Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)Spis treści numerów wg roczników1995
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1992
1993
1991
Abstrakty
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie

 

TEMATYCZNY SPIS ARTYKUŁÓW OPUBLIKOWANYCH W MIESIĘCZNIKU "WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE" W 1995 R. W NUMERACH 1-12

 

STATYSTYCZNY OBRAZ WSPÓLNOT

 • Statystyczny Obraz Wspólnot – Wojciech Mroczek – Nr 1(41), 2(42), 3(43), 4(44), 5(45), 6(46), 7,8(47,48), 9(49), 10(50), 11(51), 12(52)

ABC UNII EUROPEJSKIEJ

 • Nowa Komisja Europejska rozpoczęła kadencję – Ewa Synowiec – Nr 1 (41)

 • Dania w procesie integracji europejskiej (III) – Dariusz Mongiało – Nr 1 (41)

 • Weszły w życie kolejne Układy Europejskie – Ewa Synowiec – Nr 1 (41)

 • Francja przyjęła przewodnictwo w UE – Wojciech Mroczek – Nr 2 (42)

 • Europejski Fundusz Inwestycyjny – Adam Szeworski – Nr 2 (42)

 • Dania w procesie integracji Europejskiej (IV) – Dariusz Mongiało – Nr 3 (43)

 • Zmiana na stanowisku unijnego ambasadora – Ewa Synowiec– Nr 4 (44)

 • Europejska Fundacja Szkoleń – Ewa Synowiec – Nr 4 (44)

 • Wspólnotowe zasady udzielania pomocy państwa - reguły sektorowe – Andrzej Muńko – Nr 4 (44)

 • Procedura akcesji do Unii Europejskiej – Nr 5 (45)

 • "Grupa refleksyjna" z Messyny – Ewa Synowiec – Nr 6 (46)

 • Szczyt Rady Europejskiej w Cannes – Ewa Synowiec – Nr 6 (46)

 • Hiszpania przejęła przewodnictwo w Unii Europejskiej – Joanna Chylewska, Tomasz Nowakowski, Agnieszka Orzelska – Nr 7/8 (47/48)

 • Sytuacja wewnętrzna, gospodarka i polityka zagraniczna Hiszpanii – Joanna Chylewska, Tomasz Nowakowski, Agnieszka Orzelska – Nr 7/8 (47/48)

 • Priorytety przewodnictwa hiszpańskiego w Unii Europejskiej – Małgorzata Perlin – Nr 7/8 (47/48)

 • Integracja gospodarcza a problemy regionalizmu – Stanisław Ładyka – Nr 9 (49)

 • Symbole Unii Europejskiej – Ewa Synowiec – Nr 10 (50)

 • Problemy funkcjonowania UE w końcu XX wieku – Stanisław Ładyka – Nr 10 (50)

 • Poszerzanie Wspólnot Europejskich w ujęciu historycznym – Ewa Synowiec – Nr 11 (51)

 • Szczyt Rady Europejskiej w Madrycie – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 12 (52)

WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE – KRAJE TRZECIE

 • Weszły w życie kolejne Układy Europejskie – Ewa Synowiec – Nr 1 (41)

 • Islandia o członkostwie w Unii Europejskiej – Adam Gwiazda – Nr 1 (41)

 • Krytyka pomocy żywnościowej UE dla Europy Środkowo-Wschodniej – Adam Gwiazda – Nr 1 (41)

 • Porozumienia WE z krajami Wspólnoty Niepodległych Państw – Stanisław Ładyka – Nr 2 (42)

 • Aspiracje integracyjne państw śródziemnomorskich - Turcja – Adam Ambroziak – Nr 3 (43)

 • TRAFTA - nowa strefa wolnego handlu? – Ewa Synowiec – Nr 4 (44)

 • Stan traktatowy w stosunkach z państwami Środkowo-Europejskimi oraz krajami b. ZSRR – Ewa Synowiec – Nr 4 (44)

 • Aspiracje integracyjne państw śródziemnomorskich - CYPR – Adam Ambroziak – Nr 4 (44)

 • Konkurencyjność gospodarki Polski na tle krajów stowarzyszonych z WE – Andrzej Muńko – Nr 5 (45)

 • Aspiracje integracyjne państw śródziemnomorskich - Malta – Adam Ambroziak – Nr 5 (45)

 • Kraje bałtyckie bliżej Unii Europejskiej – Wojciech Mroczek – Nr 6 (46)

 • Kraje Europy Środkowo-Wschodniej dołączą do jednolitego rynku europejskiego (I) – Stanisław Ładyka – Nr 5 (45)

 • Kraje Europy Środkowo-Wschodniej dołączą do jednolitego rynku europejskiego (II) – Stanisław Ładyka – Nr 6 (46)

 • Kraje bałtyckie w gronie państw stowarzyszonych z WE – Ewa Synowiec – Nr 7/8 (47/48)

 • Rumunia aplikuje o członkostwo w Unii Europejskiej – Nr 7/8 (47/48)

 • Współpraca krajów bałtyckich z państwami UE – Wojciech Mroczek - Nr 9 (49)

 • Słowenia bliska stowarzyszenia z WE – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 9 (49)

 • Umowa przejściowa z Rosją podpisana – Ewa Synowiec – Nr 9 (49)

 • Na ile wspólna Europa? – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 10 (50)

 • Na Majorce o rozszerzeniu Unii na wschód – Ewa Synowiec – Nr 10 (50)

 • Rolnictwo w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście przystąpienia do UE – Maria Ciepielewska – Nr 10 (50)

 • Łotwa aplikuje o członkostwo w Unii Europejskiej – Nr 11 (51)

 • Konkurencyjność gospodarki Polski na tle krajów stowarzyszonych z WE (II) – Andrzej Muńko – Nr 11 (51)

 • Ewolucja polityki śródziemnomorskiej WE do końca lat 80-tych – Adam Ambroziak – Nr 11 (51)

 • Izrael stowarzyszony ze Wspólnotami – Nr 11 (51)

 • Estonia wnioskuje o członkostwo w Unii Europejskiej – Ewa Synowiec – Nr 12 (52)

 • Maroko stowarzyszone ze Wspólnotami – Ewa Synowiec – Nr 12 (52)

 • Konferencja w Barcelonie wyznacza nowy etap w polityce śródziemnomorskiej Unii – Adam Ambroziak – Nr 52 (12)

 • Kapitał płynie w dwóch kierunkach – Wojciech Mroczek – Nr 12 (52)

INTEGRACJA POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

 • Resortowa integracja z Unią Europejską – Nr 1 (41)

 • Postęp na drodze do pełnej wymienialności złotego a Układ Europejski – Alina Szypulewska – Nr 1 (41)

 • Cła antydumpingowe na polskie nawozy importowane do UE – Ewa Kaliszuk – Nr 1 (41)

 • EBI finansuje polskie autostrady – Ewa Synowiec – Nr 1 (41)

 • Czy preferencje w Układzie Europejskim uaktywniły polskich eksporterów – Ewa Synowiec – Nr 2 (42)

 • Protokoły finansowe PHARE na 1994 rok podpisane – Nr 2 (42)

 • Coraz więcej polskich firm oskarżonych o dumping – Ewa Kaliszuk – Nr 3 (43)

 • Odwiedzili Polskę: Franz Fischler i Klaus Haensch – Nr 4 (44)

 • Uwagi na marginesie dyskusji o członkostwie Polski w UE – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 4 (44)

 • Ochrona przemysłu samochodowego w Polsce - korzyści i zagrożenia – Jolanta Taraszkiewicz – Nr 4 (44)

 • Rozszerzenie Unii-dodatkowe preferencje dla Polski – Ewa Synowiec – Nr 4 (44)

 • Karta Euro < 26 - klucz do tańszej Europy – Michał Hałaczkiewicz – Nr 4 (44)

 • Obradowało Forum Młoda Europa – Ewa Synowiec – Nr 4 (44)

 • Odwiedzili Polskę: Komisarz Hans van den Broek – Ewa Synowiec – Nr 5 (45)

 • O Polsce w Klubie Brukselskim – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 5 (45)

 • Wymiana handlowa Polski z Unią Europejską w 1994 roku – Wojciech Mroczek – Nr 5 (45)

 • Eksport cynku przedmiotem ataku wspólnotowych producentów – Ewa Kaliszuk – Nr 5 (45)

 • Obradował trzeci Komitet Stowarzyszenia – Ewa Synowiec – Nr 6 (46)

 • Stowarzyszenie Polski ze Wspólnotami Europejskimi - czy bliżej do pełnego członkostwa? – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 6 (46)

 • Odwiedzili Polskę: Kanclerz Niemiec Helmut Kohl – Wojciech Mroczek – Nr 6 (46)

 • Wymiana handlowa Polski z Unią Europejską w 1994 roku (II) – Katarzyna Śledziewska – Nr 6 (46)

 • Drugie spotkanie Rady Stowarzyszenia – Ewa Synowiec – Nr 7/8 (47/48)

 • Harmonogram działań dostosowawczych rekomendowany Radzie Ministrów – Ewa Synowiec – Nr 7/8 (47/48)

 • Wymiana handlowa Polski z krajami członkowskimi Unii Europejskiej w 1994 roku – Wojciech Mroczek – Nr 7/8 (47/48)

 • Spór o skóry – Ewa Kaliszuk – Nr 7/8 (47/48)

 • Kolejne postępowanie antydumpingowe wobec Polski – Ewa Kaliszuk – Nr 7/8 (47/48)

 • Nowe warunki importu rolnego do Polski od 1 lipca 1995 roku – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 7/8 (47/48)

 • Współpraca Polski z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju – Bronisław Sulimierski – Nr 7/8 (47/48)

 • Rada Ministrów przyjęła Raport o dostosowaniach do wymagań Układu Europejskiego – Nr 9 (49)

 • Polityka ochrony konsumenta - adaptacja do rozwiązań wspólnoto­wych w Polsce – Ewa Synowiec – Nr 9 (49)

 • Europejski Bank Inwestycyjny wspomaga restrukturyzację polskiej gospodarki – Bronisław Sulimierski – Nr 9 (49)

 • Odwiedzili Polskę: Jacques Santer - przewodniczący Komisji Europejskiej – Ewa Synowiec – Nr 10 (50)

 • Kampania prezydencka w Polsce a problem integracji z Unią Europejską – Ewa Synowiec – Nr 10 (50)

 • Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej - PECSA – Anna Zielińska-Głębocka– Nr 10 (50)

 • Reguły pochodzenia towarów warunkiem korzystania z preferencji handlowych – Robert Woreta – Nr 10 (50)

 • Granica, która łączy – Wojciech Mroczek – Nr 10 (50)

 • Proces dostosowawczy - obradował Podkomitet ds. Harmonizacji Prawa – Ewa Synowiec – Nr 11 (51)

 • Prace nad harmonizacją reguł konkurencji – Ewa Kaliszuk – Nr 11 (51)

 • Biała Księga o swobodzie przepływu i bezpieczeństwie wyrobów przemysłowych – Ewa Synowiec– Nr 11 (51)

 • Wizerunek Kopernika na polskim "ECU" – Nr 11 (51)

 • Nobel alla Polacca – Jolanta Zombirt– Nr 11 (51)

 • Zasady handlu z Unią Europejską w 1996 roku – Ewa Synowiec , Ewa Kaliszuk– Nr 12 (52)

 • Wolniejszy wzrost kontyngentów rolnych w eksporcie do UE – Wojciech Mroczek – Nr 12 (52)

 • Komisarz Monti odpowiada na polską krytykę Białej Księgi – Stanisław Ładyka– Nr 12 (52)

 • Pierwsze doświadczenia dostosowawcze polskiego transportu do rozwiązań UE – Jan Burnewicz, Monika Bąk – Nr 12 (52)

WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA

 • Poparcie w GATT dla Konwencji Lome IV – Ewa Synowiec – Nr 1 (41)

 • Runda Urugwajska: Porozumienie o Handlowych Aspektach Środków Polityki Inwestycyjnej (TRIMS) – Stanisław Ładyka – Nr 1 (41)

 • Polska wkrótce stanie się członkiem Światowej Organizacji Handlu – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 2 (42)

 • Runda Urugwajska: Układ Ogólny w sprawie Handlu Usługami - GATS – Dariusz Mongiało – Nr 2 (42)

 • Komisja rozważa przyspieszenie liberalizacji importu tekstylnego – Ewa Synowiec – Nr 2 (42)

 • Zmodyfikowane zasady przerobu uszlachetniającego w branży tekstylnej – Ewa Synowiec – Nr 4 (44)

 • Postępowania ochronne we Wspólnocie Europejskiej – Ewa Kaliszuk – Nr 6 (46)

 • Przegląd Protokołów Tekstylnych z krajami Grupy Wyszehradzkiej – Ewa Synowiec – Nr 7/8 (47/48)

 • Import stali z Europy Środkowo-Wschodniej do UE ciągle pod kontrolą – Ewa Kaliszuk – Nr 10 (50)

 • Ułatwienia w eksporcie tekstyliów do UE – Ewa Synowiec – Nr 11 (51)

UNIA CELNA UE

 • Europa bez granic na raty – Wojciech Mroczek – Nr 3 (43)

POLITYKA W DZIEDZINIE USŁUG

 • Usługi rynkowe we Wspólnotach Europejskich – Dariusz Mongiało – Nr 9 (49)

JEDNOLITY RYNEK WEWNĘTRZNY

 • Europa bez granic na raty – Wojciech Mroczek – Nr 3 (43)

 • Zasada traktowania narodowego inwestycji zagranicznych w UE – Andrzej Stępniak, Stanisław Umiński – Nr 3 (43)

 • Znaczenie sektora usług w Unii Europejskiej – Dariusz Mongiało – Nr 4 (44)

 • Rynek wewnętrzny - szansa na ożywienie procesów integracji we Wspólnotach Europejskich – Ewa Synowiec – Nr 5 (45)

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

 • Równowaga między prywatnymi i publicznymi wydatkami na ochronę środowiska – Stanisława Bukowicka – Nr 11 (51)

UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA

 • Zaczął działać Europejski Instytut Monetarny – Jolanta Zombirt – Nr 1 (41)

 • EMU-czy będą podetapy? – Jolanta Zombirt– Nr 3 (43)

 • Złoty płynie ku EMU – Jolanta Zombirt – Nr 5 (45)

 • Polska i kraje UE w świetle kryteriów z Maastricht – Robert Woreta – Nr 5 (45)

 • Integracja banków w obliczu unii monetarnej – Jolanta Zombirt – Nr 6 (46)

 • Integracja gospodarcza a problemy regionalizmu – Stanisław Ładyka – Nr 9 (49)

 • Efekt Waigla – Jolanta Zombirt – Nr 10 (50)

 • Traktat z Maastricht - dwa lata realizacji postanowień ekonomicznych – Ewa Synowiec – Nr 11 (51)

POLITYKA BADAWCZO-ROZWOJOWA

 • Niemcy a przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe w Unii Europejskiej – Ewa Synowiec – Nr 12 (52)

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA

 • Priorytety rolne prezydentury francuskiej – Ewa Synowiec – Nr 2 (42)

 • Polityka rolna dla 21 wieku (prezentacja aneksów raportu) – Maria Ciepielewska – Nr 3 (43)

 • Raporty w sprawie integracji rolnictwa krajów Europy Środkowej i Wschodniej z Unią Europejską (I) – Maria Ciepielewska – Nr 6 (46)

 • Raporty w sprawie integracji rolnictwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej z Unią Europejską (II) – Maria Ciepielewska – Nr 7/8 (47/48)

 • Wspólnotowy system organizacji rynku owoców i warzyw w obliczu zmian – Ewa Synowiec – Nr 9 (49)

 • Komitet Ekonomiczno-Społeczny o reformie rynku owoców i warzyw – Ewa Synowiec – Nr 9 (49)

 • Polski handel warzywami i owocami z krajami UE – Wojciech Mroczek – Nr 9 (49)

 • Trzy lata reformy agrarnej we Wspólnocie Europejskiej (I) – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 10 (50)

 • Trzy lata reformy agrarnej we Wspólnocie Europejskiej (II) – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 11 (51)

 • Trzy lata reformy agrarnej we Wspólnocie Europejskiej (III) – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 12 (52)

 • Scenariusze reformy wspólnej polityki rolnej w ocenie Brytyjczyków – Maria Ciepielewska – Nr 12 (52)

WSPÓLNA POLITYKA TRANSPORTOWA

 • Finansowanie projektów w ramach rozwoju trans-europejskich sieci transportowych – Jolanta Jastrzębska – Nr 9 (49)

 • Polityka Wspólnoty w sektorze kolejowym – Jolanta Jastrzębska – Nr 10 (50)

 • W kierunku zrównoważonych przewozów w Europie w latach 1995-2000 – Jolanta Jastrzębska – Nr 11 (51)

POLITYKA PRZEMYSŁOWA

 • Proces tworzenia się wspólnej polityki przemysłowej UE – Andrzej Muńko – Nr 2 (42)

 • Fiasko programu restrukturyzacji przemysłu stalowego – Ewa Kaliszuk – Nr 2 (42)

 • Wspólnotowe zasady udzielania pomocy państwowej – reguły horyzontalne – Andrzej Muńko – Nr 3 (43)

 • Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w krajach rozwiniętych w latach 90-tych – Stanisław Ładyka – Nr 3 (43)

 • Wspólnotowe zasady udzielania pomocy państwa - reguły sektorowe – Andrzej Muńko – Nr 4 (44)

 • Znaczenie sektora usług w Unii Europejskiej – Dariusz Mongiało – Nr 4 (44)

 • Niepewna przyszłość Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali – Stanisław Ładyka, Ewa Synowiec – Nr 7,8 (47,48)

 • Koniunktura na wspólnotowym rynku stali – Ewa Kaliszuk – Nr 9 (49)

 • Przemysł tekstylny w Austrii po przystąpieniu do UE – Ewa Lewandowska – Nr 9 (49)

 • Polityka Wspólnoty w przemyśle tekstylnym – Ewa Synowiec – Nr 11 (51)

POLITYKA W DZIEDZINIE RYBOŁÓWSTWA

 • Komisja Europejska za wzmocnieniem organizacji producentów – Adam Gwiazda – Nr 1 (41)

 • Zależność rynku rybnego UE od dostaw z importu – Nr 1 (41)

 • Polityka celna i cenowa Wspólnoty w sektorze rybnym – Nr 1 (41)

 • Podstawowe zasady polityki Wspólnoty w sektorze rybnym – Izabella Lewandowska – Nr 2 (42)

 • Wzrost protestów przeciw wspólnej polityce rybackiej w Wielkiej Brytanii – Adam Gwiazda – Nr 2 (42)

 • Porozumienia WE z krajami trzecimi o dostępie do łowisk – Izabella Lewandowska – Nr 3 (43)

 • Koncesje taryfowe Wspólnoty w imporcie ryb – Izabella Lewandowska – Nr 4 (44)

POLITYKA W DZIEDZINIE EDUKACJI, SPORTU I TURYSTYKI

 • Europejska Fundacja Szkoleń – Ewa Synowiec – Nr 4 (44)

 • Programy edukacyjne UE otwarte dla krajów stowarzyszonych – Ewa Synowiec – Nr 10 (50)