Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaProjektyProjekty finansowane z EFSProjekty zakończone
Szukaj:   
 

 
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie a potrzeby rynku pracy – diagnoza i prognoza
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy
Nowy wizerunek szkół zawodowych w Lublinie i Chełmie
Projekty zakończone
Masterpress - doskonalenie kwalifikacji i umiejętności kadr
Postęp prac w realizacji projektu DWF_2.1.1_299
Wpływ wejścia Polski do strefy euro na bezrobocie i zatrudnienie
EFS - Regionalne zrónicowanie wykorzystania narzędzi rynku pracy a ograniczanie bezrobocia

 

Projekty zakończone