Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)Spis treści numerów wg roczników2001
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1992
1993
1991
Abstrakty
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie

 

TEMATYCZNY SPIS ARTYKUŁÓW OPUBLIKOWANYCH W MIESIĘCZNIKU "WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE" W 2001 R. W NUMERACH 1-12

 

STATYSTYCZNY OBRAZ WSPÓLNOT

 • Handel Unii wyrobami wysokich technologii – Wojciech Mroczek – Nr 1 (113)

 • Handel Unii z Turcją – Wojciech Mroczek – Nr 2 (114)

 • Handel Unii z Norwegią – Wojciech Mroczek – Nr 3 (115)

 • Handel Unii z Węgrami – Wojciech Mroczek – Nr 4 (116)

 • Wewnętrzne warunki rozwoju sektora stalowego w 2001 roku – Dariusz Sielski – Nr 5 (117)

 • Najważniejsi partnerzy handlowi UE w 2000 r. – Wojciech Mroczek – Nr 6 (118)

 • Handel Unii z krajami stowarzyszonymi EŚW – Wojciech Mroczek – Nr 7/8 (119/120)

 • PKB w krajach stowarzyszonych EŚW – Wojciech Mroczek – Nr 9 (121)

 • Struktura wartości dodanej w krajach kandydujących do UE – Wojciech Mroczek – Nr 10 (122)

 • Handel Unii Europejskiej z krajami b. Jugosławii – Wojciech Mroczek – Nr 11(123)

 • Handel Unii Europejskiej z Cyprem – Wojciech Mroczek – Nr 12 (124)

ABC UNII EUROPEJSKIEJ

 • Szczyt w Nicei – konkluzje przewodnictwa Francji w Unii Europejskiej – Filip Jasiński – Nr 1 (113)

 • Nicea – nadzieje i rzeczywistość – Marian Paszyński – Nr 1 (113)

 • Szwecja po raz pierwszy przewodniczy UE – Dariusz Sielski – Nr 1 (113)

 • Analiza postanowień instytucjonalnych Traktatu Nicejskiego (I) – Łukasz Szymczyk – Nr 2 (114)

 • Traktat Nicejski – opinie i komentarze w państwach europejskich – Robert Grzeszczak – Nr 2 (114)

 • Poparcie dla członkostwa w UE oraz jej rozszerzenia – wstępne wyniki „Eurobarometru 54” – Piotr Ronkowski – Nr 2 (114)

 • Szczyt Rady Europejskiej w Sztokholmie – Filip Jasiński – Nr 3 (115)

 • Analiza postanowień instytucjonalnych Traktatu Nicejskiego (II) – Łukasz Szymczyk – Nr 3 (115)

 • Lobbying biur regionalnych w Unii Europejskiej – Magdalena Sapała – Nr 4 (116)

 • Opinia obywateli UE na temat procesu integracji – Eurobarometr nr 54 – Filip Jasiński – Nr 5 (117)

 • Szczyt Rady Europejskiej w Göteborgu – Filip Jasiński – Nr 6 (118)

 • Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej – czy potrzebna? – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 6 (118)

 • Debata czterech liderów politycznych o przyszłości Unii Europejskiej – Alan Mayhew – Nr 6 (118)

 • Podsumowanie efektów szwedzkiego przewodnictwa w UE – Grzegorz Gawin – Nr 7,8 (119,120)

 • Belgia rozpoczyna półroczne przewodnictwo w UE – Dariusz Sielski – Nr 7/8 (119/120)

 • Rzecznik praw obywatelskich UE – Filip Jasiński, Rafał Pelc – Nr 7/8 (119/120)

 • Rola Komisji ds. Europejskich w parlamentach narodowych UE – Robert Grzeszczak – Nr 7/8 (119/120)

 • Unia Europejska – federacja czy konfederacja? – Konrad Szeląg – Nr 9 (121)

 • Ocena kandydatów do UE w raportach Parlamentu Europejskiego – Filip Jasiński – Nr 9 (121)

 • Zapewnienie gotowości Unii do rozszerzenia na Wschód – Wolfgang Quaisser, John Hall – Nr 9 (121)

 • Nieformalny szczyt Rady Europejskiej w Gandawie – Filip Jasiński – Nr 11 (123)

 • Opinia obywateli UE o procesie integracji europejskiej – Eurobarometr nr 55 – Filip Jasiński – Nr 12 (124)

UNIA EUROPEJSKA – KRAJE TRZECIE

 • Tymczasowe zamykanie negocjacji z państwami kandydującymi do UE – stan na koniec 2000 roku – Ewa Synowiec – Nr 2 (114)

 • Cena rozszerzenie UE – wnioski z raportu dla Ministerstwa Finansów Szwecji – Dariusz Sielski – Nr 3 (115)

 • Program stabilizacji i stowarzyszenia dla państw bałkańskich – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Stanisław Ładyka – Nr 4 (116)

 • Finansowe implikacje powiększenia Unii Europejskiej – Stanisław Ładyka Nr 5 (117)

 • Unia Europejska wobec kwestii Kaliningradu – Filip Jasiński Nr 5 (117)

 • Bilans negocjacji z kandydatami do UE po prezydencji szwedzkiej – Ewa Synowiec – Nr 6 (118)

 • Prezentacja Raportu Komisji Europejskiej w sprawie spójności gospodarczo-społecznej Europy – Aleksandra Maciaszczyk, Robert Woreta – Nr 7/8 (119/120)

 • Ocena kandydatów do UE w raportach Parlamentu Europejskiego – Filip Jasiński – Nr 9 (121)

 • Zapewnienie gotowości Unii do rozszerzenia na Wschód – Wolfgang Quaisser, John Hall – Nr 9 (121)

 • Liberalizacja zamówień publicznych na mocy umowy o wolnym handlu między WE i Meksykiem – Dariusz Piasta – Nr 10 (122)

 • Średniokresowy przegląd realizacji strategii rozszerzenia – Dariusz Sielski – Nr 11 (123)

 • Główne konkluzje dokumentu strategicznego Komisji Europejskiej – Robert Dziewulski, Rafał Hykawy, Łukasz Szymczyk – Nr 12 (124)

 • Bilans negocjacji z kandydatami do UE po prezydencji belgijskiej – Ewa Synowiec – Nr 12 (124)

INTEGRACJA POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

 • Bilans negocjacji o członkostwo Polski w UE – Ewa Synowiec – Nr 1 (113)

 • Weszła w życie umowa o dalszej liberalizacji handlu rolnego między Polską i UE – Izabella Lewandowska, Ireneusz Niemirka – Nr 1 (113)

 • Gospodarka żywnościowa – stanowiska UE i Polski w rokowaniach akcesyjnych (I) – Janusz Rowiński – Nr 1 (113)

 • Zdolność administracyjna do transpozycji, wdrażania i egzekwowania prawa – Ewa Synowiec – Nr 1 (113)

 • Brak testowania na BSE w Polsce grozi sankcjami Unii Europejskiej – Nr 2 (114)

 • Gospodarka żywnościowa – stanowiska UE i Polski w rokowaniach akcesyjnych (II) – Janusz Rowiński – Nr 2 (114)

 • Efektywność polskiej administracji celnej w kontekście integracji z UE – Gerard Mosiej – Nr 2 (114)

 • Integracja z UE z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw – Elżbieta Wojnicka – Nr 2 (114)

 • Umowy w sprawie programu SAPARD dla Polski podpisane – Maria Ciepielewska, Ewa Synowiec – Nr 3 (115)

 • Pomoc publiczna w Polsce – niektóre aspekty w kontekście wymogów wspólnotowych – Anna Hildebrandt – Nr 3 (115)

 • Banki zagraniczne w Polsce – Tomasz Loose – Nr 3 (115)

 • Przygotowania Polski do przejścia do II etapu stowarzyszenia – Ewa Synowiec – Nr 4 (116)

 • System celny – dalsze dostosowania do wymogów członkostwa w UE – Dariusz Wencel – Nr 4 (116)

 • Obawy przed masowym napływem pracowników z Polski do UE – czy uzasadnione? – Andrzej Juszczak – Nr 4 (116)

 • Aktywa i pasywa polskiego systemu celnego w kontekście zamknięcia negocjacji o unii celnej – Gerard Mosiej – Nr 5 (117)

 • Spójność społeczno-gospodarcza w okresie przedakcesyjnym – wstępny Narodowy Plan Rozwoju – Hanna Jahns – Nr 5 (117)

 • Wpływ Euroregionów „Nysa” i „Bug” na rozwój zachodnich i wschodnich obszarów przygranicznych Polski – Maciej Mindur – Nr 5 (117)

 • IX posiedzenie Komitetu Stowarzyszenia RP-UE – Marek Tabor – Nr 6 (118)

 • Rząd przyjął kolejną aktualizację Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w UE – Ewa Synowiec – Nr 6 (118)

 • Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców a negocjacje akcesyjne – Dariusz Sielski – Nr 6 (118)

 • Sektor gazowniczy w Polsce w aspekcie Dyrektywy Gazowej WE – Wiesław Chrząszcz – Nr 6 (118)

 • Bilans negocjacji o członkostwo Polski w UE w połowie 2001 roku – Ewa Synowiec – Nr 7/8 (119/120)

 • Wsparcie kolejnych projektów w ochronie środowiska z funduszu ISPA – Ewa Synowiec –Nr 7/8 (119/120)

 • Integracja Polski z UE a wyzwania cywilizacji informacyjnej – Gerard Mosiej – Nr 7/8 (119/120)

 • Handel usługami między Polską a Unią Europejską – Dariusz Mongiało – Nr 7/8 (119/120)

 • Modyfikacja stanowisk Polski w negocjacjach o członkostwo w UE – Ewa Synowiec – Nr 9 (121

 • Pakt na Rzecz Integracji – Ewa Synowiec – Nr 9 (121)

 • Swoboda zakupu nieruchomości w negocjacjach Polski o przystąpienie do UE – Janusz Świerkocki – Nr 9 (121)

 • Kwestia integracji europejskiej w ostatnich wyborach parlamentarnych – Ewa Synowiec – Nr 10 (122)

 • Porównanie cen gruntów w Polsce i w Niemczech – Tomasz Kalinowski, Marek Jastrzębski – Nr 10 (122)

 • Szkolenia zawodowe pracowników w Polsce i w krajach UE – Mirosław Szreder – Nr 10 (122)

 • Polski rząd przyspiesza negocjacje z UE – Nr 11 (123)

 • Zmiana stanowiska negocjacyjnego Polski odnośnie swobodnego przepływu pracowników do UE – Nr 11 (123)

 • Ocena Polski na drodze do członkostwa w UE w kolejnym raporcie okresowym (1) – Ewa Synowiec – Nr 11 (123)

 • Czy art. 44 Układu Europejskiego stosuje się bezpośrednio w państwach UE? – od sprawy Janusz do sprawy Głoszczuk – Renata Janusz, Tadeusz Skoczny – Nr 11 (123)

 • Ocena Polski na drodze do członkostwa w UE w kolejnym raporcie okresowym (2) – Ewa Synowiec – Nr 12 (124)

 • Europejska Strategia Rządu RP – Nr 12 (124)

 • Kontrakt wojewódzki jako element przygotowania Polski do uczestnictwa w funduszach strukturalnych – Renata Calak, Hanna Jahns – Nr 12 (124)

 • Współpraca transgraniczna a przyspieszenie integracji Polski z UE – Maciej Mindur – Nr 12 (124)

WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA

 • Ewolucja ogólnych zasad wspólnej polityki handlowej – Ewa Synowiec – Nr 4 (116)

POLITYKA W DZIEDZINIE USŁUG

 • Stanowisko Wspólnoty Europejskiej wobec negocjacji usługowych WTO – Dariusz Mongiało – Nr 2 (114)

 • Strategia rynku wewnętrznego w obszarze usług – Małgorzata Sikorska, Dariusz Sielski – Nr 3 (115)

 • Liberalizacja pętli abonenckich – Iwona L. Woicka – Nr 3 (115)

 • Wdrożenie dyrektywy odnośnie pakietów turystycznych do prawa państw członkowskich UE – Iwona L. Woicka – Nr 4 (116)

 • Sektor usług w państwach Unii Europejskiej w latach 1995-1998 – Dariusz Mongiało – Nr 5 (117)

JEDNOLITY RYNEK WEWNĘTRZNY

 • Trybunał Sprawiedliwości o opodatkowaniu używanych samochodów importowanych do UE – Nr 2 (114)

 • Zakres i przyczyny zróżnicowania stawek podatku VAT w krajach UE – Krzysztof Suwalski – Nr 9 (121)

 • Wzajemne uznawanie wyników oceny zgodności – Beata Pich – Nr 9 (121)

 • Umowy o wzajemnym uznawaniu jako instrument wspierający swobodę przepływu towarów – Beata Pich – Nr 10 (122)

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

 • Podstawy prawne wspólnotowej polityki ekologicznej (I) – Helena Latkiewicz – Nr 2 (114)

 • Podstawy prawne wspólnotowej polityki ekologicznej (II) – Helena Latkiewicz – Nr 3 (115)

POLITYKA REGIONALNA

 • Wspólnotowe fundusze strukturalne w latach 1994-2006 – Maria Ciepielewska – Nr 2 (114)

 • Programy regionalne w Unii Europejskiej w latach 2000-2006 – Dorota Czykier-Wierzba – Nr 3 (115)

 • Euroregionalizacja w Unii Europejskiej – Euroregion Moza-Ren – Maria Greta – Nr 4 (116)

 • Euroregionalizacja – współpraca transgraniczna między Niemcami a Republiką Czeską – Maria Greta – Nr 5 (117)

 • Charakterystyka Euroregionu „Bug” – Maciej Mindur – Nr 6 (118)

 • Perspektywy rozwoju Euroregionu „Bug” – Maciej Mindur – Nr 7/8 (119/120)

 • Rozwój regionów UE na podstawie drugiego raportu w sprawie spójności społeczno-gospodarczej – Hanna Jahns, Edyta Sajdłowska-Martini – Nr 9 (121)

 • Europejski Fundusz Społeczny jako instrument polityki zatrudnienia w Unii Europejskiej – Elżbieta Wojnicka – Nr 9 (121)

 • Zróżnicowanie regionalne w Unii Europejskiej – wnioski dla Polski – Anna Hildebrandt– Nr 10 (122)

UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA

 • Unia gospodarcza i walutowa -konwergencja w państwach UE i w Polsce – Rafał Wojnowski, Tomasz Gromek – Nr 1 (113)

 • Kształtowanie się kursu euro – Tomasz Gromek, Rafał Wojnowski – Nr 4 (116)

 • Obecna sytuacja gospodarcza oraz wiosenna prognoza dla strefy euro na lata 2001-2002 – Tomasz Gromek, Rafał Wojnowski – Nr 7/8 (119/120)

 • Cele, instrumenty i procedury polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego – Ryszard Wierzba – Nr 7/8 (119/120)

 • Niezależność Europejskiego Systemu Banków Centralnych a odpowiedzialność demokratyczna – Katarzyna Baran – Nr 9 (121)

 • Istota federalnego modelu Europejskiego Systemu Banków Centralnych – Katarzyna Baran – Nr 10 (122)

 • Sytuacja makroekonomiczna w strefie euro w przededniu finalizacji III etapu unii gospodarczej i walutowej – Janusz Świerkocki, Robert Woreta – Nr 12 (124)

KULTURA I POLITYKA AUDIOWIZUALNA

 • Program „Kultura 2000” – Agata Etmanowicz – Nr 7/8 (119/120)

 • Rozwój nowych technik reklamy telewizyjnej a prawo wspólnotowe – Małgorzata Hejduk-Gromek, Małgorzata Pęk – Nr 10 (122)

 • Sport a prawa telewizyjne w Unii Europejskiej – Maciej Kaliszuk – Nr 11 (123)

 • Polityka Wspólnoty Europejskiej wobec kinematografii – Małgorzata Hejduk-Gromek – Nr 12 (124)

POLITYKA BADAWCZO-ROZWOJOWA

 • Regionalne systemy innowacyjne w wybranych państwach UE – Elżbieta Wojnicka – Nr 11 (123)

POLITYKA KONKURENCJI

 • Wyłączenia z obowiązku notyfikacji niektórych kategorii pomocy publicznej – Ewa Kaliszuk – Nr 4 (116)

 • Nadzór Komisji Europejskiej nad pomocą publiczną w przemyśle stalowym – Ewa Kaliszuk – Nr 5 (117)

 • Wspólnotowe zasady udzielania pomocy państwa na szkolenia – Hanna Jahns – Nr 6 (118)

POLITYKA PODATKOWA

 • Problemy unikania podatków – raje podatkowe – Dorota Czykier-Wierzba – Nr 1 (113)

POLITYKA PRZEMYSŁOWA

 • Rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich w restrukturyzacji w Europie – Stanisław Ładyka – Nr 1 (113)

POLITYKA W DZIEDZINIE EDUKACJI I SZKOLEŃ

 • Rozwój szkolnictwa wyższego w Europie – Anna Hildebrandt– Nr 4 (116)

POLITYKA W DZIEDZINIE ENERGII

 • Giełda energii – nowy podmiot europejskiego rynku dostaw energii elektrycznej – Dariusz Michalski, Janusz Oleksak – Nr 3 (115)

 • Liberalizacja rynku gazu w Unii Europejskiej – Krzysztof Bolesta – Nr 3 (115)

 • Hurtowy rynek energii elektrycznej – nowy obszar handlu na rynku europejskim – Dariusz Michalski, Grzegorz Lot – Nr 11(123)

POLITYKA W DZIEDZINIE RYBOŁÓWSTWA

 • Propozycje zmian we wspólnotowej polityce rybackiej – Adam Gwiazda – Nr 5 (117)

POLITYKA WOBEC MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

 • Raport Komisji w sprawie wspierania przez UE małych i średnich przedsiębiorstw – Małgorzata Sikorska – Nr 6 (118)

POLITYKA ZATRUDNIENIA

 • Poszukiwanie pracy w krajach Unii Europejskiej – Aneta Szydłowska – Nr 12 (124)

TELEKOMUNIKACJA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

 • Nowe regulacje Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie telekomunikacji – Iwona L. Woicka – Nr 12 (124)

UNIA CELNA UE

 • Strategia Komisji Europejskiej na rzecz unii celnej – Dariusz Wencel – Nr 10 (122)

WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA

 • Architektura europejskiego systemu bezpieczeństwa i obronności – Robert Grzeszczak – Nr 4 (116)

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAWY WEWNĘTRZNE

 • Zasady bezpieczeństwa na stadionach piłkarskich w Unii Europejskiej – Maciej Kaliszuk – Nr 2 (114)

 • Unia Europejska wobec zjawiska terroryzmu – Paweł Durys, Filip Jasiński – Nr 9 (121)

 • Plan działania w zakresie wdrażania acquis Schengen – Filip Jasiński – Nr 10 (122)

 • Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej – Filip Jasiński – Nr 10 (122)

 • Strategia antynarkotykowa Unii Europejskiej – Agata Etmanowicz – Nr 11 (123)