http://ibrkk.pl/id/7/Publikacje/

Publikacje

Lista publikacji w układzie alfabetycznym (z podziałem na lata):

Handel wewnętrzny 1 (2017), Warszawa, 2017
Konsumpcja i Rozwój 1/2017, Warszawa, 2017
Konsumpcja i Rozwój. Prenumerata roczna - 2017 r. (4 numery), Warszawa, 2017
Działalność innowacyjna i konkurencyjność przedsiębiorstw usługowych w Polsce, Warszawa, 2016
Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2015 roku. Raport roczny [2016], Warszawa, 2016
Handel wewnętrzny 1 (2016), Warszawa, 2016
Handel wewnętrzny 2 (2016), Warszawa, 2016
Handel wewnętrzny 3 (2016), Warszawa, 2016
Handel wewnętrzny 4 (2016), Warszawa, 2016
Handel wewnętrzny 5 (2016), Warszawa, 2016
Handel wewnętrzny 6 (2016), Warszawa, 2016
Handel wewnętrzny w Polsce 2011-2016 [2016], Warszawa, 2016
Handel Wewnętrzny. Dwumiesięcznik. Prenumerata roczna - 2016 r. (6 numerów), Warszawa, 2016
Handel Wewnętrzny. Dwumiesięcznik. Prenumerata roczna - 2017 r. (6 numerów), Warszawa, 2016
Inwestycje zagraniczne w Polsce 2014-2015 [2016], Warszawa, 2016
Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2014-2017 [2016], Warszawa, 2016
Konsumpcja i Rozwój 1/2016, Warszawa, 2016
Konsumpcja i Rozwój 2/2016, Warszawa, 2016
Konsumpcja i Rozwój 3/2016, Warszawa, 2016
Konsumpcja i Rozwój 4/2016, Warszawa, 2016
Konwergencja realna szansą dla polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych [2016], Warszawa, 2016
Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2015-2016 [2016], Warszawa, 2016
Unia Europejska.pl (poprzedni tytuł „Wspólnoty Europejskie”). Dwumiesięcznik. Prenumerata roczna - 2016 r. (6 numerów), Warszawa, 2016
Unia Europejska.pl (poprzedni tytuł „Wspólnoty Europejskie”). Dwumiesięcznik. Prenumerata roczna - 2017 r. (6 numerów), Warszawa, 2016
Unia Europejska.pl 1/2016 (236). Dwumiesięcznik, Warszawa, 2016


  1234567...>>>|