Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)Spis treści numerów wg roczników2017
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1992
1993
1991
Abstrakty
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie

 

2017

STATYSTYCZNY OBRAZ UNII EUROPEJSKIEJ
• Udział dóbr wysokiej techniki w eksporcie Polski na tle gospodarek Unii Europejskiej - Wojciech Mroczek - Nr 2 (243)
• Eksport żywności w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej - Wojciech Mroczek - Nr 3 (244)

UNIA EUROPEJSKA - KRAJE TRZECIE
• Handel Rosji z UE-28 towarami o różnym stopniu zaawansowania technologicznego w kontekście konkurencyjności gospodarki rosyjskiej - Krzysztof Falkowski - Nr 1 (242)

JEDNOLITY RYNEK EUROPEJSKI
• Cele i motywy wyjazdu oraz warunki bytowe polskich emigrantów zarobkowych w świetle badań własnych - Elżbieta Wolanin-Jarosz - Nr 1 (242)
• Brexit: Risks and Opportunities of Disintegration - Miklós Somai - Nr 2 (243)
• Polscy pracownicy w Niemczech w świetle teorii dualnego rynku pracy - Anna Barwińska-Małajowicz - Nr 3 (244)
• Państwa Unii Europejskiej wobec kryzysu imigracyjnego z 2015 roku - Martin Dahl, Anna Dziudzik - Nr 3 (244)
• Podatek od transakcji finansowych. Dylemat wyboru między rozwiązaniem fiskalnym a antykryzysowym - Jan Piotrowski - Nr 3 (244)

GOSPODARKA I FINANSE
• Internacjonalizacja polskiego sektora rolno-spożywczego a zmiana zachowań konsumentów - Tomasz Wierzejski, Dominika Jakubowska - Nr 1 (242)
• Poziom i rozkład dochodów oraz ich konsekwencje dla konsumpcji - na przykładzie wybranych krajów europejskich - Halina Szulce, Katarzyna Walkowiak-Markiewicz - Nr 1 (242)
• The Euro Influence on Companies' Export Activity - Grzegorz Tchorek - Nr 2 (243)

POLITYKA KLIMATYCZNA
• Uniknięcie katastrofy klimatycznej wciąż realne - Piotr Ważniewski - Nr 2 (243)

WSPÓLNA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY UNII EUROPEJSKIEJ
• Koncepcja sieci węzłów transportowych na potrzeby Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej - Andrzej Czekaj, Teresa Usewicz - Nr 3 (244)

WAŻNE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
• Co nowego w prawie Unii i dokumentach KE? (dział stały)
• Co nowego w prawie polskim? (dział stały)

STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM