Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)Spis treści numerów wg roczników1998
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1992
1993
1991
Abstrakty
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie

 

TEMATYCZNY SPIS ARTYKUŁÓW OPUBLIKOWANYCH W MIESIĘCZNIKU "WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE" W 1998 R. W NUMERACH 1-12

 

STATYSTYCZNY OBRAZ WSPÓLNOT

 • Produkt krajowy brutto w krajach kandydujących do Unii Europejskiej – Wojciech Mroczek – Nr 1 (77)

 • Pomoc PHARE przyznana krajom-beneficjentom w latach 1990-1996 – Wojciech Mroczek – Nr 2 (78)

 • Handel Polski z krajami Unii Europejskiej w 1997 r – Wojciech Mroczek – Nr 3 (79)

 • Najważniejsi partnerzy handlowi Unii Europejskiej w 1997 roku – Wojciech Mroczek – Nr 4 (80)

 • Handel wewnętrzny i zewnętrzny krajów Unii Europejskiej w 1997 r – Wojciech Mroczek – Nr 5 (81)

 • Udział Polski w zewnętrznym handlu Unii Europejskiej – Wojciech Mroczek – Nr 6 (82)

 • Główni uczestnicy handlu międzynarodowego w 1997 roku – Wojciech Mroczek – Nr 7,8 (83,84)

 • Konsumpcja papierosów w krajach UE w latach 1986 -1994 – Wojciech Mroczek – Nr 9 (85)

 • Poparcie społeczeństw krajów UE dla przystąpienia krajów kandydujących do Unii Europejskiej – Wojciech Mroczek – Nr 10 (86)

 • Produkt krajowy brutto w krajach Unii Europejskiej i w krajach ubiegających się o członkostwo w UE – Wojciech Mroczek – Nr 11 (87)

 • Towary o najwyższym udziale Polski w zewnętrznym imporcie Unii Europejskiej – Wojciech Mroczek – Nr 12 (88)

ABC UNII EUROPEJSKIEJ

 • Czy można wystąpić z Unii Europejskiej? – Maciej Górka – Nr 1 (77)

 • Jan Paweł II do przedstawicieli instytucji europejskich – Nr 1 (77)

 • Kraje nordyckie w jednoczącej się Europie - referenda skandynawskie – Iwona Woicka – Nr 2 (78)

 • Jan Paweł II do przedstawicieli instytucji europejskich Nr 2 (78)

 • Komisja Europejska określa prawne podstawy realizacji Agendy 2000 – Maria Ciepielewska – Nr 3 (79)

 • Szczyt Rady Europejskiej w Cardiff – Łukasz Szymczyk – Nr 7/8 (83/84)

 • Do końca 1998 roku Austria przewodzi Unii Europejskiej – Mirosława Cyra, Agnieszka Orzelska – Nr 7/8 (83/84)

 • Półmetek prezydencji Austrii w UE – Filip Jasiński – Nr 9 (85)

 • Procedura komitetowa (komitologia): zasady funkcjonowania i projekty reform – Łukasz Szymczyk– Nr 10 (86)

 • Jan Paweł II do mieszkańców Europy – Jan Paweł II, Wojciech Mroczek-wybór tekstów i ich opracowanie – Nr 11 (87)

 • Blaski i cienie regionalizacji – Adam Gwiazda – Nr 12 (88)

WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE – KRAJE TRZECIE

 • Ramy proceduralne, prawne i organizacyjne procesu negocjacji o członkostwo w UE – Arkadiusz Michoński – Nr 1 (77)

 • Dalsze losy Konwencji z Lome – Marian Paszyński – Nr 1 (77)

 • Przygotowania państw Europy Środkowej i Wschodniej do członkostwa w UE – Adam Ambroziak – Nr 2 (78)

 • Początek Konferencji Europejskiej – Hanna Jahns – Nr 3 (79)

 • Retorsje handlowe Wspólnoty Europejskiej wobec Czech – Adam Gwiazda – Nr 4 (80)

 • Opening statements państw zaproszonych do negocjacji o członkostwo w UE – Łukasz Szymczyk– Nr 5 (81)

 • Status Wysp Alandzkich jako przykład suwerenności w ramach Unii Europejskiej – Filip Jasiński – Nr 5 (81)

 • Przedakcesyjny instrument strukturalny - ISPA – Hanna Jahns – Nr 6 (82)

 • Perspektywa finansowa Wspólnot Europejskich na lata 2000-2006 - potencjalne korzyści dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej – Anna Bieniasz, Stanisław Paszkowski, Feliks Wysocki– Nr 7,8 (83,84)

 • Perspektywy i priorytety współpracy Unii Europejskiej z krajami Azji – Stanisław Ładyka – Nr 11 (87)

 • Europejski barometr wskazuje wyż – Filip Jasiński – Nr 11 (87)

 • Raport Komisji Europejskiej o postępach dostosowawczych kandydatów do członkostwa w UE – Robert Dziewulski, Barbara Świstak – Nr 12 (88)

 • Doświadczenia Austrii, Finlandii, Szwecji i Norwegii w procesie informowania społeczeństwa o integracji europejskiej – Małgorzata Hejduk – Nr 12 (88)

 • Czechy podejmują działania przeciwko subsydiowanemu importowi żywności z UE – Adam Gwiazda – Nr 12 (88)

INTEGRACJA POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

 • Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce w świetle wspólnotowych reguł pomocy państwa – Andrzej Muńko – Nr 1 (77)

 • Współpraca Polski z Unia Europejską w zakresie B+R – Tomasz Kalinowski, Stanisław Umiński – Nr 1 (77)

 • Potencjalne konsekwencje przystąpienia Polski do jednolitego rynku ubezpieczeń – Iwona Woicka – Nr 1 (77)

 • Trwają prace nad „Partnerstwem dla członkostwa" – Ewa Synowiec – Nr 2 (78)

 • Skutki przyjęcia przez Polskę wspólnotowego systemu preferencji celnych GSP – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 2 (78)

 • Współpraca polskiej administracji z biurem TAIEX – Andrzej Kośnikowski – Nr 2 (78)

 • Szóste posiedzenie Komitetu Stowarzyszenia RP - UE – Marek Tabor – Nr 3 (79)

 • Negocjatorzy członkostwa Polski w Unii Europejskiej – Małgorzata Sikorska – Nr 3 (79)

 • Senat i Sejm o członkostwie Polski w Unii Europejskiej – Ewa Synowiec – Nr 3 (79)

 • Polska może i powinna służyć Europie - Jan Paweł II do polskich biskupów – Nr 3 (79)

 • Księża za Unią – Nr 3 (79)

 • Potencjalne konsekwencje przystawienia Polski do jednolitego rynku ubezpieczeń – Iwona Woicka – Nr 3 (79)

 • Restrukturyzacja hutnictwa żelaza i stali w Polsce na tle doświadczeń wspólnotowych – Arkadiusz Michoński – Nr 4 (80)

 • Początek negocjacji o członkostwo w Unii Europejskiej – Hanna Jahns – Nr 4 (80)

 • Screening jako pierwsza faza negocjacji członkowskich – Tomasz Nowakowski – Nr 4 (80)

 • Narodowy Program Przygotowania Polski do członkostwa w UE – Ewa Synowiec – Nr 5 (81)

 • Screening: Nauka i badania, edukacja i szkolenie, kultura i sektor audiowizualny – Małgorzata Sikorska, Małgorzata Hejduk – Nr 5 (81)

 • Ostateczny kalendarz screeninguEwa Synowiec – Nr 5 (81)

 • Handel usługami między Polską a Unią Europejską – Dariusz Mongiało – Nr 5 (81)

 • „Co oznacza dla mnie przyszłe członkostwo mojego kraju w Unii Europejskiej?" - konkurs literacki – Filip Jasiński – Nr 5 (81)

 • Wystąpienie strony unijnej otwierające negocjacje członkowskie z Polską – Nr 6 (82)

 • Screening - przegląd prawa polskiego: polityka przemysłowa, telekomunikacja, technologie informacyjne – Arkadiusz Michoński, Iwona Woicka – Nr 6 (82)

 • Zakres i środki skutecznego manewru polskiej polityki przemysłowej w procesie integracji z UE – Andrzej Muńko – Nr 6 (82)

 • Handel Polski z Unią Europejską w 1997 roku – Wojciech Mroczek – Nr 6 (82)

 • Formuła akcesji - potrzeba uznania równowagi interesów – Marian Paszyński – Nr 7/8 (83/84)

 • Screening - przegląd prawa polskiego: małe i średnie przedsiębiorstwa – Anna Stępniewska – Nr 7/8 (83/84)

 • Skutki przyjęcia wspólnotowej taryfy celnej dla handlu i produkcji artykułów przemysłowych w Polsce – Maryla Maliszewska, Jan Michałek, Alasdair Smith – Nr 7,8 (83,84)

 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne krajów Unii Europejskiej w Polsce – Stanisław Ładyka – Nr 7/8 (83/84)

 • Biuro TAIEX wchodzi w nowy etap działalności – Filip Jasiński – Nr 7/8 (83/84)

 • Polityka kursowa Polski wobec procesu europejskiej integracji walutowej – Ewa Rzeszutek – Nr 9 (85)

 • Screening - przegląd prawa polskiego: ochrona konsumenta i zdrowia – Maciej Król – Nr 9 (85)

 • Rozstrzygnięcie konkursu literackiego TAIEX-u – Filip Jasiński – Nr 9 (85)

 • Co oznacza dla mnie przyszłe członkostwo Polski w Unii Europejskiej – Katarzyna Radzikowska – Nr 9 (85)

 • Przygotowanie Polski do EMU: polityka kursowa i realizacja kryteriów konwergencji – Katarzyna Żukrowska – Nr 10 (86)

 • Właściciele gospodarstw rodzinnych wobec integracji z UE – Andrzej Bieńkowski, Maria Greta, Wiesław Łyczek, Włodzimierz Puliński – Nr 10 (86)

 • Co oznacza dla mnie przyszłe członkostwo mojego kraju w Unii Europejskiej? - II nagroda w konkursie biura TAIEX – Ewa Juskowiak – Nr 10 (86)

 • Piąte posiedzenie Rady Stowarzyszenia RP - UE – Marek Tabor – Nr 11 (87)

 • Omówienie stanowisk negocjacyjnych w siedmiu obszarach – Nr 11 (87)

 • Wieś i rolnictwo w Polsce - wyzwania i kierunki rozwiązań w obliczu integracji europejskiej – Janusz Rowiński – Nr 11 (87)

 • Wspieranie polskiego eksportu w kontekście integracji z Unią Europejską – Andrzej Muńko – Nr 11 (87)

 • Otwarcie negocjacji Polski z UE w siedmiu obszarach – Ewa Synowiec – Nr 12 (88)

 • Integracja Polski z Unią Europejską w ocenie przedsiębiorstw sektora energetycznego – Grażyna Wojtkowska-Łodej – Nr 12 (88)

 • „Będę dumny" - III nagroda w konkursie literackim TAIEX-u – Wojciech Jabłoński – Nr 12 (88)

WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA

 • Polski sznurek zagraża unijnym producentom – Ewa Kaliszuk – Nr 1 (77)

 • Drugi etap podporządkowania handlu tekstyliami i odzieżą zasadom WTO – Ewa Kaliszuk – Nr 2 (78)

 • Realizacja zasad porozumienia WTO w sprawie tekstyliów i odzieży – Ewa Synowiec – Nr 6 (82)

 • Tymczasowe cła antydumpingowe w imporcie sznurka do UE – Ewa Kaliszuk – Nr 11 (87)

 • Wspólnotowa strategia dostępu do rynku – Małgorzata Sikorska – Nr 12 (88)

WSPÓLNA POLITYKA TRANSPORTOWA

 • Wspólnotowa strategia rozwoju towarowego transportu intermodalnego – Jolanta Jastrzębska – Nr 1 (77)

 • Rozszerzenie TENs na państwa Europy Środkowej i Wschodniej -perspektywy rozwoju europejskiej infrastruktury do 2015 roku – Jolanta Jastrzębska – Nr 10 (86)

POLITYKA W DZIEDZINIE USŁUG

 • Usługi informacyjne w gospodarce europejskiej – Anna Ogonowska – Nr 2 (78)

 • Harmonizacja praw autorskich i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym – Małgorzata Hejduk – Nr 3 (79)

 • Sektor audiowizualny w Europie – Małgorzata Hejduk – Nr 5 (81)

 • Wspólnotowe uregulowania w sektorze audiowizualnym - wnioski dla dostosowań w Polsce – Małgorzata Hejduk – Nr 6 (82)

 • Postanowienia Traktatu o Wspólnocie Europejskiej dotyczące sektora usług (I) – Dariusz Mongiało – Nr 7,8 (83,84)

 • Polityka Wspólnoty wobec sektora turystycznego – Iwona Woicka – Nr 9 (85)

 • Systemy bankowe w krajach Unii Europejskiej – Elżbieta Wojnicka – Nr 10 (86)

 • Postanowienia Traktatu o Wspólnocie Europejskiej dotyczące sektora usług (II) – Dariusz Mongiało – Nr 11 (87)

 • Prawo wspólnotowe dotyczące usług ubezpieczeniowych – Iwona Woicka – Nr 12 (88)

JEDNOLITY RYNEK WEWNĘTRZNY

 • Kontrowersje wokół likwidacji sklepów wolnocłowych – Hanna Jahns – Nr 2 (78)

 • Marketing paneuropejski – Mariusz Jan Radło – Nr 11 (87)

POLITYKA REGIONALNA

 • Podstawowe programy polityki regionalnej w krajach UE w latach 1994 - 1999 – Dorota Czykier-Wierzba, Paweł Wierzba – Nr 3 (79)

 • Polityka regionalna Wspólnoty Europejskiej do 1999 roku – Hanna Jahns – Nr 9 (85)

 • Euroregiony jako przykład współpracy transgranicznej w Europie po II wojnie światowej (I) – Aleksandra Kaczorowska – Nr 10 (86)

 • Efekty wykorzystania funduszy strukturalnych w UE – przykład Hiszpanii – Dorota Czykier-Wierzba – Nr 10 (86)

 • Euroregiony jako przykład współpracy transgranicznej w Europie po II wojnie światowej (II) – Aleksandra Kaczorowska – Nr 11 (87)

UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA

 • Europejski System Walutowy jako poprzednik unii gospodarczej i walutowej – Adam Ambroziak, Ewa Synowiec – Nr 3 (79)

 • W przededniu unii gospodarczej i walutowej – Adam Ambroziak, Ewa Synowiec – Nr 3 (79)

 • Wejście drachmy greckiej do ERM oraz rewaluacja funta irlandzkiego – Marian Paszyński – Nr 3 (79)

 • Koniec żartów panowie, zaczynają się schody – Marian Paszyński – Nr 4 (80)

 • Kraje AKP w obliczu unii gospodarczej i walutowej – Adam Ambroziak – Nr 4 (80)

 • Rynek usług finansowych w Wielkiej Brytanii w obliczu unii gospodarczej i walutowej – Michał Rutkowski – Nr 5 (81)

 • Niedyplomatyczne narodziny EMU – Marian Paszyński – Nr 6 (82)

 • Sektor finansowy UE w świetle unii gospodarczej i walutowej – Tomasz Gromek – Nr 9 (85)

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAWY WEWNĘTRZNE

 • Pakt w sprawie walki ze zorganizowaną przestępczością – Hanna Jahns – Nr 5 (81)

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

 • Usługi informacyjne w gospodarce europejskiej – Anna Ogonowska – Nr 2 (78)

 • Harmonizacja praw autorskich i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym – Małgorzata Hejduk – Nr 3 (79)

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA

 • Rolnictwo i środowisko naturalne - raport Komisji Europejskiej – Izabela Kąkol – Nr 4 (80)

 • Nowy kształt polityki rolnej i wiejskiej WE: Od CAP do CAPRE? (I) – Maria Ciepielewska – Nr 9 (85)

 • Nowy kształt polityki rolnej i wiejskiej WE: Od CAP do CAPRE? (II) – Maria Ciepielewska – Nr 10 (86)

KULTURA I POLITYKA AUDIOWIZUALNA 

 • Sektor audiowizualny w Europie – Małgorzata Hejduk – Nr 5 (81)

 • Wspólnotowe uregulowania w sektorze audiowizualnym - wnioski dla dostosowań w Polsce – Małgorzata Hejduk – Nr 6 (82)

POLITYKA PRZEMYSŁOWA

 • Doświadczenia Unii Europejskiej w zakresie polityki innowacyjnej (III) – Tomasz Kalinowski, Stanisław Umiński – Nr 1 (77)

 • Azjatyckie inwestycje bezpośrednie w Unii Europejskiej – Stanisław Ładyka – Nr 1 (77)

 • Nowe tendencje w polityce przemysłowej Wspólnoty w latach 1992 - 1996 – Andrzej Muńko – Nr 2 (78)

 • Doświadczenia Unii Europejskiej w zakresie polityki innowacyjnej (IV) – Tomasz Kalinowski, Stanisław Umiński – Nr 2 (78)

 • Azjatyckie inwestycje bezpośrednie w Unii Europejskiej (II) – Stanisław Ładyka – Nr 2 (78)

 • Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w świetle porozumień międzynarodowych - porozumienia dwustronne (I) – Stanisław Ładyka – Nr 3 (79)

 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie integracji ze Wspólnotą Europejską. Doświadczenia hiszpańskie – Grażyna Miętek – Nr 3 (79)

 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - porozumienia regionalne i plurateralne (II) – Stanisław Ładyka – Nr 4 (80)

 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie integracji ze Wspólnotą Europejską. Doświadczenia hiszpańskie (II) – Grażyna Miętek – Nr 4 (80)

 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - porozumienia multilateralne (III) – Stanisław Ładyka – Nr 5 (81)

 • Zasady pomocy państwa dla przemysłu tekstylno-odzieżowego w UE - przykład Portugalii – Ewa Kaliszuk – Nr 6 (82)

 • Aktualne zasady pomocy państwa w Unii Europejskiej – reguły sektorowe – Andrzej Muńko, Krzysztof Kopytko – Nr 7,8 (83,84)

 • Aktualne zasady pomocy państwa w Unii Europejskiej – reguły horyzontalne – Andrzej Muńko, Krzysztof Kopytko – Nr 9 (85)

 • Zasady pomocy państwa w Unii Europejskiej - reguły regionalne i inne regulacje w tym zakresie dla przedsiębiorstw – Andrzej Muńko, Krzysztof Kopytko – Nr 10 (86)

 • Zmiany w zasadach notyfikacji pomocy państwa – Ewa Kaliszuk – Nr 12 (88)

 • Intensywność konkurencji: Główny instrument polityki gospodarczej i przemysłowej - regulacje w UE, w Układzie Europejskim oraz umowach Polski z CEFTA i EFTA – Katarzyna Żukrowska – Nr 12 (88)

POLITYKA SPOŁECZNA I ZATRUDNIENIE

 • Problemy zatrudnienia w Unii Europejskiej – Helena Latkiewicz – Nr 4 (80)

 • Pozycja kobiety na europejskim rynku pracy – Hanna Jahns – Nr 5 (81)

 • Decyzja Rady UE w sprawie wzmocnienia współpracy w dziedzinie zatrudnienia – Helena Latkiewicz – Nr 9 (85)

 • Ubezpieczenia społeczne i ochrona praw pracowniczych w Unii Europejskiej – Helena Latkiewicz – Nr 10 (86)

POLITYKA W DZIEDZINIE EDUKACJI, SPORTU I TURYSTYKI

 • Polityka Wspólnoty wobec sektora turystycznego – Iwona Woicka – Nr 9 (85)

POLITYKA W DZIEDZINIE RYBOŁÓWSTWA

 • Zmiany w polityce rybackiej krajów Unii Europejskiej – Adam Gwiazda – Nr 5 (81)

 • Zmiany w polityce rybackiej Wspólnoty Europejskiej – Adam Gwiazda – Nr 7,8 (83,84)

 • Znaczenie rybołówstwa w krajach Unii Europejskiej – Adam Gwiazda – Nr 9 (85)

 • Wspólnotowa lista dostawców produktów rybnych – Adam Gwiazda – Nr 9 (85)

SWOBODA ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWYCH

 • Systemy bankowe w krajach Unii Europejskiej – Elżbieta Wojnicka – Nr 10 (86)