Working Paper o skutkach wojen handlowych USA-UE

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym przedstawiamy przewidywane skutki konfliktu gospodarczego i spodziewane straty handlowe dla Polski, Grupy Wyszehradzkiej oraz UE.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik IBRKK-EXPER (lipiec 2018)

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfryzacja wymaga współpracy samorządów i rządu

Aby sprawnie wdrożyć e-usługi publiczne i przeprowadzić strategie cyfryzacyjne, należy jak najszybciej usprawnić współpracę samorządów i rządu – to najważniejszy wniosek po 22. Konferencji „Miasta w Internecie”, która odbyła się w dniach 27-29 czerwca 2018 r. w Gdańsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiony kosmiczne w europejskiej gospodarce

Zapraszamy do sprawozdania z seminarium zorganizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze pod patronatem merytorycznym IBRKK-PIB przy współpracy z Fundacją Instytut Mikromakro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs na esej metaekonomiczny

Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.

mgr Joanna Gniadek

Specjalizuje się w problematyce:

  • procesów zachodzących w gospodarce światowej (np. globalizacja, integracja regionalna, itp.),
  • handlu zagranicznego oraz polskich bezpośrednich inwestycji za granicą, w tym szczególnie działalności eksportowej oraz inwestycyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw poza granicami kraju,
  • klimatu inwestycyjnego i warunków prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw za granicą,
  • zagadnień dotyczących wsparcia polskich przedsiębiorstw w prowadzeniu działalności eksportowej i inwestycyjnej na rynkach zagranicznych.

Współautorka monografii i ekspertyz z dziedziny współpracy gospodarczej Polski z zagranicą, internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie aktywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw poza granicami kraju, a także globalizacji i integracji ekonomicznej. Posiada duże doświadczenie w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji gospodarczej oraz analiz gospodarczych. Współtworzyła i prowadziła system ofertowy PARTNER, kojarzący polskie i zagraniczne firmy w zakresie wspólnych przedsięwzięć biznesowych, w latach 2002-2004 współtworzyła i była redaktorem Portalu Promocji Eksportu prowadzonego przez ówczesne Ministerstwo Gospodarki, zaś w latach 2003-2008 była współautorką publikacji „Polska Twój partner gospodarczy” – informatora o Polsce wydawanego od wielu lat w kilkunastu językach obcych i przeznaczonego dla przedsiębiorców zagranicznych i polskich placówek dyplomatyczno-handlowych za granicą.

 

Kluczowe publikacje w okresie ostatnich 5 lat:

  1. Monografia Konwergencja realna szansą dla polskich bezpośrednich inwestycji za granicą (współautorstwo), IBRKK, Warszawa 2016, w tym część autorska: Rozdział 1 – Wybrane aspekty globalizacji,  Rozdział 4 – Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich podmiotów gospodarczych (współautor Hanna Kępka), w tym punkty autorskie: pkt. 4.3. – Ekspansja polskich firm typu born global , pkt. 4.4. – Aktywność inwestycyjna Grupy Kapitałowej PGNiG na wybranych rynkach    zagranicznych – jako przykład inwestycji w złoża ropy naftowej i gazu ziemnego za granicą (case study)
  2. Monografia Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu. Unia Europejska. Bułgaria. Rumunia. Wybrane aspekty (współautorstwo), IBRKK, Warszawa 2015, w tym rozdziały autorskie: Rozdział 1 – Kraje Unii Europejskiej – ogólna charakterystyka (współautor Hanna Kępka), Rozdział 3 – Współpraca gospodarcza Polski z Rumunią
  3. Monografia Współpraca inwestycyjna Chin Kontynentalnych z zagranicą (współautorstwo), IBRKK, Warszawa 2014, w tym punkty autorskie: 1.2. Potencjał gospodarczy Chin , 1.5. Członkostwo Chin w ważniejszych organizacjach międzynarodowych i porozumieniach integracyjnych , 2.3. Warunki inwestowania na rynku chińskim
  4. Monografia Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu. Kraje Zatoki Perskiej – Arabia Saudyjska, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie (współautorstwo), IBRKK, Warszawa 2013, w tym rozdziały autorskie: Rozdział 1 – Kraje Zatoki Perskiej – ogólna charakterystyka (współautorzy: Hanna Kępka, Katarzyna Bąkowska), Rozdział 3 – Współpraca gospodarcza Polski z Katarem
  5. Monografia Polskie inwestycje za granicą 2010-2012 (współautorstwo), IBRKK, Warszawa 2013, w tym część autorska: 3.3. Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw według województw w 2012 r., Rozdział 4 – Warunki prowadzenia działalności dla inwestorów zagranicznych na wybranych rynkach, 5.1. Ekspansja inwestycyjna Grupy Selena na rynkach zagranicznych
  6. Monografia Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu. Kraje Afryki – Algieria. Egipt (współautorstwo), IBRKK, Warszawa 2012, w tym rozdziały autorskie: Rozdział 1. Kraje Afryki – krótka charakterystyka (współautor Barbara Olejnik), Rozdział 3. Współpraca gospodarcza Polski z Egiptem (Arabską Republiką Egiptu).

 

Kontakt: