Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)Spis treści numerów wg roczników2003
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1992
1993
1991
Abstrakty
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie

 

TEMATYCZNY SPIS ARTYKUŁÓW OPUBLIKOWANYCH W MIESIĘCZNIKU "WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE" W 2003 R. W NUMERACH 1-12

 

STATYSTYCZNY OBRAZ WSPÓLNOT

 • Piąte rozszerzenie UE – Wojciech Mroczek - Nr 1 (136)

 • Polityka społeczna UE – Wojciech Mroczek - Nr 2 (137), Nr 3 (138)

 • Handel Polski z UE w 2002 roku – Wojciech Mroczek Nr 4 (139)

 • Najważniejsi partnerzy handlowi UE w 2002 r. – Wojciech Mroczek - Nr 5 (140)

 • Handel Unii Europejskiej z krajami przystępującymi w 2002 roku – Wojciech Mroczek - Nr 6 (141)

 • Handel Unii z krajami EFTA – Wojciech Mroczek - Nr 7/8 (142)

 • Handel UE z WNP – Wojciech Mroczek - Nr 9 (143)

 • Wyniki referendów w sprawie przystąpienia do UE – Wojciech Mroczek - Nr 10 (144)

 • Bezrobocie w krajach Unii i w krajach przystępujących – Wojciech Mroczek - Nr 11 (145)

 • Struktura zatrudnienia w UE i w krajach przystępujących – Wojciech Mroczek - Nr 12 (146)

ABC UNII EUROPEJSKIEJ

 • Grecja obejmuje półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej – Dariusz Sielski –Nr 1 (136)

 • Reforma instytucjonalna Unii Europejskiej (I) – Konrad Szeląg – Nr 1 (136)

 • Reforma instytucjonalna Unii Europejskiej (II) – Konrad Szeląg – Nr 2 (137)

 • Przegląd strategii lizbońskiej podczas wiosennego szczytu Rady Europejskiej – Filip Jasiński – Nr 3 (138)

 • Procedura komitetowa i komitety w procesie podejmowania decyzji w UE – ramy prawne i praktyka ich funkcjonowania – Karolina Ostrzyniewska – Nr 3 (138)

 • Rekrutacja pracowników do instytucji Unii Europejskiej – Agata Etmanowicz – Nr 5 (140)

 • Co może nam przynieść Konwent Europejski? – Marian Paszyński – Nr 6 (141)

 • Szczyt Rady Europejskiej w Salonikach – Filip Jasiński – Nr 6 (141)

 • Włochy rozpoczynają półroczne przewodnictwo w UE – Aleksandra Władyniak – Nr 7/8 (142)

 • Pozycja Polski w Radzie Unii Europejskiej – Ustalenia Traktatu Nicejskiego a podejmowanie decyzji większością kwalifikowaną w projekcie traktatu konstytucyjnego – Katarzyna Smyk – Nr 7/8 (142)

 • Ratyfikacja traktatu akcesyjnego w państwach Unii Europejskiej – Barbara Mańka – Nr 7/8 (142)

 • Szczyt Rady Europejskiej w Brukseli – półmetek włoskiego przewodnictwa – Filip Jasiński – Nr 10 (144)

 • Charakter prawny, znaczenie i organizacja konferencji międzyrządowej – Cezary Herma – Nr 10 (144)

 • Rola parlamentów krajowych w Unii Europejskiej w świetle projektu konstytucji dla Europy – Sławomir Dudzik – Nr 10 (144)

 • Rada Europejska w Brukseli – podsumowanie włoskiego przewodnictwa Filip Jasiński – Nr 12 (146)

 • Partie polityczne na poziomie europejskim – Filip Jasiński – Nr 12 (146)

UNIA EUROPEJSKA – KRAJE TRZECIE

 • Akceptacja wyników negocjacji akcesyjnych – referenda w państwach wstępujących do UE – Ewa Synowiec – Nr 1 (136)

 • Nadzwyczajny szczyt Rady Europejskiej w sprawie Iraku – Filip Jasiński – Nr 2 (137)

 • Traktat o przyjęciu nowych państw do Unii Europejskiej – Dagmara Jasińska – Nr 3 (138)

 • Finansowy wymiar rozszerzenia Unii Europejskiej – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 3 (138)

 • Polityka gospodarcza Wspólnoty Europejskiej wobec Chorwacji w latach 1992-2002 – Marzenna Błaszczuk – Nr 3 (138)

 • Przyjęcie traktatu akcesyjnego przez Parlament Europejski – Hanna Jahns – Nr 4 (139)

 • Podpisanie traktatu akcesyjnego rozszerzającego Unię Europejską –Hanna Jahns – Nr 4 (139)

 • Referendum akcesyjne metodą wyrażenia zgody na przystąpienie do Unii Europejskiej – Dagmara Jasińska – Nr 5 (140)

 • Perspektywa członkostwa krajów bałkańskich w Unii Europejskiej – Barbara Mańka, Aleksandra Władyniak – Nr 6 (141)

 • Stosunki handlowe Unii Europejskiej z krajami ASEAN – Barbara Mańka – Nr 6 (141)

 • Europejski Obszar Gospodarczy przed rozszerzeniem – Piotr Ważniewski – Nr 7/8 (142)

 • Europejski Fundusz Rozwoju i jego znaczenie dla rozwoju współpracy między Unią Europejską a krajami AKP – Joanna Socha – Nr 9 (143)

 • Unijne wsparcie dla krajów WNP w ramach programu TACIS w latach 2000-2003 – Marzenna Błaszczuk – Nr 12 (146)

INTEGRACJA EUROPEJSKA A STOSUNKI GOSPODARCZE POLSKI Z KRAJAMI TRZECIMI

 • Współpraca polsko-ukraińska po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej – Joanna Socha – Nr 10 (144)

INTEGRACJA POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

 • Polska po szczycie Unii Europejskiej w Kopenhadze: sukces i znaki zapytania – Marian Paszyński – Nr 1 (136)

 • Problemy bezrobocia na pograniczu polsko-niemieckim w perspektywie integracji z UE – Ewa Nowińska-Łaźniewska, Jacek Kotus – Nr 1 (136)

 • Rozwiązanie kwestii udzielania pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce (I) – Adam A. Ambroziak – Nr 2 (137)

 • Rozwiązania kwestii udzielania pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce (II) – Adam A. Amroziak – Nr 3 (138)

 • Program Phare’ 2001 Odbudowa Jakub Fulara – Nr 2 (137)

 • Polska w programie „Kultura 2000” – Agata Etmanowicz – Nr 3 (138)

 • Status Polski w okresie poprzedzającym członkostwo w Unii Europejskiej – Ewa Synowiec – Nr 4 (139)

 • Konsekwencje przystąpienia do Unii Europejskiej dla polityki handlowej Polski – Ewa Synowiec, Sebastian Barkowski – Nr 4 (139)

 • Grecka droga do Unii Europejskiej - wnioski dla Polski – Ewa Szymanik – Nr 4 (139)

 • Wsparcie obszarów wiejskich w Polsce ze środków programu SAPARD – Dorota Czykier-Wierzba – Nr 4 (139)

 • Konsekwencje przystąpienia do Unii Europejskiej dla polityki handlowej Polski (II) – Ewa Synowiec, Sebastian Barkowski – Nr 5 (140)

 • Referendum akcesyjne w Polsce – zgoda na ratyfikację traktatu o przystąpieniu do UE – Dagmara Jasińska – Nr 6 (141)

 • Integracja europejska i tradycyjne wartości: porównanie Polski i Irlandii – Małgorzata Rzeszutek – Nr 6 (141)

 • Ostatnie posiedzenie Komitetu Stowarzyszenia RP-UE – Małgorzata Hejduk-Gromek – Nr 10 (144)

 • O co warto walczyć na konferencji międzyrządowej – Marian Paszyński – Nr 10 (144)

 • Kompleksowy Raport Monitorujący w sprawie przygotowań Polski do członkostwa – Marta Mielecka, Karolina Ostrzyniewska – Nr 11 (145)

 • Raport o stanie dostosowań Polski do członkostwa w Unii Europejskiej i percepcja jego wymowy – Marian Paszyński – Nr 12 (146)

 • Raport o stanie przygotowań Polski do członkostwa – problemy gospodarki żywnościowej – Janusz Rowiński – Nr 12 (146)

 • Raport o stanie dostosowań Polski do członkostwa - usługi finansowe – stan przygotowań sektora bankowego – Tomasz Gromek – Nr 12 (146)

WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA

 • Modyfikacja przepisów antysubsydyjnych w Unii Europejskiej – Ewa Kaliszuk – Nr 1 (136)

 • Konsekwencje przystąpienia do Unii Europejskiej dla polityki handlowej Polski – Ewa Synowiec, Sebastian Barkowski – Nr 4 (139)

 • Konsekwencje przystąpienia do Unii Europejskiej dla polityki handlowej Polski (II) – Ewa Synowiec, Sebastian Barkowski – Nr 5 (140)

 • Poziom ceł i subsydiów eksportowych oraz administrowanie handlem rolno-spożywczym po akcesji Polski do UE – Izabella Lewandowska – Nr 5 (140)

 • Fiasko szczytu WTO w Cancun – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 9 (143)

 • Możliwość kształtowania przez Polskę wspólnej polityki handlowej UE w okresie przedczłonkowskim - aspekty instytucjonalne – Sebastian Barkowski – Nr 9 (143)

 • Spór o amerykańską ustawę sprzed lat - Unia grozi środkami odwetowymi – Ewa Kaliszuk – Nr 10 (144)

 • Strategia polityki handlowej Polski w Unii Europejskiej – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 11 (145)

POLITYKA W DZIEDZINIE TRANSPORTU

 • Projekty rozwoju infrastruktury transportowej realizowane w ramach funduszy ISPA – Marcin Bujnowski – Nr 1 (136)

 • Perspektywy rozwoju transeuropejskich sieci transportowych – Marcin Bujnowski – Nr 11 (145)

SWOBODA SWIADCZENIA USŁUG

 • Raport Komisji Europejskiej nt. stanu rynku wewnętrznego usług – Iwona L. Woicka – Nr 1 (136)

 • Zasady zarządzania ryzykiem w bankowości elektronicznej – wyzwania regulacyjne dla UE i Polski – Tomasz Gromek – Nr 1 (136)

 • Powstawanie konglomeratów finansowych jako przesłanka rozwoju nadzoru skonsolidowanego w UE – Jan Koleśnik, Tomasz Gromek – Nr 4 (139)

 • Funkcjonowanie rynku usług telekomunikacyjnych jako podstawa budowy społeczeństwa informacyjnego w krajach UE (I) – Filip Borkowski – Nr 5 (140)

 • Funkcjonowanie rynku usług telekomunikacyjnych jako podstawa budowy społeczeństwa informacyjnego w krajach UE (II) – Filip Borkowski – Nr 6 (141)

JEDNOLITY RYNEK WEWNĘTRZNY

 • Dziesięć lat funkcjonowania rynku wewnętrznego UE w świetle ocen przedsiębiorstw i obywateli – Wojciech Owczarzak – Nr 2 (137)

 • Stan realizacji strategii rynku wewnętrznego – Wojciech Owczarzak – Nr 4 (139)

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Szósty Program Działania Wspólnoty Europejskiej na rzecz działania ochrony środowiska – Aleksandra Władyniak – Nr 2 (137)

 • Ochrona środowiska a zamówienia publiczne w Unii Europejskiej – Dariusz Piasta – Nr 4 (139)

POLITYKA REGIONALNA

 • Rozwiązywanie problemów lokalnych i zacieśnianie integracji na przykładzie euroregionu Inn-Salzach-Euregio – Maria Greta – Nr 2 (137)

 • Rozwój marketingu miejskiego w Unii Europejskiej – Sylwia Nowak – Nr 2 (137)

 • Drugi raport na temat postępów w osiąganiu spójności gospodarczej i społecznej UE – ocena propozycji zmian w unijnej polityce regionalnej z perspektywy Polski – Marcin Bujnowski – Nr 4 (139)

 • Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 – Renata Calak, Hanna Jahns – Nr 5 (140)

 • Pomerania w Europie regionów – Magdalena Bednarczyk – Nr 5 (140)

 • Sektorowe Programy Operacyjne realizowane w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 – Renata Calak, Beata Grabowska-Markiewicz – Nr 6 (141)

 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 – dokument programujący rozwój regionalny w Polsce w pierwszych latach akcesji – Renata Calak, Beata Grabowska-Markiewicz – Nr 7/8 (142)

 • Polityka regionalna w krajach kandydujących do członkostwa w UE – Marek Wigier, Iwona Szczepaniak – Nr 9 (143)

 • Rola banków w obsłudze funduszy unijnych – Tomasz Gromek – Nr 10 (144)

POLITYKA GOSPODARCZA UE

 • Polityka gospodarcza UE w ocenie niezależnych ekspertów. Główne tezy raportu Sapira – Aleksandra Władyniak – Nr 10 (144)

UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA

 • Euro jako szansa czy zagrożenie europejskiej unii walutowej, federalizmu fiskalnego i unii politycznej? – Grzegorz Paluszak – Nr 2 (137)

 • Analiza sytuacji finansów publicznych we Francji w kontekście realizacji postanowień Paktu Stabilności i Wzrostu – Bartosz Przywara – Nr 5 (140)

 • Procedura unikania nadmiernego deficytu na przykładzie Niemiec i Portugalii – Karolina Ostrzyniewska, Bartosz Przywara – Nr 6 (141)

 • Zmiany w funkcjonowaniu organów kierowniczych Europejskiego Banku Centralnego w perspektywie rozszerzenia Unii Gospodarczej i Walutowej – Ryszard Wierzba – Nr 7/8 (142)

 • Nadzór rozszerzony na podstawie dyrektywy 2002/87/WE w sprawie nadzoru nad konglomeratami finansowymi – nadzór w sektorze bankowym – Tomasz Gromek – Nr 7/8 (142)

 • Sytuacja finansów publicznych w RFN a postanowienia Paktu Stabilności i Wzrostu – Karolina Ostrzyniewska – Nr 10 (144)

 • Federalizm fiskalny a Unia Gospodarcza i Walutowa (I) – Konrad Szeląg – Nr 11 (145)

 • Federalizm fiskalny a Unia Gospodarcza i Walutowa (II) – Konrad Szeląg – Nr 12 (146)

 • Analiza dochodów, wydatków, wyniku i długu sektora finansów publicznych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej – Maria Jastrzębska – Nr 11 (145)

POLITYKA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU

 • Współpraca w procesie innowacyjnym w Unii Europejskiej – Elżbieta Wojnicka – Nr 4 (139)

 • Strategia rozwoju nauk o życiu i biotechnologii w UE – Iwona L. Woicka – Nr 11 (145)

 • Polityka innowacyjna i wsparcia systemu innowacyjnego w dobie integracji z Unią Europejską – Elżbieta Wojnicka – Nr 12 (146)

 • Parki naukowe w krajach Unii Europejskiej i w Polsce – Marek Loose – Nr 5 (140)

SPOLECZEŃSTWO INFORMACYJNE

 • Strategia lizbońska: założenia, cele, stopień realizacji – Aleksandra Władyniak – Nr 5 (140)

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA

 • Stan negocjacji rolnych w ramach nowej rundy WTO – Józef Niemczyk, Anna Dydoń – Nr 7/8 (142)

 • Wspólna polityka rolna w latach 2004–2013 – Janusz Rowiński – Nr 9 (143)

POLITYKA KONKURENCJI

 • Wiosenny przegląd pomocy publicznej w Unii Europejskiej – Wanda Karpińska-Mizielińska – Nr 6 (141)

 • Pomoc publiczna dla górnictwa węgla kamiennego w państwach członkowskich UE – Krzysztof Bolesta – Nr 9 (143)

 • Rozwiązanie kwestii udzielania pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce (I) – Adam A. Ambroziak – Nr 2 (137)

 • Rozwiązanie kwestii udzielania pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce (II) – Adam A. Ambroziak – Nr 3 (138)

POLITYKA WOBEC PRZEDSIĘBIORSTW

 • Zalety lokalizacji przedsiębiorstw na pograniczu polsko-niemieckim – Bohdan Gruchman, Gunda Huskobla, Alfred Kotzle, Ewa Nowińka-Łaźniewska, Agnieszka Osiecka, Izabella Parowicz – Nr 3 (138)

 • Przedsiębiorczość w Europie – Dariusz Sielski – Nr 5 (140)

 • Parki naukowe w krajach Unii Europejskiej i w Polsce – Marek Loose – Nr 5 (140)

WSPÓLNY RYNEK ENERGII

 • Mechanizmy zarządzania kosztami dostawy energii elektrycznej w wymianie transgranicznej w Europejskim Obszarze Gospodarczym – Dariusz Michalski – Nr 7/8 (142)

 • Europejski rynek praw do emisji dwutlenku węgla i jego wpływ na funkcjonowanie rynku energii elektrycznej – Dariusz Michalski – Nr 9 (143)

 • Nowa dyrektywa gazowa – implikacje dla Polski – Krzysztof Bolesta – Nr 11 (145)

OCHRONA KONSUMENTA

 • Ochrona interesów konsumentów w dziedzinie usług finansowych świadczonych na odległość – Justyna Maliszewska-Nienartowicz – Nr 12 (146)

SPRAWY WEWNĘTRZNE I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

 • Unia Europejska przeciwko zjawisku handlu ludźmi – Filip Jasiński – Nr 3 (138)

 • Europejski nakaz aresztowania – Filip Jasiński – Nr 7/8 (142)

 • Wybory lokalne w Unii Europejskiej a Konstytucja RP – Piotr Rakowski – Nr 9 (143)

KULTURA I POLITYKA AUDIOWIZUALNA

 • Program Kultura 2000 „Wezwanie do składania propozycji na rok 2004” – Agata Etmanowicz – Nr 7/8 (142)

 • Unijny program Kultura 2000 – dotychczasowy udział Polski i rady dla operatorów kulturalnych – Agata Etmanowicz – Nr 9 (143)

EDUKACJA I SPORT

 • Rok 2004 – Europejskim Rokiem Edukacji przez sport – Maciej Kaliszuk – Nr 12 (146)