Working Paper o skutkach wojen handlowych USA-UE

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym przedstawiamy przewidywane skutki konfliktu gospodarczego i spodziewane straty handlowe dla Polski, Grupy Wyszehradzkiej oraz UE.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik IBRKK-EXPER (lipiec 2018)

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfryzacja wymaga współpracy samorządów i rządu

Aby sprawnie wdrożyć e-usługi publiczne i przeprowadzić strategie cyfryzacyjne, należy jak najszybciej usprawnić współpracę samorządów i rządu – to najważniejszy wniosek po 22. Konferencji „Miasta w Internecie”, która odbyła się w dniach 27-29 czerwca 2018 r. w Gdańsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiony kosmiczne w europejskiej gospodarce

Zapraszamy do sprawozdania z seminarium zorganizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze pod patronatem merytorycznym IBRKK-PIB przy współpracy z Fundacją Instytut Mikromakro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs na esej metaekonomiczny

Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.

mgr Janusz Chojna

Specjalizuje się w problematyce koniunktury i cen na światowych rynkach towarowych, bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz roli firm z kapitałem zagranicznym w gospodarce Polski, konkurencyjności polskich przedsiębiorstw eksportujących i polityki proeksportowej. Autor licznych publikacji i ekspertyz w tych dziedzinach.
Wieloletni członek Grupy Roboczej ds. Cen Surowców i Handlu Światowego (Working Group on Commodity Prices and World Trade) Stowarzyszenia Europejskich Instytutów Badań Ekonomicznych (AIECE). Członek komitetów redakcyjnych czasopism IBRKK: Członek komitetów redakcyjnych czasopism IBRKK: „Koniunktura gospodarcza świata i Polski”, „Gospodarka i handel zagraniczny Polski”, „Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie”.

 

Wykaz kluczowych publikacji z ostatnich 5 lat:

  1. Funkcjonowanie prawa jednej ceny w zakresie powiązań cen w polskim eksporcie i imporcie surowcowym z reprezentatywnymi cenami rynku światowego oraz Makroekonomiczne efekty zmian światowych cen surowców dla gospodarki Polski [w:] Ceny w handlu zagranicznym Polski. Aspekty makro- i mikroekonomiczne (red. K. Marczewski), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, s. 117-172
  2. Polscy eksporterzy na rynku Unii Europejskiej w okresie poakcesyjnym (współautorzy: E. Duchnowska, K. Marczewski), Unia Europejska.pl, Nr 4 (227), lipiec/sierpień 2014, s. 7-18
  3. Rola sektora zagranicznego w rozwoju gospodarczym Polski w okresie przed- i poakcesyjnym [w:] Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej (red. E. Kaliszuk), IBRKK, Warszawa 2014, s. 44-64
  4. Ewolucja pozycji podmiotów z kapitałem zagranicznym w gospodarce Polski oraz Firmy z kapitałem zagranicznym w polskim handlu zagranicznym [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce 2011-2013 (red. J. Chojna), IBRKK, Warszawa 2013, s. 48-108
  5. Shale Energy Shapes Global Energy Markets (współautorzy: M. Losoncz, P. Suni), National Institute Economic Review No226, London, November 2013, s. F40-F45
  6. The Global Energy Market in a Strong Change (współautorzy: M. Losoncz, P. Suni), ETLA Brief, Helsinki, 12-15 May 2013, s. 1-4

 

Kontakt: