Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Napędzamy Polską Przyszłość

IBRKK-PIB oraz Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych zaprezentowały wyniki raportu przygotowanego we współpracy z Cambrigde Econometrics. Specjalną konferencję otworzyła minister technologii i przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz.

 

 

 

 

Wskaźnik reakcji polskiego eksportu na zmiany koniunktury światowej

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

Współczesne narzędzia kształtowania przewagi strategicznej przedsiębiorstw handlowych

Konferencja zorganizowana została z okazji ukazania się kolejnego rocznika „Handel wewnętrzny w Polsce 2012-2017” poświęconego ocenie stanu i kierunków rozwoju przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

Zakład Metaekonomii IBRKK-PIB zaprasza na seminarium naukowe poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW, pt. "Economics Without Laws. Towards a New Philosophy of Economics", Palgrave Macmillan, 2017.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

mgr Hanna Kępka

Specjalizuje się w problematyce dotyczącej rozwoju gospodarczego regionów świata i poszczególnych krajów oraz ich stosunków gospodarczych z Polską, handlu zagranicznego, bezpośrednich inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorstw, a także na problematyce dotyczącej wsparcia polskich przedsiębiorstw w prowadzeniu działalności eksportowej i inwestycyjnej na rynkach zagranicznych. Specjalista z zakresu analiz ekonomicznych, informacji gospodarczej, marketingu, promocji oraz z zakresu organizacji i zarządzania.
Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach dyrekcyjnych i kierowniczych w IKCHZ i IBRKK, kierowała dużymi projektami realizowanymi przez Instytut.
W ramach działalności promującej polską gospodarkę kierowała w latach 1992-2008 projektem związanym z wydaniem informatora „Polska Twój Partner Gospodarczy” (łącznie w 16 językach) stanowiącego kompendium wiedzy o gospodarce Polski i pokazującego Polskę jako kraj, w którym można i warto inwestować (współautor) przeznaczonego dla zagranicznego biznesu i polskich placówek dyplomatyczno-handlowych za granicą. W latach 2002-2004 była współautorem koncepcji i współredaktorem Portalu Promocji Eksportu – eksporter.gov.pl, realizowanego na zamówienie MG oraz kierowała zespołem obsługującym utworzony w Instytucie system ofertowy „Partner” wspierający działalność gospodarczą MSP.

Była członkiem Komisji Przetargowej powołanej przez Departament Instrumentów Wsparcia w MG, której celem prac było wyłonienie wykonawcy na „Przeprowadzenie badań wizerunkowych Polski i polskiej gospodarki w krajach głównych partnerów gospodarczych oraz opracowanie koncepcji wizualizacji programu promocji polskiej gospodarki” i współpracowała z Radą Rozwoju Eksportu powołaną przy MG.

Uczestniczyła w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych:

- Projekt SPO RZL- 2.3a „Masterpress - doskonalenie kwalifikacji i szkolenie kadr" - kierownik projektu,
- Projekt DWF_2_1.1_289 „Wpływ wejścia Polski do strefy euro na bezrobocie i zatrudnienie"- asystent projektu I.

 

Kluczowe publikacje w okresie ostatnich 5 lat:

 1. Konwergencja realna szansą dla polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych, (autorzy: H. Kępka, J. Gniadek, J. Kotyński), IBRKK, Warszawa 2016.
 2. Indie [w:] Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2014-2017, red. naukowa K. Marczewski, IBRKK, Warszawa 2016.
 3. Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w latach 2003-2012 [w:] Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej, red. naukowa E. Kaliszuk, IBRKK, Warszawa 2014.
 4. Chińskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne (autorzy: H. Kępka, J. Nowak) [w:] Współpraca Chin Kontynentalnych z zagranicą, red. naukowa: H. Kępka, L. Pałys, IBRKK, Warszawa 2014.
 5. Autorstwo rozdziałów: Główne kierunki przepływu światowych BIZ, Struktura geograficzna polskich bezpośrednich inwestycji, Planowane kierunki geograficzne polskich BIZ na najbliższe lata (badanie ankietowe IBRKK) [w:] Polskie inwestycje za granicą 2010-2012, red. naukowa: H. Kępka, L. Pałys, IBRKK, Warszawa czerwiec 2013.
 6. Seria wydawnicza: Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu. Ostatnie publikacje w serii:
  - Autorstwo rozdziałów: Współpraca gospodarcza Polski z Bułgarią (Republiką Bułgarii), Potencjał gospodarczy, Międzynarodowy handel towarami i usługami Unii Europejskiej, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Unii Europejskiej w: Unia Europejska. Bułgaria. Rumunia, Wybrane aspekty,  IBRKK, Warszawa 2015
  - Autorstwo rozdziałów: Współpraca gospodarcza Polski z Arabią Saudyjską, Potencjał gospodarczy, Handel międzynarodowy i usługi, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w: Kraje Zatoki Perskiej. Arabia Saudyjska. Katar. Zjednoczone Emiraty Arabskie, IBRKK, Warszawa 2013
  - Autorstwo rozdziałów: Współpraca gospodarcza Polski z Algierią (Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną), Potencjał gospodarczy, Handel międzynarodowy i usługi, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w: Kraje Afryki. Algieria. Egipt, IBRKK, Warszawa 2012