Working Paper o skutkach wojen handlowych USA-UE

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym przedstawiamy przewidywane skutki konfliktu gospodarczego i spodziewane straty handlowe dla Polski, Grupy Wyszehradzkiej oraz UE.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik IBRKK-EXPER (lipiec 2018)

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfryzacja wymaga współpracy samorządów i rządu

Aby sprawnie wdrożyć e-usługi publiczne i przeprowadzić strategie cyfryzacyjne, należy jak najszybciej usprawnić współpracę samorządów i rządu – to najważniejszy wniosek po 22. Konferencji „Miasta w Internecie”, która odbyła się w dniach 27-29 czerwca 2018 r. w Gdańsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiony kosmiczne w europejskiej gospodarce

Zapraszamy do sprawozdania z seminarium zorganizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze pod patronatem merytorycznym IBRKK-PIB przy współpracy z Fundacją Instytut Mikromakro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs na esej metaekonomiczny

Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.

Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2015-2018

Spis treści 

 1. Koniunktura i handel światowy – podstawowe tendencje – Juliusz Kotyński
 2. Ceny na głównych światowych rynkach towarowych i surowcowe terms of trade Polski – Janusz Chojna
 3. Sytuacja w wybranych krajach
  Stany Zjednoczone – Juliusz Kotyński
  Japonia – Juliusz Kotyński
  Obszar euro – Krzysztof Marczewski
  Niemcy – Łukasz Ambroziak
  Wielka Brytania – Karolina Konopczak
  Rosja – Marzenna Błaszczuk-Zawiła
  Chiny – Józef Biskup
  Indie – Hanna Kępka
  Brazylia – Ewa Duchnowska
  Koniunktura na rynku krajowym – Dorota Szepieniec-Puchalska 
 4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
  Ocena atrakcyjności Polski dla inwestorów zagranicznych na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej – Piotr Ważniewski
  Pozycja podmiotów z kapitałem zagranicznym w gospodarce Polski w 2015 r. na tle tendencji długookresowych – Janusz Chojna
  Sytuacja finansowa podmiotów z kapitałem zagranicznym na tle podmiotów krajowych w sektorze MSP – Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski
  Zarządzanie talentami w firmach z kapitałem zagranicznym – Elżbieta Małgorzata Jagiełło
 5. Analizy
  Porównanie oddziaływania na gospodarkę naturalnego realnego kursu złotego i kursu opłacalności eksportu – Jan Przystupa
  Panama – lider wzrostu gospodarczego Ameryki Łacińskiej – Katarzyna Sierocińska

Zainteresowanych zakupem raportu prosimy o kontakt pod adresem: