Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)Spis treści numerów wg roczników1994
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1992
1993
1991
Abstrakty
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie

 

TEMATYCZNY SPIS ARTYKUŁÓW OPUBLIKOWANYCH W MIESIĘCZNIKU "WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE" W 1994 R. W NUMERACH 1-12

 

STATYSTYCZNY OBRAZ WSPÓLNOT

 • Statystyczny Obraz Wspólnot – Wojciech Mroczek – Nr 1 (29), 2 (30), 3 (31), 4 (32), 5 (33), 6 (34), 7/8 (35/36), 9 (37), 10 (38), 11 (39), 12 (40)

ABC UNII EUROPEJSKIEJ

 • Grecja objęła przewodnictwo Dwunastki – Wojciech Mroczek – Nr 1 (29)

 • System instytucjonalny Unii Europejskiej – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 2 (30)

 • System instytucjonalny- Komisja Europejska – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 3 (31)

 • Dwunastka zamieni się w szesnastkę – Eliza Kończyk – Nr 3 (31)

 • System instytucjonalny - Parlament Europejski – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 4 (32)

 • Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 5 (33)

 • Eurotunel połączył Brytanię z kontynentem – Margarita Tarasewicz – Nr 5 (33)

 • Mieszkańcy Unii Europejskiej wybierają Parlament – Eliza Kończyk – Nr 5 (33)

 • Raport ekonomiczny Komisji Europejskiej za 1993 rok – Anna Stępniewska – Nr 5 (33)

 • System instytucjonalny Unii Europejskiej - Trybunał Rewidentów Księgowych – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 6 (34)

 • Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego – Eliza Kończyk – Nr 6 (34)

 • Na Korfu bez najważniejszego rozstrzygnięcia – Wojciech Mroczek – Nr 6 (34)

 • INTRASTAT: Trudne problemy nowego systemu statystycznego handlu wewnętrznego WE – Jan Anusz – Nr 6 (34)

 • Niemcy przejęły przewodnictwo w Unii – Wojciech Mroczek– Nr 7/8 (35/36)

 • Nowy przewodniczący Komisji Europejskiej – Wojciech Mroczek – Nr 7,8 (35,36)

 • Komitet Regionów - postawy prawne, struktura i funkcjonowanie – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 7,8 (35,36)

 • Komitet Gospodarczy i Społeczny - zasady funkcjonowania – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 7/8 (35/36)

 • Budżet Wspólnot Europejskich w 1994 r – Krzysztof Bernacki – Nr 7/8 (35/36)

 • Nowe instytucje i urzędy UE – Wojciech Mroczek– Nr 9 (37)

 • System instytucjonalny-Rada Europejska – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 9 (37)

 • Pakiety Delorsa – Ewa Synowiec – Nr 10 (38)

 • Unia Europejska u progu czwartego poszerzenia – Eliza Kończyk – Nr 10 (38)

 • Trzy filary Unii Europejskiej – Nr 11 (39)

 • Dania w procesie integracji europejskiej – Dariusz Mongiało – Nr 11 (39)

 • Dania w procesie integracji europejskiej (II) – Dariusz Mongiało – Nr 12 (40)

 • Szczyt w Essen podsumowaniem niemieckiego przewodnictwa – Wojciech Mroczek – Nr 12 (40)

 • Po raz drugi Norwegowie mówią "NIE" – Wojciech Mroczek – Nr 12 (40)

 • Instytucje wspólnotowe wobec negatywnej decyzji Norwegii – Ewa Synowiec – Nr 12 (40)

WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE– KRAJE TRZECIE

 • Weszła w życie Umowa Przejściowa WE z Bułgarią – Eliza Kończyk – Nr 2 (30)

 • Gwarancje Rady UE dla kredytów Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla Europy Środkowo-Wschodniej– Stanisław Ładyka – Nr 2 (30)

 • Układ o Współpracy i Partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą – Eliza Kończyk – Nr 4 (32)

 • EUROPARTENARIAT - tym razem w Polsce – Jan Anusz – Nr 5 (33)

 • Polska i Unia Europejska jako partnerzy handlowi w 1993 r – Wojciech Mroczek– Nr 5 (33)

 • Nowe Układy o Współpracy i Partnerstwie – Eliza Kończyk – Nr 6 (34)

 • Szóstka z Europy Środkowo-Wschodniej weźmie udział w programach wspólnotowych – Nr 7/8 (36/36)

 • Problemy z ratyfikacją układów z krajami trzecimi – Ewa Synowiec – Nr 7/8 (35/36)

 • Europejski Bank Inwestycyjny finansuje projekty w Europie Środkowo-Wschodniej – Stanisław Ładyka – Nr 7/8 (35/36)

 • Strategia Unii Europejskiej wobec Europy Środkowo-Wschodniej – Ewa Synowiec – Nr 9 (37)

 • Richard Baldwin o rozszerzeniu Unii Europejskiej – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 9 (37)

 • Skutki przyjęcia państw Europy Środkowo-Wschodniej dla budżetu rolnego UE – Ewa Synowiec – Nr 9 (37)

 • Unia Europejska u progu czwartego poszerzenia – Eliza Kończyk Nr 10 (38)

 • USA żądają rekompensaty z tytułu poszerzenia UE – Eliza Kończyk – Nr 10 (38)

 • Ratyfikacja Aktu Końcowego Rundy Urugwajskiej przez WE – Ewa Synowiec – Nr 10 (38)

 • Kraje Europy Środkowej i Wschodniej będą uczestniczyć w programach wspólnotowych – Jan Anusz – Nr 10 (38)

 • Unia Europejska a Europa Środkowo-Wschodnia: zielone światło dla poszerzenia form dialogu – Agnieszka Albińska – Nr 10 (38)

 • Kolejna pożyczka EBI dla Bułgarii – Stanisław Ładyka – Nr 10 (38)

 • Szwecja w Unii Europejskiej – Wojciech Mroczek – Nr 11 (39)

 • Umowa o wolnym handlu z krajami bałtyckimi – Katarzyna Śledziewska – Nr 11 (39)

 • Komisja Europejska będzie negocjować stowarzyszenie z Egiptem – Ewa Synowiec – Nr 11 (39)

 • Europa Środkowo-Wschodnia a opcja zmiennej geometrii w UE – Agnieszka Albińska – Nr 11 (39)

 • Po raz drugi Norwegowie mówią "NIE" – Wojciech Mroczek – Nr 12 (40)

 • Instytucje wspólnotowe wobec negatywnej decyzji Norwegii – Ewa Synowiec – Nr 12 (40)

 • Biała Księga o jednolitym rynku dla Europy Środkowo-Wschodniej – Ewa Synowiec – Nr 12 (40)

 • Przyszłość EFTA po rozszerzeniu Unii Europejskiej – Ewa Synowiec – Nr 12 (40)

INTEGRACJA POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

 • Ogólne zasady stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi – Ewa Synowiec, Ewa Kaliszuk – Nr 1 (29)

 • Liberalizacja handlu między Polską a WE – Ewa Synowiec – Nr 1 (29)

 • Harmonogram liberalizacji dostępu do rynku WE dla polskiego eksportu - wyroby przemysłowe, produkty rolne – Ewa Synowiec – Nr 1 (29)

 • Harmonogram liberalizacji importu z WE do Polski - wyroby przemysłowe, produkty rolne, produkty rybołówstwa – Ewa Synowiec – Nr 1 (29)

 • Przepływ pracowników na mocy Układu Europejskiego – Ewa Synowiec – Nr 1 (29)

 • Świadczenie usług i zakładanie przedsiębiorstw – Jarosław Pietras – Nr 1 (29)

 • Płatności bieżące i przepływ kapitału – Beata Chojnowka – Nr 1 (29)

 • Zasady konkurencji i dostęp do rynku zamówień publicznych – Jan Anusz – Nr 1 (29)

 • Postanowienia Układu w sprawie współpracy gospodarczej – Jan Anusz – Nr 1 (29)

 • Pomoc finansowa dla Polski na mocy UE – Ewa Synowiec – Nr 1 (29)

 • Import samochodów do Polski w ramach kontyngentu bezcłowego w 1994 r. – Jan Anusz – Nr 1 (29)

 • Zmiana niektórych procedur handlowych w związku z Układem Europejskim – Ewa Kaliszuk – Nr 2 (30)

 • Procedury ochronne w Układzie Europejskim dla towarów objętych Traktatem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali – Helena Latkiewicz – Nr 2 (30)

 • Układ Europejski a umowy licencyjne i know-how – Jan Anusz – Nr 2 (30)

 • EXPROM-program promocji polskiego eksportu – Wojciech Mroczek – Nr 2 (30)

 • Układ Europejski - gdzie go szukać ? – Nr 3 (31)

 • Uchwała Rady Ministrów RP w sprawie Układu Europejskiego – Nr 3 (31)

 • Pierwsze posiedzenie Rady Stowarzyszenia – Wojciech Mroczek – Nr 3 (31)

 • Kiedy polski wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej? – Wojciech Mroczek – Nr 3 (31)

 • Finansowanie projektów przez Europejski Bank Inwestycyjny – Stanisław Ładyka – Nr 3 (31)

 • Jak założyć przedsiębiorstwo w Unii Europejskiej? – Ewa Synowiec – Nr 3 (31)

 • Wniosek Polski o członkostwo w Unii Europejskiej – Wojciech Mroczek – Nr 4 (32)

 • Pro Memoria – Nr 4 (32)

 • Polska partnerem stowarzyszonym z UZE – Wojciech Mroczek – Nr 5 (33)

 • Komentarz do Układu Europejskiego – Eliza Kończyk – Nr 5 (33)

 • Komitet Europejski w Wałbrzychu – Wanda Dugiel – Nr 5 (33)

 • EUROPARTENARIAT - tym razem w Polsce – Jan Anusz – Nr 5 (33)

 • Polska i Unia Europejska jako partnerzy handlowi w 1993 r – Wojciech Mroczek – Nr 5 (33)

 • Stan i perspektywy stosunków Polski z Unią Europejską – Jolanta Zombirt – Nr 6 (34)

 • Handel między Polską a Unią Europejską w 1993 r. według EUROSTATu – Ewa Synowiec – Nr 6 (34)

 • Stosunki Polski z międzynarodowymi organizacjami finansowymi – Bronisław Sulimierski – Nr 6 (34)

 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – Stanisław Ładyka – Nr 6 (34)

 • TEAM-EUROPE w Polsce – Renata Bancarzewska – Nr 6 (34)

 • Polskie akty normatywne muszą być zgodne z legislacją Unii Europejskiej – Ewa Synowiec – Nr 7/8 (35/36)

 • Obradował Komitet Stowarzyszenia – Ewa Synowiec – Nr 7/8 (35/36)

 • Polska beneficjentem pożyczki na restrukturyzację Huty Katowice – Ewa Synowiec – Nr 9 (37)

 • Euro Info podpowie, Euro Info doradzi – Wojciech Mroczek – Nr 9 (37)

 • Pomoc finansowa dla Polski w ramach PHARE – Nr 10 (38)

 • Porozumienia Rundy Urugwajskiej GATT a postanowienia Układu Europejskiego dla wyrobów przemysłowych (I) – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 10 (38)

 • Latem cieplej o Europie – Halina Frańczak – Nr 10 (38)

 • Otwarcie roku akademickiego w Kolegium Europejskim w Natolinie – Nr 10 (38)

 • Dni dziedzictwa kulturowego po raz drugi – Wojciech Mroczek – Nr 10 (38)

 • Druga sesja Komitetu Stowarzyszenia – Nr 11 (39)

 • Polska przewodniczy regionalnemu programowi PHARE – Ewa Synowiec – Nr 11 (39)

 • Porozumienia Rundy Urugwajskiej GATT a postanowienia Układu Europejskiego dla wyrobów przemysłowych (II) – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 11 (39)

 • Pełnomocnik Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej – Nr 12 (40)

 • Programy wspólnotowe otwarte dla Polski – Ewa Synowiec – Nr 12 (40)

 • EBI udziela Polsce kolejnych kredytów – Ewa Synowiec – Nr 12 (40)

 • Polska i Wspólnota Europejska korzystają z klauzul ochronnych w Układzie Europejskim – Ewa Kaliszuk, Ewa Synowiec – Nr 12 (40)

 • Kontyngent bezcłowy na import samochodów do Polski na cenzurowanym – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 12 (40)

WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA

 • Traktat z Maastricht a wspólna polityka handlowa – Ewa Synowiec – Nr 2 (30)

 • Nadzór nad importem niektórych produktów hutniczych do Unii Europejskiej – Helena Latkiewicz – Nr 2 (30)

 • Tymczasowe cło antydumpingowe na polską surówkę – Ewa Kaliszuk – Nr 2 (30)

 • Przedłużenie preferencji celnych w dostępie do rynku byłej NRD – Ewa Kaliszuk – Nr 4 (32)

 • Modyfikacje instrumentów ochrony handlowej Wspólnoty – Ewa Synowiec – Nr 4 (32)

 • Węglik krzemu ponownie objęty sankcjami antydumpingowymi – Ewa Kaliszuk – Nr 4 (32)

 • Znaczenie Rundy Urugwajskiej GATT dla Unii Europejskiej – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 5 (33)

 • Komisja wszczęła postępowanie antydumpingowe wobec cementu z Polski, Czech i Słowacji – Ewa Kaliszuk – Nr 5 (33)

 • Środki nadzoru i ochrony przed nadmiernym importem we Wspólnocie – Ewa Synowiec – Nr 5 (33)

 • Nowy Instrument Polityki Handlowej WE – Ewa Synowiec – Nr 7,8 (35,36)

 • Środki antydumpingowe na polskie nawozy UAN i surówkę hematytową – Ewa Kaliszuk – Nr 7,8 (35,36)

 • Wspólnota lepiej potraktuje tekstylia po przerobie uszlachetniającym w Europie Środkowo-Wschodniej – Ewa Synowiec – Nr 9 (37)

 • Nadzór Wspólnoty nad importem kabli stalowych do krajów trzecich – Ewa Synowiec – Nr 9 (37)

 • Przedłużenie preferencji celnych w dostępie do rynku byłej NRD dla produktów EWWiS – Ewa Kaliszuk – Nr 9 (37)

 • Postępowania antydumpingowe - remedium na własne kłopoty producentów nawozów w UE ? – Ewa Kaliszuk– Nr 9 (37)

 • Specyficzny mechanizm ochronny w handlu tekstylno-odzieżowym Polski z UE – Ewa Synowiec – Nr 10 (38)

 • Co z importem po przerobie uszlachetniającym w Europie Środkowo-Wschodniej ? – Ewa Synowiec – Nr 10 (38)

 • Zasady handlu rybami z krajami Unii Europejskiej – Nr 10 (38)

 • Trybunał Sprawiedliwości orzekł o kompetencjach Wspólnoty w GATT i WTO – Ewa Synowiec – Nr 11 (39)

 • Runda Urugwajska GATT a preferencje rolne w Układach Europejskich – Maria Ciepielewska – Nr 11 (39)

 • Porozumienie Rundy Urugwajskiej o Tekstyliach i Odzieży – Ewa Synowiec – Nr 12 (40)

JEDNOLITY RYNEK WEWNĘTRZNY

 • Proces integracji a zjawiska koniunkturalne we Wspólnotach Europejskich – Ewa Synowiec – Nr 3 (31)

 • Efekty jednolitego rynku nie w pełni zadowalające – Ewa Synowiec – Nr 5 (33)

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

 • Ochrona przyrody w systemie prawnym Unii Europejskiej – Jarosław Sarul – Nr 5 (33)

 • Podatek od emisji CO2 i od energii – Stanisława Bukowicka – Nr 7/8 (35/36)

 • Pomoc zagraniczna dla ochrony środowiska w Polsce – Stanisława Bukowicka – Nr 11 (39)

POLITYKA REGIONALNA

 • Polityka regionalna Unii Europejskiej w latach 1994-99 – Anna Stępniewska – Nr 3 (31)

 • Powstał Fundusz Spójności – Stanisław Ładyka – Nr 7/8 (35/36)

 • Współpraca przygraniczna – Piotr Żuber – Nr 11 (39)

UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA

 • Europejski Instytut Monetarny ułatwia użycie ECU – Jolanta Zombirt – Nr 2 (30)

 • Polityka monetarna przodujących krajów Unii Europejskiej – Tadeusz Lutoborski – Nr 6 (34)

 • Kłopotliwa geometria – Jolanta Zombirt – Nr 9 (37)

 • Antycypowanie szoku – Jolanta Zombirt – Nr 10 (38)

POLITYKA WOBEC MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

 • Małe przedsiębiorstwa - najważniejsi twórcy miejsc pracy w Europie – Izabela Sendla – Nr 7/8 (35/36)

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAWY WEWNĘTRZNE

 • Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 5 (33)

 • Trybunał Sprawiedliwości orzekł o kompetencjach Wspólnoty w GATT i WTO – Ewa Synowiec – Nr 11 (39)

POLITYKA BADAWCZO-ROZWOJOWA

 • Polityka badań i rozwoju technologicznego WE w 1993 roku. Program ramowy na lata 1994-1998 (Część I) – Jan Anusz – Nr 4 (32)

 • Polityka badań i rozwoju technologicznego Wspólnoty w 1993 r. (Część II) – Jan Anusz – Nr 5 (33)

 • Najważniejsze wydarzenia w dziedzinie polityki badań i wzrostu technologicznego w 1993 r. (cz. I) – Jan Anusz – Nr 4 (32)

 • Nowa strategia Wspólnoty – Jan Anusz – Nr 9 (37)

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA

 • Umowa rolnicza Rundy Urugwajskiej GATT – Maria Ciepielewska – Nr 2 (30)

 • Bodźce finansowe dla przemysłu spożywczego Unii Europejskiej – Adam Gwiazda – Nr 4 (32)

 • Minimalne ceny importowe na niektóre owoce miękkie eksportowane do Unii Europejskiej – Magdalena Opałka – Nr 6 (34)

 • Raport H. Nalleta i A. Van Stolka receptą dla polskiego rolnictwa? – Janusz Rowiński – Nr 9 (37)

 • Runda Urugwajska GATT a preferencje rolne w Układach Europejskich – Maria Ciepielewska – Nr 11 (39)

 • Konsekwencje reformy wspólnej polityki rolnej – Maria Ciepielewska – Nr 12 (40)

POLITYKA PRZEMYSŁOWA

 • Europejski przemysł tekstylny i odzieżowy – Helena Latkiewicz – Nr 3 (31)

 • Polityka badań i rozwoju technologicznego UE w 1993 roku. Program ramowy na lata 1994-1998 – Jan Anusz – Nr 4 (32)

 • Najważniejsze wydarzenia w dziedzinie polityki badań i wzrostu technologicznego w 1993 r. (cz.I) – Jan Anusz – Nr 4 (32)

 • Małe przedsiębiorstwa - najważniejsi twórcy miejsc pracy w Europie – Izabela Sendla – Nr 7,8 (35,36)

 • Okrągły Stół Bankierów – Izabela Sendla – Nr 7,8 (35,36)

 • Restrukturyzacja przemysłu stalowego w Unii Europejskiej – Ewa Kaliszuk – Nr 7/8 (35/36)

 • XI Europartenariat w Bilbao – Wojciech Mroczek – Nr 10 (38)

 • Liberalizacja rynku zamówień publicznych w Unii Europejskiej – Celina Błaszczyk – Nr 11 (39)

 • Trendy rozwojowe w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w latach 90-tych w krajach rozwijających się – Stanisław Ładyka – Nr 12 (40)

POLITYKA W DZIEDZINIE RYBOŁÓWSTWA

 • Nowe ceny wskaźnikowe ryb w Unii Europejskiej na rok 1994 – Adam Gwiazda – Nr 2 (30)

 • Porozumienia rybackie z Łotwą i Estonią – Adam Gwiazda – Nr 2 (30)

 • Protest rybackich organizacji producentów przeciwko propozycjom Komisji – Adam Gwiazda – Nr 5 (33)

 • Zmniejszenie importu mintaja w krajach UE – Adam Gwiazda – Nr 5 (33)

 • Redukcje stawek celnych na ryby i produkty rybne zgodnie z GATT – Adam Gwiazda – Nr 7/8 (35/36)

 • Pierwsza wersja budżetu WE korzystna dla sektora rybnego – Adam Gwiazda – Nr 7/8 (35/36)

 • Konkurencja na rynku łososia w Europie Zachodniej – Adam Gwiazda – Nr 7/8 (35/36)

 • Sytuacje na rynku rybnym w UE – Adam Gwiazda – Nr 9 (37)

 • Propozycje zmian we wspólnej polityce rybackiej – Adam Gwiazda – Nr 9 (37)

 • Zasady handlu rybami z krajami Unii Europejskiej – Nr 10 (38)

 • Przemysł rybny UE za zniesieniem restrykcji importowych – Adam Gwiazda – Nr 11 (39)

 • Nowe ceny wskaźnikowe ryb w Unii Europejskiej w roku 1995 – Adam Gwiazda – Nr 12 (40)

 • Rybacy brytyjscy za wycofaniem się ze wspólnej polityki rybackiej – Nr 12 (40)

 • Marnotrawstwo ryb w Unii Europejskiej – Nr 12 (40)

KULTURA I POLITYKA AUDIOWIZUALNA

 • Dni dziedzictwa kulturowego po raz drugi – Wojciech Mroczek – Nr 10 (38)