Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Napędzamy Polską Przyszłość

IBRKK-PIB oraz Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych zaprezentowały wyniki raportu przygotowanego we współpracy z Cambrigde Econometrics. Specjalną konferencję otworzyła minister technologii i przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz.

 

 

 

 

Wskaźnik reakcji polskiego eksportu na zmiany koniunktury światowej

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

Współczesne narzędzia kształtowania przewagi strategicznej przedsiębiorstw handlowych

Konferencja zorganizowana została z okazji ukazania się kolejnego rocznika „Handel wewnętrzny w Polsce 2012-2017” poświęconego ocenie stanu i kierunków rozwoju przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

Zakład Metaekonomii IBRKK-PIB zaprasza na seminarium naukowe poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW, pt. "Economics Without Laws. Towards a New Philosophy of Economics", Palgrave Macmillan, 2017.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

mgr Katarzyna Sierocińska, asystent

Specjalizuje się w makroekonomii, ekonomii rozwoju, problematyce kapitału społecznego i krajów rozwijających się.

 

Kluczowe publikacje w ciągu ostatnich 5 lat

  1. Lisocka-Jaegermann, K. Sierocińska,  E. Żuławska-Sobczyk, El desarrollo local y las organizaciones en comunidades rurales. Miradas desde Polonia, [w]: Organizaciones y estrategias en comunidades rurales. Una Mirada al. desarrollo local y la politica publica. Reflexiones teóricas, red. Marcela Rebeca Contreras Loera, Urszula Żuławska, Społeczna Akademia Nauk, Warszawa 2016, s. 259-293
  2. Panama na drodze ku trwałemu rozwojowi, w: „Studia Ekonomiczne”, nr 2/2013, s. 287-300
  3. Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy, w: „Studia Ekonomiczne”, nr 1/2011, s.69-86
  4. Geografia o neoliberalizmie, recenzja książki pt. „Przestrzenie globalnego kapitalizmu”, David Harvey, Le Monde Diplomatique, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2016, [w:] „Nowe Książki”, nr 3/2017