Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)Spis treści numerów wg roczników2005
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1992
1993
1991
Abstrakty
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie

 

TEMATYCZNY SPIS ARTYKUŁÓW OPUBLIKOWANYCH W MIESIĘCZNIKU „WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE” W 2005 ROKU

 

STATYSTYCZNY OBRAZ WSPÓLNOT

 • Handel zagraniczny odzieżą w UE-15 – Wojciech Mroczek – Nr 1 (158)
 • Handel zagraniczny nowych państw członkowskich: Czechy – Wojciech Mroczek Nr 2 (159)
 • Opłaty telekomunikacyjne w krajach Unii Europejskiej – Wojciech Mroczek – Nr 3 (160)
 • Najważniejsi partnerzy handlowi Unii Europejskiej (25) – Wojciech Mroczek – Nr 5 (162)
 • Handel Polski z krajami Unii Europejskiej w 2004 r. – Wojciech Mroczek – Nr 6 (163)
 • Zróżnicowanie dochodów w krajach UE i budżet funduszy strukturalnych w latach 2000-2006 – Aleksandra Władyniak-Bujnowska – Nr 7/8 (164/165)
 • Handel cukrem w Unii Europejskiej – Wojciech Mroczek – Nr 9 (166)
 • Wynagrodzenia w krajach Unii Europejskiej – Wojciech Mroczek – Nr 10 (167)
 • Opinie społeczeństw nowych państw członkowskich o Unii Europejskiej według Eurobarometru – Wojciech Mroczek – Nr 11 (168)
 • Wprowadzenie euro w opinii nowych państw członkowskich – Wojciech Mroczek – Nr 12 (169)

ABC UNII EUROPEJSKIEJ

 • Rada Europejska w Brukseli – podsumowanie prezydencji Holandii – Filip Jasiński – Nr 1 (158)
 • Luksemburg przejmuje przewodnictwo w Radzie UE – Aleksandra Władyniak – Nr 1 (158)
 • Trybunał Unii Europejskiej do spraw Służby Cywilnej – Filip Jasiński, Joanna Miksa – Nr 2 (159)
 • Strategia Lizbońska – Alekasandra Władyniak – Nr 3 (160)
 • Europejska Strategia Bezpieczeństwa – w rok po przyjęciu – Filip Jasiński – Nr 3 (160)
 • Wiosenna Rada Europejska w Brukseli – półmetek przewodnictwa Luksemburga – Filip Jasiński – Nr 4 (161)
 • Czerwcowa Rada Europejska w Brukseli – nowa perspektywa finansowa pozostaje projektem – Stefan Kaszczak – Nr 6 (163)
 • Współpraca celna w unijnym obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – Sebastian Barkowski, Filip Jasiński – Nr 6 (163)
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie 25 rocznicy Solidarności i jej przesłania dla Europy – Nr 9 (166)

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

 • Pierwszy rok członkostwa Polski w Unii Europejskiej – obawy i rzeczywistość – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 4 (161)

 

PRZYSZŁOŚĆ UNII EUROPEJSKIEJ

 • Granice rozszerzania się Unii Europejskiej – Marian Paszyński – Nr 2 (159)
 • Bariery zewnętrzne procesu integracyjnego UE – Jerzy Kleer – Nr 6 (163)
 • Bariery integracji europejskiej i próby ich osłabienia – Urszula Płowiec – Nr 6 (163)
 • Francuskie i holenderskie „nie” – przyczyna, czy następstwo kryzysu Unii Europejskiej? – Marian Paszyński – Nr 6 (163)
 • Przyczyny trudności w negocjacjach akcesyjnych Chorwacji z Unią Europejską – Agnieszka Ambroziak – Nr 9 (166)
 • Członkostwo Turcji w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia – Adam Gwiazda – Nr 10 (167)
 • EU Integration Process: Prospects and challenges for Turkey – Ayhan Kaya – Nr 10 (167)
 • Unia Europejska a wyzwania globalizacji gospodarki światowej – Marian Paszyński – Nr 11 (168)

 

UNIA EUROPEJSKA – WTO

 • Wspólnoty Europejskie w Światowej Organizacji Handlu - aspekty prawne – Małgorzata Sztąborowska Nr 5 (162)
 • Stanowisko Unii Europejskiej w negocjacjach usługowych WTO – Dariusz Mongiało – Nr 5 (162)
 • Ochrona oznaczeń geograficznych w WTO jako przedmiot konfliktu pomiędzy „Starym Kontynentem” a „Nowym Światem” – Agnieszka Szymecka – Nr 5 (162)
 • Spór o unijne subsydia eksportowe do sprzedaży cukru – Wiesław Karsz – Nr 9 (166)
 • Negocjacje rolne – nadal bez kompromisu – Anna Dydoń, Józef Niemczyk – Nr 9 (166)
 • Porozumienie Unia-Rosja w sprawie członkostwa Rosji w WTO – ważny krok w kierunku liberalizacji handlu światowego – Marzenna Błaszczuk – Nr 9 (166)

 

UNIA EUROPEJSKA – KRAJE TRZECIE

 • Stosunki Unii Europejskiej z przyszłymi sąsiadami – Mołdowa – Marzenna Błaszczuk – Nr 2 (159)
 • Federacja Rosyjska wobec rozszerzenia się Unii Europejskiej na Wschód – Marian Paszyński – Nr 3 (160)
 • Dokąd prowadzić mają „mapy drogowe”? – Marian Paszyński – Nr 5 (162)
 • Dziesięć lat partnerstwa Euro-Śródziemnomorskiego – Karol Pęczak – Nr 9 (166)
 • Stosunki Unii Europejskiej z krajami Południowego Kaukazu – Marzenna Błaszczuk – Nr 10 (167)

 

JEDNOLITY RYNEK EUROPEJSKI

 • Swoboda przepływu pracowników i świadczenia usług między Polską i Niemcami – doświadczenia pierwszych miesięcy po akcesji – Anna Barwińska-Małajowicz – Nr 4 (161)
 • Polska wdraża dyrektywę w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – Dariusz Michalski, Wojciech Piontek – Nr 9 (166)
 • Usługi w ogólnym interesie gospodarczym w projekcie dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym – Sławomir Dudzik – Nr 10 (167)
 • Partnerstwo publicznoprywatne w świetle polskich i unijnych regulacji – Dariusz Piasta – Nr 11 (168)
 • Przedsmak oscypka w Europie? O nazwach i oznaczeniach produktów rolnych i środków spożywczych w Polsce – Leszek Czerwiński – Nr 12 (169)
 • Dwudziestolecie nowego podejścia do harmonizacji technicznej i norm – Beata Pich – Nr 12 (169)

 

WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA

 • Chiny walczą o status gospodarki rynkowej – Ewa Kaliszuk – Nr 1 (158)
 • Unia Europejska wobec nowych zasad wyrobami przemysłu włókienniczego i odzieżą – Lidia Gronek, Ewa Kaliszuk – Nr 1 (158)
 • Rynek aluminium w powiększonej UE – gospodarka z polityką w tle – Marek Drzewiecki – Nr 9 (166)

 

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA

 • Sytuacja polskiego mleczarstwa pół roku po akcesji Polski do UE – Jadwiga Seremak-Bulge – Nr 1 (158)
 • Handel rolno-spożywczy – co się zmieniło po akcesji? – Janusz Rowiński – Nr 4 (161)
 • Ceny żywności w procesie integrowania Polski z Unią Europejską – Krystyna Świetlik Nr 5 (162)

 

POLITYKA REGIONALNA

 • Absorbcja funduszy Unii Europejskiej. Nieprzewidziane scenariusze, nadzieje, dylematy i obawy – Małgorzata Słodowa-Hełpa – Nr 4 (161)
 • Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013 – Renata Calak, Beata Grabowska-Markiewicz – Nr 5 (162)
 • Dylematy i kontrowersje wokół polityki spójności UE – Anna Hildebrandt – Nr 5 (162)
 • Strategia lizbońska a zróżnicowanie regionalne – Elżbieta Wojnicka – Nr 6 (163)
 • Fundusze strukturalne w Polsce w pierwszym roku członkostwa w UE – Aleksandra Władyniak-Bujnowska – Nr 7/8 (164/165)
 • Rok doświadczeń Europejskiego Funduszu Społecznego – od szlachetnej idei do trudnej praktyki – Mirosław Grewiński – Nr 7/8 (164/165)
 • Pierwszy okres wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie śląskim – Elżbieta Bieńkowska – Nr 7/8 (164/165)
 • Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich ze środków UE w latach 2000-2013 – teraźniejszość i oczekiwania – Janusz Rowiński, Marek Wigier – Nr 7/8 (164/165)
 • Fundusze europejskie – możliwości absorbcji Słowenii – Mojmir Mrak, Peter Wostner – Nr 7/8 (164/165)
 • Fundusze Strukturalne na Węgrzech. Doświadczenia pierwszego roku członkostwa – Balazs Mosonyi – Nr 7/8 (164/165)
 • Reforma polityki spójności w latach 2007-2013 – wstępna analiza implikacji dla systemu wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce – Hanna Jahns – Nr 7/8 (164/165)
 • Strategiczne problemy programowania rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce na lata 2007-2013 – Jacek Szlachta – Nr 7/8 – Nr (164/165)
 • Rola funduszy strukturalnych w realizacji strategii – Marcin Bujnowski – Nr 12 – Nr (169)

 

POLITYKA KONKURENCJI

 • Agresywne praktyki cenowe - czy dozwolone w Unii Europejskiej? – Ewa Kaliszuk – Nr 11 (168)
 • Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom cenowym w Polsce – Ewa Kaliszuk – Nr 12 (169)

 

POLITYKA PRZEMYSŁOWA

 • Wydajność pracy i innowacja a działalność badawcza i rozwojowa w sektorze publicznym – Wojciech Burzyński – Nr 2 (159)
 • Rosnące znaczenie Chin – wyzwanie dla Unii Europejskiej – Michał Szwabe – Nr 2 (159)
 • Przemysł motoryzacyjny w Unii Europejskiej – konkurencyjność i strategia rozwoju – Wojciech Burzyński – Nr 3 (160)
 • Polityka tworzenia i rozwoju klastrów na Węgrzech – Laura Kiraly, Krystyna Przybylska – Nr 10 (167)

 

WSPÓLNA POLITYKA TRANSPORTOWA

 • Ocena efektów integracji Polski z Unią Europejską w sferze infrastruktury transportu Marcin Bujnowski – Nr 4 (161)
 • Transport w rozszerzonej Unii Europejskiej – Agnieszka Skala-Poźniak – Nr 11 (168)

 

WSPÓLNY RYNEK ENERGII

 • Perspektywy tworzenia wspólnego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej – Dariusz Michalski – Nr 1 (158)
 • Liberalizacja rynków gazu w UE – niedozwolone klauzule terytorialne w kontraktach długoterminowych – Krzysztof Bolesta – Nr 3 (160)
 • Wprowadzanie konkurencji na narodowych rynkach energii elektrycznej w UE – Dariusz Michalski – Nr 3 (160)
 • Ocena skutków wdrożenia dyrektywy w sprawie promocji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – Krzysztof Bolesta – Nr 6 (163)
 • Determinanty sukcesu wspólnotowego rynku emisji dwutlenku węgla – pierwsze praktyczne doświadczenia – Dariusz Michalski, Piotr Lelątko – Nr 6 (163)
 • Dyrektywa 2004/39/WE – potencjalny impuls do rozwoju segmentu hurtowego unijnego rynku energii elektrycznej – Dariusz Michalski, Piotr Lelątko – Nr 12 (169)

 

GOSPODARKA I FINANSE

 • Handel zagraniczny województw Polski z krajami UE – Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Stanisław Umiński – Nr 2 (159)
 • Miejsce Czech, Polski i Węgier w rozszerzonej Europie – prezentacja wyników analizy modelowej WIFO – Anna Barwińska-Małajowicz – Nr 2 (159)
 • System środków własnych Unii Europejskiej w obliczu zmian – Małgorzata Czernielewska-Rutkowska – Nr 3 (160)
 • Przemysł motoryzacyjny w Unii Europejskiej – konkurencyjność i strategia rozwoju – Wojciech Burzyński – Nr 3 (160)
 • Systemy podatkowe w krajach UE – najnowszy raport Komisji Europejskiej – Anna Barwińska-Małajowicz – Nr 10 (167)
 • Inicjatywa Komisji Europejskiej „I2010 – społeczeństwo informacyjne na rzecz zatrudnienia i wzrostu” – Iwona L. Woicka – Nr 10 (167)
 • Zbliżanie struktur wymiany handlowej krajów CEFTA z krajami UE w okresie przygotowań do członkostwa – Henryk Czubek, Edward Molendowski – Nr 11 (168)
 • Dostosowanie Paktu Stabilności i Wzrostu do zmieniających się warunków ekonomicznych Republiki Federalnej Niemiec – Anna Marszałek – Nr 11 (168)
 • Współczesne modele zachodnioeuropejskiego państwa dobrobytu – Piotr Zientara – Nr 12 (169)

 

POLITYKA W DZIEDZINIE KULTURY

 • Uczestnictwo we wspólnotowym programie „Kultura 2000” po akcesji Polski do UE – Agata Etmanowicz – Nr 4 (161)
 • Kultura 2007 – Agata Etmanowicz – Nr 6 (163)

 

POLITYKA ZDROWOTNA

 • Podstawy prawne polityki Unii Europejskiej w ochronie zdrowia – Joanna Leśniowska – Nr 1 (158)

 

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAWY WEWNĘTRZNE

 • Unia Europejska wobec problemu przestępczości zorganizowanej w państwach regionu Bałkanów Zachodnich – Piotr Rakowski – Nr 2 (159)
 • Polska wobec budowy obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE – Filip Jasiński – Nr 4 (161)
 • Europejska Agencja Graniczna w Warszawie – Filip Jasiński – Nr 5 (162)
 • Reforma unijnego mechanizmu wzajemności wizowej – Filip Jasiński, Wojciech Kałamarz – Nr 10 (167)
 • Unia Europejska wobec problemów integracji cudzoziemców – Filip Jasiński, Magdalena Kamińska – Nr 11 (168)