http://ibrkk.pl/id/388/Bezkosztowe_mo%C5%BCliwo%C5%9Bci_zwi%C4%99kszenia_wp%C5%82yw%C3%B3w_z_podatk%C3%B3w/

Bezkosztowe możliwości zwiększenia wpływów z podatków

dr hab. Maciej Konrad Dudek - Zakład Zastosowań Metod Matematycznych w Ekonomii

Istniejące rozwiązania podatkowe zniekształcają zachowania podmiotów i w konsekwencji prowadzą do powstania tzw. straty pustej. Obrazowo można powiedzieć, iż obciążenia podatkowe postrzegane przez podmioty są wyższe niż faktyczne wpływy do budżetu. Innymi słowy, alokacja, która się kształtuje przy obecnych rozwiązaniach podatkowych jest nieefektywna i naturalnie wiąże się ze stratami społecznymi. Celem prezentacji jest opis prostego oraz w pełni implementowalnego rozwiązania, które w warunkach niepełnej informacji pozwoli na ograniczenie wielkości straty pustej przy jednoczesnym zachowaniu wielkości wpływów do budżetu.

W ujęciu technicznym prezentowany mechanizm oparty jest o mechanizm losowy, który prowadzi do poprawy w sensie Pareto alokacji, które kształtują się przy obecnych rozwiązaniach podatkowych. Co więcej w prezentacji pokazujemy, iż mechanizm ten może być także stosowany w celu poprawy dobrobytu względem pewnych optymalnych funkcji opodatkowania w ujęciu Saeza oraz Mirrleesa. Ponadto, pokazujemy, iż prezentowany mechanizm ma nie tylko znaczenia teoretycznego, ale może być także stosowany w praktyce, gdyż jego implementacja jest mniej wymagająca informacyjnie niż są obecnie stosowane rozwiązania podatkowe. Dodatkowo, ilustrujemy, że korzyści wynikające z implementacji mechanizmu mogą sięgać 20% wielkości wpływów podatkowych.

Pełny tekst artykułu (w jęz. angielskim)