Handel Wewnętrzny - Warunki prenumeraty

Cena prenumeraty rocznej w Instytucie: 240 zł (w tym 5% VAT)

Zamówienia na prenumeratę można złożyć bezpośrednio w IBRKK-PIB:

  • w księgarni
  • za pomocą e-maila
  • listownie (wraz z kopią dowodu wpłaty) na adres Instytutu
    (konto: BGK 96 1130 1017 0019 9682 2120 0001, z dopiskiem "Prenumerata - Handel Wewnętrzny")

Zamówienia na prenumeratę krajową można złożyć również (w oddziałach regionalnych lub na stronach internetowych):

Cena prenumeraty rocznej zagranicznej: 240 zł (w tym 5% VAT) + koszty wysyłki (konto: GOSKPLPW 96 1130 1017 0019 9682 2120 0001, z dopiskiem „prenumerata - Handel Wewnętrzny").