Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Napędzamy Polską Przyszłość

IBRKK-PIB oraz Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych zaprezentowały wyniki raportu przygotowanego we współpracy z Cambrigde Econometrics. Specjalną konferencję otworzyła minister technologii i przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz.

 

 

 

 

Wskaźnik reakcji polskiego eksportu na zmiany koniunktury światowej

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

Współczesne narzędzia kształtowania przewagi strategicznej przedsiębiorstw handlowych

Konferencja zorganizowana została z okazji ukazania się kolejnego rocznika „Handel wewnętrzny w Polsce 2012-2017” poświęconego ocenie stanu i kierunków rozwoju przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

Zakład Metaekonomii IBRKK-PIB zaprasza na seminarium naukowe poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW, pt. "Economics Without Laws. Towards a New Philosophy of Economics", Palgrave Macmillan, 2017.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

dr Janusz Sawicki, adiunkt

Specjalizuje się w problematyce finansów międzynarodowych z uwzględnieniem spraw zadłużenia zagranicznego i stabilności finansowej. Doświadczenie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w doradztwie strategicznym (finansowym) dla przedsiębiorstw.

 

Kluczowe publikacje w okresie ostatnich 5 lat:

  1. Dynamika zmian w bilansie płatniczym krajów UGW- wnioski dla Polski, „Gospodarka Narodowa” Nr1 (2014)
  2. Zmiany równowagi zewnętrznej a ograniczenia wzrostu polskiej gospodarki
     „Unia Europejska”  (2014)
  3. Polityka oddłużeniowa w Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW).Wnioski dla Polski - Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2014
  4. Gra wokół Unii Gospodarczej i Walutowej, „Ekonomista” Nr 3 (2015)
  5. Factor’s changing net international investment position. Polish case, WSB Poznań, 2016