http://ibrkk.pl/id/387/Zak%C5%82ad_Zastosowa%C5%84_Metod_Matematycznych_w_Ekonomii_(ZZMME)/

Zakład Zastosowań Metod Matematycznych w Ekonomii (ZZMME)

Do zadań Zakładu Zastosowania Metod Matematycznych w Ekonomii należy: