Telefon: +48 22 628 55 85  

Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie) - Spis treści numerów 1992

STATYSTYCZNY OBRAZ WSPÓLNOT

 • Udział krajów Wspólnoty Europejskiej w wymianie handlowej Polski 1990r. – Wojciech Mroczek– Nr 1 (05)

 • Udział Polski w handlu zagranicznym Wspólnoty Europejskiej i Wspólnoty w handlu zagranicznym Polski w latach 1988-1990 – Wojciech Mroczek – Nr 1 (05)

 • Struktura towarowa handlu Polski ze Wspólnotą. Europejską w 1990 r. według branż – Wojciech Mroczek – Nr 1 (05)

 • Wyroby przemysłowe, eksport z Polski, import do Polski – Wojciech Mroczek – Nr 1 (05)

 • Produkty stalowe objęte Traktatem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, eksport z Polski , import do Polski – Wojciech Mroczek – Nr 1 (05)

 • Produkty węglowe objęte Traktatem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, eksport z Polski, import do Polski – Wojciech Mroczek – Nr 1 (05)

 • Tekstylia i odzież; eksport z Polski, import do Polski – Wojciech Mroczek– Nr 1 (05)

 • Towary pochodzenia rolnego, eksport z Polski, import do Polski – Wojciech Mroczek – Nr 1 (05)

 • Produkty rybołówstwa – Wojciech Mroczek – Nr 1 (05)

 • Statystyczny Obraz Wspólnot – Wojciech Mroczek – Nr 2 (06), Nr 3 (07), Nr 4 (08), Nr 5 (09), Nr 6 (10), Nr 7,8 (11,12), Nr 9 (13), Nr 10 (14), Nr 11 (15), Nr 12 (16)

ABC UNII EUROPEJSKIEJ

 • Instytucje Wspólnot Europejskich - Parlament Europejski – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 2 (06)

 • Program pracy Komisji Europejskiej na 1992 r – Ewa Rzeszutek – Nr 6 (10)

 • Duńskie "Nej" dla Unii Europejskiej – Wojciech Mroczek – Nr 6 (10)

 • Obawy po duńskim wecie – Eliza Kończyk – Nr 2 (06)

 • Instytucje Wspólnot Europejskich - Rada Europejska – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 3 (07)

 • Instytucje Wspólnot Europejskich - Trybunał Rewidentów Księgowych – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 3 (07)

 • System prawny Wspólnot Europejskich – Ewa Synowiec – Nr 4 (08)

 • System podejmowania decyzji we Wspólnotach Europejskich – Ewa Synowiec – Nr 5 (09)

 • Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - EBOR – Ewa Rzeszutek – Nr 5 (09)

 • Europejski Bank Inwestycyjny – Ewa Kowalewska – Nr 6 (10)

 • Budżet Wspólnot Europejskich – Andrzej Komar – Nr 7/8 (11/12)

 • Koniunktura gospodarcza WE – Ewa Rzeszutek – Nr 9 (13)

 • Chmury nad Maastricht – Wojciech Mroczek – Nr 9 (13)

 • Rośnie sprzeciw Duńczyków wobec Traktatu z Maastricht – Eliza Kończyk – Nr 9 (13)

 • Zasada subsydiarności – lekiem na deficyt demokracji Wspólnoty? – Jan Anusz - Nr 10 (14)

 • Nowe możliwości współpracy politycznej – Sławomir Sienicki – Nr 10 (14)

 • Stan procesu ratyfikacji Traktatu z Maastricht w krajach WE – Eliza Kończyk – Nr 10 (14)

 • Duńska Biała Księga w sprawie Traktatu z Maastricht – Ewa Synowiec – Nr 10 (14)

 • Jednolity Rynek - za pięć dwunasta – Jan Anusz – Nr 11 (15)

 • Bundestag za Traktatem z Maastricht – Ewa Rzeszutek – Nr 11 (15)

 • Wielka Brytania - ratyfikacja w 1993 r.? – Wojciech Mroczek – Nr 11 (15)

 • European Free Trade Association – Eliza Kończyk – Nr 12 (16)

 • Polityka socjalna Wspólnot Europejskich – Sławomir Sienicki – Nr 12 (16)

 • Droga Irlandii, Grecji, Hiszpanii i Portugalii do Wspólnot Europejskich – Eliza Kończyk – Nr 12 (16)

WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE – KRAJE TRZECIE

 • Układ europejski o stowarzyszeniu Polski z WE - problematyka usług – Jarosław Pietras – Nr 2 (06)

 • Droga Hiszpanii do członkostwa w WE – Eliza Kończyk – Nr 2 (06)

 • Turcja zabiega o członkostwo we Wspólnotach Europejskich – Eliza Kończyk – Nr 2 (06)

 • Uznanie Chorwacji i Słowenii – Wojciech Mroczek – Nr 2 (06)

 • Wspólnota dla Wspólnoty – Wojciech Mroczek – Nr 2 (06)

 • Wspólnota Europejska - kraje bałtyckie – Wojciech Mroczek – Nr 2 (06)

 • Konsekwencje Układu o stowarzyszeniu z WE dla Polski – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 3 (07)

 • Wejście w życie Umów przejściowych WE z Polską, Węgrami i Czecho-Słowacją Pojawiają się problemy – Jan Anusz – Nr 3 (07)

 • Kontrowersje wokół bezcłowego importu samochodów do Polski – Jan Anusz – Nr 3 (07)

 • Europejski Obszar Ekonomiczny - spór między WE i EFTA w kwestii instytucji sądowniczej – Eliza Kończyk – Nr 3 (07)

 • Europejski Obszar Ekonomiczny – Eliza Kończyk – Nr 4 (08)

 • Integracja w ramach trójkąta – Eliza Kończyk – Nr 4 (08)

 • Macedonia jeszcze czeka, Bośnia i Hercegowina w europejskiej społeczności – Wojciech Mroczek – Nr 4 (08)

 • Rozszerzanie Wspólnot? – Eliza Kończyk – Nr 5 (09)

 • Bułgaria i Rumunia negocjują umowy o stowarzyszeniu z WE – Eliza Kończyk – Nr 5 (09)

 • Obawy zachodnioeuropejskich producentów przed skutkami Umowy o stowarzyszeniu Polski, Czecho-Słowacji i Węgier – Ewa Kaliszuk – Nr 5 (09)

 • Na Bałkanach bez zmian – Wojciech Mroczek – Nr 5 (09)

 • Ratyfikacja Układu Stowarzyszeniowego - odłożona – Mroczek Wojciech – Nr 6 (10)

 • Szwajcaria – kolejny kandydat do WE – Eliza Kończyk – Nr 6 (10)

 • Sankcje wobec małej Jugosławii – Wojciech Mroczek – Nr 6 (10)

 • Unia polityczna a neutralność krajów ubiegających się o członkostwo – Eliza Kończyk – Nr 7/8 (11/12)

 • Kontrowersje wokół importu stali - ciąg dalszy – Ewa Kaliszuk – Nr 7/8 (11/12)

 • Pomoc dla Polski w ramach PHARE – Eliza Kończyk – Nr 9 (13)

 • Milion ECU dla Wieliczki – Ewa Synowiec – Nr 9 (13)

 • WE – Czecho-Słowacja: Parlament Europejski odkłada debatę ratyfikacyjną nad Układem o Stowarzyszeniu – Ewa Synowiec – Nr 9 (13)

 • Nad Tamizą o Bośni – Wojciech Mroczek – Nr 9 (13)

 • Memorandum Grupy Wyszehradzkiej – Eliza Kończyk – Nr 10 (14)

 • Nowy Układ Europejski wkrótce – Eliza Kończyk – Nr 10 (14)

 • Pomoc dla stowarzyszonych krajów rozwijających się – Ewa Synowiec – Nr 10 (14)

 • Europejski Obszar Gospodarczy – Eliza Kończyk – Nr 11 (15)

 • Korzyści dla Krajów EFTA z utworzenia EOG – Ewa Synowiec – Nr 11 (15)

 • Spotkanie przedstawicieli Grupy Wyszehradzkiej z przywódcami Dwunastki – Ewa Synowiec – Nr 11 (15)

 • Układ Europejski z Bułgarią – Eliza Kończyk – Nr 11 (15)

 • EOG bez Szwajcarii – Wojciech Mroczek – Nr 12 (16)

 • Finlandia na drodze do WE – Adam Gwiazda – Nr 12 (16)

 • Elementy nowych założeń programu PHARE – Jan Anusz – Nr 12 (16)

 • Macedonia wciąż czeka – Wojciech Mroczek– Nr 12 (16)

INTEGRACJA POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

 • Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie miedzy Wspólnotami Europejskimi i Polską – Ewa Synowiec – Nr 1 (05)

 • Umowa przejściowa dotycząca przepływu towarów – Ewa Synowiec – Nr 1 (05)

 • Zasady handlu z Hiszpanią i Portugalią – Eliza Kończyk – Nr 1 (05)

 • Układ europejski o stowarzyszeniu Polski z WE - problematyka usług – Jarosław Pietras – Nr 2 (06)

 • Konsekwencje Układu o stowarzyszeniu z WE dla Polski – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 3 (07)

 • Wejście w życie Umów przejściowych WE z Polską, Węgrami i Czecho-Słowacją. Pojawiają się problemy – Jan Anusz – Nr 3 (07)

 • Kontrowersje wokół bezcłowego importu samochodów do Polski – Jan Anusz – Nr 3 (07)

 • Pomoc finansowa Wspólnoty Europejskiej dla Polski przewidziana Układem o stowarzyszeniu – Paweł Samecki, Beata Chojnowska – Nr 5 (09)

 • Obawy zachodnioeuropejskich producentów przed skutkami Umowy o stowarzyszeniu Polski, Czecho-Słowacji i Węgier – Ewa Kaliszuk – Nr 5 (09)

 • Konsekwencje Układu o Stowarzyszeniu dla przepływu kapitału między Polską i Wspólnotami Europejskimi – Beata Chojnowska – Nr 6 (10)

 • Sejm i senat za stowarzyszeniem z WE – Wojciech Mroczek – Nr 7/8 (11/12)

 • Konsekwencje stowarzyszenia - Raport Urzędu Pełnomocnika Rządu – Wojciech Mroczek – Nr 7/8 (11/12)

 • Bezcłowy import samochodów do Polski z WE – Jan Anusz – Nr 7/8 (11/12)

 • Ustawa o ratyfikacji Układu Europejskiego – Nr 9 (13)

 • Uchwała Sejmu w sprawie realizacji Układu Europejskiego – Nr 9 (13)

 • Parlament Europejski za – Wojciech Mroczek – Nr 9 (13)

 • Pomoc dla Polski w ramach PHARE – Eliza Kończyk – Nr 9 (13)

 • Milion ECU dla Wieliczki – Nr 9 (13)

 • Współpraca gospodarcza – Jan Anusz – Nr 14 (10)

 • Reforma polskiego systemu opodatkowania obrotu jako ważny element procesu dostosowawczego Polski do stowarzyszenia ze Wspólnotami Europejskimi – Ewa Rzeszutek – Nr 10 (14)

 • Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce – Mroczek Wojciech – Nr 11 (15)

 • Tearn Europe-Poland – Ewa Rzeszutek – Nr 11 (15)

 • Handel towarami włókienniczymi i odzieżowymi w Układzie Polska - WE – Krzysztof Ostrowski – Nr 11 (15)

 • Kontyngenty samochodowe rozdysponowane – Wojciech Mroczek – Nr 12 (16)

 • Centrum Badań Wspólnot Europejskich przy IKC HZ – Eliza Kończyk – Nr 12 (16)

WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA

 • Reguły pochodzenia towarów – Eliza Kończyk – Nr 1 (05)

 • Groźba postępowań antydumpingowych wobec importu stali z Europy Środkowo-Wschodniej do Wspólnoty – Ewa Synowiec - Nr 2 (06)

 • Art. 115 Traktatu Rzymskiego EWG furtką, dla protekcji rynku w poszczególnych krajach członkowskich – Ewa Synowiec – Nr 2 (06)

 • Zmiana w przepisach antydumpingowych Wspólnot Europejskich stosowanych wobec Polski, Czecho-Słowacji i Węgier – Ewa Kaliszuk – Nr 4 (08)

 • Handel rolny w Umowie przejściowej między Polską i WE – Wojciech Mroczek – Nr 5 (09)

 • Propozycje cen minimalnych na owoce miękkie importowane z krajów Europy Środkowo-Wschodniej – Ewa Synowiec – Nr 5 (09)

 • Opodatkowanie polskich obrotów handlowych ze Wspólnotami Europejskimi – Ewa Rzeszutek – Nr 6 (10)

 • Wspólnota broni się przed importem żelazokrzemu z Polski – Ewa Kaliszuk Nr 7/8 (11/12)

 • Koniec z możliwością powoływania się na art. 115 w utrudnianiu handlu wewnątrzwspólnotowego – Ewa Synowiec – Nr 9 (13)

 • Harmonizacja podatków pośrednich. Podatki konsumpcyjne-akcyzowe – Ewa Rzeszutek – Nr 9 (13)

 • Wspólnota pierwsza korzysta z klauzul ochronnych – Ewa Kaliszuk – Nr 9 (13)

 • Regulacje w handlu przetworzonymi artykułami spożywczymi w EWG – Krzysztof Ostrowski – Nr 10 (14)

 • Wspólnota będzie negocjować kolejne porozumienia z eksporterami wyrobów włókienniczo-odzieżowych – Ewa Synowiec – Nr 10 (14)

 • Handel towarami włókienniczymi i odzieżowymi w Układzie Polska - WE – Krzysztof Ostrowski – Nr 11 (15)

 • Wspólnota oskarża Rosję o dumping – Eliza Kończyk – Nr 11 (15)

 • Handel towarami stalowymi i węglowymi – Krzysztof Ostrowski – Nr 12 (16)

 • Cła antydumpingowe na eksport rur stalowych z Europy Środkowo-Wschodniej – Ewa Synowiec – Nr 12 (16)

POLITYKA W DZIEDZINIE USŁUG

 • Rynek usług i jego liberalizacja (I) – Ewa Synowiec – Nr 3 (07)

 • Rynek usług i jego liberalizacja. Usługi finansowe – Ewa Rzeszutek – Nr 4 (08)

 • Liberalizacja rynku usług (II). Sektor usług ubezpieczeniowych – Ewa Rzeszutek – Nr 5 (09)

JEDNOLITY RYNEK WEWNĘTRZNY

 • Siedem miesięcy do końca realizacji Programu Europa 1992 – Ewa Synowiec – Nr 3 (07)

 • Rynek usług i jego liberalizacja (I) – Ewa Synowiec – Nr 3 (07)

 • Rynek usług i jego liberalizacja. Usługi finansowe – Ewa Rzeszutek – Nr 4 (08)

 • Stan realizacji jednolitego rynku – Nr 5 (09)

 • Harmonizacja podatków pośrednich (I) – Ewa Synowiec – Nr 5 (09)

 • Liberalizacja rynku usług (II). Sektor usług ubezpieczeniowych – Ewa Rzeszutek – Nr 5 (09)

 • Wspólny rynek a ochrona dóbr kultury – Margarita Tarasewicz – Nr 5 (09)

 • Funkcjonowanie podatku od wartości dodanej (VAT) we Wspólnocie po 1 stycznia 1993 r – Anna Stępniewska – Nr 7,8 (11,12)

 • Stan realizacji jednolitego rynku wykonany w dziewięćdziesięciu procentach – Ewa Synowiec – Nr 9 (13)

 • Koniec z możliwością powoływania się na art. 115 w utrudnianiu handlu wewnątrzwspólnotowego – Ewa Synowiec – Nr 9 (13)

 • Bariery technologiczne w międzynarodowym obrocie towarowym – Marian Łukasiewicz – Nr 10 (14)

 • Jednolity Rynek - za pięć dwunasta – Jan Anusz – Nr 11 (15)

POLITYKA REGIONALNA

 • Polityka regionalna EWG w 1992 r – Eliza Kończyk – Nr 3 (07)

 • Program pomocy dla Polski – Eliza Kończyk – Nr 6 (10)

 • Projekt Funduszu Spójnościowego (Cohesion Fund) – Ewa Synowiec – Nr 7,8 (11,12)

 • Sposoby finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w ramach polityki regionalnej EWG – Anna Stępniewska – Nr 9 (13)

 • Polsko-niemiecka współpraca przygraniczna – Ewa Rzeszutek – Nr 12 (16)

UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA

 • Od Europejskiego Systemu Walutowego do Unii Monetarnej – Stanisław Umiński – Nr 2 (06)

 • Portugalia w europejskim mechanizmie kursowym – Eliza Kończyk – Nr 4 (08)

POLITYKA WOBEC MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

 • Zakładanie przedsiębiorstw - ustalenia Układu o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi – Jarosław Pietras– Nr 4 (08)

 • Business Cooperation Network (BC-NET) w Polsce – Wojciech Mroczek – Nr 4 (08)

 • Zanim podejmiesz decyzję o joint-venture – Helena Latkiewicz – Nr 6 (10)

 • Kreowanie środowiska sprzyjającego konkurencyjności przedsiębiorstw – Margarita Tarasewicz – Nr 7,8 (11,12)

 • Sposoby finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w ramach polityki regionalnej EWG – Anna Stępniewska – Nr 9 (13)

 • Rada Ministrów WE o wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw – Anna Stępniewska – Nr 10 (14)

 • Nowa polityka WE wobec małych i średnich przedsiębiorstw – Helena Latkiewicz – Nr 11 (15)

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAWY WEWNĘTRZNE

 • Europejski Obszar Ekonomiczny - spór między WE i EFTA w kwestii instytucji sądowniczej – Eliza Kończyk– Nr 3 (07)

 • System prawny Wspólnot Europejskich – Ewa Synowiec – Nr 4 (08)

POLITYKA BADAWCZO-ROZWOJOWA

 • B+R, nowe technologie, "Europa laboratoriów" – Jan Anusz – Nr 2 (06)

 • Główne osiągnięcia polityki B + R w 1991 r. (I) – Jan Anusz – Nr 6 (10)

 • Główne osiągnięcia polityki B+R w 1991 r. (II) – Jan Anusz – Nr 7,8 (11,12)

 • Główne osiągnięcia polityki B+R w 1991 r. (lll) – Jan Anusz – Nr 9 (13)

 • Sukcesy programu ERASMUS – Jan Anusz – Nr 10 (14)

 • COMETT - szkoła nowych technologii – Jan Anusz – Nr 10 (14)

 • Projekt Ramowego Programu na 1994-1998 – Jan Anusz – Nr 11 (15)

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

 • INTRASTAT: Trudne problemy nowego systemu statystycznego handlu wewnętrznego WE – Jan Anusz – Nr 6 (10)

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA

 • Propozycje zmian w polityce rolnej EWG – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 2 (06)

 • Zasady liberalizacji eksportu produktów spożywczych z Polski do WE w ramach stowarzyszenia – Wojciech Mroczek– Nr 2 (06)

 • Zasoby i użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych krajów WE – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 3 (07)

 • Zatrudnienie w rolnictwie krajów Wspólnoty Europejskiej – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 4 (08)

 • Mechanizacja w rolnictwie krajów Wspólnoty Europejskiej – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 5 (09)

 • Decyzje Rady Ministrów w sprawie reformy polityki rolnej WE – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 6 (10)

 • Finansowanie wspólnej polityki rolnej w przededniu jej reformy – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 7,8 (11,12)

 • Sytuacja na rynkach rolnych Wspólnoty Europejskiej (I) - Produkty roślinne – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 7,8 (11,12)

 • Sytuacja na rynkach rolnych Wspólnoty Europejskiej (II) - Produkty zwierzęce – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 9 (13)

 • Przewidywania Komisji dotyczące wydatków Wspólnoty Europejskiej w związku z realizacją reformy rolnej – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 10 (14)

 • Stanowisko Wspólnoty w odniesieniu do projektów rolnych w rokowaniach Rundy Urugwajskiej GATT – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 11 (15)

 • Mleczarstwo EWG – Dorota Czykier-Wierzba, Paweł Wierzba – Nr 11 (15)

 • Zmiany na rynku zbóż – Eliza Kończyk – Nr 11 (15)

 • Polityka strukturalna w rolnictwie WE od połowy lat osiemdziesiątych – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 12 (16)

POLITYKA KONKURENCJI

 • Francja kwestionuje umowę Komisji ze Stanami Zjednoczonymi na temat polityki konkurencji – Jan Anusz – Nr 2 (06)

KULTURA I POLITYKA AUDIOWIZUALNA

 • Wspólny rynek a ochrona dóbr kultury – Margarita Tarasewicz – Nr 5 (09)

POLITYKA PODATKOWA

 • Harmonizacja podatków pośrednich (I) – Ewa Synowiec – Nr 5 (09)

 • Koniec z możliwością powoływania się na art. 115 w utrudnianiu handlu wewnątrzwspólnotowego – Ewa Synowiec – Nr 9 (13)

 • Podatki konsumpcyjno-akcyzowe – Ewa Rzeszutek – Nr 9 (13)

POLITYKA PRZEMYSŁOWA

 • B+R, nowe technologie, "Europa laboratoriów" – Jan Anusz – Nr 2 (06)

 • Francja kwestionuje umowę Komisji ze Stanami Zjednoczonymi na temat polityki konkurencji – Jan Anusz– Nr 2 (06)

 • Polityka przemy słowa WE na cenzurowanym – Jan Anusz – Nr 3 (07)

 • Sukces Europartenariatu w Lipsku – Jan Anusz – Nr 3 (07)

 • Przedsięwzięcia Komisji w 1991 r – Jan Anusz – Nr 4 (08)

 • Europejskie kręgi przemysłowe zaniepokojone brakiem pełnej informacji o zasadach handlu z nowo stowarzyszonymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej – Ewa Synowiec – Nr 4 (08)

 • Zanim podejmiesz decyzję o joint venture – Helena Latkiewicz – Nr 6 (10)

 • Rządy krajów członkowskich nadal subsydiują przemysł – Eliza Kończyk – Nr 9 (13)

POLITYKA SPOŁECZNA I ZATRUDNIENIE

 • Perspektywy przepływu siły roboczej w świetle Układu o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi – Ewa Synowiec – Nr 3 (07)

 • Zatrudnienie w rolnictwie krajów Wspólnoty Europejskiej – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 4 (08)

 • Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy – Margarita Tarasewicz – Nr 11 (15)

 • Polityka socjalna Wspólnot Europejskich – Sławomir Sienicki – Nr 12 (16)

POLITYKA W DZIEDZINIE RYBOŁÓWSTWA

 • Liberalizacja handlu rybami – Adam Gwiazda – Nr 4 (08)

 • Niedoskonały system kontroli i nadzoru rybołówstwa we Wspólnocie – Adam Gwiazda – Nr 5 (09)

 • Subsydia EWG dla rybołówstwa – Adam Gwiazda – Nr 6 (10)

 • Handel zagraniczny rybami krajów WE – Adam Gwiazda – Nr 7,8 (11,12)

 • Połowy floty krajów Wspólnoty na wodach międzynarodowych – Adam Gwiazda – Nr 9 (13)

 • Nieskuteczne zarządzanie nakładem połowowym w krajach EWG – Adam Gwiazda – Nr 10 (14)

 • Propozycje zmian we Wspólnej Polityce Rybackiej – Adam Gwiazda – Nr 12 (16)