Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaProjektyProjekty finansowane przez MNiSW i NCNProjekty zakończoneŚwiatowy rynek usług w początkach XXI wieku
Szukaj:   
 

 
Oryginalność i potencjał praktyczny ekonomii politycznej Tadeusza Kowalika. Próba oceny
Liberalizacja rynku usług w UE jako czynnik podnoszący innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw usługowych
Projekty zakończone
Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw – ujęcie modelowe
Identyfikacja polskich ekonomistów akademickich ze szkołami myśli ekonomicznej
Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce
Polska szkoła makro-konkurencyjności
Upadłość konsumencka w Polsce na tle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej
Ceny w handlu zagranicznym Polski na tle nowych tendencji na rynkach światowych
Kompetencje konsumentów jako stymulanta innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na powstawanie i rozwój innowacji w Indiach - analiza z wykorzystaniem modelu CDM
Rynek produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce
Wpływ wykorzystania WiOO na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw
Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw w warunkach światowej dekoniunktury i wychodzenia z kryzysu oraz wpływ ekspansji zagranicznej na podnoszenie ich potencjału innowacyjnego
Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów
Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług
Poziomy i pionowy handel wewnątrzgałęziowy wyrobami przemysłu motoryzacyjnego w UE
Miejsce i rola ludzi młodych w regionie
Handel w polityce rynku pracy
Redystrybucja dochodów i jej wpływ na poziom konsumpcji gospodarstw domowych
Światowy rynek usług w początkach XXI wieku
Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Reklama w procesach konkurencji na rynku polskim

 

Światowy rynek usług w początkach XXI wieku

Dr hab. Kazimierz A. Kłosiński - Światowy rynek usług w początkach XXI wieku

Projekt badawczy (nr rejestracyjny NN 112 041835) realizowany od 6 października 2008 roku w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.

Celem projektu jest światowy rynek usług, w określonych dziedzinach usług, takich jak: światowy rynek usług finansowych, światowy rynek usług turystycznych, światowy rynek usług informatycznych, światowy rynek usług łączności, światowy rynek usług logistycznych, spedycyjnych oraz transportowych, światowy rynek usług biznesowych.

Praca chce ustalić ramy instytucjonalno-prawne rynku światowego w danej dziedzinie usług, kształtującą się międzynarodową politykę handlową w ramach danej dziedziny, a także podstawowe podmioty podażowe, podstawowe podmioty usług handlowych, umożliwiające wymianę międzynarodową w danej dziedzinie usług.

W ramach projektu badawczego zostanie (co już się stało) zorganizowana Konferencja naukowa, przynosząca w rezultacie cząstkową, pomocniczą publikację (USŁUGI W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ, IBRKK, Warszawa 2009).

Realizację projektu, trwającą do 5 października 2010 r., zwieńczy książka.

 
 
Kontakt
Kazimierz A. Kłosiński


Usługi w gospodarce światowej [2009]
Usługi w gospodarce światowej [2009] Redakcja naukowa: Kazimierz A. Kłosiński, Lidia Kuczewska, Andrzej Masłowski, Stanisław M. Szukalski, Anna Wróbel, Aleksander Panasiuk, Grażyna Wolska, Monika Wodnicka

Cena: 34,00 PLN
23,80 PLN
Chwilowo niedostępna (nakład wyczerpany)
opis: Podjęte badania zajmują się nową kategorią ekonomii usług - „światowym rynkiem usług". Współczesne gospodarki narodowe, ich problemy rozwojowe, przemiany strukturalne są w coraz większym stopniu funkcją określonych stanów oraz przemian na światowych rynkach usług, które rządzą się własnymi - względnie niezależnymi - prawami rynkowymi, instytucjonalizującymi się w mechanizmach, w organizacjach międzynarodowych, w zorganizowanych formach rynku.