Working Paper o skutkach wojen handlowych USA-UE

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym przedstawiamy przewidywane skutki konfliktu gospodarczego i spodziewane straty handlowe dla Polski, Grupy Wyszehradzkiej oraz UE.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik IBRKK-EXPER (lipiec 2018)

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfryzacja wymaga współpracy samorządów i rządu

Aby sprawnie wdrożyć e-usługi publiczne i przeprowadzić strategie cyfryzacyjne, należy jak najszybciej usprawnić współpracę samorządów i rządu – to najważniejszy wniosek po 22. Konferencji „Miasta w Internecie”, która odbyła się w dniach 27-29 czerwca 2018 r. w Gdańsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiony kosmiczne w europejskiej gospodarce

Zapraszamy do sprawozdania z seminarium zorganizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze pod patronatem merytorycznym IBRKK-PIB przy współpracy z Fundacją Instytut Mikromakro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs na esej metaekonomiczny

Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.

dr Jan Przystupa, prof. IBRKK-PIB

Specjalizuje się w analizie, modelowaniu i prognozowaniu kursu walutowego oraz kursów równowagi, jak również modelowaniu, prognozowaniu i symulowaniu zjawisk gospodarczych na poziomie makro (PKB i jego składowe, ceny, strumienie handlu zagranicznego według grup towarowych i krajów) oraz analizie wpływu polityki gospodarczej na sferę realną.
Członek CESifo World Economic Survey Expert Group (CESifo - Center for Economic Studies (CES) and the Ifo Institute (Monachium)) – ocena funkcjonowania i prognoza polskiej gospodarki. Ekspert w makroekonomicznej prognozie (AMAKRO) NBP, redaktor naczelny periodyku „Gospodarka i handel zagraniczny Polski”.

 

Kluczowe publikacje w okresie ostatnich 5 lat:

  1. J. Przystupa, E.Wróbel, Modelling less developed emerging markets: The case of monetary transmission in Tunisia, “Bank i Kredyt”, Vol. 47 No. 5 (2016)
  2. Prognoza kursu złotego oraz PKB i jego składowych na lata 2016-1017, „Gospodarka i handel zagraniczny Polski”, Nr 1 (2016)
  3. J. Przystupa, E.Wróbel, Asymmetry of the exchange rate pass-through. An exercise on Polish data, “Eastern European Economics”, vol.49, No.1,  p. 30-51, (2011)
  4. Łyziak, J. Przystupa, E. Stanisławska, E. Wróbel, Monetary policy transmission disturbances during the financial crisis,  “Eastern European Economics”, vol.49, No.5,  p. 75-96, (2011)
  5. Łyziak, J. Przystupa, E.Stanisławska, E.Wróbel, The impact of the financial crisis on the monetary transmission mechanism. A case of Poland w: Monetary Policy after the Crisis Societe Universitaire Europeenne de Recherches Financieres (SUERF), Vienna,  tom 3 (2011)

 

Kontakt: