Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)Spis treści numerów wg roczników1997
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1992
1993
1991
Abstrakty
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie

 

TEMATYCZNY SPIS ARTYKUŁÓW OPUBLIKOWANYCH W MIESIĘCZNIKU "WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE" W 1997 R. W NUMERACH 1-12

 

STATYSTYCZNY OBRAZ WSPÓLNOT

 • Handel Polski z Holandią w latach 1988-1995 – Wojciech Mroczek – Nr 1 (65)

 • Produkt krajowy brutto w krajach Unii Europejskiej w 1995r – Wojciech Mroczek – Nr 2 (66)

 • Handel Polski z krajami Unii Europejskiej w 1996r – Wojciech Mroczek – Nr 3 (67)

 • Bezrobocie w krajach Unii Europejskiej – Wojciech Mroczek – Nr 4 (68)

 • Handel Czech z krajami Unii Europejskiej – Wojciech Mroczek – Nr 5 (69)

 • Najważniejsi partnerzy handlowi Unii Europejskiej w 1996 r – Wojciech Mroczek – Nr 6 (70)

 • Handel Unii Europejskiej z krajami stowarzyszonymi w 1996 roku – Wojciech Mroczek – Nr 7,8 (71,72)

 • Edukacja w krajach Unii Europejskiej – Wojciech Mroczek – Nr 9 (73)

 • Ochrona środowiska w krajach Unii Europejskiej – Wojciech Mroczek – Nr 10 (74)

 • Ochrona środowiska w krajach Unii Europejskiej (II) – Wojciech Mroczek – Nr 11 (75)

 • Społeczeństwa krajów UE o rozszerzeniu Unii Europejskiej – Wojciech Mroczek – Nr 12 (76)

ABC UNII EUROPEJSKIEJ

 • Suwerenność a wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Tomasz Nowakowski– Nr 1 (65)

 • Rola EBI w rozwoju gospodarczym Hiszpanii w latach 1986-1995 –Stanisław Ładyka – Nr 1 (65)

 • Teoria integracji gospodarczej: potencjalne efekty na rynku towarowym – Ewa Synowiec – Nr 2 (66)

 • Suwerenność a polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (II) – Tomasz Nowakowski – Nr 2 (66)

 • Szczyt w Dublinie o rewizji traktatów wspólnotowych – Jolanta Adamiec – Nr 2 (66)

 • Pojęcie i zakres współczesnej integracji gospodarczej (I) – Stanisław Ładyka– Nr 3 (67)

 • Pojęcie i zakres współczesnej integracji gospodarczej (II) Integracja czynników produkcji – Stanisław Ładyka– Nr 4 (68)

 • Problemy współczesnej integracji gospodarczej – Stanisław Ładyka– Nr 5 (69)

 • Szczyt Unii Europejskiej w Amsterdamie... i co dalej? – Marian Paszyński – Nr 6 (70)

 • Konkluzje szczytu Rady Europejskiej w Amsterdamie – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 6 (70)

 • Luksemburg przewodzi Unii Europejskiej – Agnieszka Orzelska – Nr 7,8 (71,72)

 • Propozycje reformy wspólnotowego budżetu – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 7,8 (71,72)

 • EMU zgodnie z kalendarzem; rozszerzenie UE - tak, ale... – Marian Paszyński – Nr 9 (73)

 • Jan Paweł II do deputowanych Parlamentu Europejskieg, - wybór tekstów i ich opracowanie – Wojciech Mroczek – Nr 9 (73)

 • Przemówienie Jana Pawła II do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy – wybór tekstów i ich opracowanie – Wojciech Mroczek – Nr 10 (74)

 • Reforma administracyjna w Komisji Europejskiej – Arkadiusz Michoński – Nr 11 (75)

 • Polska zaproszona do Unii Europejskiej – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 12 (76)

 • Wielka Brytania przejmuje przewodnictwo w Unii Europejskiej – Agnieszka Orzelska, Michał Rutkowski – Nr 12 (76)

 • Traktat Amsterdamski o roli Kościołów w UE – Wojciech Mroczek – Nr 12 (76)

 • Komitety i komitologia w procesie kształtowania polityki wspólnotowej – Małgorzata Hejduk, Andrzej Kośnikowski – Nr 12 (76)

WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE – KRAJE TRZECIE

 • Instytucje koordynujące integrację z UE w Czechach, na Węgrzech i w Polsce – Agata Dziewulska, Adam Ambroziak – Nr 1 (65)

 • Strefa wolnego handlu wyrobami stalowymi i węglowymi między Turcją a WE – Adam Ambroziak – Nr 1 (65)

 • Stała konferencja w sprawie rozszerzenia UE?– Nr 3 (67)

 • Kraje Europy Środkowej i Wschodniej w obliczu unii gospodarczej i walutowej – Anna Czarczyńska, Katarzyna Śledziewska-Kołodziejska – Nr 3 (67)

 • Handel Czech z Unią Europejską w 1996 roku – Wojciech Mroczek – Nr 5 (69)

 • Paneuropejska kumulacja reguł pochodzenia towarów – Nr 7,8 (71,72)

 • Wzajemne uznawanie standardów w krajach kandydujących do członkostwa w UE – Arkadiusz Michoński – Nr 9 (73)

 • Stosowanie reguł konkurencji przez państwa stowarzyszone w świetle avis Komisji Europejskiej – Adam Ambroziak – Nr 9 (73)

 • Handel wewnątrzgałęziowy Polski, Czech i Węgier z Unią Europejską – Katarzyna Śledziewska-Kołodziejska – Nr 10 (74)

INTEGRACJA POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

 • Proces dostosowawczy: polski Kodeks celny – Grzegorz Nosiadek – Nr 1 (65)

 • Holandia - partner handlowy Polski – Wojciech Mroczek – Nr 1 (65)

 • Zasady handlu Polski z Unią Europejską w 1997 roku – Ewa Synowiec – Nr 1 (65)

 • Polska na drodze do unii gospodarczej i walutowej – Marian Paszyński – Nr 1 (65)

 • Przewodniczący Wspólnej Komisji Parlamentarnej RP-UE – Nr 2 (66)

 • Premier powołał członków Komitetu Integracji Europejskiej – Nr 2 (66)

 • Korzyści z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – Urszula Pałaszek – Nr 2 (66)

 • „Polska dla Europy" – Nr 3 (67)

 • Znaczenie Unii Europejskiej w handlu zagranicznym Polski – Ewa Synowiec – Nr 3 (67)

 • Wyzwania stojące przed polskim sektorem rolno-żywnościowym w obliczu integracji z Unią Europejską – Jerzy Dąbrowski, Waldemar Guba – Nr 3 (67)

 • Tymczasowe cła antydumpingowe na import cynku z Polski i Rosji – Ewa Kaliszuk – Nr 3 (67)

 • Konkurencyjność polskiego przemysłu w świetle odpowiedzi na kwestionariusz Komisji Europejskiej – Andrzej Muńko – Nr 3 (67)

 • Polska w Unii Europejskiej - utrata suwerenności? – Jerzy Andrzej Wojciechowski – Nr 4 (68)

 • Formalno-prawne podstawy koordynacji procesów integracyjnych – Nr 4 (68)

 • Cytrusowy spór z Hiszpanią – Wojciech Mroczek – Nr 4 (68)

 • Procesy dostosowawcze w polskiej gospodarce żywnościowej (I) – Janusz Rowiński – Nr 5 (69)

 • Polityka przemysłowa Polski w kontekście negocjacji o członkostwo w UE – Andrzej Muńko – Nr 5 (69)

 • Współpraca Polski z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym – Bronisław Sulimierski – Nr 5 (69)

 • Premier powołał Radę Integracji Europejskiej – Nr 6 (70)

 • Rząd przyjął harmonogram działań implementacyjnych Narodowej Strategii Integracji – Nr 6 (70)

 • Procesy dostosowawcze polskiej gospodarki żywnościowej – Janusz Rowiński – Nr 6 (70)

 • Przygotowania niezbędne w Polsce dla uczestnictwa w Funduszach Strukturalnych – Mariusz Kasprzyk – Nr 6 (70)

 • Współpraca Polski z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju – Bronisław Sulimierski – Nr 6 (70)

 • Komisja rekomenduje Polskę do Unii Europejskiej – Ewa Synowiec – Nr 7/8 (71/72)

 • Polscy rolnicy o integracji z Unią Europejską (I) – Andrzej Bieńkowski, Maria Greta, Wiesław Łyczek, Włodzimierz Puliński – Nr 7/8 (71/72)

 • Procesy dostosowawcze polskiej gospodarki żywnościowej (III) – Janusz Rowiński – Nr 7/8 (71/72)

 • Polski system oceny zgodności a wspólnotowe rozwiązania „Nowego podejścia" – Arkadiusz Michoński – Nr 7/8 (71/72)

 • Jan Paweł II o miejscu Polski w Europie – Nr 7/8 (71/72)

 • Wyniki Konferencji Międzyrządowej a członkostwo Polski w Unii Europejskiej – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 9 (73)

 • Przygotowania do negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej – Jarosław Pietras, Ewa Synowiec – Nr 9 (73)

 • Polscy rolnicy o integracji z Unią Europejską (II) – Andrzej Bieńkowski, Maria Greta, Wiesław Łyczek, Włodzimierz Puliński – Nr 9 (73)

 • Opinia Komisji Europejskiej o polskim wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej - wybrane fragmenty – Nr 10 (74)

 • Wsparcie polskiego szkolnictwa wyższego przez Program TEMPUS – Agata Dziewulska – Nr 10 (74)

 • Polski transport a standardy wspólnotowe na tle avis Komisji Europejskiej – Jolanta Jastrzębska – Nr 11 (75)

 • Partnerstwo dla członkostwa - nowa koncepcja wsparcia Polski na drodze do Unii Europejskiej – Nr 11 (75)

 • Poglądy Komisji w sprawie okresu przejściowego w rolnictwie -czy Polsce grozi członkostwo „drugiej kategorii" i „UE-bis" – Janusz Rowiński – Nr 12 (76)

 • Wizyta polskich biskupów w instytucjach europejskich – Wojciech Mroczek – Nr 12 (76)

WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA

 • Porozumienie NAFTA: Podobieństwa i różnice z Układami Europejskimi – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 1 (65)

 • Wspólnota Europejska modyfikuje politykę antydumpingową – Ewa Kaliszuk – Nr 4 (68)

 • Środki antydumpingowe w imporcie palet z Polski do UE – Ewa Kaliszuk – Nr 6 (70)

 • Płyty pilśniowe - nowe postępowanie antydumpingowe w UE – Ewa Kaliszuk – Nr 11 (75)

 • Przegląd polityki handlowej Wspólnoty Europejskiej na forum Światowej Organizacji Handlu – Zofia Dąbrowska, Izabella Lewandowska, Danuta Sokołowska, Ewa Synowiec – Nr 12 (76)

 • Nowe środki antydumpingowe w imporcie rur bezszwowych do UE – Ewa Kaliszuk – Nr 12 (76)

WSPÓLNA POLITYKA TRANSPORTOWA

 • Integracja transportu - stymulator czy bariera procesów integracyjnych? – Monika Bąk– Nr 2 (66)

 • Wspólnotowa koncepcja promocji tras o wolnym dostępie do infrastruktury kolejowej – Jolanta Jastrzębska – Nr 10 (74)

POLITYKA W DZIEDZINIE USŁUG

 • Wartość dodana w sektorze usług w Unii Europejskiej – Dariusz Mongiało – Nr 1 (65)

 • Handel usługami krajów członkowskich Unii Europejskiej – Dariusz Mongiało – Nr 4 (68)

 • Strategia Unii Europejskiej w sektorze turystyki – Iwona Woicka – Nr 7,8 (71,72)

 • Finansowanie sektora turystycznego w krajach członkowskich UE – Iwona Woicka – Nr 10 (74)

 • Tworzenie wspólnego rynku telekomunikacyjnego – Iwona Woicka – Nr 11 (75)

JEDNOLITY RYNEK WEWNĘTRZNY

 • Prawna ochrona baz danych – Anna Ogonowska – Nr 2 (66)

 • Regulacje prawne w sektorze alkoholu w Szwecji – Ewa Synowiec – Nr 3 (67)

 • Swoboda przepływu osób w ramach Unii Europejskiej – Ewa Synowiec – Nr 4 (68)

 • Nowe formy współpracy przedsiębiorstw jako efekt globalizacji działań – Joanna Nowaczek – Nr 9 (73)

 • Rada Europejska o zasadach nowej polityki podatkowej – Stanisław Ładyka– Nr 9 (73)

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

 • Ochrona środowiska w krajach Unii Europejskiej (I) – Wojciech Mroczek – Nr 74 (10)

 • Ochrona środowiska w krajach Unii Europejskiej (II) – Wojciech Mroczek – Nr 75 (11)

POLITYKA REGIONALNA

 • Rola polityki regionalnej w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej – Dorota Czykier-Wierzba – Nr 74 (10)

 • Wewnętrzna spójność UE i jej wspólna polityka strukturalna w ujęciu Agendy 2000 – Maria Ciepielewska – Nr 75 (11)

UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA

 • Pakt stabilizacyjny EMU - geneza, istota i znaki zapytania – Marian Paszyński – Nr 66 (2)

 • Europejska integracja walutowa do końca lat 70 – Adam Ambroziak – Nr 67 (3)

 • Europejski System Walutowy - integracja monetarna lat 80 – Adam Ambroziak – Nr 68 (4)

 • Czarne chmury nad EMU – Marian Paszyński – Nr 70 (6)

 • Kryteria konwergencji w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych – Anna Czarczyńska – Nr 71,72 (7,8)

 • Stan finansów publicznych jako kryterium uczestnictwa w EMU – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 73 (9)

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA

 • Pierwsze doświadczenia integracji rolnictwa Finlandii z UE – Maria Ciepielewska – Nr 66 (2)

 • Kolejna epidemia hodowlana – Wojciech Mroczek – Nr 66 (2)

 • Kontyngentowy system regulacji produkcji skrobi ziemniaczanej we Wspólnocie Europejskiej – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 68 (4)

 • Konsekwencje rozszerzenia UE dla wspólnej polityki rolnej – Maria Ciepielewska – Nr 69 (5)

 • Realizacja zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w produkcji roślinnej – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 70 (6)

 • Wspólnotowa polityka rolna w świetle wyników badań ankietowych – Krzysztof Koreleski – Nr 7,8 (71,72)

 • Podstawy wspólnej organizacji rynku chmielu – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 7,8 (71,72)

 • Rolnicze aspekty rozszerzenia Unii Europejskiej na Wschód w oczach amerykańskich analityków – Maria Ciepielewska – Nr 9 (73)

 • Biała Księga z Cannes o warunkach uczestnictwa w jednolitym rynku rolnym – Janusz Rowiński – Nr 10 (74)

 • Sytuacja w produkcji chmielu w Unii Europejskiej – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 10 (74)

 • Propozycje zmian we wspólnej polityce rolnej – Janusz Rowiński – Nr 11 (75)

 • Różnice w cenach produktów rolnych między UE a krajami Europy Środkowej i Wschodniej – Adam Gwiazda – Nr 12 (76)

 • Większa produkcja mleka w Unii rozszerzonej o kraje Europy Środkowej i Wschodniej – Adam Gwiazda – Nr 12 (76)

POLITYKA PODATKOWA

 • Rada Europejska o zasadach nowej polityki podatkowej – Stanisław Ładyka– Nr 9 (73)

POLITYKA PRZEMYSŁOWA

 • Pomoc państwa: nowy kodeks stalowy – Ewa Kaliszuk – Nr 2 (66)

 • Spór o subsydia w przemyśle stoczniowym między USA i Unią Europejską – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 4 (68)

 • Inwestycje bezpośrednie w krajach UE - analiza transferów – Andrzej Stępniak – Nr 5 (69)

 • Inwestycje bezpośrednie w krajach UE - wspólnotowe i amerykańskie – Andrzej Stępniak – Nr 6 (70)

 • Niełatwe partnerstwo – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 6 (70)

 • Japońskie inwestycje bezpośrednie w Unii Europejskiej – Andrzej Stępniak – Nr 7,8 (71,72)

 • Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w krajach Unii Europejskiej – Stanisław Ładyka– Nr 10 (74)

 • Doświadczenia Unii Europejskiej w zakresie polityki innowacyjnej (I) – Tomasz Kalinowski, Stanisław Umiński – Nr 11 (75)

 • Stopień wzajemnych powiązań kapitałowych krajów UE – Andrzej Stępniak – Nr 11 (75)

 • Doświadczenia Unii Europejskiej w zakresie polityki innowacyjnej (II) – Tomasz Kalinowski, Stanisław Umiński – Nr 12 (76)

 • Struktura sektorowa inwestycji bezpośrednich w Unii Europejskiej – Andrzej Stępniak – Nr 12 (76)

POLITYKA W DZIEDZINIE EDUKACJI, SPORTU I TURYSTYKI

 • Finansowanie sektora turystycznego w krajach członkowskich UE – Iwona Woicka – Nr 10 (74)