Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel Wewnętrzny
Szukaj:   
 

 
Handel Wewnętrzny
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
Numery archiwalne
Kontakt

 

Handel Wewnętrzny

ISSN 0438-5403

Dwumiesięcznik adresowany jest do środowiska naukowego, studentów uczelni publicznych i niepublicznych, wszystkich szczebli zarządzania regionalnego, jak i ośrodków praktyki gospodarczej.

Profil czasopisma pozwala na kształtowanie poglądów i koncepcji orientacji rynkowej na jednolitym rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Dwumiesięcznik stanowi forum prezentacji analiz teoretycznych i wyników prac naukowo-badawczych. Zamieszczane publikacje dotyczą problematyki szeroko rozumianego rynku, marketingu i zarządzania. Ponadto dokonujemy przeglądu znaczących wydawnictw i zamieszczamy ich omówienia lub recenzje. Również zamieszczamy sprawozdania z ważniejszych konferencji i seminariów organizowanych przez krajowe i zagraniczne placówki naukowe.

Czasopismo recenzowane. 

Czasopismo punktowane. Według punktacji MNiSW (komunikat z dn. 09.12.2016) za publikacje w periodyku w 2016 roku przyznaje się 12 punktów.

Czasopismo indeksowane w bazach: CEJSH, EBSCO, Index Copernicus Journal Master List.

Czasopismo pozytywnie przeszło proces ewaluacji IC Journals Master List 2014 i uzyskało wskaźnik ICV 63,22. Informacja dostępna na stronie: http://journals.indexcopernicus.com/

Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną. 

Wydawca 

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research
02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87
tel.: (48) 22 628-55-85, 22 813-46-50, 22 813-51-86
fax: (48) 22 628-24-79
http://ibrkk.pl
http://handelwewnetrzny.ibrkk.pl

Redakcja

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87
tel.: (48) 22 628-55-85, 22 813-46-50, 22 813-51-86, wew. 510
e-mail: handel.wewnetrzny@ibrkk.pl

Sekretarz Redakcji: Małgorzata Wieteska-Rostek
tel. (48) 22 628-55-85, 22 813-46-50, 22 813-51-86, wew. 510
tel. kom. (48) 602 131 845
e-mail: mwiet01@poczta.onet.pl
 

 
 
Handel Wewnętrzny. Dwumiesięcznik. Prenumerata roczna - 2017 r. (6 numerów)
Handel Wewnętrzny. Dwumiesięcznik. Prenumerata roczna - 2017 r. (6 numerów) 

Cena:  240,00 PLN
Dodaj do koszyka
opis: Dwumiesięcznik adresowany jest do środowiska naukowego, studentów uczelni publicznych i niepublicznych, wszystkich szczebli zarządzania regionalnego, jak i ośrodków praktyki gospodarczej.