Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie) - Spis treści numerów 1993

STATYSTYCZNY OBRAZ WSPÓLNOT

 • Statystyczny Obraz Wspólnot – Wojciech Mroczek – Nr 1 (17), 3 (19), 4 (20), 5 (21), 6 (22), 7/8 (23/24), 9 (25), 10 (26), 11 (27), 12 (28)

ABC UNII EUROPEJSKIEJ

 • Prezydentura państw członkowskich WE – Wojciech Mroczek – Nr 1 (17)

 • Szczyt w Edynburgu – Eliza Kończyk – Nr 1 (17)

 • Europejska jednostka walutowa - ECU – Ewa Rzeszutek – Nr 3 (19)

 • Sprawozdanie Komisji z działalności Wspólnot Europejskich w 1992 r. – Jan Anusz – Nr 4 (20)

 • Program pracy Komisji Wspólnot Europejskich na lata 1993-1994 – Helena Latkiewicz – Nr 4 (20)

 • Intrastat nowy system statystyczny dla handlu wewnątrzwspólnotowego – Jan Anusz – Nr 5 (21)

 • Referendum w Danii – Wojciech Mroczek – Nr 5 (21)

 • Belgia przewodzi Wspólnocie – Ewa Synowiec – Nr 6 (22)

 • Wyniki szczytu Rady Europejskiej w Kopenhadze – Eliza Kończyk – Nr 6 (22)

 • System walutowy Wspólnoty Europejskiej (I) – Ewa Rzeszutek – 7/8 (23/24)

 • System walutowy Wspólnoty Europejskiej (II) – Ewa Rzeszutek – 9 (25)

 • Parlament brytyjski ratyfikował Traktat z Maastricht – Wojciech Mroczek – Nr 9 (25)

 • Unia ekonomiczna i monetarna – Ewa Rzeszutek – Nr 10 (26)

 • Europejski pociąg ruszył – Wojciech Mroczek – Nr 10 (26)

 • Instytucje odpowiedzialne za realizację programów pomocy Wspólnot Europejskich dla Polski – Nr 10 (26)

 • Unia Europejska - kwestie nazewnictwa – Ewa Synowiec – Nr 11 (27)

 • Rozpoczął się kolejny etap integracji – Jolanta Zombirt – Nr 11 (27)

 • Nowe instytucje Unii Europejskiej – Wojciech Mroczek – Nr 11 (27)

 • Unia Zachodnioeuropejska – Wojciech Mroczek – Nr 12 (28)

 • Biała Księga '93 - na uniwersytecką półkę czy do wykorzystania w praktyce? – Jolanta Zombirt – Nr 12 (28)

WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE – KRAJE TRZECIE

 • Wzrost znaczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej w handlu WE w I półroczu 1992 r – Jan Anusz – Nr 3 (19)

 • "COST" bliżej Europy Środkowo-Wschodniej – Jan Anusz – Nr 3 (19)

 • Nowy Układ Europejski – Eliza Kończyk – Nr 3 (19)

 • Bruksela chce wesprzeć reformy Jelcyna – Ewa Synowiec – Nr 4 (20)

 • EUROBAROMETR prosi mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej o wyrażenie opinii o Wspólnotach Europejskich – Ewa Synowiec – Nr 4 (20)

 • Neutralność a członkostwo w przyszłej Unii Europejskiej – Eliza Kończyk – Nr 4 (20)

 • Nowe zasady liberalizacji handlu WE z krajami Grupy Wyszehradzkiej -propozycja Komisji WE – Eliza Kończyk – Nr 5 (21)

 • Komisja Wspólnot Europejskich proponuje zawarcie umowy o utworzeniu strefy wolnego handlu z Rosją – Eliza Kończyk – Nr 5 (21)

 • Raport Komisji WE na temat rozszerzenia Wspólnoty – Ewa Kaliszuk – Nr 6 (22)

 • Czechy i Słowacja parafowały odrębne Układy Europejskie – Ewa Synowiec – Nr 7/8 (23/24)

 • Układ o Europejskim Obszarze Gospodarczym wciąż czeka na wejście w życie – Ewa Synowiec – Nr 7/8 (23/24)

 • Zasady funkcjonowania przyszłego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Eliza Kończyk – Nr 7/8 (23/24)

 • Handel artykułami rolnymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym – Ewa Synowiec – Nr 7/8 (23/24)

 • Problemy członkostwa Norwegii w WE – Eliza Kończyk – Nr 10 (26)

 • Unia celna Turcji ze Wspólnotą – Eliza Kończyk – Nr 10 (26)

 • Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym wciąż nie ratyfikowane – Adam Gwiazda – Nr 11 (27)

 • Szwajcaria - blaski i cienie neutralności – Eliza Kończyk – Nr 11 (27)

 • Wchodzi w życie Europejski Obszar Gospodarczy – Eliza Kończyk – Nr 12 (28)

 • Czechy i Słowacja podpisały nowe Układy Europejskie z WE – Stanisław Ładyka – Nr 12 (28)

 • Stan stosunków umownych krajów Europy Środkowo-Wschodniej z WE – Eliza Kończyk – Nr 12 (28)

 • Wspólnoty Europejskie nawiązały stosunki dyplomatyczne z Macedonią – Wojciech Mroczek – Nr 12 (28)

INTEGRACJA POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

 • Umowa Polska-EFTA – Nr 2 (18)

 • Przedłużenie Umowy Przejściowej – Eliza Kończyk – Nr 3 (19)

 • Ośrodek Informacji i Dokumentacji WE Uniwersytetu Warszawskiego – Wojciech Mroczek – Nr 3 (19)

 • Pomoc Wspólnot Europejskich dla Polski – Ewa Rzeszutek – Nr 4 (20)

 • Struktura towarowa eksportu Polski do krajów WE na początku lat dziewięćdziesiątych – Józef Misala – Nr 4 (20)

 • Współpraca Polski z WE w dziedzinie ceł i podatków – Ewa Synowiec – Nr 5 (21)

 • Stosunki handlowe Polski ze Wspólnotą po wejściu w życie Umowy przejściowej (I) – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 5 (21)

 • Stosunki handlowe Polski ze Wspólnotą po wejściu w życie Umowy przejściowej (II) – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 6 (22)

 • Miejsce Polski w handlu zagranicznym Wspólnoty Europejskiej – Ewa Rzeszutek – Nr 6 (22)

 • Pomoc z Funduszu PHARE w praktyce – Ewa Rzeszutek – Nr 6 (22)

 • Co z całkowitą liberalizacją eksportu w ramach obrotu uszlachetniającego z Polski do WE – Ewa Synowiec – Nr 6 (22)

 • Kolejne lobby proeuropejskie – Wojciech Mroczek – Nr 6 (22)

 • Potencjalne korzyści dla polskich eksporterów wynikające z postanowień szczytu WE w Kopenhadze – Katarzyna Śledziewska, Jarosław Pietras, Ewa Synowiec – Nr 7/8 (23/24)

 • Kłopoty z eksportem wiśni do Wspólnoty – Ewa Synowiec – Nr 7/8 (23/24)

 • Handel artykułami rolnymi w pierwszym roku obowiązywania Umowy Przejściowej Polski ze Wspólnotą – Wojciech Mroczek – Nr 7/8 (23/24)

 • Pryszczyca i jej skutki dla eksportu żywych zwierząt z Polski do Wspólnoty – Janusz Rowiński – Nr 7/8 (23/24)

 • Współpraca gospodarcza Polska — Niemcy – Ewa Rzeszutek – Nr 7/8 (23/24)

 • Bundestag i Bundesrat akceptują Układy o stowarzyszeniu Polski i Węgier z WE – Wojciech Mroczek – Nr 9 (25)

 • Lobbing w strategii polskich banków a proces stowarzyszenia z WE – Jolanta Zombirt – Nr 9 (25)

 • Pomoc finansowa Wspólnot Europejskich dla Polski – Ewa Rzeszutek – Nr 10 (26)

 • Opinia publiczna o integracji ze Wspólnotami Europejskimi – Halina Frańczak – Nr 10 (26)

 • Strategia działania polskich przedsiębiorstw na rynku Wspólnot Europejskich – Stanisław Umiński – Nr 10 (26)

 • Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego – Wojciech Mroczek – Nr 10 (26)

 • Instytucje odpowiedzialne za realizację programów pomocy Wspólnot Europejskich dla Polski – Nr 10 (26)

 • Kiedy wejdzie w życie Układ Europejski – Ewa Synowiec – Nr 11 (27)

 • Stowarzyszenie Polski z Unią Zachodnioeuropejską? – Wojciech Mroczek – Nr 11 (27)

 • Polska polityka rolna a stowarzyszenie z WE – Dorota Czykier-Wierzba , Paweł Wierzba – Nr 11 (27)

 • Powstał Parlamentarny Komitet Stowarzyszenia – Ewa Synowiec – Nr 12 (28)

 • Biała Księga Ekonomiczna już prawie gotowa – Ewa Synowiec – Nr 12 (28)

 • Trwa realizacja programu dostosowawczego – Ewa Synowiec – Nr 12 (28)

 • Certyfikat ISO ułatwia eksport do WE – Wojciech Mroczek– Nr 12 (28)

WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA

 • Skutki liberalizacji importu ze Wspólnoty a polskie rolnictwo – Eliza Kończyk – Nr 1 (17)

 • Polska i Brazylia oskarżone o dumping w eksporcie surówki – Ewa Kaliszuk – Nr 1 (17)

 • Cło antydumpingowe na import żelazokrzemu z Polski – Ewa Kaliszuk – Nr 1 (17)

 • Komisja nadzoruje import wyrobów żelaznych i stalowych – Ewa Kaliszuk – Nr 1 (17)

 • Reguły pochodzenia produktów naftowych – Eliza Kończyk – Nr 1 (17)

 • Wspólnotowy system importu bananów a reguły jednolitego rynku –Ewa Synowiec – Nr 3 (19)

 • Brak porozumienia w sprawie polityk handlowej wobec krajów trzecich – Ewa Synowiec – Nr 3 (19)

 • Warunki eksportu polskich tekstyliów do WE w 1993 r. – Helena Latkiewicz – Nr 3 (19)

 • Zakaz importu produktów chowu i zwierząt rzeźnych z Europy Środkowo-Wschodniej – Wojciech Mroczek – Nr 4 (20)

 • Bariery celne w dostępie eksportu z Polski, Czech, Słowacji i Węgier u progu stowarzyszenia ze Wspólnotami Europejskimi – Ewa Synowiec – Nr 4 (20)

 • Spór wokół ujednolicenia środków protekcji handlowej – Ewa Synowiec – Nr 4 (20)

 • Wspólny Rynek: nowe regulacje dla importerów ryb – Adam Gwiazda – Nr 4 (20)

 • Ceny minimalne na ryby importowane do krajów WE – Adam Gwiazda – Nr 4 (20)

 • Inspekcja importowanych ryb w praktyce – Adam Gwiazda – Nr 4 (20)

 • Kwoty i plafony jako środki ochrony rynku WE przed importem – Wojciech Mroczek – Nr 5 (21)

 • Zakaz importu żywych zwierząt z Polski do WE nadal w mocy – Wojciech Mroczek – Nr 5 (21)

 • Wszczęcie postępowania antydumpingowego w WE wobec importu nawozów sztucznych – Ewa Kaliszuk – Nr 5 (21)

 • Polskie rury stalowe bez szwu - decyzja WE w sprawie ostatecznych środków antydumpingowych – Ewa Kaliszuk– Nr 5 (21)

 • Kwoty taryfowe na stal z Czech i Słowacji – Ewa Kaliszuk – Nr 5 (21)

 • Przedłużenie preferencji celnych dla krajów byłej RWPG w związku ze zjednoczeniem Niemiec – Ewa Kaliszuk– Nr 6 (22)

 • Problemy w eksporcie żywca z Europy Środkowo-Wschodniej do WE – Adam Gwiazda, Ewa Synowiec – Nr 6 (22)

 • Uszczelnianie granicy celnej w imporcie tekstyliów do WE – Helena Latkiewicz – Nr 7,8 (23,24)

 • Przejściowe regulacje w dostępie do rynku byłej NRD – Ewa Kaliszuk – Nr 10 (26)

 • Francja utrudnia zakończenie Rundy Urugwajskiej GATT – Wojciech Mroczek– Nr 10 (26)

 • Zmiany w przepisach antydumpingowych Wspólnoty – Ewa Kaliszuk – Nr 11 (27)

 • Porozumienie GATT coraz bliżej – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Ewa Synowiec – Nr 11 (27)

 • Koniec trudnych rokowań GATT – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 12 (28)

JEDNOLITY RYNEK WEWNĘTRZNY

 • Jednolity rynek dla polskich eksporterów ? – Ewa Synowiec – Nr 1 (17)

 • Wspólnotowy Kodeks Celny – Ewa Synowiec – Nr 1 (17)

 • Dyscyplina krajów członkowskich we wdrażaniu zasad jednolitego rynku – Ewa Synowiec – Nr 1 (17)

 • Jednolity rynek - a co ze swobodą przepływu osób ? – Ewa Synowiec – Nr 1 (17)

 • Podatki pośrednie a jednolity rynek europejski – Helena Latkiewicz – Nr 1 (17)

 • Polityka cenowa w sektorze motoryzacyjnym – Ewa Synowiec – Nr 3 (19)

 • Transpozycja dyrektyw w narodowe systemy prawne ciągle nie zakończona – Wojciech Mroczek – Nr 4 (20)

 • Nowe procedury dotyczące egzekwowania norm bezpieczeństwa w towarach importowanych z krajów trzecich – Ewa Synowiec – Nr 4 (20)

 • Raport Sutherlanda - pierwsza ocena realizacji jednolitego rynku wewnętrznego – Ewa Synowiec – Nr 5 (21)

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

 • Wspólnota popiera odnawialne źródła energii – Jan Anusz – Nr 10 (26)

POLITYKA REGIONALNA

 • "UWERTURA" do Polski – Eliza Kończyk – Nr 4 (20)

UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA

 • Sytuacja gospodarcza w 1992 r. i prognoza na rok 1993 – Ewa Rzeszutek – Nr 1(17)

 • Działania Wspólnoty w kierunku wzmocnienia ECU jako waluty transakcyjnej – Ewa Rzeszutek – Nr 5 (21)

 • Kryzys w Europejskim Systemie Monetarnym – Jolanta Zombirt – Nr 6 (22)

 • System walutowy Wspólnot Europejskich (I) – Ewa Rzeszutek – Nr 7/8 (23/24)

 • Grupa Wyszehradzka a kryteria konwergencji z Maastricht – Ewa Synowiec – Nr 7/8 (23/24)

 • Model "Bubette" – Jolanta Zombirt – Nr 7/8 (23/24)

 • Europejskie inicjatywy pobudzania wzrostu gospodarczego – Anna Stępniewska – Nr 7/8 (23/24)

 • System walutowy Wspólnot Europejskich (II) – Ewa Rzeszutek – Nr 9 (25)

 • Co z unią monetarną po kryzysie walutowym? – Jolanta Zombirt – Nr 9 (25)

 • Unia ekonomiczna i monetarna – Ewa Rzeszutek – Nr 10 (26)

 • Sytuacja na rynkach walutowych a koniunktura gospodarcza – Ewa Rzeszutek – Nr 11 (27)

 • Zamrożenie koszyka Europejskiej Jednostki Walutowej - ECU – Ewa Rzeszutek – Nr 12 (28)

POLITYKA WOBEC MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

 • Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw jednym z warunków ożywienia gospodarczego w WE – Helena Latkiewicz – Nr 5 (21)

 • Memorandum Komisji Europejskiej w sprawie małych i średnich przedsiębiorstw – Anna Stępniewska – Nr 11 (27)

 • Struktura wielkości przedsiębiorstw WE – Stanisław Umiński – Nr 12 (28)

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA

 • Rolnictwo i obszar wiejski a reforma funduszy strukturalnych (I) – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 1 (17)

 • Skutki liberalizacji importu ze Wspólnoty a polskie rolnictwo – Eliza Kończyk – Nr 1 (17)

 • Rolnictwo i obszar wiejski a reforma funduszy strukturalnych we Wspólnocie Europejskiej (II) – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 3 (19)

 • Wyniki produkcyjne i ekonomiczne rolnictwa EWG – Dorota Czykier-Wierzba – Nr 3 (19)

 • Gospodarstwa rolne mające trudności finansowe w państwach WE – Dorota Czykier-Wierzba, Ryszard Wierzba – Nr 4 (20)

 • Stan dzisiejszy i perspektywy finansowania wspólnej polityki rolnej – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 4 (20)

 • Zasady organizacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 5 (21)

 • Porozumienie między WE i USA w sprawie dalszych negocjacji rolnych w Rundzie Urugwajskiej GATT – Maria Ciepielewska – Nr 6 (22)

 • Przyszła polityka strukturalna WE w świetle decyzji z Maastricht i Edynburga oraz dalszej reformy funduszy strukturalnych – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 6 (22)

 • Handel artykułami rolnymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym – Ewa Synowiec – Nr 7/8 (23/24)

 • Rozszerzenie WE a wspólna polityka rolna – Adam Gwiazda – Nr 7/8 (23/24)

 • Zmiany cen uzyskiwanych i płaconych przez producentów rolnych w krajach Wspólnoty Europejskiej – Ireneusz Jędrzejewski – Nr 9 (25)

POLITYKA PRZEMYSŁOWA

 • Przemysł stalowy Wspólnoty u progu głębokiej restrukturyzacji – Ewa Kaliszuk – Nr 3 (19)

 • Restrukturyzacja przemysłu węglowego na przykładzie Belgii – Małgorzta Czornik – Nr 4 (20)

 • Wspieranie działalności przedsiębiorstw jako element polityki przemysłowej Wspólnoty – Ewa Synowiec – Nr 9 (25)

 • Dostęp polskich firm do wspólnotowych akcji wspierania przedsiębiorstw – Ewa Synowiec – Nr 9 (25)

 • Wspólnota popiera odnawialne źródła energii – Jan Anusz – Nr 10 (26)

 • Przemysł zbrojeniowy Wspólnoty - trudy wyjścia z kryzysu – Nr10 (26)

 • Struktura wielkości przedsiębiorstw WE – Stanisław Umiński – Nr 12 (28)

POLITYKA SPOŁECZNA I ZATRUDNIENIE

 • Bezrobocie - problem gospodarczy i społeczny we Wspólnocie – Stanisław Ładyka – Nr 10 (26)

 • Systemy odszkodowań z tytułu bezrobocia na europejskim rynku pracy – Helena Latkiewicz – Nr 11 (27)

POLITYKA W DZIEDZINIE RYBOŁÓWSTWA

 • Decyzje Rady Wspólnoty dotyczące nowej Polityki Rybackiej – Adam Gwiazda – Nr 3 (19)

 • Wspólny Rynek: nowe regulacje dla importerów ryb – Adam Gwiazda – Nr 4 (20)

 • Ceny minimalne na ryby importowane do krajów WE – Adam Gwiazda – Nr 4 (20)

 • Inspekcja importowanych ryb w praktyce – Adam Gwiazda - Nr 4 (20)

 • Komisja przyjmuje dalsze środki ochronne w imporcie ryb – Ewa Synowiec – Nr 5 (21)

 • "Odchudzony" budżet WE a rybołówstwo – Adam Gwiazda – Nr 9 (25)

 • Kraje Unii Europejskiej bez kwot połowowych na wodach USA w 1994 roku – Adam Gwiazda - Nr 11 (27)

 • Charakterystyka sektora rybnego Unii Europejskiej – Adam Gwiazda – Nr 12 (28)

UNIA CELNA UE

 • Wspólnotowy Kodeks Celny – Ewa Synowiec – Nr 1 (17)

KULTURA I POLITYKA AUDIOWIZUALNA

 • Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego – Wojciech Mroczek – Nr 10 (26)