Handel Wewnętrzny

ISSN 0438-5403

Czasopismo „Handel Wewnętrzny” to dwumiesięcznik wydawany od 1954 r., adresowany do środowiska naukowego, studentów uczelni publicznych i niepublicznych, wszystkich szczebli zarządzania i przedstawicieli praktyki gospodarczej.

Profil czasopisma pozwala na kształtowanie poglądów na temat funkcjonowania orientacji rynkowej przedsiębiorstw działających na rynku polskim i rynkach zagranicznych. Dwumiesięcznik stanowi forum prezentacji oryginalnych analiz teoretycznych i wyników prac naukowo-badawczych o charakterze mikro- i makroekonomicznym, dotyczących szeroko rozumianego rynku, zarządzania, marketingu, konsumpcji i funkcjonowania przedsiębiorstw. Przyjmowane są też opracowania naukowe o charakterze interdyscyplinarnym.

Artykuły publikowane są na zasadach nieodpłatnych w języku polskim i angielskim.

Czasopismo „Handel Wewnętrzny” znajduje się w części B wykazu czasopism naukowych (komunikat MNiSzW z 09.12.2016) pod pozycją 643. Za publikację w periodyku przyznaje się 12 punktów.

Czasopismo indeksowane i archiwizowane w bazach: BazEkon, CEEOL, CEJSH, EBSCO, ProQuest.

Czasopismo poddane ewaluacji w Index Copernicus Journals Master List. W procesie ewaluacji w 2016 roku uzyskało wskaźnik ICV 40,40. Informacja dostępna na stronie: http://journals.indexcopernicus.com/

Artykuły dostępne na zasadzie open access, na stronie czasopisma.

Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną.

Wydawca

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowy Instytut Badawczy
02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87
tel.: (48) 22 628-55-85, 22 813-46-50, 22 813-51-86
fax: (48) 22 628-24-79
http://ibrkk.pl

Redakcja

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowy Instytut Badawczy
02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87
tel.: (48) 22 628-55-85, 22 813-46-50, 22 813-51-86, wew. 410
e-mail:

Sekretarz Redakcji: Małgorzata Wieteska-Rostek
tel. (48) 22 628-55-85, 22 813-46-50, 22 813-51-86, wew. 410
tel. kom. (48) 602 131 845
e-mail: