Handel Wewnętrzny - Spis treści numerów z 2017 r.

NR 1/2017

Przywiązanie i zaangażowanie mieszkańców jako czynniki wpływające na poziom satysfakcji klientów z usług jednostek samorządu terytorialnego – Krzysztof Błoński

Destimulants for Activities Supporting Development of Employees’ Competencies at Retail Trade Enterprises – Piotr Cyrek

Mechanisms of Remittances Influence on the Economy of Ukraine – Roksolana Lastovetska

Ukierunkowana rynkowo uczelnia w kontekście zagrożeń wynikających z procesu mcdonaldyzacji – Angelika Pabian

External academic mobility of students: case for Ukraine – Volodymyr B. Rodchenko, Ganna P. Rekun, Yuliia I. Prus

Patient service as a component of assessing health care system’s performance – conceptual framework – Iga Rudawska, Bogdan Torbé

Wymiary kapitału marki jako moderatory związku pomiędzy kapitałem marki bazującym na konsumencie i skłonnością konsumenta do angażowania się w treści związane z marką w mediach społecznościowych – Bruno Schivinski, Przemysław Łukasik

Czynniki determinujące decyzje rodzinnych wyjazdów turystycznych w opinii młodzieży ponadgimnazjalnej – Olga Smoleńska, Joanna Kosmaczewska, Mariusz Barczak

Business Cooperation of Ukrainian Enterprises: Interpretation of Historical Factors, Characteristics of Relations and Operating Conditions – Natalia Struk

Innovations in Human Resource Management through the Creation of Sustainable Staff Members – Tomasz Trojanowski

The Subjective Dimension of Quality of Life of People Aged 65+ in Poland – the Selected Aspects – Tomasz Zalega

Food-Related Lifestyles (FRL) i zachowania reklamacyjne polskich konsumentów – Urszula Balon

Tri-City Consumers Attitudes towards Eating Edible Insect as an Alternative Source of Food – Joanna Bartkowicz

Opinie młodych konsumentów na temat oznakowania opakowań kawy i herbaty – Przemysław Dmowski, Ewa Marjańska

Food-Related Lifestyles (FRL) a segmentacja konsumentów usług gastronomicznych – Joanna M. Dziadkowiec

Consumers’ approach regarding the offer of innovative food products on the example of pasta – Marzena Jeżewska-Zychowicz, Marta Sajdakowska, Małgorzata Jarossova

Wpływ poziomu cen i strategii cenowych na zachowania konsumentów na rynku żywności – Iwona Kowalczuk, Agnieszka Maciąg

Consumer Attitudes and Behaviour Towards Energy Drinks – Witold Kozirok

Cultural Behaviour Determinants of the Global Consumer – Maciej Meyer

Sposoby zaspokajania potrzeb kulturalnych w różnych typach gospodarstw domowych w Polsce – Anna Murawska

Żywność prozdrowotna w opinii i zachowaniach konsumentów – Dorota Okoń, Barbara Kowrygo, Krystyna Rejman

Determinanty zachowań konsumenckich na trójmiejskim rynku win – Piotr Przybyłowski, Magda Śniegocka-Dworak, Joanna Sitkiewicz

Nowe wzorce konsumpcji w zachowaniach polskich konsumentów – Aleksandra Radziszewska

Wybrane zachowania konsumentów na rynku kawy z automatów vendingowych – Anna Rój

Standardy obsługi klienta w opinii klientów i pracowników galerii handlowych Trójmiasta – Agnieszka Rybowska, Joanna Newerli-Guz, Anna Schneiderová

Zachowania konsumenta wobec żywności funkcjonalnej i wysokosycącej – Magdalena Skotnicka, Anna Platta

Bezpieczeństwo informacyjne – nowe kryterium jakości żywności w komunikacji rynkowej z konsumentem – Maria Śmiechowska, Filip Kłobukowski

Zachowania konsumentów na rynku luksusowej odzieży i akcesoriów – Magda Stachowiak

Wpływ rodzaju i lokalizacji turystycznego obiektu noclegowego na charakter oferty gastronomicznej i jej wykorzystanie na przykładzie województwa podlaskiego – Ewa Świstak, Sylwia Sadkowska

Attitudes of elderly people towards new and unfamiliar food – Magdalena Tańska, Ewa Babicz-Zielińska, Agnes Chaillot

Preferencje konsumentów wobec innowacyjnych chrupek ekstrudowanych – Agnieszka Tul-Krzyszczuk, Małgorzata Kosicka-Gębska, Maria Jeznach, Jerzy Gębski

Ocena wiedzy mieszkańców Trójmiasta na temat prawa do reklamacji – badania pilotażowe – Joanna Wierzowiecka, Agnieszka Specht

Uwarunkowania decyzji nabywczych na rynku żywności regionalnej i tradycyjnej – Aleksandra Wilczyńska

A comparative analysis of the determinants of behaviours of polish and german consumers aged 55+ in the innovative food market – Romuald Zabrocki

Honey market in the opinion of young consumers – Natalia Żak

 

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK NAUKOWYCH

Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Handel wewnętrzny w latach 2011-2016 oraz uwarunkowania i scenariusze rozwoju handlu w perspektywie 2020 roku – Sławomir Tajer

 

PRZEGLĄD WYDAWNICTW I RECENZJE

Magdalena Sobocińska, Uwarunkowania i perspektywy rozwoju orientacji rynkowej w podmiotach sfery kulturyBogdan Mróz

 

NR 2/2017

Mobile Technology Solutions in Business Communications – New Tools in Practical Implementation – Ewa Badzińska

Nowe media w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw – Andrzej Bajdak

Zachowania konsumentów na rynku soków i ich wybrane uwarunkowania – Urszula Balon, Joanna M. Dziadkowiec, Piotr Kafel, Paweł Nowicki, Anna Prusak, Tadeusz Sikora

Atrakcyjność modelki a percepcja i efektywność reklamy na przykładzie produktów do pielęgnacji ciała – Aneta Disterheft

Internal branding in organization in the context of internal corporate communication – Tomasz Dryl

Managing design process. Exploring the differences in and the relationship between the analytical, multiplying and visionary design process – Anna Dziadkiewicz

Digitalizacja komunikacji marketingowej na rynku dóbr luksusowych – Agata Dziakowicz-Grudzień

Implementation of ambient marketing by organizations in Poland – Marcin Flieger

Wpływ Internetu na zachowania współczesnych konsumentów wobec żywności – Jerzy Gębski, Małgorzata Kosicka-Gębska, Agnieszka Tul-Krzyszczuk

Selfie i jego rola w komunikacji marki – Monika Hajdas

The Role of Branding in the Non-profit Organizations – Barbara Iwankiewicz-Rak, Barbara Mróz-Gorgoń

Nowe media i techniki promocji jako innowacje marketingowe w sieciach sklepów dyskontowych – Anna Jasiulewicz, Masaki Takemura

Witryny i aplikacje mobilne w komunikacji marek odzieżowych – Jacek Kall

Beer as a retail product category from perspective of younger adult consumers – the gender analysis – Blazenka Knezevic, Petra Skrobot, Mia Delic

Czy neuroeksploracje mogą pomóc nieznanym markom? Teoretyczne i metodyczne implikacje – Maciej Koczerga, Lilianna Nowak

Charakterystyka innowacyjnego konsumenta żywności na podstawie wyników badania jakościowego – Iwona Kowalczuk

Gamification in Poland – what do the people think? – Izabela Kozłowska

Komunikacja w relacji lekarz-pacjent a budowanie zaufania – Katarzyna Krot, Iga Rudawska

Motywacja do korzystania z modelu „płać, ile chcesz” – Magdalena Krzyżanowska, Jolanta Tkaczyk

Sensory marketing as a new tool of supporting the marketing communication process in tourism services sector – Sylwia Kuczamer-Kłopotowska

Fair trade certification as a way of communicating with a customer in the polish market – Katarzyna Kulig-Moskwa, Joanna Nogieć

Specificity of marketing communication in a sports organisation – Paweł Kuźbik

Publiczność muzealna w świetle badań marketingowych – od frekwencji do satysfakcji klienta – Joanna Macalik, Mirosława Pluta-Olearnik

Social media in company’s communication with investors – Alicja Mikołajewicz-Woźniak, Anna Scheibe

Towards Responsible Consumption – Attitudes of Young Consumers to the Idea of Corporate Social Responsibility – Robert Nowacki, Katarzyna Wasilik

Przezwyciężanie barier kulturowych w komunikacji marketingowej na rynkach zagranicznych – Arnold Pabian

Atrakcyjność opakowania w sklepie internetowym w odniesieniu do wielkości, kształtu i koloru – Marta Pabian

Kształtowanie wizerunku jako instrument budowania kapitału społecznego organizacji non profit – Mirosław Pacut

Motyw matki w przekazach reklamowych na rynku leków OTC – Bogna Pilarczyk, Anna Rogala

Komunikacja osobista jako płaszczyzna zarządzania zaufaniem na rynku usług profesjonalnych – Iwona Posadzińska

Prawda w środkach komunikacji e-marketingu – Marek Prymon

Postawy konsumentów wobec wzbogacania pieczywa w błonnik w świetle badań ankietowych – Marta Sajdakowska

Narzędzia kształtowania wizerunku na rynku aptek w województwie kujawsko-pomorskim – Maciej Schulz, Krzysztof Śmiatacz

Postrzeganie samochodów o różnych cechach antropomorficznych w zależności od płci i nastroju – Tomasz Wanat, Daniel Bar-Tal

Gracz – nowy typ nabywcy usług sportowo-rekreacyjnych – Agnieszka Widawska-Stanisz

Instagram w komunikacji marketingowej marek samochodowych – Mariusz Woźniakowski

 

NR 3/2017 (TOM I)

Tworzenie potencjału zasobowego i zdolności dynamicznych organizacji poprzez partnerstwo strategiczne – Anna Adamik

Znaczenie składowych procesu współkreowania wartości dla klienta w perspektywie wyborów strategicznych – Paweł Bartkowiak

Przedsiębiorstwo jako elastyczny system zasobów – Marek Błaszczyk

Applications of MCDM Methods in the ERP System Selection Process in Enterprises – Maciej Brzozowski, Ilya Birfer

Klimat współpracy międzyorganizacyjnej w diadach i sieciach sektora turystyki – Wojciech Czakon, Patrycja Klimas

Gospodarka współdzielenia z perspektywy przedsiębiorców sektora turystycznego – Katarzyna Czernek, Dagmara Wójcik

Strategie konkurowania małopolskich mikro- i małych przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym – Joanna Duda, Rafał Kusa

Modele budowy wartości dla klienta – charakterystyka i rozwinięcie – Tadeusz Falencikowski

System pomiaru efektywności a efektywność funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw – Magdalena Gębczyńska

Strategie i innowacje organizacyjne na rynku transportu morskiego kontenerów w warunkach recesji – Marek Grzybowski

Możliwość badania wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach przy wykorzystaniu metodologii teorii ugruntowanej – Bogusław Hajdasz

Korzyści zewnętrzne z funkcjonowania ekoinnowacji organizacyjnych jako skutki wyborów strategicznych – Marzena Hajduk-Stelmachowicz

Rola kluczowych pracowników we współczesnym przedsiębiorstwie – Michał Igielski

Wykorzystanie koncepcji free revealing w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw – Patrycja Juszczyk

Działania rynkowe wpływające na wartość dla klienta w obszarze innowacji B+R. Analiza porównawcza spółdzielni mleczarskich z województw świętokrzyskiego i małopolskiego – Izabela Konieczna

Strategie rebrandingu w procesach fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym – Joanna Korpus

Kompetencje projektowe organizacji – wymiary, rozwój i znaczenie – Alina Kozarkiewicz

Wykorzystanie zasobowej teorii organizacji w zarządzaniu szpitalami publicznymi – Agnieszka Krawczyk-Sołtys

Strategia budowania relacji przedsiębiorstwa z makrootoczeniem – Ryszard Królik

Orientacje strategiczne a efektywność organizacji. Perspektywa konfiguracyjna – Anna Kwiotkowska

Możliwości i ograniczenia wykorzystania crowdsourcingu przez jednostki samorządu terytorialnego – Regina Lenart-Gansiniec

Rola kanałów komunikacji społecznej odpowiedzialności biznesu w tworzeniu więzi z interesariuszami – Wojciech Leoński

Strategia prolojalnościowa w warunkach niepewności zachowań klientów wewnętrznych – Anna Lipka

Dywersyfikacja a struktury właścicielskie polskich spółek publicznych w 2014 roku – Zbigniew Matyjas

Wiedza i ignorancja w metodologii zarządzania strategicznego – Czesław Mesjasz, Marek Szarucki

Dywersyfikacja branżowa versus ekspansja geograficzna – dylemat strategiczny przedsiębiorstw z sektora MSP działających na rynku polskim – Wioletta Mierzejewska, Agnieszka Sopińska

Dylemat make or buy – przesłanki wyboru międzynarodowej strategii produkcyjnej – Michał Młody

Innowacje społeczne w klastrach − strategiczne wyzwanie w zarządzaniu klastrami – Krystyna Moszkowicz, Bogusław Bembenek

Kryterium różnicowania okazji implementacyjnej w praktyce przedsiębiorstwa wytwórczego – Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski

Strategie zakupowe przedsiębiorstw w warunkach niestabilności – Barbara Ocicka

Planowanie strategiczne z perspektywy sustainability – Arnold Pabian

Wybory strategiczne gmin w zakresie sposobu świadczenia usług publicznych – Anita Perska-Tembłowska

Klienci transakcyjni i lojalni w strategicznym zarządzaniu relacjami – Marek Prymon

Cele rozwojowe współczesnych przedsiębiorstw – wyniki badań własnych – Agnieszka Puto

Świadomość ryzyka oraz jego wpływu na tworzenie oraz realizację strategii w małych i średnich przedsiębiorstwach – Joanna Radomska

Modelowe ujęcia wdrażania strategii – przegląd wybranych koncepcji – Przemysław Wołczek, Jarosław Ignacy

 

NR 3/2017 (TOM II)

Ocena innowacyjności organizacyjnej z perspektywy kadry zarządzającej oraz pracowników kreatywnych – Patrycja Klimas

Myślenie macierzowe w analizie opcji strategicznych – Jacek Rybicki

Luz organizacyjny a marnotrawstwo w ujęciu dynamicznym: przykład portu morskiego – Janusz Rymaniak

Tworzenie, wykorzystanie i wpływ zdolności dynamicznych na wyniki przedsiębiorstwa – Maja Sajdak

Zachowania innowacyjne małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach niepewności – Anna Skowronek-Mielczarek, Barbara Bojewska

Źródła i trwałość przewagi konkurencyjnej – Letycja Sołoducho-Pelc

Turbulentność otoczenia a źródła pozyskiwania technologii – Iwona Staniec

O teorii zarządzania strategicznego – Ewa Stańczyk-Hugiet

Przewaga konkurencyjna, renta ekonomiczna a wyniki przedsiębiorstwa – Justyna Światowiec-Szczepańska

Rola intuicji w procesie podejmowania decyzji – Stefan Tokarski, Krzysztof Tokarski

Metodyczne problemy zarządzania ryzykiem w organizacjach publicznych – Piotr Tworek

Aspekty teoretyczne ścieżki zależności w wyborach strategicznych – Elżbieta Urbanowska-Sojkin

Poziom dojrzałości projektowej a narzędzia IT wspomagające zarządzanie projektami – Daniel Weidemann

Kierunki badawcze w kontekście zastosowania narzędzi w zarządzaniu (strategicznym) przedsiębiorstwem – Adam Weinert

Długowieczność organizacji – w poszukiwaniu czynników trwałości rozwoju – Anna Witek-Crabb

Model wdrażania strategii – wnioski z badań empirycznych liderów biznesu – Przemysław Wołczek, Jarosław Ignacy

Wybory strategiczne w relacyjnej orientacji przedsiębiorstwa – Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Procesy rekrutacji i selekcji pracowników w innowacyjnych przedsiębiorstwach w Polsce – Joanna Ziomek, Roman Tylżanowski

CSR w praktyce polskich przedsiębiorstw: korzyści i bariery – Katarzyna Bachnik

Intencje behawioralne konsumentów-seniorów w procesie akceptacji i użytkowania dóbr technologicznych w świetle badań własnych – Sylwia Badowska

Zaufanie i wiarygodność w komunikacji rynkowej jako podstawa budowania kapitału przedsiębiorstwa – Ewa Badzińska, Edyta Gołąb-Andrzejak

Potencjał prosumpcyjny nabywców a relacje z oferentem – Agnieszka Izabela Baruk

Students on mobile phone market – price/cost aspects of their behavior – Ilona Bondos

Postrzeganie marek własnych sieci hurtowej Makro Cash&Carry przez odbiorców profesjonalnych z sektora usług gastronomicznych – Maksymilian Czeczotko, Olena Kulykovets, Anna Kudlińska-Chylak, Hanna Górska-Warsewicz

Understanding consumers` sentiments as a key to creating superior customer value – Alicja Fandrejewska

Uwarunkowania akceptacji innowacyjnych produktów żywnościowych na rynku soków i napojów owocowych – Mariusz Grębowiec

Analiza bibliometryczna koncepcji inteligentnego miasta w światowym piśmiennictwie naukowym – Sławomira Hajduk

Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej polskich portów lotniczych – Krystyna Iwińska-Knop, Anna Szymczak

Shift in the role of power system of Ukraine in the European electricity market – Oleh Karyy, Iryna Bokhonko

Dostępność transportowa łódzkich centrów handlowych – Michał Kowalski, Szymon Wiśniewski

Preferencje wyboru kanałów marketingowych przez seniorów – Marcin Lipowski, Marek Angowski

Projakościowe zarządzanie organizacją a jakość życia człowieka – Wiesław Łukasiński

Kluczowe determinanty wyboru i zakupu mięsa oraz produktów przetwórstwa mięsnego w opinii konsumentów polskich i austriackich – Tomasz Pawlonka

Współdzielenie wirtualnych i realnych zasobów jako podstawa typologii konsumentów – Izabela Sowa, Aleksandra Burgiel

Handel i zakupy w niedzielę w opinii społecznej – studium porównawcze (cz. I) – Andrzej Szromnik

Związki między cechami domen internetowych polskich marek a ich międzynarodową aktywnością w Internecie – Marzanna K. Witek-Hajduk, Piotr Zaborek, Jolanta Mazur, Andrzej Sznajder, Bartosz Targański

 

NR 4/2017 (TOM I)

Portfolio oszczędnościowe gospodarstw domowych seniorów – Paulina Anioła-Mikołajczak

Aktywność targowo-wystawiennicza jako przejaw komunikacji marketingowej klastrów – Bogusław Bembenek

Analysis of the Market Conditions of the Poultry Products in Ukraine – Ruslan Buriak, Maryna Rudenko

National Culture as a Determinant of Innovativeness – Jakub Czerniak, Vitaliy Smygur

Akceptacja społeczna zagranicznego biznesu w Polsce na przykładzie sektora usług komunalnych – Michał Czuba

Wpływ sytuacji kryzysowych na reputacje – ujęcie sektorowe – Tomasz J. Dąbrowski

Culture and Its Dimensions: Consumer Behaviour in Poland and Its Main Export Countries – Alicja Fandrejewska

Charakterystyka i motywy zakupowe polskich konsumentów na rynku m-commerce – Agnieszka Kacprzak

Samoocena sytuacji dochodowej ludności wiejskiej o niepewnych dochodach – Sławomir Kalinowski, Magdalena Kozera-Kowalska

Komunikowanie wartości dla klienta na przykładzie usług kulturalnych – wyniki badań empirycznych – Wioletta Krawiec, Kamila Szymańska

Reklama żywności w kontekście regulacji prawnych i Kodeksu Etyki Reklamy – Irena Ozimek, Julita Szlachciuk, Agnieszka Bobola

Wymiana wartości miękkich w kreowaniu usług rekreacyjnych – Ryszard Panfil

Ocena dopasowania oferty dydaktycznej kierunków ekonomicznych do potrzeb rynku pracy na podstawie czasu poszukiwania pracy przez absolwentów – Marek Rocki

Counterproductive Work Behaviours in an Organization and Their Measurement upon the Example of Research Conducted among Employees in the Public Administration Sector in Poland – Dawid Szostek

Handel i zakupy w niedzielę w opinii społecznej – studium porównawcze, cz. II – Andrzej Szromnik

Franchising jako forma sieciowego umiędzynarodowienia podmiotów hotelarskich w procesie globalizacji korporacyjnej – Małgorzata Sztorc

Znaczenie marki polskiej żywności w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym na przykładzie owoców i warzyw – Joanna Szwacka-Mokrzycka, Michał Kociszewski

Zasady Lean Management w działalności usługowej – Wiesław Urban

Marketing terytorialny w komunikowaniu i partnerstwie regionalnym i lokalnym – Andrzej Piotr Wiatrak

On the Tendencies in the Foreign and Domestic Tourism in Lublin Voivodship during the Years 2010-2014 – Józef Bergier, Michał Bergier

Zrównoważony rozwój jako podstawa formułowania strategii rozwoju jednostek samorządu regionalnego – Aleksandra Czarnecka, Anna Słocińska, Anna Dunay, Evrim Kabukcu

Środowisko społeczno-ekonomiczne a poziom rozwoju fizycznego chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego – Monika Drozd, Patrycja Żegleń, Sławomir Drozd, Marcin Obodyński, Małgorzata Zaborniak

Mieszkania chronione i wspomagane dla osób starszych w ujęciu społeczno-ekonomicznym – Marta Giezek, Rafał Iwański

Społeczne i kulturowe uwarunkowania turystyki biegowej – Ewa Kasperska, Mirosław Kasperski

Kapitał ludzki na obszarach wiejskich w Polsce. Analiza przestrzenna – Maria Klonowska-Matynia

Empiryczna analiza wielkości dotacji dla przedsiębiorców w województwie mazowieckim – Łukasz Konopielko, Marta Rusak

Zmiany demograficzne i ich przestrzenne zróżnicowanie jako czynnik rozwoju regionalnego w Polsce w latach 2004-2015 – Katarzyna Maruszewska

Health and Physical Fitness as Values Determining Health-Oriented Behaviors in Women Aged 45-59 and 60-74 – Maria Alicja Nowak, Leonard Nowak

Trwałość programów foresight na rzecz rozwoju regionalnego – Hubert Pachciarek

Edukacja zdrowotna w kontekście ścieżki zdrowia i animacji czasu wolnego – Małgorzata Paczyńska-Jędrycka, Paweł Eider

Stereotypy a styl życia i zachowania rynkowe osób 65+ – Agnieszka Rybowska

Modern Senior in Dobra Commune – Elżbieta Sieńko-Awierianów, Monika Chudecka, Anna Lubkowska

Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania sportu osób niesłyszących w Szczecinie w latach 1960-2016 – Ryszard Stefanik, Kamila Borkowska

The Change of HbA1C Parameters and the Body Mass Index in Diabetes Treatment Cycle Depending on the Frequency of the Undertaken Physical Activity Program – Katarzyna Sygit, Marian Sygit, Jerzy Eider

Miejsce kultury w budowaniu społeczeństwa dobrobytu – Grażyna Światowy, Krzysztof Kuźniak

The Evolution of Districts’ Public Debt and the Budgetary Deficit in the Light of the Act on Debt Ratio of Local Government Units, in Force since 2014 – Bogdan Wankiewicz, Paweł Gwozdecki

 

NR 4/2017 (TOM II)

Wpływ zajęć tanecznych ma wzrost jakości życia osób starszych – Adrianna Banio, Joanna Banio-Surmiak

Relacja między jakością życia, zaufaniem do władz oraz satysfakcją z usług JST – w świetle wyników badania – Krzysztof Błoński

The Potential and Role of Small Towns in the Development of Local Socio-Economic Structures as Illustrated by the Example of Małopolskie Voivodeship – Patrycja Brańka

Zadowolenie mieszkańców powiatu wałeckiego z życia zawodowego i osobistego w świetle wyników badań – Augustyna Burlita

 “Quality of Life Indicators” Programs as a Component of Strategic Management – Ryszard Cichocki

Promocja regionu w kontekście ekologicznych aspektów zrównoważonego rozwoju – Aleksandra Czarnecka, Anna Albrychiewicz-Słocińska, Anna Dunay, Sebnem Ensari

Korzyści i zagrożenia dla funkcjonowania polskich przedsiębiorstw usługowych na rynku Unii Europejskiej – Anna Dąbrowska, Jan Piotrowski, Mirosława Janoś-Kresło, Stanisław Szukalski

Samorząd gminny a jakość życia społeczności lokalnej – Agnieszka Domańska

Kontrola zarządcza w zarządzaniu biznesem – Leon Dorozik, Ignacy Dziedziczak

Rynek usług gastronomicznych w Polsce na przykładzie Warszawy – Artur Głuchowski, Ewa Rasińska, Ewa Czarniecka-Skubina

Możliwości zagospodarowania niewykorzystanych zasobów potencjału agroturystycznego Roztocza – Sylwia Golian

Materialny wymiar jakości życia na przykładzie zachowań konsumpcyjnych młodych mieszkanek Częstochowy – Anna Karczewska

Wybrane formy turystyki aktywnej jako sposób odkrywania walorów turystycznych gminy Czaplinek – Wioletta Łubkowska

Jakość życia w województwie zachodniopomorskim na tle innych województw Polski – Ewa Mazur-Wierzbicka

Rola turystyki w kształtowaniu poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkańców – Agata Niemczyk

Turystyka w obliczu terroryzmu – Małgorzata Paczyńska-Jędrycka,, Jerzy Eider

Uczestnictwo w turystyce i rekreacji ruchowej osób starszych – mieszkańców Rzeszowa – Marian Rzepko, Monika Drozd, Sławomir Drozd, Wojciech Bajorek, Piotr Kunysz

Wkład turystyki w PKB Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej – Renata Seweryn

 „Bike S Szczeciński Rower Miejski” jako przedsięwzięcie prowadzące do wzrostu jakości życia mieszkańców – Marta Stępień-Słodkowska, Przemysław Ustianowski, Anna Krajewska-Pędzik

Wpływ animatorów sportu na propagowanie aktywności fizycznej wśród społeczności lokalnej – Mirosława Szark-Eckardt, Maciej Mazur, Beata Augustyńska

Innowacyjność społeczna firm rodzinnych – wybrane aspekty – Elżbieta Szul

Innovation and Knowledge in the Context of Regional Development – Arkadiusz Tuziak

Rola sportu i rekreacji fizycznej w kształtowaniu się kapitału społecznego mieszkańców regionu – Zygmunt Waśkowski, Anna Jasiulewicz

Geografia wybranych doświadczeń krajoznawczych motocyklistów uprawiających turystykę skuterową zrzeszonych w klubie Burgmania – Krzysztof Wilk, Michał Tarnowski, Artur Chołaściński, Robert Terczyński, Paweł Eider

Consumer ethnocentrism and consumer behaviours of Polish seniors – Tomasz Zalega

Komunikowanie się jako element wpływający na jakość życia w organizacji – Magdalena Zalewska-Turzyńska

Aktywność turystyczno-rekreacyjna mieszkańców Metropolii Poznań jako wyznacznik jakości życia – Maria Zamelska, Aleksandra Machnik, Beata Kaczor

Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości słabo rozwiniętych obszarów wiejskich – Janusz Zrobek

Czynniki wpływające na rozwój lokalnej produkcji i dystrybucji żywności w opinii konsumentów – Sylwia Żakowska-Biemans, Irena Ozimek, Julita Szlachciuk, Karolina Matusiak

Uwarunkowania rozwoju partnerstwa publiczno- prywatnego (PPP) jako możliwości wsparcia regionalnej gospodarki turystycznej – Patrycja Żegleń, Marcin Obodyński, Wojciech Czarny, Małgorzata Zaborniak-Sobczak, Daniela Matusikova

 

NR 5/2017

Możliwości badania satysfakcji klientów na przykładzie portali internetowych gromadzących opinie – Krzysztof Andruszkiewicz, Krzysztof Śmiatacz

Strategia omnichannel – wyzwanie dla logistyki – Mirosław Antonowicz

Rola motywacji hedonistycznej w procesie akceptacji i użytkowania produktu technologicznego przez konsumentów-seniorów – Sylwia Badowska

Relacyjne aspekty prosumpcyjnej aktywności nabywców finalnych – Agnieszka Izabela Baruk

Kształtowanie wizerunku pracodawcy w Internecie – Dorota Bednarska-Olejniczak

Jak poprawić satysfakcję pacjentów: zrozumieć sukces Cleveland Clinic – Marek Biernacki, Milleniusz W. Nowak

The Consumer’s Perspective in Medical Tourism – Identification of Research Gaps – Monika Boguszewicz-Kreft

Zaufanie do marek jako mediator pomiędzy postrzeganym ryzykiem i skłonnością do elektronicznego word-of-mouth – Magdalena Brzozowska-Woś, Bruno Schivinski

Assessment of Usefulness of Information Contained on Websites of On-line Clothing Shops in Purchase Process of Young Adults – Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Anita Proszowska

Źródła informacji rynkowych a cechy jakościowe informacji – Dariusz Dąbrowski

Consumerism and the Quality of Life – Anna Drapińska

Trendy na rynku książki w Polsce – wybrane aspekty – Anna Drapińska, Beata Liberadzka

Zajęcia dydaktyczne jako element procesu współtworzenia wartości na uczelni – perspektywa studenta i wykładowcy – Katarzyna Dziewanowska

Związki pomiędzy cechami demograficznymi kobiet a zmiennymi dotyczącymi personalizacji produktu – Agnieszka Firgolska

Segmentacja konsumentów według kryterium czynników ryzyka postrzeganych podczas transakcji zawieranych on-line – Marcin Gąsior

Rola marketingu analitycznego w procesie badawczo-analitycznym wspartym przez marketing automation – Grażyna Golik-Górecka, Rafał Skonieczka

Zaangażowanie konsumenta – przegląd literatury – Edyta Gołąb-Andrzejak

Trendy i wyzwania dla Nowej Gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem zachowań konsumenckich – Bogdan Gregor, Beata Gotwald-Feja

The Character of Brands Positioning Messages of Selected Innovative Companies – Magdalena Grębosz

Wpływ outsourcingu na poprawę skuteczności wybranego procesu pomocniczego – studium przypadku – Piotr Grudowski, Mateusz Muchlado

Antecedents and Consequences of Brand Loyalty – Srishti Gupta, Bruno Schivinski, Magdalena Brzozowska-Woś

The Impact of Cultural Branding on Brand Equity – Exploratory Study – Monika Hajdas

Wykorzystanie mediów społecznościowych w kreacji wizerunku marki na przykładzie linii lotniczych – Anna Jasiulewicz, Alicja Kozyra

Mobilna transformacja polskich Milenialsów jako determinanta skutecznej komunikacji mobilnej – Jacek Kall

Marketing performance management w erze digitalizacji – Witold Kowal

The Opinion of Facebook Friends as the Most Reliable Recommendation of Products and Services in Poland. The Evolution of Purchase Pathways in Social Media – Jan Kreft, Zuzanna Karwat

Lojalność klienta – wyzwanie dla przedsiębiorstw handlu detalicznego – Barbara Kucharska

Postawy konsumentów wobec bankowości elektronicznej – Grzegorz Maciejewski

Skłonność do uczestnictwa w konsumpcji kolaboratywnej a kapitał społeczny – Agnieszka Małecka, Maciej Mitręga

Interactive Marketing Management – Eugeniusz Michalski

Marketing angażujący w Internecie i aplikacjach mobilnych – Anna Niedzielska

Mechanizmy przechwytywania wartości w modelu biznesu organizacji pożytku publicznego – Marian Oliński, Piotr Szamrowski

The Method of Measuring the Progression of New Product Development Process Maturity and Introduction into the Market – Ireneusz P. Rutkowski

Tworzenie wartości w przedsiębiorstwach produkcyjnych a zjawisko planowego postarzania produktu – Adam Ryś, Ewa Prymon-Ryś

Rola blogów w podejmowaniu decyzji zakupowych dotyczących produktów odzieżowych – Magda Stachowiak

Wybrane aspekty analizy społecznie odpowiedzialnych zachowań konsumentów – Jadwiga Stobiecka

Shockvertising w promocji aktywności fizycznej – Agnieszka Widawska-Stanisz

Postawy konsumentów wobec marketingu społecznie zaangażowanego w świetle badań empirycznych – Lucyna Witek

User-Driven Innovation in an Innovation Strategy of an Enterprise – Monika Zajkowska

Źródło przekazu w reklamach telewizyjnych kosmetyków – Beata Zatwarnicka-Madura

 

NR 6/2017

Aktywność targowo-wystawiennicza klastrów w kontekście standardu zarządzania klastrem – Bogusław Bembenek

The Relational Benefits and the Quality of Services in Tourism – Juan Jose Blazquez-Resino, Edyta Gołąb-Andrzejak

Znaczenie doświadczenia rynkowego klientów dla ich retencji w warunkach migracji do e-kanału – Ilona Bondos

Nawyki żywieniowe młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Nowego Sącza – Izabela Cichocka, Jan Krupa

Country as a Corporate Brand. Developing a Framework for Place Brand Communication: a Case Study of Poland – Magdalena Daszkiewicz

Postrzegana użyteczność serwisu www, zaufanie i satysfakcja użytkowników a ich lojalność – model teoretyczny i wyniki badania – Dariusz Dąbrowski

Pozyskiwanie informacji rynkowych, przewidywalność rynku a wyniki nowych produktów – Dariusz Dąbrowski, Wioletta Kukier

Services Marketing Influence on Marketing Theory Evolution – Anna Drapińska, Teresa Fernandes

Diagnoza oferty wybranych jednostek certyfikacyjnych – Piotr Grudowski, Anna Wendt

Zaufanie a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw – Monika Inków

Ekwiwalencja w międzynarodowych badaniach marketingowych – identyfikacja problemu – Magdalena Jaciow

Zastosowanie okulografii w badaniach uwagi wzrokowej konsumentów – Ewa Jerzyk

Istota komunikacji marketingowej i promocji oraz koncepcja klasyfikacji form komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa – Joanna Kijewska, Władysław Mantura

Oferta przedsiębiorstw świadczących usługi zagospodarowujące czas wolny w świetle koncepcji marketingu doświadczeń – Beata Kolny

Kształtowanie oferty zakładów leczniczych dla pacjentów – Agata Krukowska-Miler

Selfie and Personal Branding Phenomena in the Context of the Network Economy. A Literature Review – Wioleta Kucharska, Ilenia Confente

Konsument niepełnosprawny w mediach społecznościowych – profile i kierunki aktywności – Magdalena Maciaszczyk, Agnieszka Rzepka

Sprawność łańcuchów dostaw – przegląd literatury – Justyna Majchrzak-Lepczyk

Źródła wiedzy ekonomicznej konsumentów w procesach decyzyjnych na współczesnym rynku – Agata Małysa-Kaleta

Koncepcja współtworzenia wartości i jej przejawy na rynku produktów żywnościowych w opinii konsumentów – Renata Matysik-Pejas

Geo-discrimination in Online Shopping. The Consumer’s Perspective – Radosław Mącik

Trudności w projektowaniu oraz efekty implementacji programów lojalnościowych w działalności biur podróży w Polsce – Izabela Michalska-Dudek

Dynamiczne zdolności na poziomie personalnym – kontekst środowiska akademickiego – Maciej Mitręga

Digitalizacja reklamy – stan, uwarunkowania, perspektywy – Robert Nowacki

Zróżnicowanie źródeł informacji konsumenckiej o żywności prozdrowotnej – Magdalena Olejniczak

Sposoby kształtowania relacji z użytkownikiem witryny www organizacji pożytku publicznego – Marian Oliński, Piotr Szamrowski

An Analysis of the Selected Aspects of Exhibitors’ Preparations for Participation in Trade Fair Based on Surveys of the Enterprises Taking Part in Krakow Fair Events – Anita Proszowska

Uwarunkowania skutecznego wykorzystania gamifikacji w działaniach marketingowych – Aleksandra Radziszewska

Ocena skuteczności ilościowych i jakościowych działań promocyjnych w branży rozrywkowej gier komputerowych – Magdalena Rzemieniak

Preferencje studentów w zakresie treści prezentowanych w ramach wirtualnych społeczności marek – Dagna Siuda

Zachowania prosumenckie wśród konsumentów pokolenia X i Y – Izabela Sowa

Wymiary jakości w detalicznym handlu internetowym – Monika Szyda

Rola open innovation jako źródło pozyskiwania informacji i wiedzy na współczesnym rynku – Grzegorz Szymański, Robert Stanisławski

Wideomarketing w teorii i praktyce. Wyniki badań – Beata Tarczydło

Literature Review on Conceptualisation of Online Consumer Engagement – Gizem Unal, Bruno Schivinski, Magdalena Brzozowska-Woś

Obszary koopetycji w relacjach partnerskich na rynku sportu – Zygmunt Waśkowski

Zastosowania marketingu kompetencji w ofertach pracy – wyniki badań – Ewa Więcek-Janka, Maciej Szafrański

Konsument wobec funkcjonowania kin w Polsce – Robert Wolny

Franczyza jako alternatywa tradycyjnego handlu – Joanna Wrzesińska-Kowal

Content marketing a budowanie relacji z klientami – Joanna Wyrwisz

Gamification – an Invaluable Source for Gaining Information on the Customer in the Contemporary Market – Magdalena Zalewska-Turzyńska