Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Napędzamy Polską Przyszłość

IBRKK-PIB oraz Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych zaprezentowały wyniki raportu przygotowanego we współpracy z Cambrigde Econometrics. Specjalną konferencję otworzyła minister technologii i przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz.

 

 

 

 

Wskaźnik reakcji polskiego eksportu na zmiany koniunktury światowej

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

Współczesne narzędzia kształtowania przewagi strategicznej przedsiębiorstw handlowych

Konferencja zorganizowana została z okazji ukazania się kolejnego rocznika „Handel wewnętrzny w Polsce 2012-2017” poświęconego ocenie stanu i kierunków rozwoju przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

Zakład Metaekonomii IBRKK-PIB zaprasza na seminarium naukowe poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW, pt. "Economics Without Laws. Towards a New Philosophy of Economics", Palgrave Macmillan, 2017.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

mgr Ewa Duchnowska

Specjalizuje się w problematyce uwarunkowań międzynarodowej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw eksportujących, polityki cenowej firm na rynkach zagranicznych, gospodarki i handlu zagranicznego Brazylii, wymiany handlowej i współpracy gospodarczej Polski z zagranicą.

 

Kluczowe publikacje z ostatnich 5 lat:

  1. Sytuacja koniunkturalna w wybranych krajach - Brazylia, w: „Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2014-2017", red. nauk. K. Marczewski, IBRKK, Warszawa 2016, s. 120-133.
  2. Uwarunkowania rozwoju eksportu firm z kapitałem zagranicznym w roku 2015, w: „Inwestycje zagraniczne w Polsce 2014-2015", red. nauk. J. Chojna, IBRKK, Warszawa 2016, s. 218-236.
  3. Konkurencyjność cenowo-jakościowa polskiego handlu zagranicznego (w:) “Ceny w handlu zagranicznym Polski. Aspekty makro- i mikroekonomiczne” (red. K. Marczewski), Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2014, s. 64-116.
  4. Polityka cenowa firm na rynkach zagranicznych – wyniki badań ankietowych (w:) „Ceny w handlu zagranicznym Polski. Aspekty makro- i mikroekonomiczne” (red. K. Marczewski), Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2014, s. 173-226
  5. Polscy eksporterzy na rynku Unii Europejskiej w okresie poakcesyjnym (współautorzy: J. Chojna, K. Marczewski), „Unia Europejska.pl", IBRKK, Warszawa 2014, nr 4 (227), lipiec/sierpień 2014, s. 7-18.
  6. Polityka cenowa przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego na rynkach zagranicznych (wyniki badań empirycznych), „Handel wewnętrzny”, IBRKK, Warszawa 2012, nr 1 (2012), s.28-38.