Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacje
Szukaj:   
 

 
Raporty roczne
Książki
Czasopisma
Informatory
Serie wydawnicze

 

Publikacje

Lista publikacji w układzie alfabetycznym (z podziałem na lata):

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI W LATACH 2002-2004. Raport roczny [2004], Warszawa, 2004 e-book!
Konsumpcja w gospodarstwach domowych - zmiany i zróżnicowania [2004], Warszawa, 2004
Kształtowanie więzi informacyjnych przedsiębiorstwa z rynkiem [2004], Warszawa, 2004
Małe i średnie przedsiębiorstwa a integracja z rynkiem żywnościowym Unii Europejskiej [2004], Warszawa, 2004
Podmioty rynkowe w integrującej się gospodarce Europy. Doświadczenia polskie i ukraińskie [2004], Warszawa, 2004
POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY. Informator (na CD-ROM w języku angielskim, rosyjskim, niemieckim) [2004], Warszawa, 2004
POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ. Tom II [2004], Warszawa, 2004
Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw - stan i uwarunkowania [2004], Warszawa, 2004
Studia i Materiały (Nr 81). ZMIANY WARUNKÓW INSTYTUCJONALNYCH POLSKIEGO HANDLU ZAGRANICZNEGO PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ [2004], Warszawa, 2004
Studia i Materiały (Nr 82). UNIA EUROPEJSKA W WTO [2004], Warszawa, 2004
Studia i Materiały (Nr 83). WKŁAD OECD W REGULACJE MIĘDZYNARODOWE [2004], Warszawa, 2004
UNIA EUROPEJSKA. Tom I [2004], Warszawa, 2004
Wyzwania dla dystrybucji na jednolitym rynku europejskim rynku wewnętrznym. Szanse dla małych i średnich przedsiębiorstw [2004], Warszawa, 2004
ZAGRANICZNA POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI 2003-2004. Raport roczny [2004], Warszawa, 2004
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w sektorze usług w Polsce [2004], Warszawa, 2004
Discussion Papers (No 84). РОЛЬ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ... [2003], Warszawa, 2003
Discussion Papers (No 85). ПОЛЬСКО-РОССИЙСКИЕ ЗКОНОМИЧЕСКИЕ ... [2003], Warszawa, 2003
Studia i Materiały (Nr 78). STABILIZACJA GLOBALNYCH RYNKÓW FINANSOWYCH [2003], Warszawa, 2003
Studia i Materiały (Nr 80). WSKAŹNIKI MIĘDZYNARODOWEJ KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI [2003], Warszawa, 2003
POLSKA W WTO [2002], Warszawa, 2002
ZMIANY KURSU WALUTOWEGO A CENY I REAKCJE PRZEDSIĘBIORSTW W HANDLU ZAGRANICZNYM [2002], Warszawa, 2002
Studia i Materiały (Nr 75). WŁOCHY W OCZACH OECD. REFORMA REGULACYJNA POLITYKI GOSPODARCZEJ. WYNIKI PRZEGLĄDU W KOMITECIE HANDLU OECD [2001], Warszawa, 2001
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE. Miesięcznik/Dwumiesięcznik. Egzemplarz archiwalny, Warszawa, 0
Handel Wewnętrzny. Dwumiesięcznik. Egzemplarz archiwalny, Warszawa


|<<<...10111213141516