Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Napędzamy Polską Przyszłość

IBRKK-PIB oraz Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych zaprezentowały wyniki raportu przygotowanego we współpracy z Cambrigde Econometrics. Specjalną konferencję otworzyła minister technologii i przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz.

 

 

 

 

Wskaźnik reakcji polskiego eksportu na zmiany koniunktury światowej

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

Współczesne narzędzia kształtowania przewagi strategicznej przedsiębiorstw handlowych

Konferencja zorganizowana została z okazji ukazania się kolejnego rocznika „Handel wewnętrzny w Polsce 2012-2017” poświęconego ocenie stanu i kierunków rozwoju przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

Zakład Metaekonomii IBRKK-PIB zaprasza na seminarium naukowe poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW, pt. "Economics Without Laws. Towards a New Philosophy of Economics", Palgrave Macmillan, 2017.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

dr Krzysztof Barteczko, adiunkt

Specjalizuje się w  analizach makroekonomicznych, modelowaniu gospodarki, systemów informatycznych, w szczególności wspierających podejmowanie decyzji. W tym zakresie prowadzi prace badawcze oraz realizuje projekty praktyczne.

 

Kluczowe publikacje w okresie ostatnich 5 lat:

  1. Uniwersalne techniki programowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015
  2. Popytowe czynniki wzrostu w 2013 roku, „Gospodarka i handel zagraniczny Polski” (2015)
  3. Dynamika i struktura wytwarzania PKB w 2013 roku, [w:] Gospodarka i handel zagraniczny Polski, IBRKK 2015
  4. Java: programowanie praktyczne od podstaw, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
  5. Założenia Systemu Doskonalenia Kwalifikacji Programistycznych w ramach zdalnego nauczania, [w:] Postępy e-edukacji, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, 2013