Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)Spis treści numerów wg roczników1996
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1992
1993
1991
Abstrakty
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie

 

TEMATYCZNY SPIS ARTYKUŁÓW OPUBLIKOWANYCH W MIESIĘCZNIKU "WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE" W 1996 R. W NUMERACH 1-12

 

STATYSTYCZNY OBRAZ WSPÓLNOT

 • Wymiana handlowa Turcji z krajami Unii Europejskiej w 1994 r – Wojciech Mroczek – Nr 1 (53)

 • Wymiana handlowa państw WNP z Unią Europejską w 1994 r – Wojciech Mroczek – Nr 2 (54)

 • Wymiana handlowa Unii Europejskiej z krajami ASEAN – Wojciech Mroczek – Nr 3 (55)

 • Handel Polski z krajami Unii Europejskiej w 1995 r – Wojciech Mroczek – Nr 4 (56)

 • Handel Czech i Węgier z krajami Unii Europejskiej w 1995 r – Wojciech Mroczek – Nr 5 (57)

 • Handel zagraniczny Irlandii – Wojciech Mroczek – Nr 6 (58)

 • Turystyka w krajach Unii Europejskiej – Wojciech Mroczek – Nr 7,8 (59,60)

 • Handel Polski z Unią Europejską (II kwartał 1994 -I kwartał 1996) – Wojciech Mroczek – Nr 9 (61)

 • Główni partnerzy handlowi Unii Europejskiej w 1995 roku – Wojciech Mroczek – Nr 10 (62)

 • Udział Polski w zewnętrznym handlu krajów UE w 1994 i 1995 – Wojciech Mroczek – Nr 11 (63)

 • Handel wewnętrzny i zewnętrzny krajów UE w 1995 r – Wojciech Mroczek – Nr 12 (64)

ABC UNII EUROPEJSKIEJ

 • Półrocze przewodnictwa Włoch w UE: Sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna Włoch – Joanna Chylewska, Tomasz Nowakowski, Agnieszka Orzelska – Nr 1 (53)

 • Priorytety przewodnictwa włoskiego w Unii – Małgorzata Perlin– Nr 1 (53)

 • Unia u progu Konferencji Międzyrządowej – Adam Ambroziak – Nr 2 (54)

 • Konferencja Międzyrządowa: Unia bliżej swych obywateli – Adam Ambroziak– Nr 3 (55)

 • Zasada subsydiarności – Tomasz Nowakowski – Nr 3 (55)

 • Główni negocjatorzy podczas Konferencji Międzyrządowej – Nr 4 (56)

 • Konferencja Międzyrządowa: Efektywność funkcjonowania Unii Europejskiej – Adam Ambroziak – Nr 4 (56)

 • Konferencja Międzyrządowa: Możliwości uproszczenia traktatów UE –Tomasz Nowakowski – Nr 5 (57)

 • Szczyt we Florencji bez konkretów – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 6 (58)

 • Irlandia - sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna – Joanna Chylewska, Agnieszka Orzelska – Nr 6 (58)

 • Priorytety przewodnictwa Irlandii w Unii Europejskiej – Joanna Chylewska, Filip Jasiński, Agnieszka Orzelska – Nr 6 (58)

 • Wzmocnienie działań UE na arenie międzynarodowej – Adam Ambroziak – Nr 6 (58)

 • Integracja Finlandii z Unią Europejską – Adam Gwiazda – Nr 7,8 (59,60)

 • Międzynarodowa integracja ekonomiczna - próby zdefiniowania – Ewa Synowiec – Nr 9 (61)

 • Rola Trybunału Sprawiedliwości w systemie organów wspólnotowych – Tomasz Nowakowski – Nr 9 (61)

 • Nadzwyczajny szczyt w Dublinie – Jolanta Adamiec – Nr 9 (61)

 • Typy, metody oraz formy międzynarodowej integracji gospodarczej – Ewa Synowiec – Nr 10 (62)

 • Austriacy niezadowoleni z członkostwa w Unii – Nr 10 (62)

 • Powództwa podmiotów nieuprzywilejowanych przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości – Tomasz Nowakowski– Nr 10 (62)

 • Przyczyny i przesłanki współczesnych procesów integracyjnych – Ewa Synowiec – Nr 11 (63)

 • Warunki tworzenia stref wolnego handlu i unii celnych w świetle zasad WTO – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 11 (63)

 • Konferencja Międzyrządowa - decyzje Rady Europejskiej w Dublinie – Jolanta Adamiec – Nr 12 (64)

 • Holandia przejmuje prezydencję w Unii Europejskiej – Agnieszka Orzelska, Piotr Stączek, Natalia Woroncowa – Nr 12 (64)

WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE – KRAJE TRZECIE

 • Nowe wyzwania dla Turcji i UE w ramach unii celnej (I). Współpraca Turcji z WE do połowy lat 90-tych – Adam Ambroziak – Nr 1 (53)

 • Czechy oficjalnym kandydatem do Unii Europejskiej – Ewa Synowiec – Nr 1 (53)

 • Albania nie dojrzała do stowarzyszenia z WE – Ewa Synowiec – Nr 1 (53)

 • Nowe wyzwania dla Turcji i UE w ramach unii celnej (II) – Adam Ambroziak, Ewa Synowiec – Nr 2 (54)

 • Umowa Przejściowa z Rosją – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 2 (54)

 • Handel Unii Europejskiej ze Wspólnotą Niepodległych Państw – Wojciech Mroczek– Nr 2 (54)

 • Partnerstwo dla rozwoju – Wojciech Mroczek – Nr 3 (55)

 • CEPS o rozszerzeniu Unii Europejskiej – Stanisław Ładyka – Nr 4 (56)

 • Parlament Europejski chce jednakowego traktowania kandydatów do członkostwa w UE – Stanisław Ładyka – Nr 5 (57)

 • Udział Węgier w strukturach europejskich – Agata Dziewulska – Nr 5 (57)

 • Układ Europejski ze Słowenią wreszcie podpisany – Ewa Synowiec – Nr 6 (58)

 • Kraje Europy Środkowo-Wschodniej zamieszane w nadużycia budżetowe w Unii Europejskiej – Stanisław Ładyka – Nr 6 (58)

 • TAIEX wspiera kraje aspirujące do członkostwa w UE – Ewa Synowiec – Nr 7/8 (59/60)

 • Parlament Europejski ratyfikował Układ ze Słowenią – Ewa Synowiec – Nr 10 (62)

 • Rząd duński o rozszerzeniu Unii Europejskiej na Wschód – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 10 (62)

 • Kolejka do Unii bez Malty ? – Nr 10 (62)

 • Spór Wspólnoty z USA o sankcje nałożone na mocy ustawy Helmsa-Burtona – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 11 (63)

 • Opinie obywateli krajów transformujących się o zachodzących przemianach – Adam Ambroziak – Nr 11 (63)

 • Obywatele Europy o (prawie) wspólnej Europie – Adam Ambroziak – Nr 12 (64)

 • Gospodarka Czech w przededniu negocjacji o członkostwo w UE – Agata Dziewulska – Nr 12 (64)

INTEGRACJA POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

 • Konkurs im. Profesora Kameckiego – Nr 1 (53)

 • Ostatnie pięciolecie programu PHARE? – Ewa Synowiec – Nr 1 (53)

 • Inwestycje zagraniczne w warunkach integracji gospodarczej z UE – Stanisław Ładyka – Nr 1 (53)

 • Wymiana wewnątrzgałęziowa między Polską a krajami UE – Józef Misala– Nr 1 (53)

 • Kolejne posiedzenia Zespołu Międzyresortowego ds. Układu Europejskiego – Ewa Synowiec – Nr 2 (54)

 • Proces dostosowań: wymagania jakościowe WE dotyczące owoców i warzyw oraz przetworów owocowych – Teresa Świercz – Nr 2 (54)

 • Rozpoczyna się opiniowanie polskiego wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej – Alan Mayhew – Nr 2 (54)

 • Ostatnie poszerzenie Unii - lekcja dla Polski? – Ewa Synowiec – Nr 2 (54)

 • Sejm obradował nad Programem dostosowawczym – Ewa Synowiec – Nr 3 (55)

 • O polskim rolnictwie w Klubie Brukselskim – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska– Nr 3 (55)

 • Polska i kraje UE w świetle kryteriów z Maastricht w 1995 r – Robert Woreta – Nr 3 (55)

 • Uchwała Sejmu w sprawie przygotowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej – Nr 4 (56)

 • Doświadczenia Szwecji w tworzeniu unii celnej z WE wskazówką dla Polski – Ewa Synowiec, Robert Woreta – Nr 4 (56)

 • Priorytet integracji z Unią Europejską w polityce zagranicznej Polski – Nr 5 (57)

 • Proces dostosowawczy: Zamówienia publiczne – Maciej Król – Nr 5 (57)

 • Spotkania Europejskie po raz trzeci – Joanna Chmielewska, Agnieszka Orzelska – Nr 5 (57)

 • Zakończenie pierwszej edycji Programu EXPROM – Ewa Synowiec – Nr 5 (57)

 • Polska i kraje UE w świetle kryteriów z Maastricht w 1995 r. – Robert Woreta – Nr 5 (57)

 • Obrady instytucji stowarzyszenia w pierwszym półroczu 1996 – Ewa Synowiec – Nr 6 (58)

 • Polska sygnatariuszem europejskich konwencji transportowych – Wojciech Mroczek – Nr 6 (58)

 • Współpraca Polski z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju – Bronisław Sulimierski – Nr 6 (58)

 • AVIS - sprawdzian dla Polski z gotowości do członkostwa w UE – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 7/8 (59/60)

 • Polacy chcą do Unii - wnioski z badań CBOS – Wojciech Mroczek – Nr 7/8 (59/60)

 • Współpraca Polski z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym – Bronisław Sulimierski – Nr 7,8 (59,60)

 • Polska polityka przemysłowa w procesie transformacji i integracji z Unią Europejską – Andrzej Muńko – Nr 7/8 (59/60)

 • Handel Polski z Unią Europejską w 1995 r. (I) – Wojciech Mroczek – Nr 9 (61)

 • Ekonomiczne i pozaekonomiczne motywy członkostwa Polski w Unii Europejskiej – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 9 (61)

 • Odwiedzili Polskę: Jacques Chirac – Wojciech Mroczek – Nr 9 (61)

 • Zmiany personalne w instytucjach związanych z integracją europejską – Nr 10 (62)

 • Powstał Komitet Integracji Europejskiej – Ewa Synowiec – Nr 10 (62)

 • Uzgodnienia handlowe z komisarzem Van den Broekiem – Ewa Kaliszuk – Nr 10 (62)

 • Handel Polski z Unią Europejską w 1995 roku (II) -Niemcy – Wojciech Mroczek – Nr 10 (62)

 • Narodowa Strategia Integracji z Unią Europejską – Tomasz Nowakowski – Nr 11 (63)

 • Handel Polski z Unią Europejską w 1995 r. (III) – Wojciech Mroczek – Nr 11 (63)

 • Przyjęcie zasad stosowania reguł konkurencji – Adam Ambroziak, Ewa Kaliszuk – Nr 11 (63)

 • Viadrina - Uniwersytet bez granic – Wojciech Mroczek– Nr 11 (63)

 • Odpowiedź komisarza Van den Broeka – Ewa Kaliszuk, Ewa Synowiec – Nr 12 (64)

 • Handel Polski z Unią Europejską w 1995 roku (IV) – najważniejsze towary – Wojciech Mroczek – Nr 12 (64)

WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA

 • Wspólnota udziela kompensat partnerom handlowym – Rafał Wojnowski – Nr 1 (53)

 • Postępowanie antydumpingowe przeciw eksporterom cementu umorzone – Ewa Kaliszuk, Ewa Synowiec – Nr 2 (54)

 • Klauzule ochronne w handlu Unii z Rosją – Ewa Kaliszuk – Nr 2 (54)

 • Klauzule ochronne w handlu między UE a krajami wyszehradzkimi – Ewa Kaliszuk – Nr 4 (56)

 • Komisja Europejska o wyzwaniach w handlu międzynarodowym – Elżbieta Kawecka- Wyrzykowska – Nr 5 (57)

 • Rewizyjne postępowanie antydumpingowe w sprawie surówki – Ewa Kaliszuk– Nr 5 (57)

 • Polityka handlowa Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej – Ewa Synowiec – Nr 6 (58)

 • Rezolucja Komitetu Konsultacyjnego EWWiS w sprawie importu stali – Ewa Kaliszuk – Nr 6 (58)

 • Dumping w rurach stalowych w Europie Środkowej i Wschodniej? – Ewa Kaliszuk – Nr 7/8 (59/60)

 • Konferencja ministerialna WTO w Singapurze – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 12 (64)

WSPÓLNA POLITYKA TRANSPORTOWA

 • Liberalizacja dostępu do europejskiej sieci kolejowej – Jolanta Jastrzębska – Nr 1 (53)

 • Transport samochodowy w ramach jednolitego rynku europejskiego – Alicja Wagner, Joanna Tyczko – Nr 3 (55)

 • Europejska Konferencja Ministrów Transportu – Krzysztof Janiak – Nr 5 (57)

 • Harmonizacja zasad funkcjonowania transportu drogowego – Joanna Tyczko, Alicja Wagner – Nr 7/8 (59/60)

JEDNOLITY RYNEK WEWNĘTRZNY

 • Problemy funkcjonowania „Schengenlandii" – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 4 (56)

 • Liberalizacja usług inwestycyjnych – Stanisław Ładyka – Nr 7/8 (59/60)

 • Dyrektywy dotyczące swobody przepływu osób – Stanisław Ładyka – Nr 9 (61)

 • Spory o handel napojami alkoholowymi – Adam Gwiazda – Nr 10 (62)

 • Nowe zasady dystrybucji samochodów w Unii Europejskiej – Stanisław Ładyka– Nr 10 (62)

 • Liberalizacja rynku usług finansowych w UE – Jarosław Pietras, Ewa Synowiec – Nr 12 (64)

 • Rynek alkoholu w Unii Europejskiej – Ewa Synowiec – Nr 12 (64)

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

 • Znakowanie ekologiczne – Stanisława Bukowicka – Nr 3 (55)

 • Co to jest EMAS ? – Stanisława Bukowicka – Nr 5 (57)

 • Miejsce i rola środowiska przyrodniczego w procesach integracyjnych Europy – Stanisława Klima– Nr 11 (63)

POLITYKA REGIONALNA

 • Wspieranie obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej – Dorota Czykier-Wierzba – Nr 9 (61)

UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA

 • Setki ścieżek ku EMU – Jolanta Zombirt– Nr 4 (56)

 • Realizacja drugiego etapu unii gospodarczej i walutowej – Ewa Synowiec – Nr 9 (61)

 • Przygotowania do trzeciego etapu EMU – Ewa Synowiec – Nr 10 (62)

 • Marka fińska w Europejskim Mechanizmie Kursowym – Marian Paszyński – Nr 10 (62)

 • Włochy ponownie w Europejskim Mechanizmie Kursowym – Marian Paszyński – Nr 11 (63)

POLITYKA WOBEC MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

 • Polityka Wspólnoty wobec małych i średnich przedsiębiorstw – Ewa Synowiec – Nr 7/8 (59/60)

POLITYKA BADAWCZO-ROZWOJOWA

 • Udział Francji we wspólnotowej działalności badawczo-rozwojowej – Jan Anusz – Nr 3 (55)

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA

 • Reforma agrarna we Wspólnocie Europejskiej (IV). Wyłączanie gruntów z uprawy – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 1 (53)

 • Reforma agrarna we Wspólnocie Europejskiej (V): Środki towarzyszące – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 2 (54)

 • Czy rolnictwo jest barierą w rozszerzeniu UE ? - Biała Księga Komisji Europejskiej – Maria Ciepielewska – Nr 2 (54)

 • Reforma agrarna w UE a ustalenia Rundy Urugwajskiej GATT – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 3 (55)

 • Podatek eksportowy panaceum na wzrost cen pszenicy w UE? – Ewa Synowiec – Nr 3 (55)

 • Zakaz importu brytyjskich „szalonych krów" do UE – Ewa Synowiec – Nr 3 (55)

 • Skutki rozciągnięcia subwencji kompensacyjnych na Europę Środkowo-Wschodnią – Maria Ciepielewska – Nr 4 (56)

 • Skutki reformy agrarnej: sytuacja na rynku zbóż – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 4 (56)

 • Efekty reformy polityki rolnej w Unii Europejskiej – Dorota Czykier-Wierzba, Ryszard Wierzba – Nr 5 (57)

 • Reforma agrarna - finansowanie i pierwsze efekty – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 6 (58)

 • Nowe zasady transportu żywych zwierząt na obszarze Unii Europejskiej – Maria Ciepielewska – Nr 11 (63)

 • Konkurencyjność gospodarki żywnościowej Europy Środkowej i Wschodniej – Maria Ciepielewska – Nr 12 (64)

POLITYKA PRZEMYSŁOWA

 • Polityka Wspólnoty wobec małych i średnich przedsiębiorstw – Ewa Synowiec - Nr 7,8 (59,60)

 • Subsydia dla Volkswagena zagrażają współpracy Bonn z Brukselą – Elżbieta Kawecka- Wyrzykowska – Nr 9 (61)

 • Polityka Wspólnoty wobec małych i średnich przedsiębiorstw – Ewa Synowiec - Nr 7/8 (59/60)

 • Pomoc państwa dla przemysłu w Unii Europejskiej – Andrzej Muńko – Nr 11 (63)

 • Pomoc państwa dla przemysłu węglowego Niemiec w latach 1995-1996 – Andrzej Muńko – Nr 12 (64)

POLITYKA W DZIEDZINIE RYBOŁÓWSTWA

 • Połowa dostaw ryb w UE pochodzi z importu – Adam Gwiazda – Nr 1 (53)

 • Propozycje zaostrzenia kontroli jakości produktów rybnych w UE – Adam Gwiazda – Nr 3 (55)

 • Nowy program redukcji floty rybackiej krajów UE – Adam Gwiazda – Nr 4 (56)

 • Porozumienie rybackie Wspólnoty Europejskiej z Mauretanią – Adam Gwiazda – Nr 7/8 (59/60)

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAWY WEWNĘTRZNE

 • Rola Trybunału Sprawiedliwości w systemie organów wspólnotowych –Tomasz Nowakowski– Nr 9 (61)

 • Powództwa podmiotów nieuprzywilejowanych przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości – Tomasz Nowakowski – Nr 10 (62)