Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacje
Szukaj:   
 

 
Raporty roczne
Książki
Czasopisma
Informatory
Serie wydawnicze

 

Publikacje

Lista publikacji w układzie alfabetycznym (z podziałem na lata):

Przedsiębiorstwa transnarodowe w sektorze usług [2005], Warszawa, 2005
Tendencje rozwojowe polskiego rynku usług logistycznych [2005], Warszawa, 2005
Usługi turystyczne a czas wolny [2005], Warszawa, 2005
Wpływ integracji przedsiębiorstw handlowych na procesy konkurencji [2005], Warszawa, 2005
ECONOMY AND FOREIGN TRADE OF POLAND IN 2003 [2004], Warszawa, 2004
Ekologia w rozwoju i działalności handlu [2004], Warszawa, 2004
FOREIGN INVESTMENTS IN POLAND [2004] Annual report, Warszawa, 2004
GOSPODARKA I HANDEL ZAGRANICZNY POLSKI W 2003 ROKU. Raport roczny [2004], Warszawa, 2004
KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI W LATACH 2002-2004. Raport roczny [2004], Warszawa, 2004 e-book!
Konsumpcja w gospodarstwach domowych - zmiany i zróżnicowania [2004], Warszawa, 2004
Kształtowanie więzi informacyjnych przedsiębiorstwa z rynkiem [2004], Warszawa, 2004
Małe i średnie przedsiębiorstwa a integracja z rynkiem żywnościowym Unii Europejskiej [2004], Warszawa, 2004
Podmioty rynkowe w integrującej się gospodarce Europy. Doświadczenia polskie i ukraińskie [2004], Warszawa, 2004
POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY. Informator (na CD-ROM w języku angielskim, rosyjskim, niemieckim) [2004], Warszawa, 2004
POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ. Tom II [2004], Warszawa, 2004
Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw - stan i uwarunkowania [2004], Warszawa, 2004
Studia i Materiały (Nr 81). ZMIANY WARUNKÓW INSTYTUCJONALNYCH POLSKIEGO HANDLU ZAGRANICZNEGO PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ [2004], Warszawa, 2004
Studia i Materiały (Nr 82). UNIA EUROPEJSKA W WTO [2004], Warszawa, 2004
Studia i Materiały (Nr 83). WKŁAD OECD W REGULACJE MIĘDZYNARODOWE [2004], Warszawa, 2004
UNIA EUROPEJSKA. Tom I [2004], Warszawa, 2004
Wyzwania dla dystrybucji na jednolitym rynku europejskim rynku wewnętrznym. Szanse dla małych i średnich przedsiębiorstw [2004], Warszawa, 2004
ZAGRANICZNA POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI 2003-2004. Raport roczny [2004], Warszawa, 2004
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w sektorze usług w Polsce [2004], Warszawa, 2004
Discussion Papers (No 84). РОЛЬ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ... [2003], Warszawa, 2003
Discussion Papers (No 85). ПОЛЬСКО-РОССИЙСКИЕ ЗКОНОМИЧЕСКИЕ ... [2003], Warszawa, 2003


|<<<...11121314151617>>>|