Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Napędzamy Polską Przyszłość

IBRKK-PIB oraz Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych zaprezentowały wyniki raportu przygotowanego we współpracy z Cambrigde Econometrics. Specjalną konferencję otworzyła minister technologii i przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz.

 

 

 

 

Wskaźnik reakcji polskiego eksportu na zmiany koniunktury światowej

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

Współczesne narzędzia kształtowania przewagi strategicznej przedsiębiorstw handlowych

Konferencja zorganizowana została z okazji ukazania się kolejnego rocznika „Handel wewnętrzny w Polsce 2012-2017” poświęconego ocenie stanu i kierunków rozwoju przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

Zakład Metaekonomii IBRKK-PIB zaprasza na seminarium naukowe poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW, pt. "Economics Without Laws. Towards a New Philosophy of Economics", Palgrave Macmillan, 2017.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

dr hab. Krzysztof Marczewski, prof. IBRKK, prof. SGH

Specjalizuje się w analizie zmian strukturalnych w polskim handlu zagranicznym i konkurencyjności międzynarodowej. Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego w latach 1991-1992. Członek Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów w latach 1992-1993, 1998-2001 i 2004-2005. Wicedyrektor Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego w latach 1990-1991 i 1993-2006.
Członek Rady Naukowej PTE oraz INE PAN. Członek Komisji Metodologicznej GUS. Redaktor naczelny rocznika „Koniunktura gospodarcza świata i Polski”.

 

Kluczowe publikacje w okresie ostatnich 5 lat:

  1. Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej? pod red. J. Hausnera, Fundacja Gospodarki Administracji Publicznej, Kraków 2013 (współautor)
  2. The „Generations’ Solidarity” Programme and its Impact on the Labour Market, “Konsumpcja i Rozwój” nr 2 (2013)
  3. Ceny w handlu zagranicznym Polski. Aspekty makro- i mikroekonomiczne. DW Elipsa 2014 (współautorzy: J. Chojna, E. Duchnowska)
  4. Zmiany w handlu zagranicznym Polski w kategoriach wartości dodanej, „Unia Europejska.pl” nr 6/2014 (współautor: Łukasz Ambroziak)
  5. Refleksje teoretyczne nad polityką stabilizacyjną, [w:] (red. P. Albiński, Z. Polański) Dylematy polityki makroekonomicznej w warunkach kryzysu zadłużeniowego w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH 2015
  6. Dewaluacja fiskalna jako narzędzie polityki gospodarczej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 9 (2015)
  7. Analiza opinii firm - eksporterów nt. mikroekonomicznych korzyści z przystąpienia Polski do strefy euro, [w:] (red. R. Gwiazdowski) Europa bez euro?, Towarzystwo Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej 2016