Working Paper o skutkach wojen handlowych USA-UE

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym przedstawiamy przewidywane skutki konfliktu gospodarczego i spodziewane straty handlowe dla Polski, Grupy Wyszehradzkiej oraz UE.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik IBRKK-EXPER (lipiec 2018)

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfryzacja wymaga współpracy samorządów i rządu

Aby sprawnie wdrożyć e-usługi publiczne i przeprowadzić strategie cyfryzacyjne, należy jak najszybciej usprawnić współpracę samorządów i rządu – to najważniejszy wniosek po 22. Konferencji „Miasta w Internecie”, która odbyła się w dniach 27-29 czerwca 2018 r. w Gdańsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiony kosmiczne w europejskiej gospodarce

Zapraszamy do sprawozdania z seminarium zorganizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze pod patronatem merytorycznym IBRKK-PIB przy współpracy z Fundacją Instytut Mikromakro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs na esej metaekonomiczny

Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.

dr Katarzyna Wasilik, adiunkt

Specjalizuje się w problematyce Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), zarówno w odniesieniu do rozwoju tej idei w Polsce, jak i wszelkich działań związanych z propagowaniem ruchu Fair Trade przez organizacje pozarządowe na świecie. Jest autorem i współautorem publikacji książkowych oraz artykułów w recenzowanych czasopismach, takich jak: „Handel Wewnętrzny", „Konsumpcja i Rozwój”, „Handel wewnętrzny w Polsce”, jak również referatów publikowanych w zbiorach materiałów konferencyjnych wydawanych przez krajowe uczelnie ekonomiczne (Szkoła Główna Handlowa; Akademia Morska w Gdyni; Uniwersytet Gdański, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie; Uniwersytet Szczeciński) oraz artykułów do czasopism „Poradnik Handlowca” i „Portal Spożywczy”. Członek komitetu redakcyjnego dwumiesięcznika „Handel Wewnętrzny”.

 

Kluczowe publikacje w ostatnich 5 latach:

  1. Nowacki, K. Wasilik, Towards responsible consumption – attitudes of young consumers to the idea of corporate social responsibility, “Handel Wewnętrzny” 2017 nr 2
  2. Nowacki, K. Wasilik, Innovative Business Services in Creating Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises in Poland, ВІСНИК Національного Університету Львівська Політехніка, Серія: Проблеми Економіки Та Управління, Wydwnictwo Politechnika Lwowska, Lwów 2016
  3. Dąbrowska, M. Jaciow, U. Kłosiewicz-Górecka, L. Kuczewska, R. Nowacki, S. Tajer, K. Wasilik, R. Wolny, Działalność innowacyjna i konkurencyjność przedsiębiorstw usługowych w Polsce, IBRKK, Warszawa 2016
  4. W kierunku odpowiedzialnej konsumpcji [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument na tle zmian zachodzących w otoczeniu, Wydawca Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 865. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 38, Szczecin 2015
  5. Idea Fair Trade – sprawiedliwe zachowania konsumpcyjne, jako forma pomocy rozwojowej dla krajów globalnego Południa, „Handel Wewnętrzny” 2015 nr 2
  6.  Zrównoważony rozwój w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Wyzwania społeczeństwa informacyjnego, Instytut Transportu i Handlu Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015

 

Kontakt: