Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznySpis treści numerów wg rocznikówSpis treści numerów z 2008 r.
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Spis treści numerów z 2016 r.
Spis treści numerów z 2015 r.
Spis treści numerów z 2014 r.
Spis treści numerów z 2013 r.
Spis treści numerów z 2012 r.
Spis treści numerów z 2011 r.
Spis treści numerów z 2010 r.
Spis treści numerów z 2009 r.
Spis treści numerów z 2008 r.
Abstrakty
Numery archiwalne
Kontakt

 

Spis treści numerów z 2008 r.

Roczny spis treści

ANNA BACHANEK - Naruszanie praw konsumentów na rynku kredytów bankowych..........................................................................................nr 4-5
KATARZYNA CIEŚLIŃSKA - Organy i cele przedsiębiorstw publicznych.................nr 3
ANNA DABROWSKA - Profil współczesnego konsumenta.................................nr 4-5
ANNA DĄBROWSKA - Światowy Dzień Konsumenta - Komisja Europejska wprowadza nowy system badań konsumenckich..............................................................nr 2
URSZULA GIERAŁTOWSKA, MAŁGORZATA SOBCZAK, SYLWIA CHUDY - Kontrola żywności ekologicznej.................................................................nr 1
AGNIESZKA JERAN - Globalna marka na globalnym rynku...............................nr 4-5
JAN KARWOWSKI, ALEKSANDRA GRZESIUK, JOLANTA WITEK - Ulice handlowe w centrum miasta - nowe spojrzenie wobec konkurencji centrów handlowych.............nr 3
EDWARD MALESZYK - Tendencje do specjalizacji handlu detalicznego na rynku artykułów częstego zakupu.......................................................................nr 3
DANUTA MLICZEWSKA - Historyczny i racjonalny system podatkowy................nr 1
JÓZEF NIEMCZYK - Polityka żywnościowa - potrzeba racjonalizacji.....................nr 6
JOANNA PAWLAK - Aspekty prawne i wykonawcze kontroli jakości handlowej owoców w Polsce.............................................................................................nr 2
BARBARA POKORSKA - Handlowe przedsiębiorstwa sieciowe na polskim rynku.......nr 6
MAŁGORZATA RADZIUKIEWICZ - Przestrzenna analiza bezrobocia...................nr 2
ANNA SKOWRONEK-MIELCZAREK, KATARZYNA BACHNIK - Grupy funduszy na polskim rynku venture capital....................................................................nr 1
ZOFIA SKRZYPCZAK - Zmiany struktury wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1995-2006..................................................................................nr 1
BOŻENA SŁOMIŃSKA - Kierunki ewolucji kanałów dystrybucji artykułów konsumpcyjnych w Polsce............................................................................................nr 6
RENATA ZAGÓRSKA - Liderzy innowacji.....................................................nr 2

Z BADAŃ
KATARZYNA BACHNIK - Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesie podnoszenia kwalifikacji (zestawienie międzynarodowe)...................................................nr 1
MAŁGORZATA BARTOSIK-PURGAT - Hierarchia wartości uznawanych przez młodych konsumentów z wybranych krajów Unii Europejskiej.......................................nr 4-5
AGNIESZKA I. BARUK - Wybrane działania z zakresu merchandisingu handlowego w opinii polskich nabywców finalnych...............................................................nr 6
KRYSTYNA GUTKOWSKA, IRENA OZIMEK, TERESA MIKULSKA - Zachowania żywieniowe młodych konsumentów (wyniki badań własnych)..............................nr 6
DANUTA JAWORSKA, WOJCIECH KOLANOWSKI, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA, ANNA SAWICKA - Preferencje i jakość sensoryczna herbaty w ocenie młodych konsumentów...........................................................................nr 1
MARZENA JEŻEWSKA-ZYCHOWICZ - Wpływ innowacyjności konsumentów na ich zachowania na rynku nowej żywności..........................................................nr 2
SŁAWOMIR KALINOWSKI - Oczekiwania ubogich mieszkańców wsi wobec pomocy społecznej (na przykładzie woj. wielkopolskiego)...........................................nr 2
WANDA KARPIŃSKA-MIZIELIŃSKA, TADEUSZ SMUGA - Szara strefa w ocenie przedsiębiorstw sektora turystyki...............................................................nr 2
URSZULA KŁOSIEWICZ-GÓRECKA - Przyczyny bezrobocia w Polsce i możliwości jego ograniczania w opinii przedstawicieli instytucji rynku pracy i pracodawców..........nr 4-5
IWONA KOWALCZUK - Cena jako determinanta zachowań nabywczych konsumentów na rynku artykułów żywnościowych...............................................................nr 2
IWONA KOWALCZUK - Oczekiwania ludzi starszych wobec oferty produktów żywnościowych...................................................................................nr 4-5
LIDIA KUCZEWSKA, SŁAWOMIR TAJER - Powiatowe rady zatrudnienia w procesie ograniczania bezrobocia na lokalnych rynkach pracy.............................................nr 3
ARKADIUSZ MOROZ - Determinanty silnej marki na polskim rynku farb................nr 3
BEATA NOWOTARSKA-ROMANIAK - Obszary działań marketingu wewnętrznego w firmach ubezpieczeniowych.....................................................................nr 4-5
IRENA OZIMEK - Miejsce sprzedaży a jakość żywności w opinii konsumentów..........nr 3
LUCYNA PISKIEWICZ - Dobra trwałego użytku w gospodarstwach domowych ludzi młodych..............................................................................................nr 3
ZOFIA PRZYBYSZ, RENATA SZCZYGIELSKA - Analiza poziomu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw usługowych w regionie sieradzkim.....................nr 1
MAŁGORZATA RADZIUKIEWICZ - Aktywne formy pomocy bezrobotnym na regionalnych rynkach pracy.......................................................................................nr 4-5
ADAM RUDZEWICZ, MAŁGORZATA SZARMACH - Opinie konsumentów na temat psychologicznych aspektów reklamy..........................................................nr 4-5
ZOFIA SKRZYPCZAK - Wydatki gospodarstw domowych na ochronę zdrowia w latach 1995-2005.........................................................................................nr 4-5
DOROTA SZEPIENIEC-PUCHALSKA - Aktywność gospodarstw domowych na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych (w świetle badań budżetów domowych)...........................nr 1
KRYSTYNA ŚWIETLIK - Budżety gospodarstw domowych w latach 2004-2007 (część 1)...................................................................................................nr 4-5
KRYSTYNA ŚWIETLIK - Budżety gospodarstw domowych w latach 2004-2007 (część 2)......................................................................................................nr 6
SŁAWOMIR TAJER - Centra dystrybucyjne jako ogniwo pośrednie w systemie obsługi firm produkcyjnych i handlowych....................................................................nr 4-5
TOMASZ ZALEGA - Warunki mieszkaniowe oraz wyposażenie w dobra trwałego użytku gospodarstw domowych z osobami bezrobotnymi w woj. mazowieckim (wyniki badań własnych) - część 1...............................................................................nr 4-5
TOMASZ ZALEGA - Warunki mieszkaniowe oraz wyposażenie w dobra trwałego użytku gospodarstw domowych z osobami bezrobotnymi w woj. mazowieckim (wyniki badań własnych) - część 2..............................................................................nr 6
SYLWIA ŻAKOWSKA-BIEMANS - Preferencje polskich konsumentów w odniesieniu do miejsc zakupu żywności ekologicznej........................................................nr 4-5

UNIA EUROPEJSKA
AGNIESZKA BOROWSKA - Produkty regionalne i tradycyjne w Unii Europejskiej i Francji.............................................................................................nr 3

Z DOŚWIADCZEŃ INNYCH KRAJÓW
KAZIMIERZ KŁOSIŃSKI - Indie i Chiny - wschodzące gospodarki XXI wieku..........nr 2
LUCYNA PISKIEWICZ - Konsumpcja w gospodarstwach domowych w Austrii - różnice regionalne.........................................................................................nr 6

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK NAUKOWYCH
ANNA DABROWSKA - Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Konsumpcjonizm a poziom i jakość życia Polaków...............................................................nr 1
ANNA DĄBROWSKA - Sprawozdanie z konferencji pt. Rozwój rynków ekologicznych....................................................................................nr 3
URSZULA KŁOSIEWICZ-GÓRECKA - Sprawozdanie z I Forum Nauka - Praktyka nt. Kierunki rozwoju handlu Polska - Dolny Śląsk................................................nr 4-5
GRAŻYNA ROSA, AGNIESZKA SMALEC - Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Kreowanie wizerunku marki....nr 6
DOROTA SZEPIENIEC PUCHALSKA - Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Regionalne zróżnicowanie wykorzystania narzędzi rynku pracy a ograniczanie bezrobocia........................................................................................nr 3

PRZEGLĄD WYDAWNICTW I RECENZJE
ANNA DĄBROWSKA - Bankructwo gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna, pod redakcją naukową Beaty Świeckiej............................................nr 6
ANNA DĄBROWSKA - Regionalne zróżnicowanie wykorzystania narzędzi rynku pracy a ograniczanie bezrobocia, pod kierunkiem naukowym U. Kłosiewicz-Góreckiej.....nr 4-5
ANNA DĄBROWSKA - Robert J. Kaden, Badania marketingowe......................nr 2
URSZULA KŁOSIEWICZ-GÓRECKA - Transfer wiedzy z nauki do biznesu - doświadczenia regionu Mazowsze, pod redakcją naukową Marzenny A. Weresa............................................................................................nr 1
ALICJA KUSIŃSKA - Konsumpcja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, pod red. Anny Dąbrowskiej i Mirosławy Janoś-Kresło......................................................nr 6
EDWARD MALESZYK - Grzegorz Urbanek, Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa................................................................................nr 4-5

 
 
Handel wewnętrzny 1 (2008)
Handel wewnętrzny 1 (2008) 

Cena: 11,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
opis: Dwumiesięcznik adresowany jest do środowiska naukowego, studentów uczelni publicznych i niepublicznych, wszystkich szczebli zarządzania regionalnego, jak i ośrodków praktyki gospodarczej.
 
Handel wewnętrzny 2 (2008)
Handel wewnętrzny 2 (2008) 

Cena: 11,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
opis: Dwumiesięcznik adresowany jest do środowiska naukowego, studentów uczelni publicznych i niepublicznych, wszystkich szczebli zarządzania regionalnego, jak i ośrodków praktyki gospodarczej.
 
Handel wewnętrzny 3 (2008)
Handel wewnętrzny 3 (2008) 

Cena: 11,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
opis: Dwumiesięcznik adresowany jest do środowiska naukowego, studentów uczelni publicznych i niepublicznych, wszystkich szczebli zarządzania regionalnego, jak i ośrodków praktyki gospodarczej.
 
Handel wewnętrzny 4-5 (2008)
Handel wewnętrzny 4-5 (2008) 

Cena: 11,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
opis: Dwumiesięcznik adresowany jest do środowiska naukowego, studentów uczelni publicznych i niepublicznych, wszystkich szczebli zarządzania regionalnego, jak i ośrodków praktyki gospodarczej.
 
Handel wewnętrzny 6 (2008)
Handel wewnętrzny 6 (2008) 

Cena: 11,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
opis: Dwumiesięcznik adresowany jest do środowiska naukowego, studentów uczelni publicznych i niepublicznych, wszystkich szczebli zarządzania regionalnego, jak i ośrodków praktyki gospodarczej.