Working Paper o skutkach wojen handlowych USA-UE

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym przedstawiamy przewidywane skutki konfliktu gospodarczego i spodziewane straty handlowe dla Polski, Grupy Wyszehradzkiej oraz UE.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik IBRKK-EXPER (lipiec 2018)

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfryzacja wymaga współpracy samorządów i rządu

Aby sprawnie wdrożyć e-usługi publiczne i przeprowadzić strategie cyfryzacyjne, należy jak najszybciej usprawnić współpracę samorządów i rządu – to najważniejszy wniosek po 22. Konferencji „Miasta w Internecie”, która odbyła się w dniach 27-29 czerwca 2018 r. w Gdańsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiony kosmiczne w europejskiej gospodarce

Zapraszamy do sprawozdania z seminarium zorganizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze pod patronatem merytorycznym IBRKK-PIB przy współpracy z Fundacją Instytut Mikromakro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs na esej metaekonomiczny

Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.

mgr Ewa Duchnowska

Specjalizuje się w problematyce uwarunkowań międzynarodowej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw eksportujących, polityki cenowej firm na rynkach zagranicznych, gospodarki i handlu zagranicznego Brazylii, wymiany handlowej i współpracy gospodarczej Polski z zagranicą.

 

Kluczowe publikacje z ostatnich 5 lat:

  1. Sytuacja koniunkturalna w wybranych krajach - Brazylia, w: „Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2014-2017", red. nauk. K. Marczewski, IBRKK, Warszawa 2016, s. 120-133.
  2. Uwarunkowania rozwoju eksportu firm z kapitałem zagranicznym w roku 2015, w: „Inwestycje zagraniczne w Polsce 2014-2015", red. nauk. J. Chojna, IBRKK, Warszawa 2016, s. 218-236.
  3. Konkurencyjność cenowo-jakościowa polskiego handlu zagranicznego (w:) “Ceny w handlu zagranicznym Polski. Aspekty makro- i mikroekonomiczne” (red. K. Marczewski), Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2014, s. 64-116.
  4. Polityka cenowa firm na rynkach zagranicznych – wyniki badań ankietowych (w:) „Ceny w handlu zagranicznym Polski. Aspekty makro- i mikroekonomiczne” (red. K. Marczewski), Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2014, s. 173-226
  5. Polscy eksporterzy na rynku Unii Europejskiej w okresie poakcesyjnym (współautorzy: J. Chojna, K. Marczewski), „Unia Europejska.pl", IBRKK, Warszawa 2014, nr 4 (227), lipiec/sierpień 2014, s. 7-18.
  6. Polityka cenowa przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego na rynkach zagranicznych (wyniki badań empirycznych), „Handel wewnętrzny”, IBRKK, Warszawa 2012, nr 1 (2012), s.28-38.

 

Kontakt: