Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznySpis treści numerów wg rocznikówSpis treści numerów z 2009 r.
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Spis treści numerów z 2016 r.
Spis treści numerów z 2015 r.
Spis treści numerów z 2014 r.
Spis treści numerów z 2013 r.
Spis treści numerów z 2012 r.
Spis treści numerów z 2011 r.
Spis treści numerów z 2010 r.
Spis treści numerów z 2009 r.
Spis treści numerów z 2008 r.
Abstrakty
Numery archiwalne
Kontakt

 

Spis treści numerów z 2009 r.

Roczny spis treści

CZESŁAW BYWALEC - Nowe wyzwania i wymiary konsumpcji we współczesnym świecie................................................................................................nr 3
MAGDALENA CYREK - Zmiany struktury sektora usług w układzie regionalnym - konwergencja czy dywergencja?................................................................................................nr 1
ZOFIA KĘDZIOR - Postawy i zachowania konsumentów w kryzysie - próba identyfikacji.......................................................................................nr 4-5
KAZIMIERZ A. KŁOSIŃSKI - Uwarunkowania systemu regulacji w Unii Europejskiej w zakresie usług świadczonych w interesie ogólnym..........................................nr 4-5
MAŁGORZATA KOŁODZIEJCZAK, WŁODZIMIERZ KOŁODZIEJCZAK, KAROLINA PAWLAK - Rozwój i znaczenie międzynarodowego handlu usługami.....................nr 6
LIDIA KUCZEWSKA - Stan i struktura podmiotowa usług biznesowych w Polsce...nr 1
IZABELLA KUDRYCKA - Znaczenie absorpcji funduszy europejskich w procesie konwergencji rozwoju regionalnego .........................................................nr 4-5
ALICJA KUSIŃSKA - Zmiany w sferze konsumpcji i ich uwarunkowania w latach 1989-2009.......................................................................................nr 4-5
KRYSTYNA KUŚMIERCZYK, LUCYNA PISKIEWICZ, DOROTA SZEPIENIEC-PUCHALSKA - Zmiany konsumpcji w Polsce w latach 2000-2007 .....................nr 3
EDWAD MALESZYK - Kierunki specjalizacji handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi....................................................................................nr 2
EDWARD MALESZYK, BARBARA POKORSKA - Działalność innowacyjna przedsiębiorstw usługowych.....................................................................nr 1
NATALIA MATYSIAK - Współczesne centra handlowe w Polsce........................nr 6
FRANCISZEK MISIĄG - Handel w transformowanej gospodarce .....................nr 4-5
MACIEJ MISZEWSKI - Perspektywy transformacji gospodarczej w Polsce.........nr 4-5
DANUTA MLICZEWSKA - Współczesne państwa wobec światowego kryzysu finansowego - nowej choroby XXI wieku.....................................................................nr 6
HENRYK MRUK - Konsument w gospodarce - ewolucja wiedzy o jego zachowaniach....................................................................................nr 4-5
JADWIGA ODORZYŃSKA-KONDEK, ANNA BACHANEK - Upadłość konsumencka w polskich realiach społeczno-gospodarczych...................................................nr 3
ANETA SOKÓŁ, ANNA OWIDIA SURMACZ - Alianse strategiczne - strategią rozwoju zewnętrznego przedsiębiorstw..................................................................nr 2
ANIELA STYŚ - Marketing - wyzwania procesów transformacji........................nr 4-5
ANDRZEJ SZROMNIK - Lokalizacja biznesu jako problem decyzyjny przedsiębiorstwa handlowego.......................................................................................nr 4-5
PIOTR WAŻNIEWSKI - Udział szarej strefy w tworzeniu PKB w Polsce..................nr 6
JOLANTA WITEK - Elity ekonomiczne - wyznacznik osiągnięć i stylu życia...............nr 3


Z BADAŃ
ANNA BIENIASZ, DOROTA CZERWIŃSKA-KAYZER - Zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce w latach 2004-2008......................................................nr 3
ANNA DĄBROWSKA - Rozwój e-usług jako przejaw budowania społeczeństwa informacyjnego.................................................................................nr 2
BOGUSŁAW GUZIK - Próba oceny trafności prognoz koniunktury handlowej w latach 1993-2008..........................................................................................nr 4-5
MIROSŁAWA JANOŚ-KRESŁO - Regionalne zróżnicowanie rynku usług kultury w Polsce.............................................................................................nr 2
MARZENA JEŻEWSKA-ZYCHOWICZ, IWONA KOWALCZUK - Uwarunkowania innowacyjności polskich konsumentów......................................................nr 3
WANDA KARPIŃSKA-MIZIELIŃSKA, TADEUSZ SMUGA - Zatrudnienie sezonowe w turystyce - perspektywa przedsiębiorców......................................................nr 6
LIDIA KUCZEWSKA, SŁAWOMIR TAJER - Agencje zatrudnienia w procesach ograniczania bezrobocia........................................................................nr 6
ROBERT NOWACKI - Rozwój usług marketingowych w Polsce a ich jakość............nr 2
IZABELA OSTROWSKA - Determinanty lojalności młodych nabywców wobec wybranych dostawców usług.................................................................................nr 2
RENATA PAJEWSKA-KWAŚNY - Rynek usług ubezpieczeniowych w Polsce............nr 1
MIROSŁAWA PLUTA-OLEARNIK - Rozwój usług szkolnictwa wyższego w kontekście współpracy uczelni z otoczeniem biznesowym................................................nr 1
MAŁGORZATA RADZIUKIEWICZ - Efektywność programów rynku pracy (część 1)...nr 2
MAŁGORZATA RADZIUKIEWICZ - Efektywność programów rynku pracy (część 2)...nr 6
ZOFIA SKRZYPCZAK - Serwicyzacja konsumpcji a zmiany wydatków na usługi medyczne w Polsce..........................................................................................nr 1
BOGDAN SOJKIN, JOANNA WITCZAK - Konsument na rynku żywności ekologicznej....................................................................................nr 4-5
MARCIN W. STANIEWSKI - Bariery przedsiębiorczości studentów a nadzieja na sukces................................................................................................nr 6
MARCIN ŚWITAŁA - Uwarunkowania ekonomiczne konsumpcji gospodarstw domowych ludzi starszych....................................................................................nr 3
SŁAWOMIR TAJER - Działania rodzimych firm z sektora usług TSL zmierzające do wzrostu ich konkurencyjności...........................................................................nr 1


Z DOŚWIADCZEŃ INNYCH KRAJÓW
MYKOLA VASHCHENKO - Rozwój małych przedsiębiorstw na Ukrainie w okresie transformacji gospodarczej................................................................................................nr 4-5


DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK NAUKOWYCH

ANNA DĄBROWSKA - Sprawozdanie z konferencji pt. Upadłość konsumencka - mity i fakty................................................................................................nr 3
URSZULA KŁOSIEWICZ-GÓRECKA - Sprawozdanie z konferencji pt. Rozwój szkolnictwa zawodowego Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy.....................nr 1
LIDIA KUCZEWSKA - Sprawozdanie z konferencji pt. Szanse i wyzwania dla sektora usług i handlu w Polsce..............................................................................nr 1
SYLWESTER MAKARSKI - Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Konsument a rynek. Efekty działań marketingowych............................................................nr 6
DOROTA SZEPIENIEC-PUCHALSKA - Sprawozdanie z seminarium IBRKK pt. Konsumpcja w Polsce 2000-2007.........................................................nr 1

PRZEGLĄD WYDAWNICTW I RECENZJE
ANNA DĄBROWSKA - Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna, pod redakcją naukową Beaty Świeckiej.......................................nr 1
KAZIMIERZ A. KŁOSIŃSKI - Usługi w gospodarce rynkowej, pod redakcją naukową Igi Rudawskiej.......................................................................................nr 3
JUSTYNA MAJCHRZAK-LEPCZYK - Jan Polowczyk, Skuteczne strategie biznesowe. Praktyka i teoria..............................................................................nr 2


Informacja o V Konferencji Naukowej pt. Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty - Partnerstwo w marketingu. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej.......................................................................................nr 3

 
 
Handel wewnętrzny - numer specjalny maj (2009)
Handel wewnętrzny - numer specjalny maj (2009) 

Cena: 32,00 PLN
5,00 PLN
Chwilowo niedostępna (nakład wyczerpany)
opis:

"Szanse i wyzwania dla sektora usług i handlu w Polsce"

Uwaga: numer poza prenumeratą!


 
Handel wewnętrzny 1 (2009)
Handel wewnętrzny 1 (2009) 

Cena: 11,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
opis: Dwumiesięcznik adresowany jest do środowiska naukowego, studentów uczelni publicznych i niepublicznych, wszystkich szczebli zarządzania regionalnego, jak i ośrodków praktyki gospodarczej.
 
Handel wewnętrzny 2 (2009)
Handel wewnętrzny 2 (2009) 

Cena: 11,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
opis: Dwumiesięcznik adresowany jest do środowiska naukowego, studentów uczelni publicznych i niepublicznych, wszystkich szczebli zarządzania regionalnego, jak i ośrodków praktyki gospodarczej.
 
Handel wewnętrzny 6 (2009)
Handel wewnętrzny 6 (2009) 

Cena: 11,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
opis: Dwumiesięcznik adresowany jest do środowiska naukowego, studentów uczelni publicznych i niepublicznych, wszystkich szczebli zarządzania regionalnego, jak i ośrodków praktyki gospodarczej.