Telefon: +48 22 628 55 85  

Handel Wewnętrzny - Spis treści numerów z 2012 r.

Spis treści

 • Klastry - idea i praktyka w Polsce - URSZULA KŁOSIEWICZ-GÓRECKA - Nr 1
 • Koszty badań marketingowych a działania rynkowe przedsiębiorstw - PIOTR TARKA - Nr 1
 • Behaviour of Elderly People in Tourist Services Market - ANNA DĄBROWSKA, EWELINA STRZELECKA - Nr 1
 • Polityka cenowa przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego na rynkach zagranicznych (wyniki badań empirycznych) - EWA DUCHNOWSKA - Nr 1
 • Zachowania rynkowe nabywców jako następstwa nieetycznych działań handlowców - AGNIESZKA I. BARUK - Nr 1
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw usługowych w Polsce - ROBERT NOWACKI - Nr 1
 • Zapewnienie bezpieczeństwa opakowań produktów żywnościowych w łańcuchu dostaw - MAŁGORZATA LISIŃSKA-KUŚNIERZ, AGNIESZKA KAWECKA - Nr 1
 • Proces kształtowania społecznej odpowiedzialności organizacji - WIESŁAW ŁUKASIŃSKI, MARIUSZ SOŁTYSIK - Nr 2
 • Postrzeganie zaufania w działalności gospodarczej - ADAM RUDZEWICZ, EMILIA JĘDRZEJCZYK - Nr 2
 • Ocena funkcjonowania systemu zarządzania jakością w małych i średnich organizacjach handlowych - DOMINIK ZIMON, TADEUSZ SIKORA - Nr 2
 • Activities of a Local Government and Growth of Competitiveness of Service and Commercial Enterprises - BOŻENA SŁOMIŃSKA - Nr 2
 • Postępowanie proekologiczne w hotelarstwie wyrazem społecznej odpowiedzialności w biznesie - PIOTR DOMINIK - Nr 2
 • Problemy gospodarstw domowych ze spłatą bieżących zobowiązań - PAULINA ANIOŁA, ZBIGNIEW GOŁAŚ - Nr 2
 • Rynek PLP wielkopowierzchniowych detalistów sieciowych FMCG w Polsce - LESZEK MICHALCZYK - Nr 2
 • W setną rocznicę urodzin. Wkład Profesora Zbigniewa Zakrzewskiego w rozwój nauki o handlu - Maria Sławińska - Nr 3
 • Siła przetargowa przedsiębiorstw hurtowych we współpracy z partnerami biznesowymi - Urszula Kłosiewicz-Górecka - Nr 3
 • Advertising Activity Management at Service Enterprises in Poland - Robert Nowacki - Nr 3
 • Zróżnicowanie warunków i jakości życia ludności państw Unii Europejskiej - Agnieszka Kozera, Cezary Kozera - Nr 3
 • Planowanie działalności marketingowej polskich przedsiębiorstw na eurorynku - rozważania teoretyczne - Marcin Komor - Nr 3
 • Wpływ cen i polityki cenowej państw Unii Europejskiej na import równoległy produktów leczniczych - Aleksandra Czerw - Nr 3
 • Sposoby ograniczania szarej strefy w Internecie - Bogdan Mróz - Nr 3
 • Wpływ spowolnienia gospodarczego w Polsce w latach 2009-2011 na konsumpcję żywności - Krystyna Świetlik - Nr 4
 • Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami kultury na Dolnym Śląsku - Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska - Nr 4
 • Zmiany w sieci magazynowej handlu w pierwszej dekadzie XXI wieku - Sławomir Tajer - Nr 4
 • Zachowania konsumpcyjne polskich gospodarstw domowych w okresie II fali kryzysu - Tomasz Zalega - Nr 4
 • TSL Sector Companies and Their Offer of Logistics Services - Marcin Świtała - Nr 4
 • Czynniki warunkujące działalność innowacyjną w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w latach 1989-2010 - Wojciech Przychodzeń - Nr 4
 • Doskonalenie procesu obsługi klienta przy wykorzystaniu badań typu „Tajemniczy Klient" na przykładzie Ford Polska Sp. z o.o. - Olga Dyczkowska-Uss - Nr 4
 • Wielokryterialna analiza czynników strategii konkurencyjnej banków na przykładzie wybranych oddziałów banków małopolskich - Leszek Michalczyk - Nr 4
 • Alians strategiczny - dylematy wyboru - Jacek Chwałek - Nr 5
 • Impact of the Free and Open Source Software on Enterprises' Activities. Research Conclusions - Wanda Karpińska-Mizielińska, Tadeusz Smuga - Nr 5
 • Zakup towarów w przedsiębiorstwach handlowych - ocena stanu i kierunki zmian - Urszula Kłosiewicz-Górecka - Nr 5
 • Inwestycje zagraniczne w sektorze usług - Lidia Kuczewska - Nr 5
 • Marka jako czynnik determinujący wybory żywieniowe dzieci - Marta Anna Troć, Magdalena Zegan, Beata Sińska, Ewa Michota-Katulska - Nr 5
 • Uwarunkowania zewnętrzne handlu zagranicznego w okresie kryzysu finansowego i ich wpływ na rentowność polskich eksporterów - Dorota Ciesielska - Nr 5
 • Sustainable Consumption in the Field of Nutrition in Germany - Four Examples - Barbara Freytag-Leyer - Nr 6
 • Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce - Wojciech Przychodzeń - Nr 6
 • Perspektywy rozwoju e-commerce w Polsce - Leszek Michalczyk - Nr 6
 • Strategie konkurencji przedsiębiorstw przetwórstwa owocowo-warzywnego w warunkach konwergencji rynku krajowego i zagranicznego - Joanna Wiśniewska - Nr 6
 • Analiza strategiczna spółki akcyjnej Indykpol SA przy wykorzystaniu metody SPACE - Anna Zielińska-Chmielewska - Nr 6

WYWIAD

 • Znaczenie i przyszłość jakościowych badań marketingowych - wywiad z prof. dr hab. Dominiką Maison - ARKADIUSZ WÓDKOWSKI - Nr 1
 • Wywiad z Grażyną Rokicką, prezesem Stowarzyszenia Konsumentów Polskich (SKP) - ANNA DĄBROWSKA - Nr 2
 • Franchising (franczyza) szansą ekspansywnego rozwoju przedsiębiorstw - Z Moniką Dąbrowską (Prezesem Polskiej Organizacji Franczyzodawców) i Michałem Wiśniewskim (Dyrektorem działu doradztwa we franczyzie, Wiceprezesem Zarządu PROFIT system sp. z o.o.) rozmawia Barbara Pokorska - Nr 4

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK NAUKOWYCH

 • Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Sektor handlu i usług w Polsce - stare i nowe dylematy - SŁAWOMIR TAJER - Nr 1
 • Sprawozdanie z konferencji pt. Społeczna odpowiedzialność handlu - nowe wyzwania - LIDIA KUCZEWSKA - Nr 2
 • Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Polska i świat wobec współczesnych wyzwań społeczno-ekonomicznych - Marcin Gębarowski - Nr 3
 • Perspektywy rozwoju marketingu. Nauka i dydaktyka wobec wyzwań praktyki (Część I) - Sylwester Makarski, Piotr Cyrek - Nr 5
 • Perspektywy rozwoju marketingu. Nauka i dydaktyka wobec wyzwań praktyki (część II) - Sylwester Makarski, Piotr Cyrek - Nr 6

PRZEGLĄD WYDAWNICTW I RECENZJE

 • Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce, red. Alicja Kusińska - ROBERT NOWACKI - Nr 1
 • Opinia o książce Małgorzaty Julii Radziukiewicz pt. Redystrybucja dochodów. Kto zyskuje? Kto traci - ANNA DĄBROWSKA - Nr 2
 • Pavol Kita, Lucia Folvarčiková, Ochodná prevádzka (Handel detaliczny - funkcje, struktury i procesy) - Jan W. Wiktor - Nr 3
 • Grzegorz Konat, Tadeusz Smuga, Wolne i Otwarte Oprogramowanie w polskich przedsiębiorstwach - Katarzyna Bachnik - Nr 4
 • Anna Dąbrowska, Jakość umów podpisywanych z konsumentami na rynku usług - Teresa Pałaszewska-Reindl - Nr 5
 • Henryk Mruk, Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa - Lechosław Garbarski - Nr 6