Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaProjektyProjekty finansowane przez MNiSW i NCNProjekty zakończoneHandel w polityce rynku pracy
Szukaj:   
 

 
Oryginalność i potencjał praktyczny ekonomii politycznej Tadeusza Kowalika. Próba oceny
Liberalizacja rynku usług w UE jako czynnik podnoszący innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw usługowych
Projekty zakończone
Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw – ujęcie modelowe
Identyfikacja polskich ekonomistów akademickich ze szkołami myśli ekonomicznej
Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce
Polska szkoła makro-konkurencyjności
Upadłość konsumencka w Polsce na tle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej
Ceny w handlu zagranicznym Polski na tle nowych tendencji na rynkach światowych
Kompetencje konsumentów jako stymulanta innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na powstawanie i rozwój innowacji w Indiach - analiza z wykorzystaniem modelu CDM
Rynek produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce
Wpływ wykorzystania WiOO na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw
Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw w warunkach światowej dekoniunktury i wychodzenia z kryzysu oraz wpływ ekspansji zagranicznej na podnoszenie ich potencjału innowacyjnego
Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów
Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług
Poziomy i pionowy handel wewnątrzgałęziowy wyrobami przemysłu motoryzacyjnego w UE
Miejsce i rola ludzi młodych w regionie
Handel w polityce rynku pracy
Redystrybucja dochodów i jej wpływ na poziom konsumpcji gospodarstw domowych
Światowy rynek usług w początkach XXI wieku
Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Reklama w procesach konkurencji na rynku polskim

 

Handel w polityce rynku pracy

Począwszy od maja 2007 roku pracownicy zakładu realizują projekt badawczy (nr N 118 001 32/0082) finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt: „Handel w polityce rynku pracy". Celem projektu jest pogłębione rozpoznanie roli handlu w kształtowaniu sytuacji na rynku pracy w Polsce oraz w ograniczaniu bezrobocia i aktywizacji rynków lokalnych i regionalnych.

W projekcie zdiagnozowane zostaną następujące kwestie badawcze:

  • wpływ dynamicznych przemian dokonujących się w sferze handlu na stan rynku pracy, skalę bezrobocia i rozwój rynków lokalnych,
  • przyczyny bezrobocia w handlu,
  • możliwości absorpcyjne handlu,
  • skuteczność stosowanych narzędzi ograniczania bezrobocia generowanego przez sferę handlu,
  • zasadność regulacji kierunków rozwoju sfery handlu pod kątem jej roli w kreowaniu miejsc pracy.

Realizacja projektu zakończona zostanie konferencją oraz ogólnie dostępną publikacją w formie książki.