Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaProjektyProjekty finansowane przez MNiSW i NCNProjekty zakończoneKonsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów
Szukaj:   
 

 
Oryginalność i potencjał praktyczny ekonomii politycznej Tadeusza Kowalika. Próba oceny
Liberalizacja rynku usług w UE jako czynnik podnoszący innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw usługowych
Projekty zakończone
Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw – ujęcie modelowe
Identyfikacja polskich ekonomistów akademickich ze szkołami myśli ekonomicznej
Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce
Polska szkoła makro-konkurencyjności
Upadłość konsumencka w Polsce na tle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej
Ceny w handlu zagranicznym Polski na tle nowych tendencji na rynkach światowych
Kompetencje konsumentów jako stymulanta innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na powstawanie i rozwój innowacji w Indiach - analiza z wykorzystaniem modelu CDM
Rynek produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce
Wpływ wykorzystania WiOO na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw
Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw w warunkach światowej dekoniunktury i wychodzenia z kryzysu oraz wpływ ekspansji zagranicznej na podnoszenie ich potencjału innowacyjnego
Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów
Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług
Poziomy i pionowy handel wewnątrzgałęziowy wyrobami przemysłu motoryzacyjnego w UE
Miejsce i rola ludzi młodych w regionie
Handel w polityce rynku pracy
Redystrybucja dochodów i jej wpływ na poziom konsumpcji gospodarstw domowych
Światowy rynek usług w początkach XXI wieku
Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Reklama w procesach konkurencji na rynku polskim

 

Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów

Od października 2009 r. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (Zakład Konsumpcji) realizuje projekt badawczy (nr N N114 121937) pt.: „Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów", finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem projektu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy konsumpcja może stanowić ważny stymulator społecznego i gospodarczego rozwoju regionów, a w konsekwencji również kraju. Stawiamy tezę, że konsumpcja pozytywnie wpływa na społeczno-gospodarczy rozwój kraju i regionu przez wzrost poziomu i modernizację zarówno struktury popytu i spożycia w gospodarstwach domowych, jak i spożycia społecznego.

Badania będą koncentrować się na:

  • opisaniu głównych determinant rozwoju społeczno-gospodarczego regionów,
  • zdiagnozowaniu zmian w poziomie i strukturze konsumpcji w regionach,
  • przedstawieniu nowych zjawisk i tendencji w konsumpcji,
  • określeniu zachowań konsumentów, podejmowaniu przez nich decyzji, motywacji działania, postępowaniu na rynku, z uwzględnieniem preferencji nabywania i posiadania przez nich towarów i usług.

Efektem końcowym będzie pokazanie wieloaspektowego zróżnicowania konsumpcji w regionach, a międzyregionalna analiza porównawcza pozwoli na wygenerowanie skupisk województw o zbliżonej konsumpcji.

Realizacja projektu zakończona zostanie konferencją i publikacją w formie książki.