Working Paper o skutkach wojen handlowych USA-UE

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym przedstawiamy przewidywane skutki konfliktu gospodarczego i spodziewane straty handlowe dla Polski, Grupy Wyszehradzkiej oraz UE.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik IBRKK-EXPER (lipiec 2018)

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfryzacja wymaga współpracy samorządów i rządu

Aby sprawnie wdrożyć e-usługi publiczne i przeprowadzić strategie cyfryzacyjne, należy jak najszybciej usprawnić współpracę samorządów i rządu – to najważniejszy wniosek po 22. Konferencji „Miasta w Internecie”, która odbyła się w dniach 27-29 czerwca 2018 r. w Gdańsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiony kosmiczne w europejskiej gospodarce

Zapraszamy do sprawozdania z seminarium zorganizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze pod patronatem merytorycznym IBRKK-PIB przy współpracy z Fundacją Instytut Mikromakro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs na esej metaekonomiczny

Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.

prof. dr hab. Juliusz Kotyński

Profesor nauk ekonomicznych, dziekan Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula, prof. zw., dyrektor Instytutu Badań Ekonomicznych WBiSM.
Od 1975 r. pracownik naukowo-badawczy Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego (obecnie Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur). Stypendysta Fulbrighta w Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Harvarda w USA. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Szkoły Głównej Handlowej oraz Akademii Finansów w Warszawie (obecnie AFiBV), o dużym dorobku dydaktycznym i naukowym w zakresie ekonomii, finansów i stosunków międzynarodowych oraz doświadczeniu zawodowym w służbie cywilnej (radca generalny w Ministerstwie Finansów), dyplomatycznej (radca-minister, kierownik BREH Ambasady RP we Francji) i pracy w organizacjach międzynarodowych: Europejska Komisja Gospodarcza ONZ i UNCTAD w Genewie. Były członek Komitetu Polityki Gospodarczej ECOFIN, przedstawiciel RP w Międzynarodowym Biurze Wystaw w Paryżu. Autor książek, artykułów naukowych, raportów i ekspertyz z dziedziny ekonomii międzynarodowej, integracji europejskiej, globalizacji gospodarczej i finansowej, polityki gospodarczej Polski i Unii Europejskiej oraz polityki transformacji gospodarczej i rozwoju.
Członek Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN; m.in. udział w projekcie: Dokąd zmierza Europa i projektach wspólnych Komitetu Prognoz i PTE - Forum Myśli Strategicznej (2014-2017). Członek komitetów redakcyjnych czasopism AFiBV: „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula”, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula”, a także czasopism wydawanych przez IBRKK, w tym red. naczelny rocznika: Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie (od 2004 r.). Recenzje książek i czasopism dla wydawnictw naukowych (PWE, CeDeWu, „Ekonomista”, „Gospodarka Narodowa” i in.).

 

Kluczowe publikacje w ostatnich 5 latach:

  1. Globalizacja finansowa a zmiany w gospodarce światowej, [w:] Zmiany w gospodarce światowej, red. J.Kleer, A.Wierzbicki, PAN, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2012;
  2. Charakter współczesnej gospodarki – rozdział w książce: Dokąd zmierza Europa: Państwo, gospodarka, społeczeństwo, finanse, red. naukowa J.Kleer, P.Szukalski, K.Prandecki, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”. Warszawa 2016;
  3. Autorstwo dwóch rozdziałów (6.Struktura gospodarki światowej; 7.Handel międzynarodowy) w książce: Stosunki międzynarodowe - Teoria i praktyka, red. nauk. A.Dorosz, Z.Olesiński, L.Pastusiak, PWE, 2015;
  4. Europa w trudnych czasach, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego”, nr 2(69)/2015, wyd. specjalne przy udziale Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim-Forum Myśli Strategicznej: Strategie rozwoju obszarów kluczowych dla polskiego społeczeństwa i gospodarki;
  5. Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie, 2015-2016, IBRKK 2016, Seria Raporty (red. naczelny), w tym artykuły: Zewnętrzne środowisko gospodarcze Polski; Zmiany w handlu na tle tendencji makroekonomicznych;
  6. Koniunktura i handel światowy – podstawowe tendencje, oraz: Stany Zjednoczone; Japonia, [w:] Koniunktura gospodarcza świata i Polski 2014-2017, rocznik, IBRKK 2016;
  7. Konwergencja - realna szansa dla polskich bezpośrednich inwestycji za granicą, współautor, monografia IBRKK 2016;
  8. Uwarunkowania zewnętrzne rozwoju gospodarczego Polski – Popyt zewnętrzny, [w:] Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2015 roku, IBRKK 2016.

 

Kontakt: