Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)Spis treści numerów wg roczników1993
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1992
1993
1991
Abstrakty
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie

 

TEMATYCZNY SPIS ARTYKUŁÓW OPUBLIKOWANYCH W MIESIĘCZNIKU "WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE" W 1993 R. W NUMERACH 1-12

 

STATYSTYCZNY OBRAZ WSPÓLNOT

 • Statystyczny Obraz Wspólnot – Wojciech Mroczek – Nr 1 (17), 3 (19), 4 (20), 5 (21), 6 (22), 7/8 (23/24), 9 (25), 10 (26), 11 (27), 12 (28)

ABC UNII EUROPEJSKIEJ

 • Prezydentura państw członkowskich WE – Wojciech Mroczek – Nr 1 (17)

 • Szczyt w Edynburgu – Eliza Kończyk – Nr 1 (17)

 • Europejska jednostka walutowa - ECU – Ewa Rzeszutek – Nr 3 (19)

 • Sprawozdanie Komisji z działalności Wspólnot Europejskich w 1992 r. – Jan Anusz – Nr 4 (20)

 • Program pracy Komisji Wspólnot Europejskich na lata 1993-1994 – Helena Latkiewicz – Nr 4 (20)

 • Intrastat nowy system statystyczny dla handlu wewnątrzwspólnotowego – Jan Anusz – Nr 5 (21)

 • Referendum w Danii – Wojciech Mroczek – Nr 5 (21)

 • Belgia przewodzi Wspólnocie – Ewa Synowiec – Nr 6 (22)

 • Wyniki szczytu Rady Europejskiej w Kopenhadze – Eliza Kończyk – Nr 6 (22)

 • System walutowy Wspólnoty Europejskiej (I) – Ewa Rzeszutek – 7/8 (23/24)

 • System walutowy Wspólnoty Europejskiej (II) – Ewa Rzeszutek – 9 (25)

 • Parlament brytyjski ratyfikował Traktat z Maastricht – Wojciech Mroczek – Nr 9 (25)

 • Unia ekonomiczna i monetarna – Ewa Rzeszutek – Nr 10 (26)

 • Europejski pociąg ruszył – Wojciech Mroczek – Nr 10 (26)

 • Instytucje odpowiedzialne za realizację programów pomocy Wspólnot Europejskich dla Polski – Nr 10 (26)

 • Unia Europejska - kwestie nazewnictwa – Ewa Synowiec – Nr 11 (27)

 • Rozpoczął się kolejny etap integracji – Jolanta Zombirt – Nr 11 (27)

 • Nowe instytucje Unii Europejskiej – Wojciech Mroczek – Nr 11 (27)

 • Unia Zachodnioeuropejska – Wojciech Mroczek – Nr 12 (28)

 • Biała Księga '93 - na uniwersytecką półkę czy do wykorzystania w praktyce? – Jolanta Zombirt – Nr 12 (28)

WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE – KRAJE TRZECIE

 • Wzrost znaczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej w handlu WE w I półroczu 1992 r – Jan Anusz – Nr 3 (19)

 • "COST" bliżej Europy Środkowo-Wschodniej – Jan Anusz – Nr 3 (19)

 • Nowy Układ Europejski – Eliza Kończyk – Nr 3 (19)

 • Bruksela chce wesprzeć reformy Jelcyna – Ewa Synowiec – Nr 4 (20)

 • EUROBAROMETR prosi mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej o wyrażenie opinii o Wspólnotach Europejskich – Ewa Synowiec – Nr 4 (20)

 • Neutralność a członkostwo w przyszłej Unii Europejskiej – Eliza Kończyk – Nr 4 (20)

 • Nowe zasady liberalizacji handlu WE z krajami Grupy Wyszehradzkiej -propozycja Komisji WE – Eliza Kończyk – Nr 5 (21)

 • Komisja Wspólnot Europejskich proponuje zawarcie umowy o utworzeniu strefy wolnego handlu z Rosją – Eliza Kończyk – Nr 5 (21)

 • Raport Komisji WE na temat rozszerzenia Wspólnoty – Ewa Kaliszuk – Nr 6 (22)

 • Czechy i Słowacja parafowały odrębne Układy Europejskie – Ewa Synowiec – Nr 7/8 (23/24)

 • Układ o Europejskim Obszarze Gospodarczym wciąż czeka na wejście w życie – Ewa Synowiec – Nr 7/8 (23/24)

 • Zasady funkcjonowania przyszłego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Eliza Kończyk – Nr 7/8 (23/24)

 • Handel artykułami rolnymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym – Ewa Synowiec – Nr 7/8 (23/24)

 • Problemy członkostwa Norwegii w WE – Eliza Kończyk – Nr 10 (26)

 • Unia celna Turcji ze Wspólnotą – Eliza Kończyk – Nr 10 (26)

 • Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym wciąż nie ratyfikowane – Adam Gwiazda – Nr 11 (27)

 • Szwajcaria - blaski i cienie neutralności – Eliza Kończyk – Nr 11 (27)

 • Wchodzi w życie Europejski Obszar Gospodarczy – Eliza Kończyk – Nr 12 (28)

 • Czechy i Słowacja podpisały nowe Układy Europejskie z WE – Stanisław Ładyka – Nr 12 (28)

 • Stan stosunków umownych krajów Europy Środkowo-Wschodniej z WE – Eliza Kończyk – Nr 12 (28)

 • Wspólnoty Europejskie nawiązały stosunki dyplomatyczne z Macedonią – Wojciech Mroczek – Nr 12 (28)

INTEGRACJA POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

 • Umowa Polska-EFTA – Nr 2 (18)

 • Przedłużenie Umowy Przejściowej – Eliza Kończyk – Nr 3 (19)

 • Ośrodek Informacji i Dokumentacji WE Uniwersytetu Warszawskiego – Wojciech Mroczek – Nr 3 (19)

 • Pomoc Wspólnot Europejskich dla Polski – Ewa Rzeszutek – Nr 4 (20)

 • Struktura towarowa eksportu Polski do krajów WE na początku lat dziewięćdziesiątych – Józef Misala – Nr 4 (20)

 • Współpraca Polski z WE w dziedzinie ceł i podatków – Ewa Synowiec – Nr 5 (21)

 • Stosunki handlowe Polski ze Wspólnotą po wejściu w życie Umowy przejściowej (I) – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 5 (21)

 • Stosunki handlowe Polski ze Wspólnotą po wejściu w życie Umowy przejściowej (II) – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 6 (22)

 • Miejsce Polski w handlu zagranicznym Wspólnoty Europejskiej – Ewa Rzeszutek – Nr 6 (22)

 • Pomoc z Funduszu PHARE w praktyce – Ewa Rzeszutek – Nr 6 (22)

 • Co z całkowitą liberalizacją eksportu w ramach obrotu uszlachetniającego z Polski do WE – Ewa Synowiec – Nr 6 (22)

 • Kolejne lobby proeuropejskie – Wojciech Mroczek – Nr 6 (22)

 • Potencjalne korzyści dla polskich eksporterów wynikające z postanowień szczytu WE w Kopenhadze – Katarzyna Śledziewska, Jarosław Pietras, Ewa Synowiec – Nr 7/8 (23/24)

 • Kłopoty z eksportem wiśni do Wspólnoty – Ewa Synowiec – Nr 7/8 (23/24)

 • Handel artykułami rolnymi w pierwszym roku obowiązywania Umowy Przejściowej Polski ze Wspólnotą – Wojciech Mroczek – Nr 7/8 (23/24)

 • Pryszczyca i jej skutki dla eksportu żywych zwierząt z Polski do Wspólnoty – Janusz Rowiński – Nr 7/8 (23/24)

 • Współpraca gospodarcza Polska — Niemcy – Ewa Rzeszutek – Nr 7/8 (23/24)

 • Bundestag i Bundesrat akceptują Układy o stowarzyszeniu Polski i Węgier z WE – Wojciech Mroczek – Nr 9 (25)

 • Lobbing w strategii polskich banków a proces stowarzyszenia z WE – Jolanta Zombirt – Nr 9 (25)

 • Pomoc finansowa Wspólnot Europejskich dla Polski – Ewa Rzeszutek – Nr 10 (26)

 • Opinia publiczna o integracji ze Wspólnotami Europejskimi – Halina Frańczak – Nr 10 (26)

 • Strategia działania polskich przedsiębiorstw na rynku Wspólnot Europejskich – Stanisław Umiński – Nr 10 (26)

 • Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego – Wojciech Mroczek – Nr 10 (26)

 • Instytucje odpowiedzialne za realizację programów pomocy Wspólnot Europejskich dla Polski – Nr 10 (26)

 • Kiedy wejdzie w życie Układ Europejski – Ewa Synowiec – Nr 11 (27)

 • Stowarzyszenie Polski z Unią Zachodnioeuropejską? – Wojciech Mroczek – Nr 11 (27)

 • Polska polityka rolna a stowarzyszenie z WE – Dorota Czykier-Wierzba , Paweł Wierzba – Nr 11 (27)

 • Powstał Parlamentarny Komitet Stowarzyszenia – Ewa Synowiec – Nr 12 (28)

 • Biała Księga Ekonomiczna już prawie gotowa – Ewa Synowiec – Nr 12 (28)

 • Trwa realizacja programu dostosowawczego – Ewa Synowiec – Nr 12 (28)

 • Certyfikat ISO ułatwia eksport do WE – Wojciech Mroczek– Nr 12 (28)

WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA

 • Skutki liberalizacji importu ze Wspólnoty a polskie rolnictwo – Eliza Kończyk – Nr 1 (17)

 • Polska i Brazylia oskarżone o dumping w eksporcie surówki – Ewa Kaliszuk – Nr 1 (17)

 • Cło antydumpingowe na import żelazokrzemu z Polski – Ewa Kaliszuk – Nr 1 (17)

 • Komisja nadzoruje import wyrobów żelaznych i stalowych – Ewa Kaliszuk – Nr 1 (17)

 • Reguły pochodzenia produktów naftowych – Eliza Kończyk – Nr 1 (17)

 • Wspólnotowy system importu bananów a reguły jednolitego rynku –Ewa Synowiec – Nr 3 (19)

 • Brak porozumienia w sprawie polityk handlowej wobec krajów trzecich – Ewa Synowiec – Nr 3 (19)

 • Warunki eksportu polskich tekstyliów do WE w 1993 r. – Helena Latkiewicz – Nr 3 (19)

 • Zakaz importu produktów chowu i zwierząt rzeźnych z Europy Środkowo-Wschodniej – Wojciech Mroczek – Nr 4 (20)

 • Bariery celne w dostępie eksportu z Polski, Czech, Słowacji i Węgier u progu stowarzyszenia ze Wspólnotami Europejskimi – Ewa Synowiec – Nr 4 (20)

 • Spór wokół ujednolicenia środków protekcji handlowej – Ewa Synowiec – Nr 4 (20)

 • Wspólny Rynek: nowe regulacje dla importerów ryb – Adam Gwiazda – Nr 4 (20)

 • Ceny minimalne na ryby importowane do krajów WE – Adam Gwiazda – Nr 4 (20)

 • Inspekcja importowanych ryb w praktyce – Adam Gwiazda – Nr 4 (20)

 • Kwoty i plafony jako środki ochrony rynku WE przed importem – Wojciech Mroczek – Nr 5 (21)

 • Zakaz importu żywych zwierząt z Polski do WE nadal w mocy – Wojciech Mroczek – Nr 5 (21)

 • Wszczęcie postępowania antydumpingowego w WE wobec importu nawozów sztucznych – Ewa Kaliszuk – Nr 5 (21)

 • Polskie rury stalowe bez szwu - decyzja WE w sprawie ostatecznych środków antydumpingowych – Ewa Kaliszuk– Nr 5 (21)

 • Kwoty taryfowe na stal z Czech i Słowacji – Ewa Kaliszuk – Nr 5 (21)

 • Przedłużenie preferencji celnych dla krajów byłej RWPG w związku ze zjednoczeniem Niemiec – Ewa Kaliszuk– Nr 6 (22)

 • Problemy w eksporcie żywca z Europy Środkowo-Wschodniej do WE – Adam Gwiazda, Ewa Synowiec – Nr 6 (22)

 • Uszczelnianie granicy celnej w imporcie tekstyliów do WE – Helena Latkiewicz – Nr 7,8 (23,24)

 • Przejściowe regulacje w dostępie do rynku byłej NRD – Ewa Kaliszuk – Nr 10 (26)

 • Francja utrudnia zakończenie Rundy Urugwajskiej GATT – Wojciech Mroczek– Nr 10 (26)

 • Zmiany w przepisach antydumpingowych Wspólnoty – Ewa Kaliszuk – Nr 11 (27)

 • Porozumienie GATT coraz bliżej – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Ewa Synowiec – Nr 11 (27)

 • Koniec trudnych rokowań GATT – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 12 (28)

JEDNOLITY RYNEK WEWNĘTRZNY

 • Jednolity rynek dla polskich eksporterów ? – Ewa Synowiec – Nr 1 (17)

 • Wspólnotowy Kodeks Celny – Ewa Synowiec – Nr 1 (17)

 • Dyscyplina krajów członkowskich we wdrażaniu zasad jednolitego rynku – Ewa Synowiec – Nr 1 (17)

 • Jednolity rynek - a co ze swobodą przepływu osób ? – Ewa Synowiec – Nr 1 (17)

 • Podatki pośrednie a jednolity rynek europejski – Helena Latkiewicz – Nr 1 (17)

 • Polityka cenowa w sektorze motoryzacyjnym – Ewa Synowiec – Nr 3 (19)

 • Transpozycja dyrektyw w narodowe systemy prawne ciągle nie zakończona – Wojciech Mroczek – Nr 4 (20)

 • Nowe procedury dotyczące egzekwowania norm bezpieczeństwa w towarach importowanych z krajów trzecich – Ewa Synowiec – Nr 4 (20)

 • Raport Sutherlanda - pierwsza ocena realizacji jednolitego rynku wewnętrznego – Ewa Synowiec – Nr 5 (21)

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

 • Wspólnota popiera odnawialne źródła energii – Jan Anusz – Nr 10 (26)

POLITYKA REGIONALNA

 • "UWERTURA" do Polski – Eliza Kończyk – Nr 4 (20)

UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA

 • Sytuacja gospodarcza w 1992 r. i prognoza na rok 1993 – Ewa Rzeszutek – Nr 1(17)

 • Działania Wspólnoty w kierunku wzmocnienia ECU jako waluty transakcyjnej – Ewa Rzeszutek – Nr 5 (21)

 • Kryzys w Europejskim Systemie Monetarnym – Jolanta Zombirt – Nr 6 (22)

 • System walutowy Wspólnot Europejskich (I) – Ewa Rzeszutek – Nr 7/8 (23/24)

 • Grupa Wyszehradzka a kryteria konwergencji z Maastricht – Ewa Synowiec – Nr 7/8 (23/24)

 • Model "Bubette" – Jolanta Zombirt – Nr 7/8 (23/24)

 • Europejskie inicjatywy pobudzania wzrostu gospodarczego – Anna Stępniewska – Nr 7/8 (23/24)

 • System walutowy Wspólnot Europejskich (II) – Ewa Rzeszutek – Nr 9 (25)

 • Co z unią monetarną po kryzysie walutowym? – Jolanta Zombirt – Nr 9 (25)

 • Unia ekonomiczna i monetarna – Ewa Rzeszutek – Nr 10 (26)

 • Sytuacja na rynkach walutowych a koniunktura gospodarcza – Ewa Rzeszutek – Nr 11 (27)

 • Zamrożenie koszyka Europejskiej Jednostki Walutowej - ECU – Ewa Rzeszutek – Nr 12 (28)

POLITYKA WOBEC MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

 • Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw jednym z warunków ożywienia gospodarczego w WE – Helena Latkiewicz – Nr 5 (21)

 • Memorandum Komisji Europejskiej w sprawie małych i średnich przedsiębiorstw – Anna Stępniewska – Nr 11 (27)

 • Struktura wielkości przedsiębiorstw WE – Stanisław Umiński – Nr 12 (28)

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA

 • Rolnictwo i obszar wiejski a reforma funduszy strukturalnych (I) – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 1 (17)

 • Skutki liberalizacji importu ze Wspólnoty a polskie rolnictwo – Eliza Kończyk – Nr 1 (17)

 • Rolnictwo i obszar wiejski a reforma funduszy strukturalnych we Wspólnocie Europejskiej (II) – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 3 (19)

 • Wyniki produkcyjne i ekonomiczne rolnictwa EWG – Dorota Czykier-Wierzba – Nr 3 (19)

 • Gospodarstwa rolne mające trudności finansowe w państwach WE – Dorota Czykier-Wierzba, Ryszard Wierzba – Nr 4 (20)

 • Stan dzisiejszy i perspektywy finansowania wspólnej polityki rolnej – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 4 (20)

 • Zasady organizacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 5 (21)

 • Porozumienie między WE i USA w sprawie dalszych negocjacji rolnych w Rundzie Urugwajskiej GATT – Maria Ciepielewska – Nr 6 (22)

 • Przyszła polityka strukturalna WE w świetle decyzji z Maastricht i Edynburga oraz dalszej reformy funduszy strukturalnych – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 6 (22)

 • Handel artykułami rolnymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym – Ewa Synowiec – Nr 7/8 (23/24)

 • Rozszerzenie WE a wspólna polityka rolna – Adam Gwiazda – Nr 7/8 (23/24)

 • Zmiany cen uzyskiwanych i płaconych przez producentów rolnych w krajach Wspólnoty Europejskiej – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 9 (25)

POLITYKA PRZEMYSŁOWA

 • Przemysł stalowy Wspólnoty u progu głębokiej restrukturyzacji – Ewa Kaliszuk – Nr 3 (19)

 • Restrukturyzacja przemysłu węglowego na przykładzie Belgii – Małgorzta Czornik – Nr 4 (20)

 • Wspieranie działalności przedsiębiorstw jako element polityki przemysłowej Wspólnoty – Ewa Synowiec – Nr 9 (25)

 • Dostęp polskich firm do wspólnotowych akcji wspierania przedsiębiorstw – Ewa Synowiec – Nr 9 (25)

 • Wspólnota popiera odnawialne źródła energii – Jan Anusz – Nr 10 (26)

 • Przemysł zbrojeniowy Wspólnoty - trudy wyjścia z kryzysu – Nr10 (26)

 • Struktura wielkości przedsiębiorstw WE – Stanisław Umiński – Nr 12 (28)

POLITYKA SPOŁECZNA I ZATRUDNIENIE

 • Bezrobocie - problem gospodarczy i społeczny we Wspólnocie – Stanisław Ładyka – Nr 10 (26)

 • Systemy odszkodowań z tytułu bezrobocia na europejskim rynku pracy – Helena Latkiewicz – Nr 11 (27)

POLITYKA W DZIEDZINIE RYBOŁÓWSTWA

 • Decyzje Rady Wspólnoty dotyczące nowej Polityki Rybackiej – Adam Gwiazda – Nr 3 (19)

 • Wspólny Rynek: nowe regulacje dla importerów ryb – Adam Gwiazda – Nr 4 (20)

 • Ceny minimalne na ryby importowane do krajów WE – Adam Gwiazda – Nr 4 (20)

 • Inspekcja importowanych ryb w praktyce – Adam Gwiazda - Nr 4 (20)

 • Komisja przyjmuje dalsze środki ochronne w imporcie ryb – Ewa Synowiec – Nr 5 (21)

 • "Odchudzony" budżet WE a rybołówstwo – Adam Gwiazda – Nr 9 (25)

 • Kraje Unii Europejskiej bez kwot połowowych na wodach USA w 1994 roku – Adam Gwiazda - Nr 11 (27)

 • Charakterystyka sektora rybnego Unii Europejskiej – Adam Gwiazda – Nr 12 (28)

UNIA CELNA UE

 • Wspólnotowy Kodeks Celny – Ewa Synowiec – Nr 1 (17)

KULTURA I POLITYKA AUDIOWIZUALNA

 

 • Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego – Wojciech Mroczek – Nr 10 (26)