Telefon: +48 22 628 55 85  

Handel Wewnętrzny - Spis treści numerów z 2008 r.

Spis treści

Roczny spis treści

ANNA BACHANEK - Naruszanie praw konsumentów na rynku kredytów bankowych nr 4-5
KATARZYNA CIEŚLIŃSKA - Organy i cele przedsiębiorstw publicznych nr 3
ANNA DABROWSKA - Profil współczesnego konsumenta nr 4-5
ANNA DĄBROWSKA - Światowy Dzień Konsumenta - Komisja Europejska wprowadza nowy system badań konsumenckich nr 2
URSZULA GIERAŁTOWSKA, MAŁGORZATA SOBCZAK, SYLWIA CHUDY - Kontrola żywności ekologicznej nr 1
AGNIESZKA JERAN - Globalna marka na globalnym rynku nr 4-5
JAN KARWOWSKI, ALEKSANDRA GRZESIUK, JOLANTA WITEK - Ulice handlowe w centrum miasta - nowe spojrzenie wobec konkurencji centrów handlowych nr 3
EDWARD MALESZYK - Tendencje do specjalizacji handlu detalicznego na rynku artykułów częstego zakupu nr 3
DANUTA MLICZEWSKA - Historyczny i racjonalny system podatkowy nr 1
JÓZEF NIEMCZYK - Polityka żywnościowa - potrzeba racjonalizacji nr 6
JOANNA PAWLAK - Aspekty prawne i wykonawcze kontroli jakości handlowej owoców w Polsce nr 2
BARBARA POKORSKA - Handlowe przedsiębiorstwa sieciowe na polskim rynku nr 6
MAŁGORZATA RADZIUKIEWICZ - Przestrzenna analiza bezrobocia nr 2
ANNA SKOWRONEK-MIELCZAREK, KATARZYNA BACHNIK - Grupy funduszy na polskim rynku venture capital nr 1
ZOFIA SKRZYPCZAK - Zmiany struktury wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1995-2006 nr 1
BOŻENA SŁOMIŃSKA - Kierunki ewolucji kanałów dystrybucji artykułów konsumpcyjnych w Polsce nr 6
RENATA ZAGÓRSKA - Liderzy innowacji nr 2

Z BADAŃ

KATARZYNA BACHNIK - Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesie podnoszenia kwalifikacji (zestawienie międzynarodowe) nr 1
MAŁGORZATA BARTOSIK-PURGAT - Hierarchia wartości uznawanych przez młodych konsumentów z wybranych krajów Unii Europejskiej nr 4-5
AGNIESZKA I. BARUK - Wybrane działania z zakresu merchandisingu handlowego w opinii polskich nabywców finalnych nr 6
KRYSTYNA GUTKOWSKA, IRENA OZIMEK, TERESA MIKULSKA - Zachowania żywieniowe młodych konsumentów (wyniki badań własnych) nr 6
DANUTA JAWORSKA, WOJCIECH KOLANOWSKI, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA, ANNA SAWICKA - Preferencje i jakość sensoryczna herbaty w ocenie młodych konsumentów nr 1
MARZENA JEŻEWSKA-ZYCHOWICZ - Wpływ innowacyjności konsumentów na ich zachowania na rynku nowej żywności nr 2
SŁAWOMIR KALINOWSKI - Oczekiwania ubogich mieszkańców wsi wobec pomocy społecznej (na przykładzie woj. wielkopolskiego) nr 2
WANDA KARPIŃSKA-MIZIELIŃSKA, TADEUSZ SMUGA - Szara strefa w ocenie przedsiębiorstw sektora turystyki nr 2
URSZULA KŁOSIEWICZ-GÓRECKA - Przyczyny bezrobocia w Polsce i możliwości jego ograniczania w opinii przedstawicieli instytucji rynku pracy i pracodawców nr 4-5
IWONA KOWALCZUK - Cena jako determinanta zachowań nabywczych konsumentów na rynku artykułów żywnościowych nr 2
IWONA KOWALCZUK - Oczekiwania ludzi starszych wobec oferty produktów żywnościowych nr 4-5
LIDIA KUCZEWSKA, SŁAWOMIR TAJER - Powiatowe rady zatrudnienia w procesie ograniczania bezrobocia na lokalnych rynkach pracy nr 3
ARKADIUSZ MOROZ - Determinanty silnej marki na polskim rynku farb nr 3
BEATA NOWOTARSKA-ROMANIAK - Obszary działań marketingu wewnętrznego w firmach ubezpieczeniowych nr 4-5
IRENA OZIMEK - Miejsce sprzedaży a jakość żywności w opinii konsumentów nr 3
LUCYNA PISKIEWICZ - Dobra trwałego użytku w gospodarstwach domowych ludzi młodych nr 3
ZOFIA PRZYBYSZ, RENATA SZCZYGIELSKA - Analiza poziomu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw usługowych w regionie sieradzkim nr 1
MAŁGORZATA RADZIUKIEWICZ - Aktywne formy pomocy bezrobotnym na regionalnych rynkach pracy nr 4-5
ADAM RUDZEWICZ, MAŁGORZATA SZARMACH - Opinie konsumentów na temat psychologicznych aspektów reklamy nr 4-5
ZOFIA SKRZYPCZAK - Wydatki gospodarstw domowych na ochronę zdrowia w latach 1995-2005 nr 4-5
DOROTA SZEPIENIEC-PUCHALSKA - Aktywność gospodarstw domowych na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych (w świetle badań budżetów domowych) nr 1
KRYSTYNA ŚWIETLIK - Budżety gospodarstw domowych w latach 2004-2007 (część 1) nr 4-5
KRYSTYNA ŚWIETLIK - Budżety gospodarstw domowych w latach 2004-2007 (część 2) nr 6
SŁAWOMIR TAJER - Centra dystrybucyjne jako ogniwo pośrednie w systemie obsługi firm produkcyjnych i handlowych nr 4-5
TOMASZ ZALEGA - Warunki mieszkaniowe oraz wyposażenie w dobra trwałego użytku gospodarstw domowych z osobami bezrobotnymi w woj. mazowieckim (wyniki badań własnych) - część 1 nr 4-5
TOMASZ ZALEGA - Warunki mieszkaniowe oraz wyposażenie w dobra trwałego użytku gospodarstw domowych z osobami bezrobotnymi w woj. mazowieckim (wyniki badań własnych) - część 2 nr 6
SYLWIA ŻAKOWSKA-BIEMANS - Preferencje polskich konsumentów w odniesieniu do miejsc zakupu żywności ekologicznej nr 4-5

UNIA EUROPEJSKA

AGNIESZKA BOROWSKA - Produkty regionalne i tradycyjne w Unii Europejskiej i Francji nr 3

Z DOŚWIADCZEŃ INNYCH KRAJÓW

KAZIMIERZ KŁOSIŃSKI - Indie i Chiny - wschodzące gospodarki XXI wieku nr 2
LUCYNA PISKIEWICZ - Konsumpcja w gospodarstwach domowych w Austrii - różnice regionalne nr 6

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK NAUKOWYCH

ANNA DABROWSKA - Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Konsumpcjonizm a poziom i jakość życia Polaków nr 1
ANNA DĄBROWSKA - Sprawozdanie z konferencji pt. Rozwój rynków ekologicznych nr 3
URSZULA KŁOSIEWICZ-GÓRECKA - Sprawozdanie z I Forum Nauka - Praktyka nt. Kierunki rozwoju handlu Polska - Dolny Śląsk nr 4-5
GRAŻYNA ROSA, AGNIESZKA SMALEC - Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Kreowanie wizerunku marki nr 6
DOROTA SZEPIENIEC PUCHALSKA - Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Regionalne zróżnicowanie wykorzystania narzędzi rynku pracy a ograniczanie bezrobocia nr 3

PRZEGLĄD WYDAWNICTW I RECENZJE

ANNA DĄBROWSKA - Bankructwo gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna, pod redakcją naukową Beaty Świeckiej nr 6
ANNA DĄBROWSKA - Regionalne zróżnicowanie wykorzystania narzędzi rynku pracy a ograniczanie bezrobocia, pod kierunkiem naukowym U. Kłosiewicz-Góreckiej nr 4-5
ANNA DĄBROWSKA - Robert J. Kaden, Badania marketingowe nr 2
URSZULA KŁOSIEWICZ-GÓRECKA - Transfer wiedzy z nauki do biznesu - doświadczenia regionu Mazowsze, pod redakcją naukową Marzenny A. Weresa nr 1
ALICJA KUSIŃSKA - Konsumpcja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, pod red. Anny Dąbrowskiej i Mirosławy Janoś-Kresło nr 6
EDWARD MALESZYK - Grzegorz Urbanek, Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa nr 4-5