Handel Wewnętrzny - Spis treści numerów z 2016 r.

NR 1/2016

Evaluating Sustainable Value of the Packaging Sector Using SEVM (The Sustainable Enterprise Value Map) Tool - Agnieszka Cholewa-Wójcik, Tomasz Hermaniuk
Strategie komunikacji marketingowej w dobie globalizacji i ery cyfrowej - Jacek Dziwulski
Postawy konsumentów województwa świętokrzyskiego wobec ekologicznych metod produkcji mięsa - Krystyna Gutkowska, Agnieszka Batóg
Rola ekotargów w promocji zrównoważonej konsumpcji - Ewa Koreleska
Ocena preferencji konsumentów związanych z wyborem dziczyzny - Katarzyna Kwiecińska, Małgorzata Kosicka-Gębska, Jerzy Gębski
Zrównoważona konsumpcja w Finlandii - Joanna Ligenzowska
Determinanty wyborów konsumenta niepełnosprawnego w kontekście promowania zrównoważonej konsumpcji - Magdalena Maciaszczyk
Rola blogerów w kreowaniu produktów i usług wspierających zrównoważoną konsumpcję - Bartosz Mazurkiewicz
Spożycie podstawowych produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w Polsce w latach 2000-2012 - Arkadiusz Piwowar
Odpowiedzialna konsumpcja jako podstawa Model of Sustainable Marketing (modelu harmonijnego marketingu) - Marek Seretny
Slow Food w gastronomii w kontekście zrównoważonego rozwoju - Dagmara Stangierska
Strategia zrównoważonego rozwoju w hotelarstwie na przykładzie grupy Accor - Ewa Świstak, Monika Świątkowska, Dagmara Stangierska
Badanie wpływu profilu sensorycznego na akceptację barwy wybranych produktów zbożowych wśród mieszkańców Poznania - Krystyna Szymandera-Buszka, Anna Jędrusek-Golińska, Katarzyna Waszkowiak, Marek Goliński
Marnotrawstwo żywności a zrównoważona konsumpcja w gospodarstwach domowych. Próba oszacowania marnotrawstwa pieczywa - Maria Śmiechowska
Struktura wydatków konsumpcyjnych ludności wiejskiej i miejskiej w Polsce - Monika Utzig
Rynek usług TSL w Polsce w latach 2004-2013. Wybrane aspekty ekonomiczne - Artur Bartosik, Agnieszka Piotrowska-Piątek, Marta Pomietlorz-Loska
Strategiczny wymiar prosumpcji w klastrach wiedzy - Bogusław Bembenek
Tworzenie kultury organizacyjnej zorientowanej na klienta - Agnieszka Bojanowska
Zmienność i transmisja cen w łańcuchu marketingowym mleka w Polsce - Piotr Bórawski
Mężczyźni i kobiety na zakupach. Dyskursywne różnice czy realne podziały? - Michał Cebula
Źródła informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów - Dariusz Dąbrowski
Wartości życiowe młodych Polaków aktywnych zawodowo o stabilnej sytuacji finansowej - Krystyna Gutkowska, Paweł Kwieciński
Wywiad biznesowy jako narzędzie pozyskiwania informacji - Urszula Kłosiewicz-Górecka, Joanna Czapska
Wartości w usługach informatycznych - metody i kryteria oceny - Paweł Leszczyński
Postawy Polaków wobec nieetycznych działań reklamowych w świetle funkcjonowania Kodeksu Etyki Reklamy - Robert Nowacki
The hope for economic success among the youth - Marcin Staniewski, Katarzyna Awruk
Typology of Logistics Service Providers According to the Level of Innovativeness - Marcin Świtała
Kim jest uczestnik bojkotu produktu? Znaczenie cech demograficznych konsumentów - Grzegorz Zasuwa
Kształtowanie się strategii finansowania w wybranych przedsiębiorstwach mięsnych w Polsce w latach 2007-2013 - Anna Zielińska-Chmielewska, Sławomir Kalinowski

PRZEGLĄD WYDAWNICTW I RECENZJE

Pavol Konštiak (red.), Merchandising Management in the Context of Active Sale and Sustainable Development (Merchandising maloobchodnej jednotky v kontexte aktívneho predaja a udržateľného rozvoja), Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2016 - Jan. W. Wiktor

NR 2/2016

Handel internetowy - implikacje dla logistyki - Mirosław Antonowicz
Nabywanie i użytkowanie produktów technologicznych przez konsumentów 50+ na przykładzie telefonów komórkowych - wyniki badań w Polsce - Sylwia Badowska, Anna Rogala
Kierunki i uwarunkowania zmian w zakresie stosowania marek należących do pośredników handlowych - Radosław Baran
Postrzeganie kosztów w kanałach dystrybucji usług - Marcin Lipowski, Ilona Bondos
Skłonność polskich konsumentów do angażowania się w konsumowanie bez posiadania (non-ownership consumption) - próba oceny - Aleksandra Burgiel
Alternatywne formy konsumpcji wobec konsumpcjonizmu - Felicjan Bylok
Rozwój organizacji pozarządowych jako czynnik ryzyka reputacyjnego - Tomasz J. Dąbrowski
Społeczność marki jako przykład innowacji marketingowych - Tomasz Dryl
Stosunek młodych polskich konsumentów do produktów luksusowych - Wioleta Dryl, Luciana de Araujo Gil
Postrzeganie designu w opinii pokolenia Y uczelni ekonomicznych - Anna Dziadkiewicz
Marketingowa analiza komunikacyjnych walorów sloganów reklamowych miast - Ewa Glińska
Konsumenci pokolenia Y - nowe wyzwanie dla komunikacji marketingowej - Edyta Gołąb-Andrzejak
Wykorzystanie marketingu internetowego na rynku materiałów budowlanych - analiza stanu obecnego i perspektywy - Bogdan Gregor, Beata Gotwald-Feja
Ocena marek produktów spożywczych wykorzystujących styl retro przez młodych konsumentów z Polski i Francji - wyniki badań porównawczych - Magdalena Grębosz
Eksperymenty naturalne w przestrzeni on-line na przykładzie platformy Allegro - Aleksandra Grzesiuk
Pokolenie Y na zakupach - wyzwania dla współczesnego marketingu - Magdalena Jaciow
Rodziny opiekujące się dziećmi z niepełnosprawnością na rynku usług - Mirosława Janoś-Kresło, Teresa Słaby
Promocja marki w mediach społecznościowych - Ewa Jaska, Agnieszka Werenowska
Transformacja w polskim handlu detalicznym - identyfikacja i analiza faz transformacji - Grzegorz Karasiewicz, Mariusz Trojanowski
Analiza czasu wolnego w budżecie czasu Polaków - Beata Kolny
Preferencje konsumentów w zakresie promocji sprzedaży na rynku żywności - Iwona Kowalczuk
Marketing doświadczeń w instytucjach teatralnych na przykładzie Teatru Lalek Arlekin w Łodzi - Wioletta Krawiec, Kamila Szymańska
Postawy studentów wobec partycypacyjnego modelu kształtowania ceny „płać, ile chcesz" - Magdalena Krzyżanowska, Jolanta Tkaczyk
Działania marketingowe ukierunkowane na absolwentów uczelni wyższych w Polsce - diagnoza głównych problemów - Katarzyna Łazorko
Wyzwania stojące przed producentami luksusowej odzieży w dobie globalnego rynku i rewolucji informacyjnej - Marcin Łukaszewicz
Tożsamość i wizerunek wymiaru sprawiedliwości - perspektywa komunikacyjna - Katarzyna Majchrzak, Tomasz J. Dąbrowski
Deklarowane czynniki wyboru produktu i sklepu internetowego w symulowanym teście rynkowym a satysfakcja z wyboru - Radosław Mącik
Efekty reklamy telewizyjnej a skutki konsumpcji - Michał Makowski
Narzędzia marketingu rekomendacji w ujęciu teoretycznym i praktycznym - Anna Niedzielska
Geolokalizacja jako nowe wyzwanie dla podmiotów handlu detalicznego w Polsce - Beata Reformat
Determinanty rozwoju patologicznych zachowań konsumentów na rynkach finansowych - Sławomir Smyczek
Zakupy w sklepach sieci detalicznych mieszkańców dużych miast w Polsce - Bogdan Sojkin
Procesy konsumpcji - nowe tendencje i formy - Aniela Styś, Stanisław Styś
Badania sondażowe opinii w procesie identyfikowania pracoholizmu w organizacji - Dawid Szostek
Zachowania konsumenckie osób starszych w Polsce - Tomasz Zalega

NR 3/2016

Działania komunikacyjne marek luksusowych w mediach społecznościowych a zachowania konsumentów - Magdalena Ankiel, Magdalena Stachowiak
Przegląd koncepcji współtworzenia wartości - Marcin Awdziej, Magdalena Krzyżanowska, Jolanta Tkaczyk
Automatyzacja komunikacji marketingowej w Internecie - Andrzej Bajdak
Aktywność prosumpcyjna polskich nabywców na rynku dóbr konsumpcyjnych - Agnieszka Izabela Baruk, Anna Iwanicka
The Role of Outdoor Markets in the Food Supply Chain of Regional Food in Poland - Agnieszka Borowska
Motywy poszukiwania informacji rynkowych przez młodych konsumentów (w wieku 16-25 lat) w nieformalnych źródłach w Internecie - Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka
Zachowania seniorów z Polski Północnej na rynku usług finansowych w świetle wyników badań - Bogumił Czerwiński
Marketing w firmach usługowych (wybrane zagadnienia) - Anna Dąbrowska
Analiza źródeł informacji o produktach w segmencie polskich seniorów na podstawie wyników badań - Magdalena Dołhasz
Ewolucja form handlu detalicznego na początku XXI wieku - Marek Drzazga
Doświadczenia relacyjne w szkolnictwie wyższym i ich wpływ na wizerunek uczelni oraz lojalność studentów - Katarzyna Dziewanowska
Uwarunkowania decyzji cenowych przedsiębiorstw działających na polskim rynku - Piotr Hadrian
Wpływ wysokości darowizny i stopnia dopasowania sprawy na intencje zakupowe w cause-related marketing - Wojciech Kozłowski
Wdrażanie uniwersalnego modelu zarządzania wartością dla klienta w wybranych instytucjach kulturalnych (na przykładzie teatrów i kin studyjnych) - Wioletta Krawiec, Kamila Szymańska
The System of Feed-in Tariffs in Ukraine: the Experience and Current Situation - Taras Krychkovskyi
Wpływ mobilnych technologii informacyjnych na procesy zakupu - Alicja Krzepicka
Sklepy dyskontowe w strukturze handlu detalicznego w Polsce. Perspektywa klienta - Barbara Kucharska
Postawy konsumentów wobec zakupów on-line - próba typologii - Michał Kucia
Rola mediów społecznościowych w komunikacji pokolenia Y - Sylwia Kuczamer-Kłopotowska
The Strategy of Entry of Franchise Networks from the EU into the Ukraine's Market - Solomiya Ohinok
Media społecznościowe w komunikacji marketingowej organizacji non profit - Mirosław Pacut
Konsumpcja dóbr i usług transportowych w różnych typach polskich gospodarstw domowych - Marlena Piekut
Komunikacja marketingowa w procesie umiędzynarodowienia uczelni - Mirosława Pluta-Olearnik
Ocena zasobu informacji marketingowych będących w posiadaniu małych przedsiębiorstw w przekroju rodzaju działalności - wyniki badania - Marek Rawski
Sposoby działania i czynniki sukcesu rynkowego aptek internetowych - Magdalena Soboń
Czynniki sprzyjające postawom prosumenckim młodych konsumentów - Izabela Sowa
Wykorzystanie storytelling w kreowaniu wizerunku marki w social media - Kinga Stopczyńska
Czynniki rozwoju rynków elektronicznych B2B - Dariusz Strzębicki
Czynniki determinujące postawy konsumentów wobec marki - Teresa Taranko
Wybrane innowacyjne narzędzia marketingu w handlu detalicznym żywnością - Agnieszka Tul-Krzyszczuk, Maria Jeznach, Agnieszka Bobola, Agata Przybyła
Częstotliwość przeprowadzania zmian cen w przedsiębiorstwach i ich konsekwencje marketingowe - Paweł Waniowski
Bariery integracji marketingowej i rachunkowej funkcji w przedsiębiorstwie w obszarze innowacji - Urszula Widelska, Anna Dyhdalewicz
Dekonsumpcja jako przejaw odpowiedzialnej postawy i styl życia konsumenta w świetle analizy jakościowej - Agnieszka Wilczak
Niekonwencjonalne wykorzystanie gier jako innowacyjne narzędzie komunikacji z klientami - Mariusz Woźniakowski
Serwis YouTube w komunikacji marketingowej organizacji - korzyści i ograniczenia - Joanna Wyrwisz, Bartosz Żydek

NR 4/2016

Zmiany w obszarze strategii marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - Katarzyna Bachnik
The Role of Dynamic Marketing Capabilities in Creation of Competitive Advantage of Commercial Chains - Katarzyna Bilińska-Reformat
W poszukiwaniu paradygmatu marketingu analitycznego - Grażyna Golik-Górecka
The Role of Mobile Apps in Contemporary Marketing in Poland - Leszek Gracz
Możliwości rozwoju rynku usług dla rdzennej ludności wiejskiej w wieku 60 plus - Krystyna Gutkowska, Teresa Słaby
Formy działalności prosumpcyjnej wybranych grup nabywców finalnych - Anna Iwanicka
The Influence of Foreign Direct Investment on International Technology Transfer - Maryana Kohut
Public Relations and Relationship Marketing of Higher Education Facilities in the Time of New Media - Małgorzata Koszembar-Wiklik
Wiedzochłonność obszarów wiejskich w warunkach zrównoważonego rozwoju - Magdalena Kozera-Kowalska, Sławomir Kalinowski
Przyszłość marketingu - wymiar koncepcyjny, organizacyjny i implementacyjny - Robert Kozielski
Budowanie satysfakcji pacjenta na podstawie zaufania - studium empiryczne rynku usług medycznych - Katarzyna Krot, Iga Rudawska
Lokowanie marek w wydawnictwach drukowanych - Olena Kulykovets, Hanna Górska-Warsewicz
The Role of Residents in Increasing the Attractiveness of a Territorial Mega-product - Wiesława Kuźniar
Misja konsumenta we współczesnym świecie - Agata Małysa-Kaleta
Metodyczne aspekty pomiaru deklaratywnych i utajonych postaw - Beata Marciniak
Poland's Impact on the Development of Ukraine's Western Region under the Ukraine-EU Association Agreement - Romana Mikhel
Usługi reklamowe w procesie kształtowania pozycji rynkowej przedsiębiorstw - skala i perspektywy wykorzystania - Robert Nowacki
The Diversity of Behaviour by Young People in the Process of Purchasing Insurance Services - Beata Nowotarska-Romaniak
The Young Consumer in the Ukrainian e-Commerce Market - Yuriy Pachkovskyy, Anna Maksymenko
Analiza komercjalizacji wyników badań naukowych, wsparcia przedsiębiorczości akademickiej oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez szkoły wyższe w Polsce - wybrane aspekty - Agnieszka Piotrowska-Piątek
Zachowania konsumentów a nowoczesny marketing na rynku usług transportowych - Grażyna Rosa
Zachowania finansowe gospodarstw rolnych - Roma Ryś-Jurek
Conversion of Customer Experience and Its Impact on Brand Community - the Thermomix Analytical Model - Monika Skorek
Wzrost sprzedaży płyt gramofonowych w II dekadzie XXI wieku - charakterystyka zjawiska sprzecznego z trendami światowego rynku fonograficznego - Tomasz Smoleń
Market Information System in Enterprise Marketing Management - Genowefa Sobczyk
Komunikacja rynkowa w przedsiębiorstwach gastronomicznych jako element tożsamości tych przedsiębiorstw - wyniki badań - Dagmara Stangierska, Karol Krajewski
Conceptual and Methodical Aspects of Realisation the Export-Oriented Strategy of Economic Growth - Oleksandra Struk
Tworzenie i zawłaszczanie wartości na rynku B2B - Justyna Światowiec-Szczepańska
The Internet of Things - Digital Revolution in Offline Market. Opportunity or Threat? - Anna Tarabasz
Marketing Innovations and Modernisation of Value for Customer in the Market of High Technology Products - Joanna Wiechoczek
Downshifting - koncepcja nowego stylu życia w małym mieście - Ewa Zadęcka
Challenges of Sustainable Consumption: Voluntary Simplicity as a Social Movement - Jolanta Zrałek
Wykorzystanie public relations w działaniach wiejskich jednostek terytorialnych - Janusz Zrobek
Czynniki różnicujące skłonność do zaakceptowania nowych produktów żywnościowych - Sylwia Żakowska-Biemans
Marketingowe public relations a media społecznościowe - szanse i zagrożenia - Agnieszka Żbikowska

NR 5/2016

Diversification of Polish Households Based on Credit Portfolio and Margin - Paulina Anioła-Mikołajczak
Różnicowanie cen w handlu wielokanałowym - wyzwanie wizerunkowe - Ilona Bondos
Akademicki charakter miasta jako determinanta jakości życia - postawy i opinie mieszkańców wybranych miast - Augustyna Burlita, Krzysztof Błoński
Relacje lekarz - pacjent a wybrane teoretyczne modele relacji w kontekście dehumanizacji medycyny - Iwona Czerska
Senior w systemie dystrybucji detalicznej FMCG w Polsce - Ewa Frąckiewicz, Aleksandra Grzesiuk, Katarzyna Bilińska-Reformat
Wybrane aspekty zachowań nabywców na aukcjach internetowych. Studium przypadku rynku akcesoriów do telefonów komórkowych - Jacek Cypryjański, Edyta Rudawska, Aleksandra Grzesiuk
Rola marki w procesie zakupu mleka i jego przetworów - Mariusz Grębowiec
Sharing economy jako ważny trend w obszarze zrównoważonej konsumpcji - Barbara Jaros
Obserwacja nieuczestnicząca video na przykładzie przeprowadzonego badania różnic w zachowaniach kobiet i mężczyzn w miejscu zakupu - Paweł Jurowczyk
System nowego marketingu w świetle krytyki jego podstawowego paradygmatu - Stanisław Kaczmarczyk
Innowacje w sektorze usług - motywy, bariery oraz wsparcie działalności innowacyjnej - Urszula Kłosiewicz-Górecka
Influence of the Context Marketing on the Effectiveness of the Content Marketing - Magdalena Kowalska
Nieufny konsument - wyzwanie dla współczesnego marketingu - Katarzyna Krot
The Reciprocity Rule in Electronic Commerce - Marcin Lewicki
Wybrane megatrendy i ich możliwy wpływ na konsumentów niepełnosprawnych ruchowo - Magdalena Maciaszczyk
Wiedza jako podstawa budowy relacji z klientem w sektorze usług profesjonalnych - Justyna Matysiewicz
Konsumpcja a filantropia - źródła szczęścia jednostki w świetle teorii i badań empirycznych - Dominika Mirońska
Contemporary Determinants of Sustainable Consumption - Katarzyna Olejniczak
Etyczne kształtowanie produktów przez przedsiębiorstwa - nowe wyzwanie dla marketingu - Izabela Ostrowska
Jakość usług turystycznych świadczonych przez biura podróży w Polsce - Irena Ozimek, Julita Szlachciuk
Identyfikacja potrzeb jako sposób budowania długofalowych relacji z klientami przez pryzmat sektora MSP - Joanna Pikuła-Małachowska
The Exhibitor as a Client of the Trade Fair Organiser - a Diagnosis of the Level of Satisfying Needs - Anita Proszowska
Znaczenie warstw opakowania jednostkowego dla konsumentów na rynku FMCG - Monika Ratajczyk
Możliwości zastosowania koncepcji CSR w terytorialnym partnerstwie wielosektorowym - Robert Romanowski
Modelowanie marketingowe a paradygmat marketingu - Adam Sagan
Changes in Purchasing Behaviours of Consumers in Conditions of Acculturation - an Empirical Study - Agata Stolecka-Makowska
Wpływ marketingu terytorialnego na rozwój gminy - Wiesław Szopiński
Specyfika marketingu w agrobiznesie. Przegląd koncepcji - Joanna Szwacka-Mokrzycka
Paradygmat marki w dobie digitalizacji i technologii mobilnej - Beata Tarczydło
Jakość życia jako punkt odniesienia do kształtowania koncepcji rozwoju miasta - Jolanta Witek
Rozwój handlu detalicznego w systemie franczyzowym w Polsce - Joanna Wrzesińska-Kowal

NR 6/2016

An Application of Logistic Regression in Identification of the Factors Influencing the Use of Credit by Polish Households - Paulina Anioła-Mikołajczak
Media społecznościowe jako źródło informacji o produktach w świetle badań międzykulturowych - przykład Facebooka - Małgorzata Bartosik-Purgat
Znajomość żywności ekologicznej wśród mieszkańców województwa podkarpackiego - Izabela Cichocka, Jan Krupa
Customer Analysis and Firm Performance in the Polish Insurance Market. Perspective of Customer Profitability and Lifetime Value - Tymoteusz Doligalski, Przemysław Tomczyk
Przemiany sytuacji finansowej sektora handlu detalicznego w Polsce i Niemczech w latach 2005-2014 - Zbigniew Gołaś
Wartości związane z żywnością i żywieniem młodych Polaków aktywnych zawodowo o stabilnej sytuacji finansowej - Krystyna Gutkowska, Paweł Kwieciński
Terytorialne zróżnicowanie handlu targowiskowego w Polsce i jego uwarunkowania - Mariusz Hamulczuk
Dostępność przestrzenna sklepów dyskontowych sieci Biedronka na terenie miasta Poznania - Wojciech Kisiała, Magdalena Rudkiewicz
Współpraca firm świadczących usługi biznesowe z klientami - Lidia Kuczewska
Zrównoważona konsumpcja i uwarunkowania jej rozwoju - Władysława Łuczka
Otoczenie zewnętrzne muzeum: przykład Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie - Iryna Manczak
Klastry jako instrument wsparcia sektora kluczowych technologii wspomagających - Joanna Szmigiel
Zmiany cen detalicznych artykułów żywnościowych w Polsce w latach 2003-2015 - Krystyna Świetlik
Zmiany w kanałach dystrybucji zachodzące pod wpływem pośredników hurtowych - Sławomir Tajer
Znaczenie innowacji w turystyce narciarskiej - Jadwiga Berbeka
Teoria własności w ordoliberalizmie a współczesne funkcjonowanie sektora przedsiębiorstw piłkarskich w Republice Federalnej Niemiec - Artur Grabowski
Dochód jako determinanta zdrowia osób starszych - perspektywa krajów „starej" i „nowej" UE - Agnieszka Jakubowska
Event sportowy w procesie budowania społecznej tożsamości. Ujęcie teoretyczno-analityczne - Marek Kazimierczak
Aktywność turystyczno-rekreacyjna studentów szczecińskich uczelni - Maria Makris, Monika Niewiadomska, Aleksandra Dulian
The use of drones in organizing the Olympic Games - Jarosław Nadobnik
Program profilaktyki urazów w sporcie wysokokwalifikowanym - Natalia Niewolna, Teresa Zwierko
Outdoor games and playtime versus social competences of children and youth - Małgorzata Paczyńska-Jędrycka
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w procesie kształtowania wymiaru aktywności fizycznej - Mirosława Szark-Eckardt, Beata Augustyńska, Jerzy Eider
Narzędzia internetowego public relations wykorzystywane przez kluby piłkarskiej Ekstraklasy w komunikacji z otoczeniem - Mariusz Woźniakowski
Rewitalizacja jako narzędzie pobudzania rozwoju lokalnego na przykładzie rewitalizacji rynku w gminie wiejskiej Olsztyn - Aleksandra Czarnecka
Zarządzanie zrównoważonym rozwojem turystyki a jakość życia w aglomeracjach miejskich - Anna Królikowska-Tomczak
Turystyka sportowa jako czynnik promocji zdrowia i aktywności fizycznej na obszarach wiejskich w Polsce - Joanna Poczta, Ewa Malchrowicz-Mośko
Wpływ rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na jakość życia mieszkańców w gminie Dobra - Elżbieta Sieńko-Awierianów, Ewa Głowacka, Monika Chudecka
Inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną jako przejaw innowacji społecznych w gminach wiejskich - Anna Słocińska
Turystyka aktywna szansą rozwoju gminy Józefów w opinii młodzieży szkolnej - Andrzej Soroka
Wykorzystanie infrastruktury sportowej ze szczególnym uwzględnieniem metod pomiarowych w sporcie dla zwiększenia atrakcyjności tradycyjnych form rekreacyjnych - Robert Terczyński, Michał Tarnowski, Wioletta Łubkowska
Adapted Physical Activity and Sports Recreation as a Key Element for Regional Development and Improvement of the Quality of Life - Maria A. Efstratopoulou
Badania nad turystyką niepełnosprawnych w Polsce - Piotr Godlewski
Aktywność turystyczno-rekreacyjna rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością (wyniki badań) - Mirosława Janoś-Kresło
Ocena aktywności fizycznej i stylu życia osób po 50. roku życia - Katarzyna Kotarska, Alicja Drohomirecka, Krzysztof Wilk