Handel Wewnętrzny - Rada programowa / Editorial Board

 • Agnieszka I. Baruk (Politechnika Łódzka, Polska)
 • Barbara Freytag-Leyer (Fulda University of Applied Sciences, Niemcy)
 • Lechosław Garbarski (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Polska)
 • Krystyna Gutkowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • Ihor Hrabynsky (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraina)
 • Oleh Karyy (Lviv National Polytechnic University, Ukraina)
 • Jaroslav Kita (University of Economics in Bratislava, Słowacja)
 • Urszula Kłosiewicz-Górecka (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy, Polska)
 • Józefa Kramer (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska)
 • Sylwester Makarski (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
 • Krystyna Mazurek-Łopacińska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska)
 • Janusz Ostaszewski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska)
 • Rodica Pamfilie (The Bucharest Academy of Economic Studies, Rumunia)
 • Davide Ravasi (Casa Business School, City University London, W. Brytania)
 • Sanda Renko (University of Zagreb, Chorwacja)
 • Arnold Schuh (Vienna University of Economics and Business, Austria)
 • Anna Skowronek-Mielczarek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska)
 • Bogdan Sojkin (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska)
 • Jan W. Wiktor (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
 • Jolanta Witek (Uniwersytet Szczeciński, Polska)