Working Paper o skutkach wojen handlowych USA-UE

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym przedstawiamy przewidywane skutki konfliktu gospodarczego i spodziewane straty handlowe dla Polski, Grupy Wyszehradzkiej oraz UE.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik IBRKK-EXPER (lipiec 2018)

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfryzacja wymaga współpracy samorządów i rządu

Aby sprawnie wdrożyć e-usługi publiczne i przeprowadzić strategie cyfryzacyjne, należy jak najszybciej usprawnić współpracę samorządów i rządu – to najważniejszy wniosek po 22. Konferencji „Miasta w Internecie”, która odbyła się w dniach 27-29 czerwca 2018 r. w Gdańsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiony kosmiczne w europejskiej gospodarce

Zapraszamy do sprawozdania z seminarium zorganizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze pod patronatem merytorycznym IBRKK-PIB przy współpracy z Fundacją Instytut Mikromakro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs na esej metaekonomiczny

Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.

dr hab. Krzysztof Marczewski, prof. IBRKK-PIB, prof. SGH

Specjalizuje się w analizie zmian strukturalnych w polskim handlu zagranicznym i konkurencyjności międzynarodowej. Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego w latach 1991-1992. Członek Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów w latach 1992-1993, 1998-2001 i 2004-2005. Wicedyrektor Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego w latach 1990-1991 i 1993-2006.
Członek Rady Naukowej PTE oraz INE PAN. Członek Komisji Metodologicznej GUS. Redaktor naczelny rocznika „Koniunktura gospodarcza świata i Polski”.

 

Kluczowe publikacje w okresie ostatnich 5 lat:

  1. Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej? pod red. J. Hausnera, Fundacja Gospodarki Administracji Publicznej, Kraków 2013 (współautor)
  2. The „Generations’ Solidarity” Programme and its Impact on the Labour Market, “Konsumpcja i Rozwój” nr 2 (2013)
  3. Ceny w handlu zagranicznym Polski. Aspekty makro- i mikroekonomiczne. DW Elipsa 2014 (współautorzy: J. Chojna, E. Duchnowska)
  4. Zmiany w handlu zagranicznym Polski w kategoriach wartości dodanej, „Unia Europejska.pl” nr 6/2014 (współautor: Łukasz Ambroziak)
  5. Refleksje teoretyczne nad polityką stabilizacyjną, [w:] (red. P. Albiński, Z. Polański) Dylematy polityki makroekonomicznej w warunkach kryzysu zadłużeniowego w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH 2015
  6. Dewaluacja fiskalna jako narzędzie polityki gospodarczej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 9 (2015)
  7. Analiza opinii firm - eksporterów nt. mikroekonomicznych korzyści z przystąpienia Polski do strefy euro, [w:] (red. R. Gwiazdowski) Europa bez euro?, Towarzystwo Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej 2016

 

Kontakt: