Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)Wymogi redakcyjne
Szukaj:   
 

 
Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie

 

Wymogi redakcyjne

Warunki publikacji w dwumiesięczniku „Unia Europejska.pl"

1. Wymagania merytoryczne

 • Artykuł nie powinien być opublikowany wcześniej w innym miejscu (wyjątkowo, za zgodą obu redakcji).
 • Artykuł powinien mieć wyraźnie wyodrębnione wprowadzenie (tzw. chapeau) zawierające przesłanki do opublikowania artykułu oraz kończyć się podsumowaniem i/lub wnioskami.
 • Artykuł powinien być aktualny, tzn. uwzględniać najnowsze regulacje prawne i wydarzenia istotne w danej dziedzinie.
 • W przypadku aktów prawnych preferujemy powołania na źródła pierwotne (traktaty, rozporządzenia, ustawy).
 • Wskazane są odniesienia do literatury krajowej i zagranicznej.
 • W przypadku doktorantów mile widziana jest recenzja artykułu napisana przez promotora.

2. Wymagania formalne

 • Artykuł należy przesłać drogą elektroniczną na adres ewa.kaliszuk@ibrkk.pl
 • Tekst powinien zawierać śródtytuły.
 • Należy podać datę aktualizacji artykułu (dotyczy to zwłaszcza artykułów omawiających regulacje prawne, raporty itp.).
 • Artykuł powinien być napisany czcionką 12 Times New Roman, przy odstępie 1,5 pomiędzy wierszami. Objętość tak napisanego artykułu nie powinna przekraczać 15 stron.
 • Przypisy do artykułu (10 Times New Roman, pojedynczy odstęp) nie powinny zajmować więcej niż ca 10% objętości artykułu.
 • Nie jest wymagana bibliografia (powołania na literaturę podajemy w przypisach).
 • Do wykresów powinny być załączone źródłowe dane statystyczne.
 • Należy podać stopień naukowy oraz miejsce pracy/nauki autora publikacji (afiliacja) i adres elektroniczny.
 • Wraz z artykułem należy przesłać abstrakt w jęz. polskim i angielskim (maksymalnie 200 słów), wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL oraz przetłumaczonym na język angielski tytułem.

3. Inne informacje

 • Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułu i śródtytułów oraz robienia skrótów.
 • Autor otrzymuje egzemplarz autorski, który przesyłamy na adres podany przez autora.