Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)Spis treści numerów wg roczników1992
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1992
1993
1991
Abstrakty
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie

 

TEMATYCZNY SPIS ARTYKUŁÓW OPUBLIKOWANYCH W MIESIĘCZNIKU "WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE" W 1992 R. W NUMERACH 1-12

 

STATYSTYCZNY OBRAZ WSPÓLNOT

 • Udział krajów Wspólnoty Europejskiej w wymianie handlowej Polski 1990r. – Wojciech Mroczek– Nr 1 (05)

 • Udział Polski w handlu zagranicznym Wspólnoty Europejskiej i Wspólnoty w handlu zagranicznym Polski w latach 1988-1990 – Wojciech Mroczek – Nr 1 (05)

 • Struktura towarowa handlu Polski ze Wspólnotą. Europejską w 1990 r. według branż – Wojciech Mroczek – Nr 1 (05)

 • Wyroby przemysłowe, eksport z Polski, import do Polski – Wojciech Mroczek – Nr 1 (05)

 • Produkty stalowe objęte Traktatem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, eksport z Polski , import do Polski – Wojciech Mroczek – Nr 1 (05)

 • Produkty węglowe objęte Traktatem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, eksport z Polski, import do Polski – Wojciech Mroczek – Nr 1 (05)

 • Tekstylia i odzież; eksport z Polski, import do Polski – Wojciech Mroczek– Nr 1 (05)

 • Towary pochodzenia rolnego, eksport z Polski, import do Polski – Wojciech Mroczek – Nr 1 (05)

 • Produkty rybołówstwa – Wojciech Mroczek – Nr 1 (05)

 • Statystyczny Obraz Wspólnot – Wojciech Mroczek – Nr 2 (06), Nr 3 (07), Nr 4 (08), Nr 5 (09), Nr 6 (10), Nr 7,8 (11,12), Nr 9 (13), Nr 10 (14), Nr 11 (15), Nr 12 (16)

ABC UNII EUROPEJSKIEJ

 • Instytucje Wspólnot Europejskich - Parlament Europejski – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 2 (06)

 • Program pracy Komisji Europejskiej na 1992 r – Ewa Rzeszutek – Nr 6 (10)

 • Duńskie "Nej" dla Unii Europejskiej – Wojciech Mroczek – Nr 6 (10)

 • Obawy po duńskim wecie – Eliza Kończyk – Nr 2 (06)

 • Instytucje Wspólnot Europejskich - Rada Europejska – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 3 (07)

 • Instytucje Wspólnot Europejskich - Trybunał Rewidentów Księgowych – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 3 (07)

 • System prawny Wspólnot Europejskich – Ewa Synowiec – Nr 4 (08)

 • System podejmowania decyzji we Wspólnotach Europejskich – Ewa Synowiec – Nr 5 (09)

 • Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - EBOR – Ewa Rzeszutek – Nr 5 (09)

 • Europejski Bank Inwestycyjny – Ewa Kowalewska – Nr 6 (10)

 • Budżet Wspólnot Europejskich – Andrzej Komar – Nr 7/8 (11/12)

 • Koniunktura gospodarcza WE – Ewa Rzeszutek – Nr 9 (13)

 • Chmury nad Maastricht – Wojciech Mroczek – Nr 9 (13)

 • Rośnie sprzeciw Duńczyków wobec Traktatu z Maastricht – Eliza Kończyk – Nr 9 (13)

 • Zasada subsydiarności – lekiem na deficyt demokracji Wspólnoty? – Jan Anusz - Nr 10 (14)

 • Nowe możliwości współpracy politycznej – Sławomir Sienicki – Nr 10 (14)

 • Stan procesu ratyfikacji Traktatu z Maastricht w krajach WE – Eliza Kończyk – Nr 10 (14)

 • Duńska Biała Księga w sprawie Traktatu z Maastricht – Ewa Synowiec – Nr 10 (14)

 • Jednolity Rynek - za pięć dwunasta – Jan Anusz – Nr 11 (15)

 • Bundestag za Traktatem z Maastricht – Ewa Rzeszutek – Nr 11 (15)

 • Wielka Brytania - ratyfikacja w 1993 r.? – Wojciech Mroczek – Nr 11 (15)

 • European Free Trade Association – Eliza Kończyk – Nr 12 (16)

 • Polityka socjalna Wspólnot Europejskich – Sławomir Sienicki – Nr 12 (16)

 • Droga Irlandii, Grecji, Hiszpanii i Portugalii do Wspólnot Europejskich – Eliza Kończyk – Nr 12 (16)

WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE – KRAJE TRZECIE

 • Układ europejski o stowarzyszeniu Polski z WE - problematyka usług – Jarosław Pietras – Nr 2 (06)

 • Droga Hiszpanii do członkostwa w WE – Eliza Kończyk – Nr 2 (06)

 • Turcja zabiega o członkostwo we Wspólnotach Europejskich – Eliza Kończyk – Nr 2 (06)

 • Uznanie Chorwacji i Słowenii – Wojciech Mroczek – Nr 2 (06)

 • Wspólnota dla Wspólnoty – Wojciech Mroczek – Nr 2 (06)

 • Wspólnota Europejska - kraje bałtyckie – Wojciech Mroczek – Nr 2 (06)

 • Konsekwencje Układu o stowarzyszeniu z WE dla Polski – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 3 (07)

 • Wejście w życie Umów przejściowych WE z Polską, Węgrami i Czecho-Słowacją Pojawiają się problemy – Jan Anusz – Nr 3 (07)

 • Kontrowersje wokół bezcłowego importu samochodów do Polski – Jan Anusz – Nr 3 (07)

 • Europejski Obszar Ekonomiczny - spór między WE i EFTA w kwestii instytucji sądowniczej – Eliza Kończyk – Nr 3 (07)

 • Europejski Obszar Ekonomiczny – Eliza Kończyk – Nr 4 (08)

 • Integracja w ramach trójkąta – Eliza Kończyk – Nr 4 (08)

 • Macedonia jeszcze czeka, Bośnia i Hercegowina w europejskiej społeczności – Wojciech Mroczek – Nr 4 (08)

 • Rozszerzanie Wspólnot? – Eliza Kończyk – Nr 5 (09)

 • Bułgaria i Rumunia negocjują umowy o stowarzyszeniu z WE – Eliza Kończyk – Nr 5 (09)

 • Obawy zachodnioeuropejskich producentów przed skutkami Umowy o stowarzyszeniu Polski, Czecho-Słowacji i Węgier – Ewa Kaliszuk – Nr 5 (09)

 • Na Bałkanach bez zmian – Wojciech Mroczek – Nr 5 (09)

 • Ratyfikacja Układu Stowarzyszeniowego - odłożona – Mroczek Wojciech – Nr 6 (10)

 • Szwajcaria – kolejny kandydat do WE – Eliza Kończyk – Nr 6 (10)

 • Sankcje wobec małej Jugosławii – Wojciech Mroczek – Nr 6 (10)

 • Unia polityczna a neutralność krajów ubiegających się o członkostwo – Eliza Kończyk – Nr 7/8 (11/12)

 • Kontrowersje wokół importu stali - ciąg dalszy – Ewa Kaliszuk – Nr 7/8 (11/12)

 • Pomoc dla Polski w ramach PHARE – Eliza Kończyk – Nr 9 (13)

 • Milion ECU dla Wieliczki – Ewa Synowiec – Nr 9 (13)

 • WE – Czecho-Słowacja: Parlament Europejski odkłada debatę ratyfikacyjną nad Układem o Stowarzyszeniu – Ewa Synowiec – Nr 9 (13)

 • Nad Tamizą o Bośni – Wojciech Mroczek – Nr 9 (13)

 • Memorandum Grupy Wyszehradzkiej – Eliza Kończyk – Nr 10 (14)

 • Nowy Układ Europejski wkrótce – Eliza Kończyk – Nr 10 (14)

 • Pomoc dla stowarzyszonych krajów rozwijających się – Ewa Synowiec – Nr 10 (14)

 • Europejski Obszar Gospodarczy – Eliza Kończyk – Nr 11 (15)

 • Korzyści dla Krajów EFTA z utworzenia EOG – Ewa Synowiec – Nr 11 (15)

 • Spotkanie przedstawicieli Grupy Wyszehradzkiej z przywódcami Dwunastki – Ewa Synowiec – Nr 11 (15)

 • Układ Europejski z Bułgarią – Eliza Kończyk – Nr 11 (15)

 • EOG bez Szwajcarii – Wojciech Mroczek – Nr 12 (16)

 • Finlandia na drodze do WE – Adam Gwiazda – Nr 12 (16)

 • Elementy nowych założeń programu PHARE – Jan Anusz – Nr 12 (16)

 • Macedonia wciąż czeka – Wojciech Mroczek– Nr 12 (16)

INTEGRACJA POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

 • Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie miedzy Wspólnotami Europejskimi i Polską – Ewa Synowiec – Nr 1 (05)

 • Umowa przejściowa dotycząca przepływu towarów – Ewa Synowiec – Nr 1 (05)

 • Zasady handlu z Hiszpanią i Portugalią – Eliza Kończyk – Nr 1 (05)

 • Układ europejski o stowarzyszeniu Polski z WE - problematyka usług – Jarosław Pietras – Nr 2 (06)

 • Konsekwencje Układu o stowarzyszeniu z WE dla Polski – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 3 (07)

 • Wejście w życie Umów przejściowych WE z Polską, Węgrami i Czecho-Słowacją. Pojawiają się problemy – Jan Anusz – Nr 3 (07)

 • Kontrowersje wokół bezcłowego importu samochodów do Polski – Jan Anusz – Nr 3 (07)

 • Pomoc finansowa Wspólnoty Europejskiej dla Polski przewidziana Układem o stowarzyszeniu – Paweł Samecki, Beata Chojnowska – Nr 5 (09)

 • Obawy zachodnioeuropejskich producentów przed skutkami Umowy o stowarzyszeniu Polski, Czecho-Słowacji i Węgier – Ewa Kaliszuk – Nr 5 (09)

 • Konsekwencje Układu o Stowarzyszeniu dla przepływu kapitału między Polską i Wspólnotami Europejskimi – Beata Chojnowska – Nr 6 (10)

 • Sejm i senat za stowarzyszeniem z WE – Wojciech Mroczek – Nr 7/8 (11/12)

 • Konsekwencje stowarzyszenia - Raport Urzędu Pełnomocnika Rządu – Wojciech Mroczek – Nr 7/8 (11/12)

 • Bezcłowy import samochodów do Polski z WE – Jan Anusz – Nr 7/8 (11/12)

 • Ustawa o ratyfikacji Układu Europejskiego – Nr 9 (13)

 • Uchwała Sejmu w sprawie realizacji Układu Europejskiego – Nr 9 (13)

 • Parlament Europejski za – Wojciech Mroczek – Nr 9 (13)

 • Pomoc dla Polski w ramach PHARE – Eliza Kończyk – Nr 9 (13)

 • Milion ECU dla Wieliczki – Nr 9 (13)

 • Współpraca gospodarcza – Jan Anusz – Nr 14 (10)

 • Reforma polskiego systemu opodatkowania obrotu jako ważny element procesu dostosowawczego Polski do stowarzyszenia ze Wspólnotami Europejskimi – Ewa Rzeszutek – Nr 10 (14)

 • Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce – Mroczek Wojciech – Nr 11 (15)

 • Tearn Europe-Poland – Ewa Rzeszutek – Nr 11 (15)

 • Handel towarami włókienniczymi i odzieżowymi w Układzie Polska - WE – Krzysztof Ostrowski – Nr 11 (15)

 • Kontyngenty samochodowe rozdysponowane – Wojciech Mroczek – Nr 12 (16)

 • Centrum Badań Wspólnot Europejskich przy IKC HZ – Eliza Kończyk – Nr 12 (16)

WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA

 • Reguły pochodzenia towarów – Eliza Kończyk – Nr 1 (05)

 • Groźba postępowań antydumpingowych wobec importu stali z Europy Środkowo-Wschodniej do Wspólnoty – Ewa Synowiec - Nr 2 (06)

 • Art. 115 Traktatu Rzymskiego EWG furtką, dla protekcji rynku w poszczególnych krajach członkowskich – Ewa Synowiec – Nr 2 (06)

 • Zmiana w przepisach antydumpingowych Wspólnot Europejskich stosowanych wobec Polski, Czecho-Słowacji i Węgier – Ewa Kaliszuk – Nr 4 (08)

 • Handel rolny w Umowie przejściowej między Polską i WE – Wojciech Mroczek – Nr 5 (09)

 • Propozycje cen minimalnych na owoce miękkie importowane z krajów Europy Środkowo-Wschodniej – Ewa Synowiec – Nr 5 (09)

 • Opodatkowanie polskich obrotów handlowych ze Wspólnotami Europejskimi – Ewa Rzeszutek – Nr 6 (10)

 • Wspólnota broni się przed importem żelazokrzemu z Polski – Ewa Kaliszuk Nr 7/8 (11/12)

 • Koniec z możliwością powoływania się na art. 115 w utrudnianiu handlu wewnątrzwspólnotowego – Ewa Synowiec – Nr 9 (13)

 • Harmonizacja podatków pośrednich. Podatki konsumpcyjne-akcyzowe – Ewa Rzeszutek – Nr 9 (13)

 • Wspólnota pierwsza korzysta z klauzul ochronnych – Ewa Kaliszuk – Nr 9 (13)

 • Regulacje w handlu przetworzonymi artykułami spożywczymi w EWG – Krzysztof Ostrowski – Nr 10 (14)

 • Wspólnota będzie negocjować kolejne porozumienia z eksporterami wyrobów włókienniczo-odzieżowych – Ewa Synowiec – Nr 10 (14)

 • Handel towarami włókienniczymi i odzieżowymi w Układzie Polska - WE – Krzysztof Ostrowski – Nr 11 (15)

 • Wspólnota oskarża Rosję o dumping – Eliza Kończyk – Nr 11 (15)

 • Handel towarami stalowymi i węglowymi – Krzysztof Ostrowski – Nr 12 (16)

 • Cła antydumpingowe na eksport rur stalowych z Europy Środkowo-Wschodniej – Ewa Synowiec – Nr 12 (16)

POLITYKA W DZIEDZINIE USŁUG

 • Rynek usług i jego liberalizacja (I) – Ewa Synowiec – Nr 3 (07)

 • Rynek usług i jego liberalizacja. Usługi finansowe – Ewa Rzeszutek – Nr 4 (08)

 • Liberalizacja rynku usług (II). Sektor usług ubezpieczeniowych – Ewa Rzeszutek – Nr 5 (09)

JEDNOLITY RYNEK WEWNĘTRZNY

 • Siedem miesięcy do końca realizacji Programu Europa 1992 – Ewa Synowiec – Nr 3 (07)

 • Rynek usług i jego liberalizacja (I) – Ewa Synowiec – Nr 3 (07)

 • Rynek usług i jego liberalizacja. Usługi finansowe – Ewa Rzeszutek – Nr 4 (08)

 • Stan realizacji jednolitego rynku – Nr 5 (09)

 • Harmonizacja podatków pośrednich (I) – Ewa Synowiec – Nr 5 (09)

 • Liberalizacja rynku usług (II). Sektor usług ubezpieczeniowych – Ewa Rzeszutek – Nr 5 (09)

 • Wspólny rynek a ochrona dóbr kultury – Margarita Tarasewicz – Nr 5 (09)

 • Funkcjonowanie podatku od wartości dodanej (VAT) we Wspólnocie po 1 stycznia 1993 r – Anna Stępniewska – Nr 7,8 (11,12)

 • Stan realizacji jednolitego rynku wykonany w dziewięćdziesięciu procentach – Ewa Synowiec – Nr 9 (13)

 • Koniec z możliwością powoływania się na art. 115 w utrudnianiu handlu wewnątrzwspólnotowego – Ewa Synowiec – Nr 9 (13)

 • Bariery technologiczne w międzynarodowym obrocie towarowym – Marian Łukasiewicz – Nr 10 (14)

 • Jednolity Rynek - za pięć dwunasta – Jan Anusz – Nr 11 (15)

POLITYKA REGIONALNA

 • Polityka regionalna EWG w 1992 r – Eliza Kończyk – Nr 3 (07)

 • Program pomocy dla Polski – Eliza Kończyk – Nr 6 (10)

 • Projekt Funduszu Spójnościowego (Cohesion Fund) – Ewa Synowiec – Nr 7,8 (11,12)

 • Sposoby finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w ramach polityki regionalnej EWG – Anna Stępniewska – Nr 9 (13)

 • Polsko-niemiecka współpraca przygraniczna – Ewa Rzeszutek – Nr 12 (16)

UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA

 • Od Europejskiego Systemu Walutowego do Unii Monetarnej – Stanisław Umiński – Nr 2 (06)

 • Portugalia w europejskim mechanizmie kursowym – Eliza Kończyk – Nr 4 (08)

POLITYKA WOBEC MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

 • Zakładanie przedsiębiorstw - ustalenia Układu o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi – Jarosław Pietras– Nr 4 (08)

 • Business Cooperation Network (BC-NET) w Polsce – Wojciech Mroczek – Nr 4 (08)

 • Zanim podejmiesz decyzję o joint-venture – Helena Latkiewicz – Nr 6 (10)

 • Kreowanie środowiska sprzyjającego konkurencyjności przedsiębiorstw – Margarita Tarasewicz – Nr 7,8 (11,12)

 • Sposoby finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w ramach polityki regionalnej EWG – Anna Stępniewska – Nr 9 (13)

 • Rada Ministrów WE o wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw – Anna Stępniewska – Nr 10 (14)

 • Nowa polityka WE wobec małych i średnich przedsiębiorstw – Helena Latkiewicz – Nr 11 (15)

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAWY WEWNĘTRZNE

 • Europejski Obszar Ekonomiczny - spór między WE i EFTA w kwestii instytucji sądowniczej – Eliza Kończyk– Nr 3 (07)

 • System prawny Wspólnot Europejskich – Ewa Synowiec – Nr 4 (08)

POLITYKA BADAWCZO-ROZWOJOWA

 • B+R, nowe technologie, "Europa laboratoriów" – Jan Anusz – Nr 2 (06)

 • Główne osiągnięcia polityki B + R w 1991 r. (I) – Jan Anusz – Nr 6 (10)

 • Główne osiągnięcia polityki B+R w 1991 r. (II) – Jan Anusz – Nr 7,8 (11,12)

 • Główne osiągnięcia polityki B+R w 1991 r. (lll) – Jan Anusz – Nr 9 (13)

 • Sukcesy programu ERASMUS – Jan Anusz – Nr 10 (14)

 • COMETT - szkoła nowych technologii – Jan Anusz – Nr 10 (14)

 • Projekt Ramowego Programu na 1994-1998 – Jan Anusz – Nr 11 (15)

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

 • INTRASTAT: Trudne problemy nowego systemu statystycznego handlu wewnętrznego WE – Jan Anusz – Nr 6 (10)

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA

 • Propozycje zmian w polityce rolnej EWG – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 2 (06)

 • Zasady liberalizacji eksportu produktów spożywczych z Polski do WE w ramach stowarzyszenia – Wojciech Mroczek– Nr 2 (06)

 • Zasoby i użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych krajów WE – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 3 (07)

 • Zatrudnienie w rolnictwie krajów Wspólnoty Europejskiej – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 4 (08)

 • Mechanizacja w rolnictwie krajów Wspólnoty Europejskiej – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 5 (09)

 • Decyzje Rady Ministrów w sprawie reformy polityki rolnej WE – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 6 (10)

 • Finansowanie wspólnej polityki rolnej w przededniu jej reformy – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 7,8 (11,12)

 • Sytuacja na rynkach rolnych Wspólnoty Europejskiej (I) - Produkty roślinne – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 7,8 (11,12)

 • Sytuacja na rynkach rolnych Wspólnoty Europejskiej (II) - Produkty zwierzęce – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 9 (13)

 • Przewidywania Komisji dotyczące wydatków Wspólnoty Europejskiej w związku z realizacją reformy rolnej – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 10 (14)

 • Stanowisko Wspólnoty w odniesieniu do projektów rolnych w rokowaniach Rundy Urugwajskiej GATT – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 11 (15)

 • Mleczarstwo EWG – Dorota Czykier-Wierzba, Paweł Wierzba – Nr 11 (15)

 • Zmiany na rynku zbóż – Eliza Kończyk – Nr 11 (15)

 • Polityka strukturalna w rolnictwie WE od połowy lat osiemdziesiątych – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 12 (16)

POLITYKA KONKURENCJI

 • Francja kwestionuje umowę Komisji ze Stanami Zjednoczonymi na temat polityki konkurencji – Jan Anusz – Nr 2 (06)

KULTURA I POLITYKA AUDIOWIZUALNA

 • Wspólny rynek a ochrona dóbr kultury – Margarita Tarasewicz – Nr 5 (09)

POLITYKA PODATKOWA

 • Harmonizacja podatków pośrednich (I) – Ewa Synowiec – Nr 5 (09)

 • Koniec z możliwością powoływania się na art. 115 w utrudnianiu handlu wewnątrzwspólnotowego – Ewa Synowiec – Nr 9 (13)

 • Podatki konsumpcyjno-akcyzowe – Ewa Rzeszutek – Nr 9 (13)

POLITYKA PRZEMYSŁOWA

 • B+R, nowe technologie, "Europa laboratoriów" – Jan Anusz – Nr 2 (06)

 • Francja kwestionuje umowę Komisji ze Stanami Zjednoczonymi na temat polityki konkurencji – Jan Anusz– Nr 2 (06)

 • Polityka przemy słowa WE na cenzurowanym – Jan Anusz – Nr 3 (07)

 • Sukces Europartenariatu w Lipsku – Jan Anusz – Nr 3 (07)

 • Przedsięwzięcia Komisji w 1991 r – Jan Anusz – Nr 4 (08)

 • Europejskie kręgi przemysłowe zaniepokojone brakiem pełnej informacji o zasadach handlu z nowo stowarzyszonymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej – Ewa Synowiec – Nr 4 (08)

 • Zanim podejmiesz decyzję o joint venture – Helena Latkiewicz – Nr 6 (10)

 • Rządy krajów członkowskich nadal subsydiują przemysł – Eliza Kończyk – Nr 9 (13)

POLITYKA SPOŁECZNA I ZATRUDNIENIE

 • Perspektywy przepływu siły roboczej w świetle Układu o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi – Ewa Synowiec – Nr 3 (07)

 • Zatrudnienie w rolnictwie krajów Wspólnoty Europejskiej – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 4 (08)

 • Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy – Margarita Tarasewicz – Nr 11 (15)

 • Polityka socjalna Wspólnot Europejskich – Sławomir Sienicki – Nr 12 (16)

POLITYKA W DZIEDZINIE RYBOŁÓWSTWA

 • Liberalizacja handlu rybami – Adam Gwiazda – Nr 4 (08)

 • Niedoskonały system kontroli i nadzoru rybołówstwa we Wspólnocie – Adam Gwiazda – Nr 5 (09)

 • Subsydia EWG dla rybołówstwa – Adam Gwiazda – Nr 6 (10)

 • Handel zagraniczny rybami krajów WE – Adam Gwiazda – Nr 7,8 (11,12)

 • Połowy floty krajów Wspólnoty na wodach międzynarodowych – Adam Gwiazda – Nr 9 (13)

 • Nieskuteczne zarządzanie nakładem połowowym w krajach EWG – Adam Gwiazda – Nr 10 (14)

 • Propozycje zmian we Wspólnej Polityce Rybackiej – Adam Gwiazda – Nr 12 (16)