Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Napędzamy Polską Przyszłość

IBRKK-PIB oraz Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych zaprezentowały wyniki raportu przygotowanego we współpracy z Cambrigde Econometrics. Specjalną konferencję otworzyła minister technologii i przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz.

 

 

 

 

Wskaźnik reakcji polskiego eksportu na zmiany koniunktury światowej

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

Współczesne narzędzia kształtowania przewagi strategicznej przedsiębiorstw handlowych

Konferencja zorganizowana została z okazji ukazania się kolejnego rocznika „Handel wewnętrzny w Polsce 2012-2017” poświęconego ocenie stanu i kierunków rozwoju przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

Zakład Metaekonomii IBRKK-PIB zaprasza na seminarium naukowe poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW, pt. "Economics Without Laws. Towards a New Philosophy of Economics", Palgrave Macmillan, 2017.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

prof. dr hab. Juliusz Kotyński

Profesor nauk ekonomicznych, dziekan Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula, prof. zw., dyrektor Instytutu Badań Ekonomicznych WBiSM.
Od 1975 r. pracownik naukowo-badawczy Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego (obecnie Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur). Stypendysta Fulbrighta w Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Harvarda w USA. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Szkoły Głównej Handlowej oraz Akademii Finansów w Warszawie (obecnie AFiBV), o dużym dorobku dydaktycznym i naukowym w zakresie ekonomii, finansów i stosunków międzynarodowych oraz doświadczeniu zawodowym w służbie cywilnej (radca generalny w Ministerstwie Finansów), dyplomatycznej (radca-minister, kierownik BREH Ambasady RP we Francji) i pracy w organizacjach międzynarodowych: Europejska Komisja Gospodarcza ONZ i UNCTAD w Genewie. Były członek Komitetu Polityki Gospodarczej ECOFIN, przedstawiciel RP w Międzynarodowym Biurze Wystaw w Paryżu. Autor książek, artykułów naukowych, raportów i ekspertyz z dziedziny ekonomii międzynarodowej, integracji europejskiej, globalizacji gospodarczej i finansowej, polityki gospodarczej Polski i Unii Europejskiej oraz polityki transformacji gospodarczej i rozwoju.
Członek Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN; m.in. udział w projekcie: Dokąd zmierza Europa i projektach wspólnych Komitetu Prognoz i PTE - Forum Myśli Strategicznej (2014-2017). Członek komitetów redakcyjnych czasopism AFiBV: „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula”, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula”, a także czasopism wydawanych przez IBRKK, w tym red. naczelny rocznika: Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie (od 2004 r.). Recenzje książek i czasopism dla wydawnictw naukowych (PWE, CeDeWu, „Ekonomista”, „Gospodarka Narodowa” i in.).

 

Kluczowe publikacje w ostatnich 5 latach:

  1. Globalizacja finansowa a zmiany w gospodarce światowej, [w:] Zmiany w gospodarce światowej, red. J.Kleer, A.Wierzbicki, PAN, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2012;
  2. Charakter współczesnej gospodarki – rozdział w książce: Dokąd zmierza Europa: Państwo, gospodarka, społeczeństwo, finanse, red. naukowa J.Kleer, P.Szukalski, K.Prandecki, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”. Warszawa 2016;
  3. Autorstwo dwóch rozdziałów (6.Struktura gospodarki światowej; 7.Handel międzynarodowy) w książce: Stosunki międzynarodowe - Teoria i praktyka, red. nauk. A.Dorosz, Z.Olesiński, L.Pastusiak, PWE, 2015;
  4. Europa w trudnych czasach, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego”, nr 2(69)/2015, wyd. specjalne przy udziale Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim-Forum Myśli Strategicznej: Strategie rozwoju obszarów kluczowych dla polskiego społeczeństwa i gospodarki;
  5. Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie, 2015-2016, IBRKK 2016, Seria Raporty (red. naczelny), w tym artykuły: Zewnętrzne środowisko gospodarcze Polski; Zmiany w handlu na tle tendencji makroekonomicznych;
  6. Koniunktura i handel światowy – podstawowe tendencje, oraz: Stany Zjednoczone; Japonia, [w:] Koniunktura gospodarcza świata i Polski 2014-2017, rocznik, IBRKK 2016;
  7. Konwergencja - realna szansa dla polskich bezpośrednich inwestycji za granicą, współautor, monografia IBRKK 2016;
  8. Uwarunkowania zewnętrzne rozwoju gospodarczego Polski – Popyt zewnętrzny, [w:] Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2015 roku, IBRKK 2016.