Working Paper o skutkach wojen handlowych USA-UE

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym przedstawiamy przewidywane skutki konfliktu gospodarczego i spodziewane straty handlowe dla Polski, Grupy Wyszehradzkiej oraz UE.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik IBRKK-EXPER (lipiec 2018)

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfryzacja wymaga współpracy samorządów i rządu

Aby sprawnie wdrożyć e-usługi publiczne i przeprowadzić strategie cyfryzacyjne, należy jak najszybciej usprawnić współpracę samorządów i rządu – to najważniejszy wniosek po 22. Konferencji „Miasta w Internecie”, która odbyła się w dniach 27-29 czerwca 2018 r. w Gdańsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiony kosmiczne w europejskiej gospodarce

Zapraszamy do sprawozdania z seminarium zorganizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze pod patronatem merytorycznym IBRKK-PIB przy współpracy z Fundacją Instytut Mikromakro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs na esej metaekonomiczny

Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.

mgr Katarzyna Sierocińska, asystent

Specjalizuje się w makroekonomii, ekonomii rozwoju, problematyce kapitału społecznego i krajów rozwijających się.

 

Kluczowe publikacje w ciągu ostatnich 5 lat

  1. Lisocka-Jaegermann, K. Sierocińska,  E. Żuławska-Sobczyk, El desarrollo local y las organizaciones en comunidades rurales. Miradas desde Polonia, [w]: Organizaciones y estrategias en comunidades rurales. Una Mirada al. desarrollo local y la politica publica. Reflexiones teóricas, red. Marcela Rebeca Contreras Loera, Urszula Żuławska, Społeczna Akademia Nauk, Warszawa 2016, s. 259-293
  2. Panama na drodze ku trwałemu rozwojowi, w: „Studia Ekonomiczne”, nr 2/2013, s. 287-300
  3. Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy, w: „Studia Ekonomiczne”, nr 1/2011, s.69-86
  4. Geografia o neoliberalizmie, recenzja książki pt. „Przestrzenie globalnego kapitalizmu”, David Harvey, Le Monde Diplomatique, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2016, [w:] „Nowe Książki”, nr 3/2017

 

Kontakt: