Telefon: +48 22 628 55 85  

Handel Wewnętrzny - Spis treści numerów z 2009 r.

Spis treści

Roczny spis treści

CZESŁAW BYWALEC - Nowe wyzwania i wymiary konsumpcji we współczesnym świecie nr 3
MAGDALENA CYREK - Zmiany struktury sektora usług w układzie regionalnym - konwergencja czy dywergencja? nr 1
ZOFIA KĘDZIOR - Postawy i zachowania konsumentów w kryzysie - próba identyfikacji nr 4-5
KAZIMIERZ A. KŁOSIŃSKI - Uwarunkowania systemu regulacji w Unii Europejskiej w zakresie usług świadczonych w interesie ogólnym nr 4-5
MAŁGORZATA KOŁODZIEJCZAK, WŁODZIMIERZ KOŁODZIEJCZAK, KAROLINA PAWLAK - Rozwój i znaczenie międzynarodowego handlu usługami nr 6
LIDIA KUCZEWSKA - Stan i struktura podmiotowa usług biznesowych w Polsce nr 1
IZABELLA KUDRYCKA - Znaczenie absorpcji funduszy europejskich w procesie konwergencji rozwoju regionalnego nr 4-5
ALICJA KUSIŃSKA - Zmiany w sferze konsumpcji i ich uwarunkowania w latach 1989-2009 nr 4-5
KRYSTYNA KUŚMIERCZYK, LUCYNA PISKIEWICZ, DOROTA SZEPIENIEC-PUCHALSKA - Zmiany konsumpcji w Polsce w latach 2000-2007 nr 3
EDWAD MALESZYK - Kierunki specjalizacji handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi nr 2
EDWARD MALESZYK, BARBARA POKORSKA - Działalność innowacyjna przedsiębiorstw usługowych nr 1
NATALIA MATYSIAK - Współczesne centra handlowe w Polsce nr 6
FRANCISZEK MISIĄG - Handel w transformowanej gospodarce nr 4-5
MACIEJ MISZEWSKI - Perspektywy transformacji gospodarczej w Polsce nr 4-5
DANUTA MLICZEWSKA - Współczesne państwa wobec światowego kryzysu finansowego - nowej choroby XXI wieku nr 6
HENRYK MRUK - Konsument w gospodarce - ewolucja wiedzy o jego zachowaniach nr 4-5
JADWIGA ODORZYŃSKA-KONDEK, ANNA BACHANEK - Upadłość konsumencka w polskich realiach społeczno-gospodarczych nr 3
ANETA SOKÓŁ, ANNA OWIDIA SURMACZ - Alianse strategiczne - strategią rozwoju zewnętrznego przedsiębiorstw nr 2
ANIELA STYŚ - Marketing - wyzwania procesów transformacji nr 4-5
ANDRZEJ SZROMNIK - Lokalizacja biznesu jako problem decyzyjny przedsiębiorstwa handlowego nr 4-5
PIOTR WAŻNIEWSKI - Udział szarej strefy w tworzeniu PKB w Polsce nr 6
JOLANTA WITEK - Elity ekonomiczne - wyznacznik osiągnięć i stylu życia nr 3

Z BADAŃ

ANNA BIENIASZ, DOROTA CZERWIŃSKA-KAYZER - Zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce w latach 2004-2008 nr 3
ANNA DĄBROWSKA - Rozwój e-usług jako przejaw budowania społeczeństwa informacyjnego nr 2
BOGUSŁAW GUZIK - Próba oceny trafności prognoz koniunktury handlowej w latach 1993-2008 nr 4-5
MIROSŁAWA JANOŚ-KRESŁO - Regionalne zróżnicowanie rynku usług kultury w Polsce nr 2
MARZENA JEŻEWSKA-ZYCHOWICZ, IWONA KOWALCZUK - Uwarunkowania innowacyjności polskich konsumentów nr 3
WANDA KARPIŃSKA-MIZIELIŃSKA, TADEUSZ SMUGA - Zatrudnienie sezonowe w turystyce - perspektywa przedsiębiorców nr 6
LIDIA KUCZEWSKA, SŁAWOMIR TAJER - Agencje zatrudnienia w procesach ograniczania bezrobocia nr 6
ROBERT NOWACKI - Rozwój usług marketingowych w Polsce a ich jakość nr 2
IZABELA OSTROWSKA - Determinanty lojalności młodych nabywców wobec wybranych dostawców usług nr 2
RENATA PAJEWSKA-KWAŚNY - Rynek usług ubezpieczeniowych w Polsce nr 1
MIROSŁAWA PLUTA-OLEARNIK - Rozwój usług szkolnictwa wyższego w kontekście współpracy uczelni z otoczeniem biznesowym nr 1
MAŁGORZATA RADZIUKIEWICZ - Efektywność programów rynku pracy (część 1) nr 2
MAŁGORZATA RADZIUKIEWICZ - Efektywność programów rynku pracy (część 2) nr 6
ZOFIA SKRZYPCZAK - Serwicyzacja konsumpcji a zmiany wydatków na usługi medyczne w Polsce nr 1
BOGDAN SOJKIN, JOANNA WITCZAK - Konsument na rynku żywności ekologicznej nr 4-5
MARCIN W. STANIEWSKI - Bariery przedsiębiorczości studentów a nadzieja na sukces nr 6
MARCIN ŚWITAŁA - Uwarunkowania ekonomiczne konsumpcji gospodarstw domowych ludzi starszych nr 3
SŁAWOMIR TAJER - Działania rodzimych firm z sektora usług TSL zmierzające do wzrostu ich konkurencyjności nr 1

Z DOŚWIADCZEŃ INNYCH KRAJÓW

MYKOLA VASHCHENKO - Rozwój małych przedsiębiorstw na Ukrainie w okresie transformacji gospodarczej nr 4-5

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK NAUKOWYCH

ANNA DĄBROWSKA - Sprawozdanie z konferencji pt. Upadłość konsumencka - mity i fakty nr 3
URSZULA KŁOSIEWICZ-GÓRECKA - Sprawozdanie z konferencji pt. Rozwój szkolnictwa zawodowego Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy nr 1
LIDIA KUCZEWSKA - Sprawozdanie z konferencji pt. Szanse i wyzwania dla sektora usług i handlu w Polsce nr 1
SYLWESTER MAKARSKI - Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Konsument a rynek. Efekty działań marketingowych nr 6
DOROTA SZEPIENIEC-PUCHALSKA - Sprawozdanie z seminarium IBRKK pt. Konsumpcja w Polsce 2000-2007 nr 1

PRZEGLĄD WYDAWNICTW I RECENZJE

ANNA DĄBROWSKA - Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna, pod redakcją naukową Beaty Świeckiej nr 1
KAZIMIERZ A. KŁOSIŃSKI - Usługi w gospodarce rynkowej, pod redakcją naukową Igi Rudawskiej nr 3
JUSTYNA MAJCHRZAK-LEPCZYK - Jan Polowczyk, Skuteczne strategie biznesowe. Praktyka i teoria nr 2

Informacja o V Konferencji Naukowej pt. Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty - Partnerstwo w marketingu. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej nr 3