Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaGospodarkaGospodarka świata i Polski - szanse i zagrożenia
Szukaj:   
 

 
Gospodarka świata i Polski - szanse i zagrożenia
Juliusz Kotyński
Krzysztof Marczewski
Janusz Chojna (1)
Janusz Chojna (2)
Jan Przystupa
Bezkosztowe możliwości zwiększenia wpływów z podatków
Handel wewnętrzny w Polsce 2011-2016
Dylematy zrównoważonego rozwoju
Świat i Polska przed nowymi wyzwaniami
Zmiany w sferze handlu w Polsce w latach 2010-2015
Szanse i zagrożenia wzrostu. Prognozy na przyszłość.
Polska gospodarka przed wielką zmianą?

 

Gospodarka świata i Polski - szanse i zagrożenia

prof. dr hab. Juliusz Kotyński - Zakład Koniunktury Światowej

Zmiany dynamiki i struktury geograficznej produkcji i popytu światowego w latach 2015-2016 i w perspektywie średniookresowej

W 2016 r. stopa wzrostu produkcji w gospodarce światowej zmniejszyła się z 3,4% w 2015 r. do 3,1%, na skutek spadku dynamiki produkcji w krajach rozwijających się i o gospodarkach wschodzących (z 4,2% do 4,1%) i spowolnienia wzrostu w krajach rozwiniętych gospodarczo (z 2,1% do 1,7%), przy zwiększeniu do ok. 58% udziału pierwszej z tych grup krajów w produkcie światowym. Jeszcze słabszy od wzrostu produkcji był wzrost wolumenu obrotów handlu światowego (2,2%). (Dalej)


dr hab. Krzysztof Marczewski, prof. IBRKK - kierownik Zakładu Koniunktury Krajowej i Eksportowej

Strefa euro - nareszcie wyraźne ożywienie

Tempo wzrostu gospodarczego w strefie euro w 2016 roku utrzymało się na dobrym poziomie i było wyższe niż przewidywały to wiosną zeszłego roku główne instytucje międzynarodowe (tablica 1). Wyraźnie obniżyła się stopa bezrobocia i zakończył się okres deflacji. PKB wzrósł we wszystkich krajach, poza Grecją. Poprawie sytuacji koniunkturalnej sprzyjały łagodna polityka pieniężna EBC, finalizacja konsolidacji fiskalnej oraz coraz lepsza koniunktura światowa. (Dalej)


mgr Janusz Chojna - kierownik Zakładu Koniunktury Światowej

Pozycja inwestorów zagranicznych w gospodarce Polski - czy zmiana tendencji?

W zakresie pozycji bezpośrednich inwestorów zagranicznych (firm z kapitałem zagranicznym) w gospodarce Polski można wyróżnić trzy fazy: ekspansji (okres transformacji gospodarczej, lata 1994-2004), stabilizacji (po akcesji do Unii Europejskiej i przed ujawnieniem się efektów globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego, lata 2005-2009) oraz regresu (lata 2010-2013). W 2014 r. regres został jednak wyhamowany, a w 2015 r. pozycja inwestorów zagranicznych w polskiej gospodarce ponownie wzrosła. (Dalej)

Ceny na rynkach światowych - czy zapowiada się powrót boomu surowcowego?

W okresie między styczniem 2016 r. i majem 2017 r. dolarowe ceny surowców na rynkach światowych zwiększyły się przeciętnie o ok. 1/3, w tym cena ropy o ponad 2/3. Rodzi się pytanie, czy tendencja ta utrzyma się, a jeśli tak, to czy okaże się równie silna, jak w okresie minionych kilkunastu miesięcy, a w konsekwencji - czy zapowiada się powrót boomu surowcowego, określającego sytuację na światowych rynkach towarowych w poprzedniej i na początku obecnej dekady? (Dalej)


dr Jan Przystupa, prof. IBRKK - Zakład Koniunktury Krajowej i Eksportowej

Gospodarka i handel zagraniczny Polski. Prognoza na lata 2017-2018

W roku 2016 polska gospodarka odnotowała wyraźne osłabienie wzrostu. W skali roku tempo wzrostu PKB wyniosło 2.7% i było mniejsze o 1.1 punktu procentowego niż w roku poprzednim. W wymiarze pieniężnym jest to ok. 20 mld zł.
Według danych GUS, w pierwszym kwartale 2017 r. PKB Polski zwiększył się o 4,0%. Na podstawie wstępnych danych cząstkowych można sądzić, że podobnie jak w latach 2012-2016 dominował wkład konsumpcji indywidualnej we wzrost PKB, w całym 2016 było to 85%, a w II półroczu: 96%. (Dalej)