Working Paper o skutkach wojen handlowych USA-UE

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym przedstawiamy przewidywane skutki konfliktu gospodarczego i spodziewane straty handlowe dla Polski, Grupy Wyszehradzkiej oraz UE.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik IBRKK-EXPER (lipiec 2018)

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfryzacja wymaga współpracy samorządów i rządu

Aby sprawnie wdrożyć e-usługi publiczne i przeprowadzić strategie cyfryzacyjne, należy jak najszybciej usprawnić współpracę samorządów i rządu – to najważniejszy wniosek po 22. Konferencji „Miasta w Internecie”, która odbyła się w dniach 27-29 czerwca 2018 r. w Gdańsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiony kosmiczne w europejskiej gospodarce

Zapraszamy do sprawozdania z seminarium zorganizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze pod patronatem merytorycznym IBRKK-PIB przy współpracy z Fundacją Instytut Mikromakro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs na esej metaekonomiczny

Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.

dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło, adiunkt

Specjalizuje się w problematyce konkurencyjności gospodarki, zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań konkurencyjności przedsiębiorstw, zarządzania zasobami ludzkimi. W latach 1992-2012 członek międzynarodowego zespołu badawczego w ramach sieci naukowej AIECE Working Group on Commodity Prices and World Trade. W 2011 r. ukończyła podyplomowe Studium Coachingu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Coachów Polskich (SCP) oraz Stowarzyszenia ”Mediacji NVC”. Z-ca redaktora naczelnego czasopisma „Koniunktura gospodarcza świata i Polski”.

 

Kluczowe publikacje w ostatnich 5 latach:

  1. Polska szkoła makrokonkurencyjności (monografia), Wydawnictwo CM Scientia, Warszawa 2014, s. 1-198.
  2. Zmiany konkurencyjności polskich przedsiębiorstw eksportujących; przyczyny i skutki w: Kotyński J. (red.), Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2015-2016, IBRKK, Warszawa 2016, s. 307-322.
  3. Zarządzanie kompetencjami w firmach z kapitałem zagranicznym i w firmach z kapitałem polskim w: Chojna J. (red.), Inwestycje zagraniczne w Polsce 2014-2015, IBRKK, 2016 s. 281-294.
  4. Wartości w firmie jako źródło przewagi konkurencyjnej w niestabilnych czasach, "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula", nr 2 (2015), s.14-26.
  5. Export Competitiveness of Polish Manufacturing Enterprises - Questionnaire Survey Findings in: Some aspects of Polish competitiveness (współautorstwo), "Discussion Papers", IBRKK, 2012 s. 28-38

 

Kontakt: