Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Napędzamy Polską Przyszłość

IBRKK-PIB oraz Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych zaprezentowały wyniki raportu przygotowanego we współpracy z Cambrigde Econometrics. Specjalną konferencję otworzyła minister technologii i przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz.

 

 

 

 

Wskaźnik reakcji polskiego eksportu na zmiany koniunktury światowej

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

Współczesne narzędzia kształtowania przewagi strategicznej przedsiębiorstw handlowych

Konferencja zorganizowana została z okazji ukazania się kolejnego rocznika „Handel wewnętrzny w Polsce 2012-2017” poświęconego ocenie stanu i kierunków rozwoju przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

Zakład Metaekonomii IBRKK-PIB zaprasza na seminarium naukowe poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW, pt. "Economics Without Laws. Towards a New Philosophy of Economics", Palgrave Macmillan, 2017.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

dr Jan Przystupa, prof. IBRKK

Specjalizuje się w analizie, modelowaniu i prognozowaniu kursu walutowego oraz kursów równowagi, jak również modelowaniu, prognozowaniu i symulowaniu zjawisk gospodarczych na poziomie makro (PKB i jego składowe, ceny, strumienie handlu zagranicznego według grup towarowych i krajów) oraz analizie wpływu polityki gospodarczej na sferę realną.
Członek CESifo World Economic Survey Expert Group (CESifo - Center for Economic Studies (CES) and the Ifo Institute (Monachium)) – ocena funkcjonowania i prognoza polskiej gospodarki. Ekspert w makroekonomicznej prognozie (AMAKRO) NBP, redaktor naczelny periodyku „Gospodarka i handel zagraniczny Polski”.

 

Kluczowe publikacje w okresie ostatnich 5 lat:

  1. J. Przystupa, E.Wróbel, Modelling less developed emerging markets: The case of monetary transmission in Tunisia, “Bank i Kredyt”, Vol. 47 No. 5 (2016)
  2. Prognoza kursu złotego oraz PKB i jego składowych na lata 2016-1017, „Gospodarka i handel zagraniczny Polski”, Nr 1 (2016)
  3. J. Przystupa, E.Wróbel, Asymmetry of the exchange rate pass-through. An exercise on Polish data, “Eastern European Economics”, vol.49, No.1,  p. 30-51, (2011)
  4. Łyziak, J. Przystupa, E. Stanisławska, E. Wróbel, Monetary policy transmission disturbances during the financial crisis,  “Eastern European Economics”, vol.49, No.5,  p. 75-96, (2011)
  5. Łyziak, J. Przystupa, E.Stanisławska, E.Wróbel, The impact of the financial crisis on the monetary transmission mechanism. A case of Poland w: Monetary Policy after the Crisis Societe Universitaire Europeenne de Recherches Financieres (SUERF), Vienna,  tom 3 (2011)