Households Based on Credit Portfolio and Margin - Paulina Anioła-Mikołajczak
Różnicowanie cen w handlu wielokanałowym - wyzwanie wizerunkowe - Ilona Bondos
Akademicki charakter miasta jako determinanta jakości życia - postawy i opinie mieszkańców wybranych miast - Augustyna Burlita, Krzysztof Błoński
Relacje lekarz - pacjent a wybrane teoretyczne modele relacji w kontekście dehumanizacji medycyny - Iwona Czerska
Senior w systemie dystrybucji detalicznej FMCG w Polsce - Ewa Frąckiewicz, Aleksandra Grzesiuk, Katarzyna Bilińska-Reformat
Wybrane aspekty zachowań nabywców na aukcjach internetowych. Studium przypadku rynku akcesoriów do telefonów komórkowych - Jacek Cypryjański, Edyta Rudawska, Aleksandra Grzesiuk
Rola marki w procesie zakupu mleka i jego przetworów - Mariusz Grębowiec
Sharing economy jako ważny trend w obszarze zrównoważonej konsumpcji - Barbara Jaros
Obserwacja nieuczestnicząca video na przykładzie przeprowadzonego badania różnic w zachowaniach kobiet i mężczyzn w miejscu zakupu - Paweł Jurowczyk
System nowego marketingu w świetle krytyki jego podstawowego paradygmatu - Stanisław Kaczmarczyk
Innowacje w sektorze usług - motywy, bariery oraz wsparcie działalności innowacyjnej - Urszula Kłosiewicz-Górecka
Influence of the Context Marketing on the Effectiveness of the Content Marketing - Magdalena Kowalska
Nieufny konsument - wyzwanie dla współczesnego marketingu - Katarzyna Krot
The Reciprocity Rule in Electronic Commerce - Marcin Lewicki
Wybrane megatrendy i ich możliwy wpływ na konsumentów niepełnosprawnych ruchowo - Magdalena Maciaszczyk
Wiedza jako podstawa budowy relacji z klientem w sektorze usług profesjonalnych - Justyna Matysiewicz
Konsumpcja a filantropia - źródła szczęścia jednostki w świetle teorii i badań empirycznych - Dominika Mirońska
Contemporary Determinants of Sustainable Consumption - Katarzyna Olejniczak
Etyczne kształtowanie produktów przez przedsiębiorstwa - nowe wyzwanie dla marketingu - Izabela Ostrowska
Jakość usług turystycznych świadczonych przez biura podróży w Polsce - Irena Ozimek, Julita Szlachciuk
Identyfikacja potrzeb jako sposób budowania długofalowych relacji z klientami przez pryzmat sektora MSP - Joanna Pikuła-Małachowska
The Exhibitor as a Client of the Trade Fair Organiser - a Diagnosis of the Level of Satisfying Needs - Anita Proszowska
Znaczenie warstw opakowania jednostkowego dla konsumentów na rynku FMCG - Monika Ratajczyk
Możliwości zastosowania koncepcji CSR w terytorialnym partnerstwie wielosektorowym - Robert Romanowski
Modelowanie marketingowe a paradygmat marketingu - Adam Sagan
Changes in Purchasing Behaviours of Consumers in Conditions of Acculturation - an Empirical Study - Agata Stolecka-Makowska
Wpływ marketingu terytorialnego na rozwój gminy - Wiesław Szopiński
Specyfika marketingu w agrobiznesie. Przegląd koncepcji - Joanna Szwacka-Mokrzycka
Paradygmat marki w dobie digitalizacji i technologii mobilnej - Beata Tarczydło
Jakość życia jako punkt odniesienia do kształtowania koncepcji rozwoju miasta - Jolanta Witek
Rozwój handlu detalicznego w systemie franczyzowym w Polsce - Joanna Wrzesińska-Kowal


NR 6/2016

An Application of Logistic Regression in Identification of the Factors Influencing the Use of Credit by Polish Households - Paulina Anioła-Mikołajczak
Media społecznościowe jako źródło informacji o produktach w świetle badań międzykulturowych - przykład Facebooka - Małgorzata Bartosik-Purgat
Znajomość żywności ekologicznej wśród mieszkańców województwa podkarpackiego - Izabela Cichocka, Jan Krupa
Customer Analysis and Firm Performance in the Polish Insurance Market. Perspective of Customer Profitability and Lifetime Value - Tymoteusz Doligalski, Przemysław Tomczyk
Przemiany sytuacji finansowej sektora handlu detalicznego w Polsce i Niemczech w latach 2005-2014 - Zbigniew Gołaś
Wartości związane z żywnością i żywieniem młodych Polaków aktywnych zawodowo o stabilnej sytuacji finansowej - Krystyna Gutkowska, Paweł Kwieciński
Terytorialne zróżnicowanie handlu targowiskowego w Polsce i jego uwarunkowania - Mariusz Hamulczuk
Dostępność przestrzenna sklepów dyskontowych sieci Biedronka na terenie miasta Poznania - Wojciech Kisiała, Magdalena Rudkiewicz
Współpraca firm świadczących usługi biznesowe z klientami - Lidia Kuczewska
Zrównoważona konsumpcja i uwarunkowania jej rozwoju - Władysława Łuczka
Otoczenie zewnętrzne muzeum: przykład Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie - Iryna Manczak
Klastry jako instrument wsparcia sektora kluczowych technologii wspomagających - Joanna Szmigiel
Zmiany cen detalicznych artykułów żywnościowych w Polsce w latach 2003-2015 - Krystyna Świetlik
Zmiany w kanałach dystrybucji zachodzące pod wpływem pośredników hurtowych - Sławomir Tajer
Znaczenie innowacji w turystyce narciarskiej - Jadwiga Berbeka
Teoria własności w ordoliberalizmie a współczesne funkcjonowanie sektora przedsiębiorstw piłkarskich w Republice Federalnej Niemiec - Artur Grabowski
Dochód jako determinanta zdrowia osób starszych - perspektywa krajów „starej" i „nowej" UE - Agnieszka Jakubowska
Event sportowy w procesie budowania społecznej tożsamości. Ujęcie teoretyczno-analityczne - Marek Kazimierczak
Aktywność turystyczno-rekreacyjna studentów szczecińskich uczelni - Maria Makris, Monika Niewiadomska, Aleksandra Dulian
The use of drones in organizing the Olympic Games - Jarosław Nadobnik
Program profilaktyki urazów w sporcie wysokokwalifikowanym - Natalia Niewolna, Teresa Zwierko
Outdoor games and playtime versus social competences of children and youth - Małgorzata Paczyńska-Jędrycka
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w procesie kształtowania wymiaru aktywności fizycznej - Mirosława Szark-Eckardt, Beata Augustyńska, Jerzy Eider
Narzędzia internetowego public relations wykorzystywane przez kluby piłkarskiej Ekstraklasy w komunikacji z otoczeniem - Mariusz Woźniakowski
Rewitalizacja jako narzędzie pobudzania rozwoju lokalnego na przykładzie rewitalizacji rynku w gminie wiejskiej Olsztyn - Aleksandra Czarnecka
Zarządzanie zrównoważonym rozwojem turystyki a jakość życia w aglomeracjach miejskich - Anna Królikowska-Tomczak
Turystyka sportowa jako czynnik promocji zdrowia i aktywności fizycznej na obszarach wiejskich w Polsce - Joanna Poczta, Ewa Malchrowicz-Mośko
Wpływ rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na jakość życia mieszkańców w gminie Dobra - Elżbieta Sieńko-Awierianów, Ewa Głowacka, Monika Chudecka
Inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną jako przejaw innowacji społecznych w gminach wiejskich - Anna Słocińska
Turystyka aktywna szansą rozwoju gminy Józefów w opinii młodzieży szkolnej - Andrzej Soroka
Wykorzystanie infrastruktury sportowej ze szczególnym uwzględnieniem metod pomiarowych w sporcie dla zwiększenia atrakcyjności tradycyjnych form rekreacyjnych - Robert Terczyński, Michał Tarnowski, Wioletta Łubkowska
Adapted Physical Activity and Sports Recreation as a Key Element for Regional Development and Improvement of the Quality of Life - Maria A. Efstratopoulou
Badania nad turystyką niepełnosprawnych w Polsce - Piotr Godlewski
Aktywność turystyczno-rekreacyjna rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością (wyniki badań) - Mirosława Janoś-Kresło
Ocena aktywności fizycznej i stylu życia osób po 50. roku życia - Katarzyna Kotarska, Alicja Drohomirecka, Krzysztof Wilk